Közérdekű elérhetőségek

Általános segélyhívó – 112

Mentők – 104


Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941

Tűzoltóság – 105


Központ
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018

Rendőrség – 107


Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
  • Pismány: Kuczmog József – c. r. főtörzszászlós
  • Püspökmajor lakótelep: Balog Bence – r. főtörzsőrmester
  • Pannónia telep: Szakács Tibor – rendőr őrmester
  • Belváros: Marek Viktor – r. törzsőrmester
  • Izbég: Antalicz Ferenc – c. r. zászlós
Szentendrei Rendészeti Igazgatóság

2000 Szentendre Paprikabíró utca 21.

Központi telefonszám: +36 26 300 407

Közvetlen / ügyeleti telefonszám: 06 20 290 0190

Polgárőrség Szentendre

Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110

Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Simonyi Zsolt +36-30/621-2600
Alelnök: Cziferi István
Titkár: Mendzsák István

Pest Megyei Kormányhivatal

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Ügyfélszolgálat telefon: +36-1/328-5812, +36-1/485-6957, +36-1/485-6926
további információ: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Szentendrei Járási Hivatal

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-hivatal
Tel: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

Szentendrei Járási Hivatal – Hatósági Osztály

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Tel: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

Kormányablak: Okmányiroda

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok/pest/szentendrei/szentendre-dozsa-gyorgy-ut/277
Ügyfélfogadás:

Hétfő 8–18 óráig
Kedd 8–16 óráig
Szerda 11–19 óráig
Csütörtök 9–16 óráig
Péntek 8–14 óráig

Tel: 1818
E-mai: 1818@1818.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

2000 Szentendre, Városház tér 1-3.
Osztályvezető: Utassyné dr. Péczi Andrea
E-mail: antsz.szentendre@pest.gov.hu
Tel.: +36-26/310-149
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-hivatal/szentendrei-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly

Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1.
Tel.: +36-26/310-300, +36-26/302-889
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-hivatal/szentendrei-jarasi-hivatal-jarasi-foglalkoztatasi-osztaly

Szentendrei Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Tel.: +36-26/501-900
Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés alapján hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30, péntek 8.00-14.00

Szentendrei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Tel.: 06 (26) 503-328, 06 (26) 501-900
E-mail:  jarasigyamhivatal.szentendre@gmail.com

Szentendrei Járási Kormányhivatal Járási Földhivatala

2000 Szentendre, Dunakanyar Körút 1.
Tel.: 06 (26) 312-413, 06 (26) 301-743
Ügyfélfogadás: hétfő 13:00-16:00, szerda 8:00-12:00, 13:00-16:00, péntek 8:00-12:00

Falugazdász

Tóth Gábor
Duna korzó 25., I. em. (Fehérház)
Fogadóóra: előzetes telefonos egyeztetés alapján,  a +36 30 417 6753 telefonszámon, kedden 9:00 és 13:00 óra között.

Elektromos Művek

2000. Szentendre, Dunakorzó 21/a.
Tel: +36-40/38-38-38
Web: www.elmu.hu
E-mail: elmu@elmu.hu

Nyitva tartás: hétfő 10.00-20.00, kedd 8.00-16.00, szerda 8.00-16.00

DMRV Duna Jobbparti Üzemigazgatóság

2000 Szentendre, Kalászi u. 2. Pf. 27
Tel: +36-26/501-650
Fax: +36-26/310-816
E-mail: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
Web: www.dmrvzrt.hu

Telefonos ügyfélszolgálat (call-center): +36-40/881-188 vagy +36-27/511-511
Hibabejelentés és mérőállás bejelentés minden nap: 0-24 óráig.

TIGÁZ Rt. Szentendrei Gázszolgáltatási Üzem

2000 Szentendre, Paprikabíró u. 16.
Tel: +36-26/501-100
Körzetszerelőség
Tel: +36-26/310-032

Magyar Telekom Nyrt.

Telefonos ügyfélszolgálat (díjmentesen hívható): 1412
Hibabejelentés: 143
Belföldi Tudakozó: 198
Nemzetközi Tudakozó: 199
Tudakozó Plusz: 197