2009.

1/2009. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – címerhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2008.10.30. – 2008.12.31. közötti időszakban
3/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre (népjóléti igazgatás területén) átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2008. 08. 07. – 2008. 12. 07. közötti időszakban
4/2009. Sürgősségi indítvány a szentendrei óvodák felújítása és korszerűsítésére vonatkozó pályázat saját forrásának kiegészítése
5/2009. Sürgősségi indítvány a szentendrei utak felújításának műszaki ellenőrzéséről
6/2009. Sürgősségi indítvány a 2008. évi téli közmunka pályázat folytatásáról
7/2009. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő 6589 hrsz-ú ingatlan 61 m˛ tulajdoni hányadát érintő törzsvagyonból történő kivonása
8/2009. Sürgősségi indítvány a Szentendre, 3732/2 hrsz-ú, Ady E. u. 6. szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról
9/2009. Előterjesztés a P’Art mozi önkormányzati támogatásáról
10/2009.

Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

melléklet

11/2009. Tájékoztató a Városi Szolgáltató Zrt-nél végzett FB vizsgálathoz kapcsolódóan Horváth Gusztáv tanácsadó szerződésteljesítéséről
12/2009.

Előterjesztés a Megyeri híd átadásával járó forgalomnövekedést ellensúlyozó forgalombiztonsági beavatkozásokról

melléklet

13/2009. Előterjesztés Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló, többször módosított 23/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
14/2009. Előterjesztés Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló, többször módosított 23/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
15/2009. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló …/2009. (…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról I. forduló
16/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezetei és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX. 10.) Ön k. sz. rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról
17/2009. Előterjesztés építészeti érték helyi védelmének megszüntetéséről, a többször módosított 47/2000. (IX. 15.) Önk sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről módosításáról
18/2009.

Előterjesztés Városképi Beruházási Alap, valamint Egyházi, Műemléki, Beruházási Alap létrehozásáról

melléklet

19/2009.

Előterjesztés Városképi Beruházási Alap, valamint Egyházi, Műemléki, Beruházási Alap létrehozásáról

melléklet

20/2009.

Előterjesztés a szentendrei intézmények felújítási-beruházási ütemtervéről

melléklet

21/2009. Előterjesztés az önkormányzati bérlakások helyzetéről
22/2009. Előterjesztés Szentendre Bercsényi u. 2. és Bercsényi u. 4. átépítése során keletkező helyiségek előpályáztatása
23/2009.

Előterjesztés a 4441. hrsz-ú ingatlanon álló cserkészház és területe hasznosítására kiírandó pályázatról

melléklet

24/2009. Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 1854 hrsz-ú, természetben Görög u. 1. hasznosításáról
25/2009. Előterjesztés Szentendre 2409 hrsz-ú ingatlan terhére szolgalmi jog bejegyzés
26/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
27/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
28/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
29/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
30/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
31/2009. Előterjesztés a környezettudatos működésre vonatkozó koncepció megvalósulása érdekében tett intézkedésekről
32/2009. Előterjesztés Szentendre Esélyegyenlőségi Tervében foglaltak gyakorlati megvalósításáról – A nőkre szabott városért c. programról
33/2009.

Előterjesztés gyermekek átmeneti otthonában történő férőhely lekötés ellátási szerződésének tervezetéről

melléklet

34/2009. Előterjesztés felkészülés a válság hatásainak csökkentésére
35/2009. Előterjesztés Pilisszentlászló Településrendezési terveinek módosításáról szóló testületi vélemény megalkotásáról
36/2009. Előterjesztés az Önkormányzati intézmények alapító okiratának módosításáról
37/2009.

Előterjesztés a Gondozási Központ alapító okiratának módosításáról

melléklet

38/2009. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
39/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2009.01.01. – 2009.01.28. közötti időszakban
40/2009.

Előterjesztés a Magyar Virtuózok Kamarazenekarral kötendő közszolgáltatási szerződésről

melléklet

41/2009. Előterjesztés a Hajléktalanokért Közalapítvány és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által, az intézményi szolgáltatások fejlesztésének, hajléktalan-ellátó intézmények kialakításának támogatására kiírt pályázatra
42/2009.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális, Közművelődési és Városmarketing Kht. 2009. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

melléklet

43/2010.

Előterjesztés Pismány, Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület (Tegez utca) tulajdonosaival kötendő Településrendezési szerződésről

melléklet

44/2010. Előterjesztés Pismány, Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület (Tegez utca) tulajdonosaival kötendő Településrendezési szerződésről
45/2010. Előterjesztés-kiegészítés a Baptista Gyülekezet és a Waldorf Alapítvány óvodaépítési terveiről
46/2010.

Előterjesztés az Építő közösségek – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában c. pályázat benyújtására

melléklet

47/2009.

Előterjesztés a Szentendre városa által 2007 év végén kibocsátott kötvényből származó források felhasználására irányuló döntések előkészítéséről

melléklet

48/2009. Előterjesztés a Képviselő-testület 416/2008. (XI.11.) Kt. sz. határozatában foglaltak végrehajtásáról (komposztálás)
49/2009.

Előterjesztés az AquaPalace és a VSz Zrt. közötti energiaszolgáltatási szerződésről

melléklet

melléklet

50/2009. Előterjesztés az energia beszerzésről és energetikai korszerűsítésről
 51/2009. Előterjesztés Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény további változatlan színvonalon való működtetése és a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola ügyében folytatott egyeztetésekről
52/2009. Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky úti konyha felújításáról
53/2009. Előterjesztés Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi Bizottság által hozott határozat jóváhagyásáról Emelt szintű járóbeteg szakellátó központ kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításnak átruházott jogáról és költségeiről
54/2009.

Előterjesztés kiegészítés Szentendre, Pannónia telep csapadékcsatorna kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására és projektmenedzsment szerződés megkötésére

melléklet

55/2009. Előterjesztés Szentendrei Óvodák felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására és projektmenedzsment szerződés megkötésére
56/2009. Előterjesztés a Central Europe Program 2007-2013 pályázat benyújtásáról
57/2009. Beszámoló a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, ügyfél fogadással kapcsolatos új célkitűzésekről
58/2009.

Előterjesztés az önkormányzati intézmények felvételi szabályainak és körzethatárainak felülvizsgálatáról

melléklet

melléklet

59/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, üres bérlakások hasznosításáról
60/2009. Előterjesztés Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány, Szentendre Új Művésztelep bérlői, valamint Szentendre Város Önkormányzata között létesítendő háromoldalú együttműködésről
61/2009. Előterjesztés-kiegészítés a városi uszoda szentendrei diákok számára való kedvezményes használatáról című előterjesztéshez
62/2009. Előterjesztés a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról, „Szentendre Város Civil Szervezete díj” adományozásáról
63/2009.

Előterjesztés a Barcsay Jenő Általános Iskola intézményvezetői pályázatának kiírásáról

melléklet

64/2009.

Előterjesztés a Képviselő-testület mellett működő bizottságok és munkacsoportok 2008. évben végzett munkájáról

melléklet JIÜB

melléklet KMCS

melléklet KOKB

melléklet PEB

melléklet PKVEUB

melléklet SZESB

melléklet VKMB

65/2009.

Előterjesztés a ProSzentendre városfejlesztési Kft Tulajdonosi Bizottsága által hozott határozatok jóváhagyásáról

melléklet

melléklet

66/2009. Előterjesztés a ProSzentendre városfejlesztési Kft Tulajdonosi Bizottsága által hozott határozatok jóváhagyásáról
67/2009. Előterjesztés a ProSzentendre városfejlesztési Kft Tulajdonosi Bizottsága által hozott határozatok jóváhagyásáról
68/2009. Előterjesztés a ProSzentendre városfejlesztési Kft Tulajdonosi Bizottsága által hozott határozatok jóváhagyásáról
69/2009. Előterjesztés a ProSzentendre városfejlesztési Kft Tulajdonosi Bizottsága által hozott határozatok jóváhagyásáról
70/2009. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
71/2009. Sürgősségi előterjesztés a Szentendrei Ulcisia Castra római kori lelőhely állagmegóvását célzó pályázaton való részvételhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadása a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága részére és a pályázathoz szükséges önrész biztosítása
72/2009. Sürgősségi előterjesztés a Péter Pál Alapítvány rendkívüli támogatásáról (Karitasz)
73/2009. Sürgősségi előterjesztés a Gondozási Központ akadálymentesítésére kiírt pályázat benyújtására
74/2009.

Előterjesztés Szentendrei Sportcélú Kft. alapító okiratának módosításáról és a 2008. évi beszámolójáról

melléklet

75/2009. Előterjesztés Szentendrei Sportcélú Kft. alapító okiratának módosításáról és a 2008. évi beszámolójáról
76/2009.

Előterjesztés a Dunakorzó 18. szám alatti ingatlan átalakítási munkáiról

melléklet

melléklet

77/2009. Előterjesztés a kis híd helyének kijelöléséről a szigetmonostori népszavazás eredményének ismeretében
78/2009. Előterjesztés a kis híd helyének kijelöléséről a szigetmonostori népszavazás eredményének ismeretében
79/2009. Előterjesztés az AquaPalace Kft.-ben történő törzstőke emeléshez szükséges intézkedések megtételéről
80/2009. Előterjesztés a nőkre szabott városért c. program leírása, megvalósítása
81/2009. Előterjesztés a Szentendrei Óvodák játszóeszköz beszerzésének támogatásáról, valamint előterjesztés a Szivárvány Tagóvoda játszóudvara kialakításának támogatásáról
82/2009. Előterjesztés a Vasúti Villasori Tagóvoda működtetési jogának Református Egyházközség részére történő átadásáról
83/2009. Előterjesztés a Pannónia u. 3. szám alatti önkormányzati bérlakás lakásalapból való kivonásáról
84/2009. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonása
85/2009. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonása
86/2009. Előterjesztés Babai Judit, Kálvária u. 24. III. ép. fszt. 2. sz. alatti szociális bérlakás lejárt lakáshasználati megállapodásának meghosszabbítás elutasításának témájában
87/2009. Előterjesztés a Szentendre, 4441. hrsz. alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról
88/2009. Előterjesztés Szentendre, Radnóti Miklós úti garázssor emeletráépítésének elidegenítés jogáról történő lemondásról
89/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról
90/2009. Előterjesztés a Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. (1221. Budapest, Mária Terézia u. 25.) felperes által Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2000. Szentendre, Városház tér 3.) alperes ellen vállalkozási díj megfizetése iránt indított perben kötendő egyezségről
91/2009. Előterjesztés a „Szentendre, Egres út I. és II. szakaszának megépítése, valamint a Barackos utca szilárd burkolattal történő ellátása, járda, továbbá buszforduló kiépítése, és a fejlesztett útszakasz fásítása” kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására
92/2009.

Előterjesztés Szentendre Város utcaelnevezéseinek átvezetéséről a Földhivatal felé

melléklet

93/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képző célok meghatározásáról
94/2009.

Előterjesztés a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról, „Szentendre Város Civil Szervezete díj” adományozásáról

melléklet

95/2009. Előterjesztés Szentendre Város területén a fogorvosi alapellátást biztosító fogorvosoknak a Szentendre, Dunakorzó 18. sz. épületben való elhelyezéséről
96/2009. Előterjesztés Városunk „FÖLD ÓRÁJA” nevű akcióhoz való csatlakozása
97/2009.

Előterjesztés a Vasúti Villasori Tagóvoda működtetési jogának Református Egyházközség részére történő átadásáról

melléklet

98/2009. Előterjesztés a fogorvosokról és a SZEI beruházásról
99/2009. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2009-2013. évi üzleti tervének elfogadásáról
100/2009. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
 101/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2008. 12. 07. – 2009. 03. 07. közötti időszakban
102/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 2009. január – március hónapban
103/2009. Beszámoló Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság által átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
104/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2009. 02.01. – 2009. 03.01. közötti időszakban
105/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottságra – a 2008. évi táborozási-, nemzetközi- és közművelődési tárgyú önkormányzati támogatások elszámolásáról, valamint a 2009. évi a Kultúrlis- és Oktatási Alapban elkülönített előirányzat pályázatainak kiírásáról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
106/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra – a 2008. évi városi sportversenyek megrendezése, valamint a sportegyesületek, diáksport-egyesületek támogatása tárgyú önkormányzati támogatások elszámolásáról, valamint a 2009. évi a Sport Alapban elkülönített előirányzat pályázatainak kiírásáról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
107/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésről
108/2009. Előterjesztés a Szentendrei Óvodák játszóeszköz beszerzésének támogatásáról
109/2009. Előterjesztés Oktatási intézmények Játszóeszköz Beszerzési Alap létrehozásáról
110/2009. Sürgősségi indítvány a Szentendre Város Önkormányzat Egészségügyi Intézményei beruházásáról
111/2009. Előterjesztés „Funkcióbővítő rehabilitáció” – KMOP-2007-5.2.1/B – projekt kapcsán felállítandó építész iroda létrehozásáról
112/2009.

Előterjesztés a Szentendre városa által 2007. év végén kibocsátott kötvényből származó források felhasználására irányuló döntések előkészítéséről

melléklet

113/2009. Előterjesztés Szentendre Város helyi természetvédelemre javasolt területeinek felülvizsgálatáról I. forduló
114/2009.  Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról véleményezési anyag elfogadása I. forduló
115/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról véleményezési anyag elfogadása I. forduló 
116/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról véleményezési anyag elfogadása I. forduló 
117/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról véleményezési anyag elfogadása I. forduló 
118/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról véleményezési anyag elfogadása I. forduló 
119/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról véleményezési anyag elfogadása I. forduló
 120/2009.

Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról véleményezési anyag elfogadása I. forduló

melléklet

 121/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról véleményezési anyag elfogadása I. forduló
122/2009.

Előterjesztés a régi déli vízbázis kiváltásáról

melléklet

melléklet

123/2009. Előterjesztés a VSz Zrt. Felügyelő Bizottsága által a Képviselő-testület 11/2009. (I.22.) Kt.sz. határozata alapján végzett vizsgálatról
124/2009. Előterjesztés az EMFESZ-szel kötött földgáz kereskedelmi szerződés felmondásának utólagos jóváhagyásáról
125/2009. Előterjesztés házi komposztálási programról
126/2009. Előterjesztés a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés kísérleti indításának programja
127/2009.

Előterjesztés a VSz Zrt 2009. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

128/2009. Előterjesztés a szentendrei oktatási intézmények felújításáról, beruházásáról
129/2009. Előterjesztés pályázat beadására a Jövővár Pályázat 2009 kiírásra Szentendre, Templomdombi Általános Iskola homlokzat-felújítása céljából
130/2009. Előterjesztés a Pap-szigeti strandfürdő és parkoló üzemeltetéséről
131/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakások helyzetéről
132/2009.

 Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakások helyzetéről

melléklet

133/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakások helyzetéről
134/2009. Előterjesztés-kiegészítés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakások helyzetéről
135/2009. Előterjesztés a Szentendre, Kondor Béla u. 11. Társasház által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatának támogatására
136/2009. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti u. 6. Társasházi Közösség által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatának támogatására
137/2009.  Előterjesztés a Szentendre, Radnóti u. 11. Társasházi Közösség által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatának támogatására
138/2009.

Beszámoló a belső ellenőrzés 2008. évi tapasztalatairól

melléklet

139/2009.

Előterjesztés a 2009. éves összesített Közbeszerzési Terv, valamint a 2009. április 13-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

melléklet

140/2009.

Előterjesztés a 2009. éves összesített Közbeszerzési Terv, valamint a 2009. április 13-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

melléklet

141/2009.

Előterjesztés a 2009. éves összesített Közbeszerzési Terv, valamint a 2009. április 13-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

melléklet

142/2009.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról

melléklet

143/2009. Előterjesztés a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló kezdeményezés támogatásáról
144/2009. Előterjesztés elvi hozzájárulás a 2012. évi Mezei futó Európa Bajnokság Szentendre területén történő megrendezése ügyében
145/2009. Sürgősségi indítvány a Pro Bono Dente Fogszakorvosi és Szolgáltató Kft. pályázatához támogató nyilatkozat kiadásáról
146/2009. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht-ról
147/2009. Sürgősségi indítvány szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
148/2009.  Sürgősségi indítvány szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
149/2009. Sürgősségi indítvány a 2009. évi polgármesteri keret terhére benyújtott I. negyedévi támogatási igényekről
150/2009. Sürgősségi indítvány felterjesztési jog gyakorlásáról a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. állami tulajdonú üzletrészének az Észak-magyarországi regionális Vízművek Zrt. vagyonkezelésébe adásával kapcsolatban
 151/2009. Sürgősségi indítvány az Új Művésztelep tetőfelújításához való hozzájárulásról
152/2009.

Sürgősségi indítvány Szentendrei Sportcélú Kft-ről

melléklet

153/2009. Sürgősségi előterjesztés a Hold utcai óvodai felújítása tárgyában
154-A/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról
154-B/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról
155/2009. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
156/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – a pályázatok tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
157/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – név- és címerhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2009. 03.01. – 2009. 04.15. közötti időszakban
158/2009.

Sürgősségi indítvány az Első Szentendrei Városi Tájfutó Fesztivál megrendezésének engedélyezéséről

melléklet

159/2009. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Harkály utca közlekedési rendjének felülvizsgálatáról, szabályozásáról
160/2009. Sürgősségi indítvány a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF CÉDE 2009) kiírt pályázaton való elindulásról
161/2009. Sürgősségi indítvány a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF CÉDE 2009) kiírt pályázaton való elindulásról
162/2009. Sürgősségi indítvány pályázat beadására a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására kiírt pályázatra
163/2009. Sürgősségi indítvány Szentendre, HÉV Végállomás és térségére vonatkozó területre vonatkozó per tárgyában
164/2009. Előterjesztés a Baptista Gyülekezet óvoda és közösségi ház építési terveinek támogatásáról
165/2009.

Előterjesztés a Vasúti-villasori Tagóvoda működtetési jogának Református Egyházközség részére történő átadásáról

melléklet

melléklet

melléklet

166/2009.

Előterjesztés az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról

melléklet

167/2009. Előterjesztés nevelés-oktatási intézmények fejlesztéséről a 2009/10. tanévben
168/2009. Előterjesztés nevelés-oktatási intézmények fejlesztéséről a 2009/10. tanévben
169/2009.

Előterjesztés a 2009/10. tanévre tervezett iskolabusz járatok biztosításáról

melléklet

170/2009.

Előterjesztés a Pirk Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolójáról

melléklet

171/2009.

Előterjesztés a Pap-szigeti Kft. beszámolójáról

melléklet

172/2009. Előterjesztés AquaPalace Kft. törzstőke emelése és a Raiffeisen Bank Zrt.-vel a kötvénykibocsátással kapcsolatos szerződés módosítása
173/2009. Előterjesztés AquaPalace Kft. törzstőke emelése és a Raiffeisen Bank Zrt.-vel a kötvénykibocsátással kapcsolatos szerződés módosítása
174/2009. Előterjesztés AquaPalace Kft. törzstőke emelése és a Raiffeisen Bank Zrt.-vel a kötvénykibocsátással kapcsolatos szerződés módosítása
175/2009. Előterjesztés János – Jobbágy – György utca felújítása kapcsán felmerült problémák
176/2009. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2008. évi beszámolójának elfogadásáról
177/2009.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2008. évi beszámolójának elfogadásáról

melléklet

178/2009. Előterjesztés Szigetmonostor Község Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve véleményezéséről
179/2009.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális, Közművelődési és Városmarketing Kht. 2008. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

melléklet

melléklet

melléklet

180/2009. Előterjesztés-kiegészítés a Szentendrei Sportcélú Kft. beszámolójáról és alapító okiratának módosításáról
181/2009.

Előterjesztés a hévízkútfúrás beruházásról

melléklet

182/2009.

Előterjesztés a Pap-szigeti strand üzemeltetéséről

melléklet

183/2009. Előterjesztés az Egres úti 2. számú lakóterületi fejlesztési terület szabályozásáról
184/2009. ÜRES
185/2009.

Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. 2008. évi beszámolójának elfogadásáról

melléklet

186/2009.

Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. 2008. évi beszámolójának elfogadásáról

melléklet

187/2009. Előterjesztés a szentendrei óvodák felújítása és korszerűsítésére vonatkozó pályázat saját forrásának kiegészítésére
188/2009. Előterjesztés pályázati források önkormányzati kiegészítése tekintetében
189/2009. Előterjesztés a „Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására” c. KMOP/2008/3.1.2.C jelű pályázati felhívásra
190/2009. Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonás
191/2009. Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonása
192/2009. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonása
193/2009. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonása
194/2009. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
195/2009. Előterjesztés Együttműködési megállapodás a Szent István Egyetem Műszaki- és Természettudományi Oktatóközpont létrehozásáról
196/2009.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján

melléklet

melléklet

melléklet

197/2009. Előterjesztés Barcsay Jenő Általános iskola garanciális javításai
198/2009. Előterjesztés korosztályos Sakk EB-n való részvétel támogatásáról
199/2009. Előterjesztés Szentendre Kálvária út 24. III. ép. 10. sz. alatti szociális bérlakásra vonatkozó lakáshasználati megállapodás meghosszabbításának elutasításáról
200/2009. ÜRES
201/2009. Előterjesztés Szentendrei Sportcélú Kft. beszámolójáról és alapító okiratának módosításáról
202/2009. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
203/2009. Sürgősségi indítvány a 8909 hrsz-ú ingatlan cseréjéről
204/2009.

Sürgősségi indítvány Fesztiválok idejére ideiglenes forgalmi rend jóváhagyásáról

melléklet

205/2009. Sürgősségi indítvány a ?Biztonságos Böngészés Program? szentendrei oktató-nevelő intézményekbe történő bevezetéséről
206/2009. Sürgősségi indítvány Társadalmi Megújulás Operatív Program – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Szentendre Város Innovatív intézményeiben című pályázat megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására
207/2009. Sürgősségi indítvány Szentendrei 3047 hrsz-ú, valamint a 2343 hrsz-ú ingatlan társasházzá alakítása
208/2009. Sürgősségi indítvány Szentendrei 3047 hrsz-ú, valamint a 2343 hrsz-ú ingatlan társasházzá alakítása
209/2009. Sürgősségi indítvány az Egres úti 2. számú lakóterületi fejlesztési terület szabályozásáról
210/2009. Sürgősségi indítvány a Pro Szentendre Kft. prémium díjáról
211/2009. Sürgősségi előterjesztés az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról valamint Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló, többször módosított 23/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
212/2009. Előterjesztés Szentendre Városmarketing Stratégia elfogadásáról
213/2009. Előterjesztés a VSZ Zrt. gázbeszerzéséről
214/2009.

Előterjesztés a VSZ Zrt. alapító okiratának módosításáról

melléklet

215/2009.

Beszámoló a Városi Szolgáltató Zrt. által végzett városüzemeltetési tevékenységről a 2009. január – április hónapokban

melléklet

216/2009.

Előterjesztés a VSz Zrt Felügyelő Bizottságának ügyrendjéről

melléklet

217/2009. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottság díjazásáról, prémium feladatának kitűzéséről
218/2009. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottság díjazásáról, prémium feladatának kitűzéséről
219/2009. Előterjesztés Vizuális környezetszennyezési szint csökkentése (információs szigetek megvalósítása)
220/2009. Előterjesztés az óvodai törvényi maximált csoportlétszámok év eleji túllépésének engedélyezéséről a 2009/10. nevelési évben
221/2009. Előterjesztés a Barcsay Jenő Általános Iskola intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
222/2009.

Tájékoztató a Tűzvédelmi törvény módosításáról szóló kezdeményezésről

melléklet

223/2009.

Előterjesztés Szentendrei Sportcélú Kft-ről

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

224/2009. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti Miklós utcai Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására
225/2009. Előterjesztés funkcióbővítő város rehabilitációs pályázat megvalósítására
226/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Dumtsa J. u. 22, szám alatt található bérlakások bérlakás alapból történő kivonása
227/2009. Előterjesztés a Pro Szentendre Tulajdonosi Bizottság határozatainak megerősítéséről
228/2009.

Előterjesztés a SZEI beruházásról

melléklet

229/2009. Előterjesztés pályázati források önkormányzati kiegészítése
230/2009.

Előterjesztés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosításáról és SzMSz elfogadásáról

melléklet

melléklet

231/2009. Előterjesztés a Szent András Iskola épületének felújításához szükséges díjmentes közterület-használat engedélyezéséről
232/2009. Előterjesztés fixen telepített sebességmérő berendezések telepítésének engedélyezéséről, valamint mobil sebességmérő és PDA eszközök beszerzéséről
233/2009. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem
234/2009. Előterjesztés modell repülő használatáról szóló rendelet alkotás kezdeményezése
235/2009. Előterjesztés állattartási rendelet felülvizsgálatának kezdeményezése
236/2009. Előterjesztés a Katona József utcai játszótér átminősítése közparkká
237/2009. Előterjesztés a kistérségi önkormányzat munkájának nyilvánosságáról
238/2009.

Előterjesztés az Európai Mobilitási Héthez -Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról

melléklet

239/2009. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti Miklós utcai Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására
240/2009. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti Miklós utcai Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására
241/2009. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti Miklós utcai Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására
242/2009. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti Miklós utcai Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására
243/2009. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti Miklós utcai Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására
244/2009. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti Miklós utcai Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására
245/2009. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti Miklós utcai Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására
246/2009. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti Miklós utcai Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására
247/2009. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti Miklós utcai Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására
248/2009. Sürgősségi indítvány szúnyoggyérítésről
249/2009. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete kérelméről
250/2009. Sürgősségi indítvány az Egészséges Városok Zágrábi nyilatkozatával kapcsolatban
251/2009. Sürgősségi indítvány a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF CÉDE 2009)
252/2009. Sürgősségi indítvány a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF CÉDE 2009)
253/2009. Sürgősségi indítvány a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete 2009. július 10-én benyújtott ?Olvasóliget? országos szabadtéri rendezvénysorozat szentendrei megvalósításához szükséges díjmentes közterület-használat engedélyezéséről
254/2009. Sürgősségi indítvány 2009. június-júliusi dunai árhullám miatti keletkezett védekezési és helyreállítási, valamint a nagy esőzések okozta károk helyreállítási többletkiadásaira a 2009. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
255/2009.  Sürgősségi indítvány 2009. június-júliusi dunai árhullám miatti keletkezett védekezési és helyreállítási, valamint a nagy esőzések okozta károk helyreállítási többletkiadásaira a 2009. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
256/2009.  Sürgősségi indítvány 2009. június-júliusi dunai árhullám miatti keletkezett védekezési és helyreállítási, valamint a nagy esőzések okozta károk helyreállítási többletkiadásaira a 2009. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
257/2009.

Sürgősségi indítvány a Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht-val kötött közművelődési megállapodás módosításáról

melléklet

258/2009. Sürgősségi indítvány a 11-es számú főút – Római Sánc utca kereszteződésében, a 1075/7 hrsz-ú területen tájékoztató tábla elhelyezéséről
259/2009. Sürgősségi indítvány Németh Gábor méltatásáról és Szentendre város saját halottjaként való elfogadásáról
260/2009.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2009. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

261/2009. Előterjesztés a VSz Zrt. vezérigazgatója prémiumfeladatának elfogadásáról
262/2009. Sürgősségi indítvány a „Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására” c. KMOP/2008/3.1.2.C jelű pályázati felhívásra
263/2009. Sürgősségi indítvány a „Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására” c. KMOP/2008/3.1.2.C jelű pályázati felhívásra
264/2009. Előterjesztés a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpont lízingszerződésének módosításáról, illetve az Aquapalace Kft. társasági szerződésének módosításáról
265/2009.

Előterjesztés a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpont lízingszerződésének módosításáról, illetve az Aquapalace Kft. társasági szerződésének módosításáról

melléklet

266-A/2009. Előterjesztés  a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpont lízingszerződésének módosításáról, illetve az Aquapalace Kft. társasági szerződésének módosításáról
266-B/2009. Előterjesztés  a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpont lízingszerződésének módosításáról, illetve az Aquapalace Kft. társasági szerződésének módosításáról
267/2009. Előterjesztés a SZEI beruházásról
268/2009.

Előterjesztés a kistérségi csatornázási beruházásról

melléklet

melléklet

269/2009. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti Miklós utcai Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására
270/2009. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti Miklós utcai Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására
271/2009.

Előterjesztés Szentendre BARACKOS ÚT Hörcsög utca – Vörösgyűrű sétány közötti szakasz, EGRES ÚT I-II. szakasz útépítés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárásról

melléklet

272-A/2009. Szentendre Pap-sziget kis Duna ág revitalizációjának érdekében pályázat benyújtásáról
272-B/2009. Szentendre Pap-sziget kis Duna ág revitalizációjának érdekében pályázat benyújtásáról
273/2009. Előterjesztés Szentendre Köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások megvalósítására, felújítások támogatására kiírt pályázaton való elindulásról
274/2009.

Előterjesztés Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törléséről

melléklet

275/2009. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
276/2009. Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról
277/2009. Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról
278-A/2009.  Előterjesztés  a Szentendrei Sportcélú Kft-ről
278-B/2009.

Előterjesztés  a Szentendrei Sportcélú Kft-ről

melléklet

279/2009. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2008. (II. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról – Polgármesteri keret –
280/2009.

Előterjesztés az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról

melléklet

281/2009. Sürgősségi indítvány az Egyházi, Műemléki Beruházási Alap felhasználására kiírt pályázatok elbírálásáról
282/2009. Előterjesztés Tasnádi Magdolna közterület-használati díj ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról
283/2009. Előterjesztés a Somogyi és Fiai Kft. közterület-használati díj ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról
284/2009. Előterjesztés Laczkó Erzsébet közterület-használati díj ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról
285-A/2009. Előterjesztés a Szentendrei Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására
285-B/2009. Előterjesztés a 023/68 hrsz-ú ingatlan kártalanítási jogcímen történő kisajátítása ügyében
286-A/2009. Előterjesztés a Szentendrei Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására
286-B/2009.

Előterjesztés ideiglenes forgalmi rend jóváhagyásáról (Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál, 2009. augusztus 28-30.)

melléklet

287/2009. Előterjesztés Szentendre fennállásának 1000 éves évfordulójáról
288/2009. Előterjesztés Pest Megye Millenniumi Zászlajának átadásáról
289/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2009. 04. 07. – 2009. 08. 07. közötti időszakban
290/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
291/2009. Sürgősségi indítvány Bobákné Vezse Kinga részletfizetési kérelmének tárgyában
292/2009. Sürgősségi indítvány a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat pályázati létszámának elfogadásáról
293/2009. Sürgősségi indítvány Szentendre, Pismány területén játszótér helyének kijelöléséről
294/2009.

Sürgősségi indítvány a Szentendrei Új Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratáról

melléklet

295/2009. Sürgősségi indítvány az iskolások átszállás nélküli utaztatása feltételeinek megteremtéséről Szentendre város területén
296/2009.

Előterjesztés a 2010. évi villamosenergia beszerzésről

melléklet

297/2009.

Előterjesztés parkoló üzemeltetési szerződés módosításáról

melléklet

298/2009. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
299/2009.

Előterjesztés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító Okiratának módosításáról

melléklet

300/2009. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. (II.18.) Önk.sz. rendelet módosításáról és a költségvetés I. félévi végrehajtásáról
301/2009. Előterjesztés szentendrei ingatlanok értékesítéséről
302/2009. Előterjesztés szentendrei ingatlanok értékesítéséről
303/2009. Előterjesztés a Szentendre 0348/14 hrsz-ú ingatlan vételéről, valamint a 0348/18 hrsz-ú, 0350 hrsz-ú és 0352/15 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről
304/2009. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakások hasznosításáról
305/2009. Előterjesztés a 0314/15 hrsz-ú szentendrei ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
306/2009. Előterjesztés a szentendrei 0188/73 hrsz-ú és 0188/30 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési szerződésről
307/2009. Előterjesztés Radnóti út 3. számú lakóterületi fejlesztés szabályozási terve indításáról
308/2009. Előterjesztés Radnóti út 3. számú lakóterületi fejlesztés szabályozási terve indításáról
309/2009. Előterjesztés Radnóti út 3. számú lakóterületi fejlesztés szabályozási terve indításáról
310/2009.

Előterjesztés Szentendre, Kálvária úti lakóterületi fejlesztés szabályozási terve véleményezési anyagának módosításáról

melléklet

311/2009.

Előterjesztés az izbégi sporttelep építési koncesszió útján történő hasznosításáról

melléklet

312/2009.

Előterjesztés az új köztemető koncesszió kiírásáról

melléklet

313/2009. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által támogatásban részesített (HÖF-CÉDE 2009) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium vizesblokkjának felújításához szükséges saját forrás kiegészítéséről a csökkentett támogatás következtében
314/2009. Előterjesztés az óvodai férőhelyek bővítésének lehetőségeiről
315/2009. Előterjesztés az óvodai férőhelyek bővítésének lehetőségeiről
316/2009.

Előterjesztés az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról

melléklet

317/2009. Előterjesztés Címzetes Főjegyzői cím adományozására vonatkozó kezdeményezésről
318/2009. Előterjesztés a Pest Megye Díszpolgára Cím, Pest Megyéért Emlékérem és egyéb Pest Megyei díjak adományozásának javaslattételére
319/2009. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
320/2009.

Sürgősségi indítvány az ORFK-val kötendő együttműködési megállapodásról

melléklet

321/2009. Sürgősségi indítvány a szentendrei óvodák felújítása és korszerűsítésére vonatkozó pályázat saját forrásának kiegészítéséről; a városrehabilitációs pályázat kapcsán Pro Szentendre Kft-vel megkötendő alapszerződés jóváhagyásáról, valamint a „Szentendre árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében” című pályázat 2. fordulós projektmenedzsmentjének ellátásáról
322/2009.

Sürgősségi indítvány a szentendrei óvodák felújítása és korszerűsítésére vonatkozó pályázat saját forrásának kiegészítéséről; a városrehabilitációs pályázat kapcsán Pro Szentendre Kft-vel megkötendő alapszerződés jóváhagyásáról, valamint a „Szentendre árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében” című pályázat 2. fordulós projektmenedzsmentjének ellátásáról

melléklet

323/2009.

Sürgősségi indítvány a szentendrei óvodák felújítása és korszerűsítésére vonatkozó pályázat saját forrásának kiegészítéséről; a városrehabilitációs pályázat kapcsán Pro Szentendre Kft-vel megkötendő alapszerződés jóváhagyásáról, valamint a „Szentendre árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében” című pályázat 2. fordulós projektmenedzsmentjének ellátásáról

melléklet

324/2009. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Zrt. könyvvizsgálójának visszahívásáról
325/2009. Előterjesztés-kiegészítés az Aquapalace Kft. társasági szerződésének kiegészítéséről, valamint a lízingszerződés módosításáról
326/2009. Előterjesztés-kiegészítés az Aquapalace Kft. társasági szerződésének kiegészítéséről, valamint a lízingszerződés módosításáról
327/2009.

Előterjesztés-kiegészítés az Aquapalace Kft. társasági szerződésének kiegészítéséről, valamint a lízingszerződés módosításáról

melléklet

328/2009. Előterjesztés-kiegészítés az Aquapalace Kft. társasági szerződésének kiegészítéséről, valamint a lízingszerződés módosításáról
329/2009. Előterjesztés-kiegészítés az Aquapalace Kft. társasági szerződésének kiegészítéséről, valamint a lízingszerződés módosításáról
330/2009. Előterjesztés-kiegészítés az Aquapalace Kft. társasági szerződésének kiegészítéséről, valamint a lízingszerződés módosításáról
331/2009. Előterjesztés-kiegészítés az Aquapalace Kft. társasági szerződésének kiegészítéséről, valamint a lízingszerződés módosításáról
332/2009. Előterjesztés a Szentendre Városi Sportegyesület Úszó és Vízilabda Szakosztályának létrehozásáról
333/2009. Előterjesztés a Szentendre Városi Sportegyesület Úszó és Vízilabda Szakosztályának létrehozásáról
334/2009. Előterjesztés sportlétesítmények kedvezményes igénybevételi lehetőségéről
335/2009. Előterjesztés sportlétesítmények kedvezményes igénybevételi lehetőségéről
336/2009.

Előterjesztés a téli útüzemeltetési feladatok ellátásáról

melléklet

337/2009.

Előterjesztés a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

338/2009. Előterjesztés a távhő szolgáltatásról, és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (IX. 11.) Önk. sz. és a távhő szolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló 2/2009. (I.27.) Önk. sz. rendeleteinek módosításáról
339/2009. Előterjesztés a Kulturális Kht. folyószámlahitel kérelméről
340/2009. ÜRES
341/2009. Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 10/2008. (II.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról (Pro Szentendre)
342/2009. Előterjesztés közterület elnevezésről
343/2009. Előterjesztés közterület elnevezésről
344/2009. Előterjesztés Szentendre, belváros forgalmi rendjének kialakítására Szentendre Város Önkormányzata és a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. között kötött szerződésről
345/2009. Előterjesztés díjmentes közterület-használatok engedélyezéséről
346/2009. Előterjesztés díjmentes közterület-használatok engedélyezéséről
347/2009. Előterjesztés díjmentes közterület-használatok engedélyezéséről
348/2009. Előterjesztés Szentendre Dunakorzó közterület rendezése, valamint a Bolgár utcai parkoló létesítése céljára koncessziós pályázat kiírásáról
349/2009. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról
350/2009. Előterjesztés Duna parti 4779, 4780, 4781 és 4782 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
351/2009. Előterjesztés a környezettudatos működésre vonatkozó koncepció megvalósulása érdekében a laptop beszerzésre tett intézkedésekről
352/2009.

Előterjesztés a szentendrei 023/57-63 és 023/66-67 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról

melléklet

353/2009. Előterjesztés a szerkezeti terv lakóterületi fejlesztésének új szempontok alapján történő vizsgálatáról
354/2009. Előterjesztés a közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv megvalósulásának értékeléséről
355/2009.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia alapján a költségvetési lehetőségeit figyelembe véve elkészített, ciklusra vonatkozó „cselekvési programjáról”

melléklet

356/2009. Előterjesztés a KMOP-2009.4.7.1 jelű „Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” nevű pályázaton való indulásról
357/2009. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által támogatásban részesített (KMRFT-TEUT 2009) Liliom-Irányi Dániel-Rózsa utca út-burkolatjavítási munkák kivitelezése és műszaki ellenőrzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
358/2009. Előterjesztés a településőr foglalkoztatásának támogatására irányuló pályázaton való részvételről
359/2009.

Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

melléklet

360/2009. Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak és az l956-os Emlékérem adományozásáról
361/2009. Előterjesztés Szentendre Város Civil Szervezete díj adományozásáról
362/2009. Előterjesztés „Az év családja Pest megyében” díj adományozásának javaslattételére
363/2009. Előterjesztés Kocsis József közterület-használati díj ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról
364/2009. Előterjesztés a Pap-szigetre tervezett szálloda fejlesztéshez szükséges városfejlesztési szerződésről
365/2009. Előterjesztés a Katona József utcai játszótér hasznosításáról
366/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló
367/2009.

Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló

melléklet

368/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló
369/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló
370/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló
371/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló
372/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló
373/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló
374/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló
375/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló
376/2009.

Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló

melléklet

377/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló
378/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló
379/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló
380/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló
381/2009. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról, véleményezési anyag elfogadása II. forduló
382/2009. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
383/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
384/2009.

Sürgősségi indítvány elővásárlási jog Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálata véleményezési anyagáról

melléklet

melléklet

385/2009. Sürgősségi indítvány Pannon Corso Kft jogutódlásáról
386/2009.

Sürgősségi indítvány a Szentendrei Új Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Központ Nonprofit Közhasznú Kft. folyószámlahitelével kapcsolatos kezességvállalás jóváhagyásáról

melléklet

387/2009. Sürgősségi indítvány 3765 hrsz-ú és 7126 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
388/2009. Sürgősségi indítvány 3765 hrsz-ú és 7126 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
389/2009. Előterjesztés Szentendre Castrum területének fejlesztése
390/2009. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának támogatásáról
391/2009.

Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III. 1.) Önk.sz. rendelet módosításáról

melléklet

392/2009.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. új könyvvizsgálójának megválasztásáról

melléklet

melléklet

393/2009. Előterjesztés a ProSzentendre Kft. folyószámla hiteléről
394/2009.

Előterjesztés az Aquapalace Kft. ügyvezetői státuszának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

melléklet

395/2009. Előterjesztés-kiegészítés a Szentendre Város helyi természetvédelemre javasolt területeinek felülvizsgálatáról
396/2009. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonása
397/2009. Előterjesztés szentendrei ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
398/2009.

Előterjesztés a Pap-szigetre tervezett szálloda fejlesztéshez szükséges városfejlesztési szerződésről

melléklet

399/2009. Előterjesztés az Európai Népek Fesztiválja (European People’s Festival) megrendezése ügyében
400/2009.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2009. I-IX. havi költségvetési gazdálkodásról

melléklet

melléklet

melléklet

 401/2009. Előterjesztés az Egres úti 2. számú lakóterületi fejlesztési terület szabályozásáról
402/2009.

Előterjesztés Duna Partnerségi Hálózathoz történő csatlakozásról

402 melléklet

403/2009. Előterjesztés csatlakozás Magyarországi Zarándokút létrehozásához
404/2009. Előterjesztés a „Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására” című KMOP/2008/3.1.2.C jelű pályázati felhívásra
405/2009.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

406/2009. Előterjesztés Kocsis József közterület-használati díj ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról
407/2009. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
408/2009. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
409/2009. Sürgősségi indítvány az izbégi sporttelep fejlesztéséről
410/2009. Sürgősségi indítvány az izbégi sporttelep fejlesztéséről
411/2009. Sürgősségi indítvány a Kőzúzó utcai sporttelep bérleti szerződésének módosításáról
412/2009.

Sürgősségi indítvány a Szentendrei Új Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratáról

melléklet

413/2009. Sürgősségi indítvány szentendrei 052/12 hrsz., valamint a 0281/47 hrsz. alatti ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
414/2009. Sürgősségi indítvány szentendrei 052/12 hrsz., valamint a 0281/47 hrsz. alatti ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
415/2009. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Kondor B. út 11. Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás kiegészítése az ÁFA növekedés miatt
416/2009. Előterjesztés a távhő- szolgáltatásról, és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló 2/2009. (I.27.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
417/2009. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési Közszolgáltatási Szerződés hosszabbításáról
418/2009. Tájékoztató a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés kísérleti indításának programjáról a Pannónia-telepen
419/2009.

Előterjesztés a fogorvosi alapellátását nyújtó Sipos Dental Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

420/2009. Előterjesztés az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól szóló 32/2007. (VI.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról – II. forduló
421/2009. Tájékoztató Vuijcsics Tihamér Zeneiskola támogatásáról
422/2009.

Előterjesztés Gondozási Központ Kistérségi fenntartásba adásáról

melléklet

melléklet

melléklet

423/2009. Előterjesztés Gondozási Központ Kistérségi fenntartásba adásáról
424/2009. Előterjesztés CONCERTO communities: the way to the future pályázat nyertességéről
425/2009. Előterjesztés a KMOP-2009-4.7.1 jelű „Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” nevű pályázaton való indulásról
426/2009. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi Bizottsága határozatainak jóváhagyásáról
427/2009. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi Bizottsága határozatainak jóváhagyásáról
428/2009. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi Bizottsága határozatainak jóváhagyásáról
429/2009. ÜRES
430/2009.

Előterjesztés településrendezési szerződések jóváhagyásáról

melléklet

melléklet

melléklet

431/2009.

Előterjesztés a szentendrei 0305/57 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról

melléklet

432/2009. Előterjesztés az óvodai férőhelyek bővítésének tárgyában hozott 314/2009. (IX.10.) Kt. sz. határozat módosításáról
433/2009.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról

melléklet

434/2009.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról

melléklet

435/2009.

Előterjesztés a Bükkös-parti piac üzemeltetéséről

melléklet

melléklet

436/2009. Előterjesztés a 8909 hrsz-ú ingatlan helyzetével kapcsolatos állásfoglalás
437/2009. Előterjesztés a 7227 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának kártalanításáról
438/2009. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonása
439/2009. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonása
440/2009.

Előterjesztés Szentendrei 3047 hrsz-ú, valamint a 2343 hrsz-ú ingatlanok helyzetéről

melléklet

441/2009. Előterjesztés Szentendrei 3047 hrsz-ú, valamint a 2343 hrsz-ú ingatlanok helyzetéről
442/2009. Előterjesztés  Szentendre Város Mecénása díj adományozására
443/2009. Sürgősségi indítvány a Concerto III. programon nyert támogatás önrészként való felmutatása a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázása során
444/2009. Sürgősségi indítvány a Concerto III. programon nyert támogatás önrészként való felmutatása a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázása során
445/2009. Előterjesztés a Katona József utcai játszótér hasznosításáról
446/2009. Előterjesztés a Katona József utcai játszótér hasznosításáról
447/2009. Előterjesztés a villamos energia beszerzésről
448/2009. Előterjesztés a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpont működésével kapcsolatban
449/2009. Előterjesztés a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező Vilmányi Krisztina kérelme ügyében
450/2009. Előterjesztés a „Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek támogatására” című KMOP-2008-3.1.2/C jelű pályázattal
451/2009. Előterjesztés KMOP-2008-4.3.2. számú „Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén”
452/2009. Előterjesztés a Kötvény lehetséges felhasználásáról