Helyi adók

helyiadok

 • Az Adóiroda elérhetősége:
  2000 Szentendre, Városház tér 3. | T: +36 26/300-407 FAX: +36 26/816-227 | ado@szentendre.hu
 • Az iroda vezetője: Siklósi-Dutkay Csilla
 • Ügyfélfogadás, ügyfélfogadási rend:
 • Hétfő: 13.00-17.00 | Szerda: 9.00-12.00 és 13.00-16.00
 • Időpontfoglalás ügyfélfogadási napokon, 8-12 óra között, +36-26-785-104, +36-26-785-123
HELYI ADÓK
HELYI ADÓK BEVALLÁSI, BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE
Adónem Fizetési határidő Adatbejelentési/ Bevallási határidő Bankszámlaszám
Építményadó március 15.
szeptember 15.
Minden változást (pl. eladás, vétel) a változástól számított 15 napon belül. 11784009-15731292-02440000
Telekadó március 15.
szeptember 15.
Minden változást (pl. eladás, átminősítés) a változástól számított 15 napon belül.  11784009-15731292-02510000
Iparűzési adó március 15.
május 31.
szeptember 15.
Május 31. (üzleti éves, nem KATA-s)  11784009-15731292-03540000
Magánszemély kommunális adója március 15.
szeptember 15.
Minden változást (pl. eladás, vétel, bérlés) a változástól számított 15 napon belül. 11784009-15731292-02820000
Idegenforgalmi adó A szolgáltatás igénybevételét követő hónap. A szolgáltatás igénybevételét követő hónap. 11784009-15731292-03090000
Talajterhelési díj március 31. Március 31-ig, a DMRV Zrt által közölt adatok (vízdíjszámla) alapján. 11784009-15731292-03920000
Késedelmi pótlék 11784009-15731292-03780000
Bírság     11784009-15731292-03610000
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ ADÓZÁSSAL KAPCSOLATBAN


Lehet-e emailben ügyet intézni?

 • Nem, e-mailben érdemi ügyintézésre nincs lehetősége, az ilyen formában érkezett leveleket Adóhatóságunk csak tudomásul veszi. E-mail-ben kizárólag általános tájékoztatás adható.


Hol találhatók az önkormányzat adóirodájához benyújtandó nyomtatványok?

 • A fentiekben a „HELYI ADÓK” címszó alatt, az egyes adónemek oldaláról letölthetők a nyomtatványok.
 • Magánszemélyek ügyeiket kétféle módon intézhetik:
 • Társas vállalkozások és egyéni vállalkozók ügyeiket kizárólag elektronikusan intézhetik.
  • Az alábbi webcímen, Szentendre Város Önkormányzata kiválasztása után a megfelelő dokumentum kikeresése, és kitöltése után az űrlapot ügyfélkapun keresztül eljuttathatja a Hivatalunkba. webcím: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


Ingatlan-adásvételt be kell-e jelenteni, és ha igen, akkor hogyan?

 • Igen, be kell jelenteni. Amennyiben olyan ingatlant vásárolt, amelyen van építmény, akkor építményadó adatbejelentést kell tennie. Ha olyan ingatlant vásárolt, amelyen nem áll építmény, akkor magánszemélyeknek magánszemélyek kommunális adója adatbejelentést, társas vállalkozóknak telekadó adatbejelentést kell tenni.
 • Az adózás rendjéről szóló (Art.) 2017. évi CL. törvény 7.§ 1. pontja és a 18.§-a, illetve a 2.   II.A) 4. pontja alapján adózónak az építményadó/telekadó adókötelezettségének keletkezésének/megszűnésének bekövetkezéstől számított 15 napon belül adatbejelentést kell tennie az önkormányzati adóhatóság felé.
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-a alapján az adó alanya az, aki a naptári év  első napján az építmény tulajdonosa. Ez azt jelenti, hogyha az ingatlanban tulajdonosváltás történik, akkor az eladó(k), illetve a vevő(k) az ingatlan értékesítésének/vásárlásának a tényét formanyomtatványon jelenti(k) be, melynek elérhetőségeit itt találja: https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/helyi-adok/epitmenyado/ telekadó/kommunális adó     adatbejelentés építményadóról / telekadóról /kommunális adóról
 • elektronikus kitöltési és beküldési lehetőség: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas, adatbejelentés építményadóról/telekadóról/kommunális adóról
 • Az adatbejelentésnek az alábbi formáit választhatja:
  • a fenti űrlapot kitölti és aláírva, postai úton eljuttatja a hivatalunkhoz (2000 Szentendre, Városház tér 3. szám)
  • a fenti űrlapot kitölti és az ügyfélfogadási időben, – melynek időpontját a honlapon megtalálja – elhozza személyesen
  • a fenti űrlapot elektronikusan tölti ki, és elektronikusan eljuttatja a hivatalunkba (az e-mail nem fogadható el)


Miből keletkezik a folyószámla-hátralék?

 • A folyószámla egyeztetésére e-mail formájában nincs lehetősége.
 • Amennyiben folyószámla egyeztetést szeretne, az alábbi módon teheti meg ezt:
  • egy folyószámla egyeztetésről szóló levelet ír Adóhatóságunkhoz és postai úton eljuttatja a hivatalunkhoz (2000 Szentendre, Városház tér 3. szám),
  • az ügyfélfogadási időben, – melynek időpontját a honlapon megtalálja – befárad személyesen,
  • az E-önkormányzat portálon keresztül– ún. e-papír formájában – eljuttatja kérését, amennyiben rendelkezik ügyfélékapuval, a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ felületen lekérdezheti folyószámla egyenlegét.


Hogyan igényelhető vissza a túlfizetés?

A folyószámláján lévő túlfizetést az alábbiak szerint igényelheti vissza:

Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 74/A. §-a alapján:

 • Az adózót megillető túlfizetés összegét az adóhatóság hivatalból is elszámolhatja, már lejárt esedékességű tartozásra. Az iparűzési adó számlán fennálló túlfizetést – az adónem előleg típusú adózása miatt – nem minden esetben lehet (célszerű) átvezetni a hátralékos adónemre. Az iparűzési adó bevallásban szereplő „G” jelű lap kitöltésével az adózó rendelkezhet a túlfizetésről.


Gépjármű adásvételt be kell-e jelenteni a helyi adóhatóságnak?

 • A helyi adóhatóságnak nem kell bejelenteni. A gépjárművek adóztatását, kezelését, nyilvántartását 2021.01.01. napjától a NAV (Nemzeti Adó és Vámhivatal) végzi, így a helyi adóhatósághoz sem befizetési sem bejelentési kötelezettsége nincs.


„Nullás igazolást” (adóigazolást) hogyan kell igényelni?


Kérhet-e, és ha igen, hogyan kérhet az adózó méltányossági, illetve részletfizetési kedvezményt?


Hogyan kell vállalkozást indítani a városban? Mi a teendője a leendő vállalkozónak?

 • A vállalkozása bejelentését, a NAV-on keresztül kell elindítania. Ha ezt megtette, akkor az adatokat a NAV átküldi a helyi adóhatósághoz.
 • Ha egyébként a helyi adóban is a KATA adózási módot szeretné választani, akkor az e-önkormányzat felületén (https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok) található bejelentkezési nyomtatványt is ki kell töltenie és elektronikus úton eljuttatni hozzánk. (az e-mail erre nem alkalmas)
 • Ha nem a KATA-s adózási módot választja, akkor minden évet követő május 31. napjáig iparűzési adó bevallást kell kitöltenie (szintén a NAV-on keresztül) és eljuttatni adóirodánkba.
 • Általánosságban az iparűzési adó mértéke: az adóalap 2%-a.


Be kell-e jelenteni a vállalkozás szüneteltetését, ha valaki KATA-s vállalkozó? Mi a teendője a vállalkozónak, kell-e fizetnie?

 • A vállalkozás szünetelését be kell jelentenie, a NAV honlapján található változásbejelentési nyomtatványon keresztül, és/vagy az E-önkormányzat felületén keresztül a változásbejelentési nyomtatvány kitöltésével.
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B.§ (6) alapján, amennyiben a vállalkozó az adott évben egy vagy több alkalommal szünetelt, és a KATA-s adózást választotta a helyi adóban, akkor a következő év január 15. napjáig adóbevallást nyújt be.
 • Ez azt jelenti, hogy a bevallásban szereplő pénzügyi adatok alapján, a folyószámlán az előírt adó kötelezettség korrigálódik, de a bevallás benyújtásáig az előírt KATA-t meg kell fizetnie. (pl. a 2021.évről, 2022. január 15. napjáig kell a bevallást benyújtani.)


Hogy lehet elektronikusan ügyet intézni?

 • Az önkormányzat felé benyújtandó nyomtatványokat az alábbi elérhetőségen találja: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
 • Erre a nyitólapra kell bejelentkezni az ügyfélkapu segítségével, ki kell választani az önkormányzat nevét. (A második sorban is szükséges kiválasztani az önkormányzat nevét: Szentendre Város Önkormányzat.) Ezt követően az űrlapkereső segítségével meg kell keresni a megfelelő nyomtatványt és online kitölteni. Ha ez megtörtént, akkor elektronikusan elküldeni.
 • A további részletes tájékoztatót a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato felületen találja meg.


Elektronikusan ügyintézés esetén, hogyan kell kiválasztani a Szentendre Város Önkormányzatát?

 • Az erre vonatkozó részletes tájékoztatót a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato felületen találja meg.
 • A tájékoztató 7. oldalán, – lépésről-lépésre – bemutatásra kerül, hogyan választjuk ki a megfelelő önkormányzatot.