számolj velünk 11-es

  Elkészült a tanulmány aktuális változata és abból egy összefoglalás.

Videó: A 11-es projekt kutatási eredményei 2. – Paprikabíró utca

Videó: A 11-es projekt kutatási eredményei 1. – Rózsa utca

Az összefoglaló cikk 

 A hatástanulmány I. szakasza 

A hatástanulmány II-III. szakasza

A hatástanulmány IV. szakasza

 

Frissítés:

A projekt értékelése és feldolgozása megtörtént, az eredmények megtekinthetők a Tanulmány III. része pontra kattintva.


A projekt teljes értékelése és feldolgozása december első heteiben zárul, amikor a felmérést végző cég a további eredményeket és a modellezést bemutatja. 

FRISSÍTÉS: 

A PROJEKT FELMÉRÉSI SZAKASZA LEZÁRULT, MINDENKI KÖZREMŰKÖDÉSÉT
KÖSZÖNJÜK!

A projekt 3. fázisába léptünk. A kérdőív  a 11-es úttal kapcsolatos javaslataidra kíváncsi, bármivel is közlekedsz.
A kitöltés anonim, nem gyűjt személyes információt, és kb. 10 percet vesz igénybe. A kérdőív kitöltése független az eddigi fázisoktól, lehet csak ebben is közreműködni. Köszönjük, hogy segítesz!

FRISSÍTÉS: 

11-es út dugóit sajnos minden szentendrei jól ismeri.
Nagyon gyakoriak a torlódások a városban, és a városon túl, Budapest és Visegrád felé is. Az út a dunakanyari régió egyik fő gyűjtőútja.
A 11-es út – mint ahogy minden közút – állami kezelésben van. Az állam feladata fenntartani, javítani, takarítani, a közlekedési lámpákat karbantartani stb. Az önkormányzat az út közlekedési problémáinak megoldására nem kap költségvetési támogatást.
A szentendrei városvezetés tudja, hogy az itt élők egyik legnagyobb gondja a 11-es út. Ezért proaktív, kezdeményező szerepet vállalva, elsőként az eddigi városvezetések közül, megkezdi ennek a komplex közlekedési problémának a szakszerű felmérését.
Teszi mindezt annak reményében, hogy a felmérés után, az állami szereplőkkel összefogva igenis lehet javítani a már tarthatatlanná vált közlekedési állapotokon.
A probléma megoldása több részből áll. Az első, nagyon fontos szakasz, az út forgalmának minél alaposabb, pontosabb felmérése. Egy olyan hatástanulmányt kell készíteni, ami kiinduló alapja lesz az összes többi intézkedésnek. Ezért az önkormányzat egy három fázisú projektbe kezd.
A projekt 1. és 3. szakasza meghívásos, ajánlattételi pályázat keretében valósul meg, ezt a kettőt ugyanaz a cég végzi el.
A projekt 2. szakaszában az önkormányzat összefogott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME).

A projekt három fázisa:

1. Forgalomszámlálás: szept. 8-10 és szept. 12-13. (rossz idő esetén pótnapok: szept 15-17 és szept 19-20.)
Ennek során több számláló egyetemista áll az út mellett, hogy felmérje,
az egyes napszakokban hány autó (illetve motor és kerékpár) közlekedik a 11-esen.

2. Applikáció: szept. 16-tól szept. 30-ig
A BME által pilot projektben vizsgált adatfelvételi módszer, amelyben a projektet segíteni szándékozók – közülük is azok, akik a 11-es úton közlekednek –  megmérhetik a saját autós/motoros/kerékpáros útjukat, majd az adatokat beküldhetik a BME-nek. A mérés adatai anonimizálva és aggregálva kerülnek feldolgozásra. (Aggregálva = az adatokat úgy értékelik ki, hogy azok személyekhez nem köthetőek, a beérkezett adatsorokat összesítve vizsgálják.)

3. Problématérkép: okt. 1-től okt. 31-ig
A problématérképet felmérő cég – ugyanaz, amelyik a forgalomszámlálást végzi -, egy online kérdőív segítségével vizsgálja a válaszadók közlekedési szokásait.
A válaszadás önkéntes, és független az applikációs fázistól. Lehet csak ebben is segíteni. A mérés adatai itt is a lehető legbiztonságosabban lesznek kezelve, sem az önkormányzat, sem bármilyen hatóság nem kapja meg.

A projekt költsége:
az 1. és 3. fázisok során elvégzett felmérések eredményeképpen feltérképezett igényekhez és forgalmi alapadatokhoz illeszkedően a tanulmánykészítés 4. lépésében kerül sor a 11. sz. főút szentendrei átvezetési szakaszának forgalmi viszonyait leíró mikroszkopikus modell építésére és a meghatározott beavatkozások hatásainak elemzésére. A teljes tanulmány elvégzése összesen 12 647 600 Forintba kerül az önkormányzatnak. Ezt a költségvetést 2019 novemberében megszavazta a képviselő-testület. (Az eredetileg 15 millió Forintos keretösszeget a megszorítások miatt 10 millió Forintra csökkentette az önkormányzat. Ám mivel a meghívásos ajánlattételi eljárásban a legolcsóbb ajánlat a fent leírt összeg volt, így a Városfejlesztési Iroda megemelte a projekt keretösszegét 12 millió Forintra.)
A 2. fázisban nincs költsége a városnak, azt a BME finanszírozza pályázati keretből. 

A Számolj velünk – 11-es! projekt egy átfogó vizsgálat, melynek segítségével kellően megalapozott ismereteink lesznek arról, hogy hogyan érdemes a 11-es út problémáit hosszú távon kezelni városunk területén.
A vizsgálatok lebonyolítása során számítunk
a 11-esen közlekedők együttműködésére.

Így az akut, napi közlekedési problémák feltárása a városlakók valós tapasztalata, véleménye alapján történik meg.
A mindennapok forgalmi tapasztalata rendkívül fontos a forgalomirányítás fejlesztéséhez és a zöldhullám jövőbeli kialakításához. A várost mindennap terhelő közlekedési helyzet javítása közös ügyünk.
Minden információt megtalál ezen az oldalon, amit folyamatosan frissítünk.
SEGÍTSEN A FELMÉRÉSBEN! SZÁMOLJON VELÜNK!
TEGYÜNK EGYÜTT A ZÖLDHULLÁMÉRT!

HOL TART MOST A 11-ES ÚT ÜGYE?
Az önkormányzat 2020 novemberében kezdte meg az egyeztető tárgyalásokat a Magyar Közút NZrt. képviselőivel. További egyeztetésekre decemberben, januárban és februárban is sor került. Az egyeztetéseken a résztvevők megfogalmazták a 11-es útburkolatfelújításával kapcsolatos tervezési feladatokat, és meghatározták az ehhez szükséges lépéseket. Ezek többek között: a felújításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése, hatósági engedélyek beszerzése, a meglévő tervek és igények beillesztése a projektbe, további műszaki vizsgálatok.
A szentendrei önkormányzat jelezte a Közút felé, hogy érdemes lenne felülvizsgálni a 11-esen kijelölt kerékpárnyom létjogosultságát is, és kérte ezzel kapcsolatban a Magyar Közút írásos állásfoglalását. A felvetésre március elején a Magyar Közút levélben közölte álláspontját: a klímaválság miatt a gépjárműforgalom alternatíváját jelentő kerékpáros közlekedést minden lehetséges eszközzel segítik, bővülését támogatják, azaz maradnak a kerékpárosnyom felfestések.
2021. 03. 28.
Tovább >>

A SZÁMOLJ VELÜNK – 11-ES! PROJEKT EDDIGI EREDMÉNYEI
A 11-es út forgalma évtizedes, akkut probléma, de még egyik városvezetés sem veselkedett neki megoldásának. A lakosságszám viszont folyamatosan nőtt a főút mentén, ami tovább súlyosbította a helyzetet. Választási ígéretéhez hűen, a jelenlegi önkormányzatnak fontos célja, hogy kezdeményező szerepet vállalva, segítsen az itt élők közlekedési gondjainak megoldásában.
A zöldhullám megvalósításának első fázisa, egy szakszerű, átfogó vizsgálat volt. Ugyanis, csak ennek alapján lehet kidolgozni a további lépéseket. Ezért az önkormányzat elvégeztette a 11-es főút igen összetett közlekedési problémáinak komplex felmérését. A cél az, hogy erre alapozzák a 11-es út fejlesztését, ami állami feladat. Friss hír, hogy kormánydöntés alapján, az országos útfelújítás keretében, hamarosan el is kezdődik az út korszerűsítése. Az önkormányzat kiemelt célja, hogy a felújítás során a Magyar Közút Nzrt. kiindulási alapnak használja a város által elvégzett felmérés eredményeit.
2020. 11. 22.
Tovább >>

SZEVI: KÖZÖSSÉGI ADATGYŰJTÉS A 11-ES ÚTON
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszéke egy éve hirdette meg az ún. crowdsourcing (tömegtől nyert információk, így működik pl. a Wikipedia, vagy a WAZE alkalmazás is – a szerk.) eszközökkel támogatott forgalommodellezést, mint kutatási témát. A felhívás nyomán jelen pillanatban egy hallgatójuk a diplomamunkájában keresi a választ: az utazások nyomkövetése az OpenStreetMap alkalmazás (OsmAnd) segítségével milyen mértékben, és hogyan képes támogatni a tervezési feladatokat. S hogy mi köze mindehhez Szentendrének, dr. Tóth János tanszékvezető mondja el.
2020. 09. 22.
Tovább >>

SZÁMOLJ VELÜNK! – INDUL A 11-ES PROJEKT ELSŐ SZAKASZA
A 11-es projekt egy forgalmi hatástanulmány, melyhez szeptember 8-án indul az adatgyűjtés. Ennek során a 11-es út Szentendrén átvezető szakaszán elkezdik mérni a forgalmat. A projektben a városban közlekedők közreműködésére is számít az önkormányzat. A cél: a 11-es út közlekedésének javítása, a szentendreiek igényeinek hatékony és biztonságos kiszolgálása. Ahhoz, hogy ez a távlati cél megvalósuljon, rendkívül fontos a forgalom pontos felmérése.
2020. 09. 07.
Tovább >>