Környezetvédelem

Kútfúrás

Szentendre város területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező szentendrei lakosnak, kútfúrás esetén kútfúrási engedéllyel kell rendelkeznie.

Az alábbiakban a kútfúrási kérelemmel kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket gyűjtöttük össze:

Milyen kút fúrására kell kérelmet beadni?
Mikor tud a helyi önkormányzat jegyzője kútfúrási engedélyt kiadni?
Mit kell tartalmaznia a helyi önkormányzat jegyzőjéhez benyújtott kérelemnek? Tovább »

Kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárása

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A vízkivételt biztosító kutak engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között. Tovább »

Fakivágás Szentendre város területén

Milyen fa kivágásához szükséges engedéllyel rendelkezni?

Amennyiben a fa 1,3 méter magasságban mért törzskerülete meghaladja a 40 cm-t, vagy gyümölcsfák esetében a 60 cm-t, úgy kivágása engedélyköteles, ami pótlási kötelezettséghez köthető.

A magánterületen található fa kivágásához is kell engedély?

Igen, amennyiben 1,3 méter magasságában a 40 cm törzskerületet meghaladja, vagy gyümölcsfák esetében a 60 cm-t.

Mit kell tartalmaznia a fakivágási kérelemnek? 

– a bejelentő nevét, levelezési címét

– a kivágandó fa pontos, a beazonosítást lehetővé tévő helyét, megnevezését, darabszámát

– a kivágandó fa talajszinttől mért 1,3 méteres magasságban mért átmérőjét, vagy törzskörméretét

– a kérelem indoklását

– a fa pótlására tett szándéknyilatkozatot

A kérelem benyújtását követően kivágható a fa?

A kérelem benyújtását követően Hivatalunk határozatban dönt a kérelmezett fa kivágásáról, valamint a pótlási kötelezettségről, és amennyiben engedélyezi azt, úgy a határozat véglegessé válásától a határozatban megjelölt időpontig végezhető el a fakivágás.

Mi a teendő abban az esetben, ha a határozatban előírt pótlási kötelezettség telken belül nem megoldható?

A pótlási kötelezettség teljesítésénél, ha az ingatlanon belül, annak területén a telepítés nem lehetséges, pl ’túltelepítést’ eredményezne, vagy nem teljes egészében lehetséges, úgy azt a környezetvédelmi referens javaslatára megállapított egyéb közterületen kell teljesíteni.

Mi a teendő, ha azonnali fakivágásra van szükség?

A település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül bejelenti a kivágás helye szerinti jegyzőhöz, és amennyiben a pótlási kötelezettség feltételei adottak, úgy a jegyző a tulajdonost pótlásra kötelezi.

Milyen iratra van szükség közös tulajdonú fa kivágása esetén?

Amennyiben a kivágni szándékozott fa társasház tulajdonában áll, úgy a kérelemhez a társasház közgyűlési határozatát, más közös tulajdon esetében minden tulajdonos egyetértő nyilatkozatát csatolni kell.

Amennyiben további kérdése merül fel, kérjük keresse bizalommal a Főkertészt ügyfélfogadási időben a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban (2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy forduljon a Városi Ügyfélszolgálhoz:

Tel: +36 26 300 407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Fakivágás iránti kérelem (letölthető nyomtatvány)