2013.

2013. január 24-i képviselő-testületi ülés határozatai
1/2013. Előterjesztés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2013. Sürgősségi indítvány a szentendrei 2282 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
3/2013. Sürgősségi indítvány állami adósságátvállaláshoz kapcsolódó felhatalmazásról 
4/2013. Sürgősségi indítvány gazdálkodási szoftver közbeszerzéséről
5/2013. Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeum létszám leépítéséről
6/2013.

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződésről

melléklet

7/2013. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés szervezésének további kérdéséről
8/2013. Előterjesztés a Dunyha-terv lebonyolításáról
9/2013. Előterjesztés bérlői tartozásból eredő hátralék elengedési kérelemről – Bogdányi u. 11. Horváth és M Bt.
10/2013. Előterjesztés bérlői tartozásból eredő részletfizetési és bérleti díj elengedési kérelem – Fő tér 15. Kisházak Bt.
11/2013. Előterjesztés bérlői vagyongazdálkodási stratégiában megfogalmazott feladatok teljesítéséről
12/2013. Előterjesztés bérlői vagyongazdálkodási stratégiában megfogalmazott feladatok teljesítéséről
13/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosítása
14/2013. Előterjesztés a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól I. forduló
15/2013. Előterjesztés településképi véleményezési eljárásról és a településképi bejelentési eljárásról szóló helyi rendeletalkotásról  I forduló
16/2013. Előterjesztés „Bolgár-Kertész utcai parkolót elválasztó” védősáv kialakításáról
17/2013. Előterjesztés antikpiac működése a Bükkösparti piac területén 
18/2013.

Előterjesztés önkormányzati adóhatóság 2013. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

19/2013.

Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervének módosításáról

melléklet

melléklet

20/2013.

Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal és Szentendre Város Óvodai Intézménye alapító okiratának pontosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

21/2013. Előterjesztés a Kalászi út Magyar Állam tulajdonába kerüléséről
22/2013. Előterjesztés közterület elnevezésekről
23/2013. Előterjesztés közterület elnevezésekről
24/2013. Előterjesztés közterület elnevezésekről
25/2013. Előterjesztés a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról
2013. február 14-i képviselő-testületi ülés határozatai
26/2013.  Előterjesztés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
27/2013. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár létszám leépítéséről
28/2013. Sürgősségi indítvány székely zászló kihelyezéséről a Városháza homlokzatára
29/2013. Előterjesztés az állami adósságátvállalásról
30/2013. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 2013. május 1-től történő fenntartásáról 
31/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésre való kijelöléséről
32/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésre való kijelöléséről
33/2013. Előterjesztés a szentendrei 4441/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
34/2013. Előterjesztés a Városi szolgáltató Zrt-n belül, egy energetikai divízió létrehozásáról
35/2013. Előterjesztés Szentendre Város energiastratégiája kidolgozásának a Városi Szolgáltató Zrt-hez való utalásához
36/2013. Előterjesztés az E-health programról
37/2013.

Előterjesztés a Képviselő-testület mellett működő bizottságok munkacsoportok 2012. évben végzett munkájáról

melléklet – GVB

melléklet – JPEB

melléklet – Okt.Kult.Biz.

melléklet – Szoc.Ifj.Biz.

 2013.március 14-i képviselő-testületi ülés határozatai
38/2013. Előterjesztés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
39/2013. Sürgősségi indítvány a Pipiske utca csapadékvíz elvezetéséről
40/2013. Sürgősségi belvárosi pollerek tárgyában
41/2013. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Zrt. hulladékgyűjtő gépjármű beszerzéséről
42/2013.

Sürgősségi indítvány egyes önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokkal kötendő előleg-megállapodásokról

melléklet

43/2013. Sürgősségi indítvány Dunakorzón található fák tárgyában
44/2013.

Előterjesztés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról

melléklet

45/2013.

Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról

melléklet

46/2013.

Előterjesztés a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

47/2013.

Előterjesztés a Ferenczy Múzeum alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

48/2013.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységi körének bővítéséről, valamint az alapító okiratának módosításáról

melléklet

49/2013.

Előterjesztés a Szentendre Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról

melléklet

50/2013.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

51/2013.

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés felülvizsgálatáról

melléklet

52/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
53/2013. Előterjesztés DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. részvény-adásvételről
54/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat „Alvó ingatlanként” megjelölt ingatlanjaira vonatkozó hasznosítási javaslatról
55/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat „Alvó ingatlanként” megjelölt ingatlanjaira vonatkozó hasznosítási javaslatról
56/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat „Alvó ingatlanként” megjelölt ingatlanjaira vonatkozó hasznosítási javaslatról
57/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat „Alvó ingatlanként” megjelölt ingatlanjaira vonatkozó hasznosítási javaslatról
58/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat „Alvó ingatlanként” megjelölt ingatlanjaira vonatkozó hasznosítási javaslatról
59/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat „Alvó ingatlanként” megjelölt ingatlanjaira vonatkozó hasznosítási javaslatról
60/2013. Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának pályázati felhívásáról
61/2013. Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának pályázati felhívásáról
62/2013.

Előterjesztés a Postás-strand teniszpálya bérleti megállapodásának módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

63/2013. Előterjesztés a Dumtsa J. utca – Bükkös patak hídfő torkolatnál lévő pavilon tulajdonjogának rendezéséről
64/2013. Előterjesztés a Dumtsa J. utca – Bükkös patak hídfő torkolatnál lévő pavilon tulajdonjogának rendezéséről
65/2013.

Előterjesztés településrendezési és tervezési szerződésről (Szentendre külterület 0560/4, 0560/6 hrsz-ú földrészletek övezeti átsorolása Má-1 övezetből Má-2A* övezetbe)

melléklet

melléklet

66/2013. Előterjesztés11-es főút – Méhész utca sarkán ingatlan-kiegészítés értékesítése
67/2013. Előterjesztés11-es főút – Méhész utca sarkán ingatlan-kiegészítés értékesítése
68/2013.

Előterjesztés a Dunyha-tervvel kapcsolatos feladatokról

melléklet

69/2013. Előterjesztés Paprikabíró u. 1. szám alatti, DMRV felé fennálló, bérlői tartozás átvállalása
70/2013. Előterjesztés Szentendrei fiatalok részvétele Gubbio-i (Olaszország) ifjúsági fesztiválon
71/2013. Előterjesztés a Szentendrei Nyár során megvalósuló rendezvények városi támogatásáról
72/2013. Előterjesztés a Kulináris és kulturális korzó rendezvénysorozat városi támogatásáról
73/2013. Előterjesztés a Dunakanyar SE szerződésmódosításáról 
74/2013.

Előterjesztés Polgárőrség Szentendre Egyesület és a Szigetmonostor Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Szentendre Város Önkormányzattal történő együttműködési megállapodása

melléklet

melléklet

75/2013.

Előterjesztés Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft, a Városi Szolgáltató Zrt. illetve Aquapalace Kft. gazdasági társaságokat érintő, a felügyelő bizottsági tagok lemondása miatt új felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról vagy a felügyelő bizottság létszámának módosításáról, és létesítő okiratok módosításáról

melléklet

76/2013.

Előterjesztés Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft, a Városi Szolgáltató Zrt. illetve Aquapalace Kft. gazdasági társaságokat érintő, a felügyelő bizottsági tagok lemondása miatt új felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról vagy a felügyelő bizottság létszámának módosításáról, és létesítő okiratok módosításáról

melléklet

77/2013. Előterjesztés Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft, a Városi Szolgáltató Zrt. illetve Aquapalace Kft. gazdasági társaságokat érintő, a felügyelő bizottsági tagok lemondása miatt új felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról vagy a felügyelő bizottság létszámának módosításáról, és létesítő okiratok módosításáról
78/2013. Előterjesztés Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról
79/2013

Előterjesztés a 2013. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról

melléklet

80/2013.

 

Előterjesztés az étkeztetési feladatok ellátásáról a Móricz Zsigmond Gimnáziumban valamint a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskolában

melléklet

melléklet

2013. március 28-i rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai
81/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
82/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

83-2013.

 

Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeum alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

84/2013.

Sürgősségi indítvány Egres úti óvoda építése tárgyában

melléklet

85/2013. Sürgősségi indítvány Egres úti óvoda építése tárgyában
86/2013.

Előterjesztés Vujcsics Tihamér Zeneiskola valamint Szentendrei Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet működtetésének átvételéről

melléklet

melléklet

2013. április 11-i képviselő-testületi ülés határozatai
87/2013. Előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
88/2013.

Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeum alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

89/2013.

Sürgősségi indítvány a Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

90/2013.

Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeum és a Pest Megyei Könyvtár munkamegosztási megállapodásáról

melléklet

91/2013. Beszámoló a belső ellenőrzés 2012. évi tapasztalatairól
92/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
93/2013. Előterjesztés a Képviselő-testület 209/2012.(V.31.) Kt. számú határozatáról
94/2013.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

95/2013.

Előterjesztés az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  Társasággal kapcsolatos aktuális ügyek rendezéséről

melléklet

96/2013.

Előterjesztés az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  Társasággal kapcsolatos aktuális ügyek rendezéséről

melléklet

melléklet

97/2013.

Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

98/2013.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

99/2013.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata, valamint a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. gazdasági társaság között létrejött tagi kölcsönszerződés módosításáról

melléklet

100/2013.

Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

101/2013.

Előterjesztés Szentendre és Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

102/2013.

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

103/2013. Előterjesztés Püspökmajori Klubkönyvtár működtetéséről
104/2013. Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003.(V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2013.(…) önkormányzati rendelet elfogadásáról
105/2013. Üres határozat sorszámozás miatt
106/2013. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó menetrend módosításáról
107/2013. Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában álló Pap-Szigeti Strandfürdő, valamint hozzá csatlakozó parkoló üzemeltetéséről
108/2013. Előterjesztés az Önkormányzati szervezetrendszer foglalkozás egészségügyi ellátásáról
109/2013.

Előterjesztés a volt Kocsigyár településrendezési szerződés módosításáról

melléklet

110/2013.

Előterjesztés Szentendre Puskin utcával határos 0272/31 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

111/2013.

Előterjesztés Japánkert létesítéséről

melléklet

112/2013. Előterjesztés Szentendre 052/21 hrsz-ú és 0308/17 hrsz-ú ingatlan-illetőségekre vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
113/2013. Előterjesztés Szentendre 052/21 hrsz-ú és 0308/17 hrsz-ú ingatlan-illetőségekre vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
114/2013. Előterjesztés Szentendre 052/21 hrsz-ú és 0308/17 hrsz-ú ingatlan-illetőségekre vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
115/2013. Előterjesztés az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú pályázaton való indulásról
116/2013. Előterjesztés Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány kezdeményezésében megvalósuló Turul szobor elhelyezéséről
117/2013.

Előterjesztés lakóközösségi programok kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívás

melléklet

118/2013. Előterjesztés lakóközösségi programok kezdeményezések támogatása TÁMOP – 5.5.4-13/1 pályázatról
119/2013. Előterjesztés 2010. október 15. napján, Szentendrén történt közlekedési balesettel kapcsolatban, a károsult által igényelt, jogcím nélküli előleg megfizetéséről
120/2013. Előterjesztés Debreczeni Sándorné és Debreczeni Zoltán elleni perben kötendő esetleges egyezségről
121/2013.

Előterjesztés rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

melléklet

122/2013. Előterjesztés a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról
123/2013.

Sürgősségi indítvány Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő fenntartói megállapodásról

melléklet

 2013. április 30-i rendkívüli testületi ülés határozatai
124/2013. Előterjesztés pályázat központi konyha fejlesztése tárgyában
125/2013. Előterjesztés a gyermekétkeztetés biztosításáról a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
 2013. május 9-i képviselő-testületi ülés határozatai
126/2013. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
127/2013. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területen – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2012. november 06. – 2013. április 5. közötti időszakban
128/2013.

Sürgősségi indítvány az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kapcsolatos pótbefizetés mértékének módosításáról, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásáról

melléklet

129/2013.

Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Pap-szigeti Strandfürdő, valamint a hozzá csatlakozó parkoló üzemeltetéséről

melléklet

130/2013.

Előterjesztés gazdasági társaságokkal kötendő, működési támogatási megállapodásról

melléklet

melléklet

melléklet

131/2013. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
132/2013. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
133/2013.

Előterjesztés HÉSZ módosítása kezdeményezése a kertvárosias lakóterületek (Lke-09) egyes előírásaira vonatkozóan

melléklet

134/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 1863/1 hrsz-ú ingatlan jogi helyzetéről
135/2013. Előterjesztés Teátrum ingatlan hasznosításáról 
136/2013. Előterjesztés elővásárlási jog földhivatali  bejegyzéséről
137/2013.

Előterjesztés Szentendre belvárosában fiáker üzemeltetési pályázat kiírásáról

melléklet

138/2013. Előterjesztés Szentendre 6905/4. helyrajzi számú (2000. Szentendre, Táltos utca 22/A.) alatti ingatlan adásvételi szerződésre vonatkozó elállás, eredeti állapot helyreállítása, kamat és kártérítés fizetéséről
139/2013. Előterjesztés a 69/2013. (III. 14.) Kt. sz. határozat módosításáról (Paprikabíró u. 1. bérlői tartozás átvállalás)
140/2013.

Előterjesztés a Kőzúzó utcai sporttelep Dunakanyar Sportegyesület általi fejlesztéséről

melléklet

141/2013. Előterjesztés az Egres úti óvoda építése tárgyában
142/2013. Előterjesztés a közösségi közlekedés változásairól
143/2013. Előterjesztés a részben vagy egészben az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak díjazásáról
144/2013. Előterjesztés a részben vagy egészben az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak díjazásáról
145/2013. Előterjesztés Szentendre Város Pedagógiai díj  adományozásáról
146/2013. Előterjesztés a szentendrei fiatalok részvétele Gubbio-i (Olaszország) ifjúsági fesztiválon
147/2013. Előterjesztés a Duna-korzó kialakításával kapcsolatosan
148/2013. Sürgősségi indítvány károk helyreállítási kiadásaira vis maior támogatás igénylése tárgyában
2013. május 23-i rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai
149/2013. Előterjesztés a Vizuális Művészetek Kollégiumának pályázati felhívásáról
150/2013. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2012.évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
 151/2013.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentéséről

melléklet

152/2013.

Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

melléklet

153/2013.

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

melléklet

154/2013. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
155/2013.

Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentéséről

melléklet

156/2013.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt-vel kötendő közszolgáltatási és vagyonkezelési szerződésekről

melléklet

melléklet

157/2013.

Előterjesztés a Szabadkai úti szükséglakások jövőbeni hasznosításáról

melléklet

158/2013. Előterjesztés a gyermekétkeztetés biztosításáról a Bárczi Gusztáv Általános Iskolában és a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
159/2013. Előterjesztés a gyermekétkeztetés biztosításáról a Bárczi Gusztáv Általános Iskolában és a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
160/2013. Előterjesztés az Izbégi Általános Iskola létszámemelését szolgáló  intézményátszervezéshez kapcsolódó hozzájárulásról
161/2013. Előterjesztés a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció készítésének jelenlegi állásáról
162/2013. Előterjesztés a 302/2012. (IX.27.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről és a 1 millió Ft feletti kötelezettségvállalások ellenjegyzéséről
163/2013.

Előterjesztés a közösségi közlekedéssel kapcsolatos megállapodásról

melléklet

164/2013. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézménye könyvvizsgálójának megválasztásáról
2013. június 13. Képviselő-testületi ülés határozatai
165/2013.  Sürgősségi indítvány a gát határidejének hosszabbítása tárgyában
166/2013. Sürgősségi indítvány a vis maior pályázathoz szakértő igénybevétele igénylése tárgyában
167/2013. Sürgősségi indítvány a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Pap-szigeti Strandfürdő őrzéséről
168/2013.

Sürgősségi indítvány a közösségi közlekedéssel kapcsolatos megállapodásról

melléklet

 169/2013. Sürgősségi indítvány az állami adósságátvállalásához kapcsolódó döntések,    felhatalmazások ügyében
170/2013. Sürgősségi indítvány a 2013. júniusi dunai árhullám miatt a védekezési munkálatokkal kapcsolatos szerződésekről
171/2013. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésről
172/2013. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
173/2013. Előterjesztés a Ferenczy Múzeum szentendrei helytörténeti állandó kiállításának létrehozásáról
174/2013. Előterjesztés a Ferenczy Múzeum szentendrei helytörténeti állandó kiállításának létrehozásáról
175/2013. Előterjesztés a Városi Szolgáltató ZRt.-hez tartozó Szentendrei fűtőműből történő távfűtés szolgáltatáshoz szükséges gázbeszerzési tender értékeléséről, szolgáltató váltás jóváhagyásáról
176/2013. Előterjesztés az Elevenek Sportegyesület felmondott bérleti szerződésének visszaállításáról
177/2013.

Előterjesztés a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal Szentendre város közbiztonságának javítását célzó együttműködési megállapodás megkötéséről

melléklet

178/2013.

Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

melléklet

179/2013. Előterjesztés a Bolgár-Kertész utcai parkoló palettán parkoló kialakításáról
180/2013. Előterjesztés Szentendre Város 21/2002. (VIII. 15.) sz. Önk. rendeletének Szentendre Városi Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosítása
181/2013. Előterjesztés az építészeti érték helyi védelmének megszüntetéséről a Szentendre, Árpád utca 8. sz. alatti ingatlan esetében
182/2013. Előterjesztés a Teátrum ingatlan hasznosítás építési koncessziós dokumentációjáról
183/2013. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 0153/40 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról
184/2013. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen ingatlanok hasznosításáról
185/2013. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen ingatlanok hasznosításáról
186/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 3476/4 hrsz-ú, természetben a Sztaravodai úti temető parkolójában lévő ingatlanrész bérbeadása tárgyában
187/2013. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Boldogtanyai, 7863 hrsz-ú ingatlan értékesítésre való kijelöléséről
188/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére való kijelölés tárgyában (Vaddisznó utca)
189/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére való kijelölés tárgyában (Vaddisznó utca)
190/2013. Előterjesztés a szentendrei 014/36 hrsz-ú (Tó-környéke dűlőnél) ingatlan-illetőségre és 400/12/A hrsz-ú (Hév megállónál lévő) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés
191/2013. Előterjesztés a szentendrei 014/36 hrsz-ú (Tó-környéke dűlőnél) ingatlan-illetőségre és 400/12/A hrsz-ú (Hév megállónál lévő) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés
192/2013.

Előterjesztés a Szentendre 24/1 hrsz., természetben Dózsa György út. 8 sz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

melléklet

193/2013. Előterjesztés a bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről
194/2013. Előterjesztés a Szentendre belvárosában fiáker üzemeltetési pályázat bírálatáról
195/2013. Előterjesztés  a vis maior támogatás igénylése tárgyában II.
196/2013.

Előterjesztés  a  Kistérségi csatorna pályázat tárgyában

melléklet

197/2013. Előterjesztés a gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kezdeményezéséről
198/2013.

Előterjesztés a települési Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról

melléklet

199/2013.

Előterjesztés a gyermekek nyári felügyeletének ellátásáról

melléklet

200/2013. Előterjesztés az Izbégi Általános Iskola intézményvezetői pályázati kiírásra beérkezett pályázati dokumentáció véleményezéséről
 201/2013.

Előterjesztés  közterület elnevezése Dr. Szűk Ödönről

melléklet

202/2013. Előterjesztés a 92/2013. (IV.11.) Kt. sz. határozata módosításról
203/2013. Előterjesztés a részben vagy egészben az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak újraválasztásáról – Aquapalace Kft.
204/2013.  Előterjesztés a részben vagy egészben az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak újraválasztásáról – Kult. Kft.
205/2013. Előterjesztés a részben vagy egészben az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak újraválasztásáról – TDM 
206/2013. Előterjesztés a részben vagy egészben az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak újraválasztásáról – VSz Zrt.
207/2013. Előterjesztés a részben vagy egészben az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő Bizottságainak újraválasztásáról
208/2013.

Előterjesztés a vietnámi Hoi-An városával kötendő testvérvárosi szerződés módosított szövegéről

melléklet

2013. június 25-i rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai
209/2013. Sürgősségi indítvány a villamos energia beszerzésről
210/2013. Sürgősségi indítvány a Szentendre város tulajdonban lévő épületek energetikai korszerűsítéséről
211/2013. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Zrt. tulajdonában lévő gázmotor hasznosítását célzó közbeszerzés lebonyolításáról
212/2013. Sürgősségi indítvány a Barcsay Jenő Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Móricz Zsigmond Gimnázium, valamint a Nevelési Tanácsadó Logopédiai Intézet és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság névhasználatához kapcsolódó hozzájárulásra
213/2013. Sürgősségi indítvány a Barcsay Jenő Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Móricz Zsigmond Gimnázium, valamint a Nevelési Tanácsadó Logopédiai Intézet és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság névhasználatához kapcsolódó hozzájárulásra
214/2013. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató ZRt. tulajdonában lévő, Szentendre,     Szabadkai utca 9 szám alatti irodaépület CONCERTO program által támogatott kivitelezés megkezdéséről
215/2013.

Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Zrt-vel kötendő közszolgáltatási, szolgáltatási és vagyonkezelési szerződésekről

melléklet – zöldterület

melléklet – köz- és gyermek étk.

melléklet – közutak

melléklet – gondnoki

melléklet – karbantart. és üzemelt.

melléklet – IT.

melléklet – vagyonkezelési szerződés

melléklet – vízelvezetés

melléklet – támogatási szerz.

216/2013. Előterjesztés a Bezsoker Kft. területrendezéséről, valamint az ISO Kft. és Promt    Kft. előtti útépítésről
217/2013.

Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Pap-szigeti Strandfürdő őrzéséről

melléklet

218/2013.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló  forgalomképtelen Anna utcai vízmosás ráépítéséről és túlkerítéséről

melléklet

219/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló  forgalomképtelen Anna utcai vízmosás ráépítéséről és túlkerítéséről
220/2013. Előterjesztés Szentendre Város 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendeletének Szentendre Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosításáról, az OMV benzinkúttal szembeni területről
221/2013. Előterjesztés Szentendre Város 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendeletének Szentendre Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosításáról, az OMV benzinkúttal szembeni területről
222/2013.

Előterjesztés AQUAPALACE Kft., a RAIFFEISEN Property Lízing Zrt. és a RAIFFEISEN Bank Zrt. közt  kötendő megállapodásra vonatkozóan

melléklet

223/2013.

Előterjesztés az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának a megbízásáról és az alapító okirat módosításáról

Melléklet

224/2013. Előterjesztés a Szentendre Város Díszpolgári Cím és Pro Urbe díjak adományozásáról
225/2013. Előterjesztés a Szentendre Város Díszpolgári Cím és Pro Urbe díjak adományozásáról
2013. július 11-i rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai
226/2013.

Sürgősségi indítvány a Szentendre Város Önkormányzata, valamint a  Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.  gazdasági társaság között létrejött tagi kölcsönszerződés módosításáról

melléklet

227/2013. Sürgősségi indítvány a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. perbeli egyezség tárgyában
228/2013. Előterjesztés  a gyógyszer házhozszállításról a Püspökmajor lakótelepen
229/2013. Előterjesztés a szentendrei 8104 hrsz-ú ingatlan tulajdoni helyzetével kapcsolatos rendezésről
230/2013. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról
231/2013. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról
232/2013. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról
233/2013. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról
234/2013. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról
235/2013. Előterjesztés a vis maior támogatás igénylése tárgyában (Dunai árhullám)
236/2013. Előterjesztés a vis maior támogatás igénylése tárgyában (Dunai árhullám)
237/2013.

Előterjesztés a „PIME’S CONCERTO” tárgyú projekt keretében megvalósuló energiahatékonysági fejlesztési beruházás kivitelezéséhez kapcsolódó PR és marketing kommunikációs feladatok ellátása

melléklet

238/2013. Előterjesztés a szentendrei 4407 hrsz-ú (Pap-szigettel szemben, a Spar mellett) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés
239/2013. Előterjesztés az Önkormányzat dologi kiadásainak terhére, karbantartási feladatokra  30 millió Ft-os keret biztosítása
240/2013. Sürgősségi indítvány a Szentendre Város Önkormányzat által működtetett nevelési-oktatási intézmények tetőinek felméréséről
2013. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés határozatai
241/2013.

Előterjesztés a gyógyszertár létesítésére irányuló pályázatról

 melléklet

242/2013. Előterjesztés a szentendrei Ferenczy Múzeum fűtéskorszerűsítése c. pályázat tárgyában
243/2013. Előterjesztés a szentendrei Ferenczy Múzeum fűtéskorszerűsítése c. pályázat tárgyában
244/2013.

Előterjesztés a CONCERTO program keretén belül megvalósuló Szabadkai u. 9. szám alatti irodaház és a Kálvária út 26. szám alatti fűtőmű energetikai korszerűsítés fejlesztés kivitelezésére és a finanszírozására vonatkozó közbeszerzési eljárásban előírt előzetes szerződés tervezet elfogadásáról, közbeszerzés végső ajánlattételi felhívásáról

melléklet

245/2013.

Előterjesztés a Magyar Vöröskereszttel az árvízi helyreállítás tárgyában kötendő együttműködési megállapodásról

melléklet

246/2013. Előterjesztés az Asszonyi Tamás csobogója tárgyában
247/2013.

Előterjesztés  az Állami Számvevők részére készített Intézkedési Terv jóváhagyásáról

melléklet

2013. szeptember 12-i képviselő-testületi ülés határozatai
248/2013. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
249/2013. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2013. április 6. – 2013. augusztus 5. közötti időszakban
250/2013.

Előterjesztés a „Bercsényi u. 2/A. és 4. szám alatti ingatlanok felújítása és hasznosítása építési koncesszió keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást lezárásáról

melléklet

 251/2013.

Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról

melléklet

252/2013. Tájékoztató a magánszemélyek túlkerítéséből eredő közterület használatáról
253/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésre való kijelölése (Fény utcai ingatlanok)
254/2013.

Beszámoló a Szentendrei Református Egyházközség Szentendrei Református Óvodával kapcsolatos beruházásairól szóló beszámoló elfogadásáról

melléklet

255/2013. Előterjesztés Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft. kérelme az árvíz okozta károk miatt
256/2013.

Előterjesztés ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. kérelme alapján a 16 hrsz-ú ingatlan távhővezetékpár nyomvonalára szolgalmi jog alapítása

melléklet

257/2013.

Előterjesztés közterület-használati ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

melléklet

258/2013. Előterjesztés a HÉV állomásnál működő zöldséges pavilon jogi helyzetének rendezéséről
259/2013. Előterjesztés a Classica Hungarica Kft. által az Önkormányzat és a DMRV Zrt. ellen kártérítés megfizetése iránt indított perben kötendő egyezségről 
260/2013.

Előterjesztés az elektromos kisbusz üzemeltetése Szentendre belvárosában

melléklet

261/2013. Előterjesztés a szentendrei 5993 hrsz-ú (Pismány) ingatlan ½ tulajdoni hányadára, a 0281/45 hrsz-ú (Vasvári Pál utca) ingatlan ½ tulajdoni hányadára és a 4474 hrsz-ú (Pap-  sziget) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés
262/2013. Előterjesztés a szentendrei 5993 hrsz-ú (Pismány) ingatlan ½ tulajdoni hányadára, a 0281/45 hrsz-ú (Vasvári Pál utca) ingatlan ½ tulajdoni hányadára és a 4474 hrsz-ú (Pap-  sziget) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés
263/2013. Előterjesztés a szentendrei 5993 hrsz-ú (Pismány) ingatlan ½ tulajdoni hányadára, a 0281/45 hrsz-ú (Vasvári Pál utca) ingatlan ½ tulajdoni hányadára és a 4474 hrsz-ú (Pap-  sziget) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés
264/2013. Előterjesztés Játékkaszinó létesítéséről
265/2013.

Előterjesztés Települési vízkár-elhárítási terv szerződés módosítás

melléklet

266/2013. Előterjesztés a Kalász út Magyar Állam tulajdonába kerülésével kapcsolatos ügyben szükségessé váló testületi döntésről
267/2013.

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság felügyelő bizottságának ügyrendjéről

melléklet

268/2013.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról

melléklet

269/2013. Előterjesztés Szabályozási Terv rajzi korrekciójának kezdeményezéséről (Szentendre külterület, 0272/28 hrsz-ú földrészleten Vodafone adótorony elhelyezésének pontosítása)
270/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról  
271/2013. Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak adományozásáról
272/2013. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím, valamint a PRO URBE Emlékérem alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 41/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
273/2013 Előterjesztés Pest Megyei Kitüntető Díjak javaslattételéről
274/2013. Sürgősségi indítvány az állami adósságkonszolidáció második üteméről
275/2013.

Sürgősségi indítvány a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által javasolt, a rendszerfejlesztést célzó projekt megvalósítása és üzemeltetése tárgyában a 2. sz. üzemeltetési koncepció valamint a módosított Társulási Megállapodás elfogadásáról

melléklet

melléklet

276/2013.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt-vel 2013. 08. 01. napján kötött vagyonkezelési, zöldfelület kezelési, karbantartási  közszolgáltatási szerződések kiegészítéséről, valamint a téli útüzemeltetési, gyepmesteri és köztisztasági feladatokról szóló új közszolgáltatási szerződés megkötéséről

melléklet

277/2013.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt-vel 2013. 08. 01. napján kötött köz- és gyermekétkeztetési  közszolgáltatási szerződés 1.sz. mellékletének kiegészítéséről és együttműködési megállapodás kötéséről az étkezési díjak beszedése tárgyában

melléklet

melléklet

278/2013. Előterjesztés felkérés és felhatalmazás a VSZ Zrt. részére egy közös (Szentendre, Pomáz, Budakalász) elektromos áram beszerzést célzó közbeszerzés lebonyolítására
279/2013. Sürgősségi indítvány a CONCERTO program keretén belül megvalósuló Szabadkai u. 9. szám alatti irodaház és a Kálvária út 26. szám alatti fűtőmű energetikai korszerűsítés fejlesztés kivitelezésére és a finanszírozására vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntésről a végső ajánlatok alapján
2013. szeptember 17-i rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai 
280/2013. Előterjesztés összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálásáról
281/2013. Előterjesztés Városi Szolgáltató Zrt. átalakítása a hulladékgazdálkodáshoz szükséges jogosítványokkal rendelkező részének kiválásával
282/2013. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalásról
283/2013. Előterjesztés a Gát befejezési határidejének hosszabbítása tárgyában 
284/2013. Előterjesztés Javaslat Szántó Piroska születésének 100. évfordulója alkalmából emlékhely kialakításáról
285/2013. Sürgősségi indítvány Szentendre város Önkormányzat hiteltörlesztésére az adósságkonszolidáció I. ütemét követően
286/2013. Sürgősségi indítvány az uszoda lízingszerződés és az óvadéki betét felhasználásával kapcsolatos döntésekről
287/2013. Sürgősségi indítvány a 2013-as Budapest Rallye szervizparkjának kialakításáról
2013. szeptember 27-i rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai 
288/2013.

Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2013. (IX.17.) Kt. sz. határozatának módosításáról

melléklet

289/2013. Előterjesztés az óvadéki betét felhasználásáról és az uszoda lízingszerződésről
290/2013. Sürgősségi indítvány gazdasági alpolgármester megválasztásáról és Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet függelékeinek módosításáról
291/2013. Sürgősségi indítvány gazdasági alpolgármester megválasztásáról és Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet függelékeinek módosításáról
292/2013. Sürgősségi indítvány gazdasági alpolgármester megválasztásáról és Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet függelékeinek módosításáról
2013. október 10-i képviselő-testületi ülés határozatai
293/2013. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
294/2013. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésről 
295/2013. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 
296/2013. Sürgősségi indítvány körzeti megbízott kinevezéséhez való hozzájárulásról 
297/2013. Sürgősségi indítvány a Szentendrei nevelési-oktatási intézmények tetőszerkezeteinek felújítására 
298/2013. Sürgősségi indítvány a 2013. évi ÁROP pályázat tárgyában 
299/2013. Sürgősségi indítvány az önkormányzati tulajdonban álló lakások kéményeinek felülvizsgálatáról, felújításáról 
300/2013.

Sürgősségi indítvány a Szentendre, Pomáz, Budakalász közös villamos energia közbeszerzéséről

melléklet

301/2013. Sürgősségi indítvány a KEOP -7.1.1.1 „Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Program” című pályázat megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés megkötéséhez pótlólag csatolandó nyilatkozat elfogadásáról
302/2013.

Előterjesztés a Polgárőrség Szentendre Egyesület és a Szigetmonostor Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Szentendre Város Önkormányzattal történő együttműködési megállapodása

 melléklet

303/2013. Tájékoztató a Bolgár – Kertész utcai parkoló palettán parkoló kialakításáról
304/2013. Előterjesztés az  Aquapalace Kft. 2013. évre vonatkozó üzleti tervének módosításáról 
305/2013.

Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. részére támogatás nyújtásáról

melléklet

 306/2013. Tájékoztató a Bezsoker Kft-vel kapcsolatos ügyek állásáról 
307/2013. Előterjesztés a térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt-hez benyújtandó nyilatkozatról 
308/2013. Előterjesztés a Dömörkapui ingatlanegyüttes hasznosítására vonatkozóan 
309/2013. Előterjesztés az önkormányzati lakásgazdálkodásra vonatkozó koncepcióról 
310/2013. Előterjesztés a Fogoly utcai útlejegyzésről 
311/2013. Előterjesztés önkormányzati ingatlan közcélú villamos hálózat nyomvonala és biztonsági övezete céljából történő igénybevételére vonatkozó megállapodásról 
312/2013.

Előterjesztés a Ferenczy Múzeum és a Pest Megyei Könyvtár munkamegosztási megállapodásáról

melléklet

313/2013. Előterjesztés a Szentendre Város Egészségügyi Intézményeit megillető teljesítmény-volumen korlát emelésének kezdeményezéséről 
314/2013. Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának pályázati felhívásáról 
315/2013.

Előterjesztés a Szentendre Sportjáért Közalapítvány és a Szentendréért Közalapítvány új felügyelő bizottsági tagjának megválasztása

melléklet

melléklet

316/2013. Előterjesztés Pest Megyei Kitüntető Díjak javaslattételéről 
317/2013.

Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójáról

 melléklet

318/2013.

Előterjesztés Szentendrei szobrok és emléktáblák adatbázisa – „Szentendréhez kötődő hírességek listája”

 melléklet

319/2013. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Zrt. átalakulása a non-profit hulladékgazdálkodás érdekében 
 2013. október 17-i rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai
320/2013. Előterjesztés a VSZ Zrt. ingó-, ingatlan és vagyoni értékű jogai, mint vagyonelemek vizsgálata a feladatok szerinti szükségszerűség szempontjából
321/2013. Előterjesztés a Ferenczy Múzeum létszám leépítéséről szóló 5/2013 (I.24) Kt. sz. határozatának módosításáról
322/2013. Előterjesztés a Dumtsa u. 3 sz. alatti ingatlan homlokzat felújításáról
323/2013. Előterjesztés az iskolák Intézményi Tanácsaiba önkormányzati delegált tag megválasztásáról
2013. október 22-i rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai 
324/2013. Előterjesztés az óvadéki betét felhasználásáról és az uszoda lízingszerződésről
2013. november 14-i képviselő-testületi ülés határozatai
325/2013. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
326/2013. Sürgősségi indítvány helyi építészeti értékvédelem korrekcióval történő levételéről a Szentendre, Ady Endre utcai 4416/2 és 4416/4 hrsz-ú ingatlanok esetében
327/2013. Sürgősségi indítvány a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által javasolt földhasználati megállapodások kiegészítése, módosítása
328/2013.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) Önk. sz. rendelet I-III. negyedévi végrehajtásáról

melléklet

329/2013. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2013. évi üzleti tervének módosításáról
330/2013.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Zrt. között létrejött tagi kölcsönszerződések módosításáról

melléklet

331/2013. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosítása
332/2013. Előterjesztés a magánszemélyek túlkerítéséből eredő közterület használatok rendezéséről
333/2013. Előterjesztés a magánszemélyek túlkerítéséből eredő közterület használatok rendezéséről
334/2013. Előterjesztés a Dumtsa J. utca – Bükkös patak hídfő torkolatnál lévő pavilon ügyében született 63/2013.(III.14.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
335/2013. Előterjesztés a Sztaravoda út és a 11-es számú főút közötti 3427/1 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról
336/2013.

Előterjesztés a Panoráma utca részterülete telek-kiegészítés céljára történő értékesítéséről

melléklet

337/2013.

Előterjesztés a Barackvirág utca részterülete telek-kiegészítés céljára történő értékesítéséről

melléklet

338/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Gólyahír utcában lévő ingatlan értékesítésre való kijelöléséről
339/2013. Előterjesztés a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötendő megállapodásról
340/2013. Előterjesztés a Czóbel Múzeum Alkotmány u. 14. szám alatti ingatlanrésze rendezéséről
341/2013.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, autóbusz pályaudvarnál lévő ingatlan hasznosításáról

melléklet

342/2013. Előterjesztés a Szabadkai u. 9. sz. alatti ingatlanok tárgyában
343/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat által működtetett Vujicsics Tihamér Zeneiskola épülete közvetlen veszélyelhárításának vizsgálata, megoldási javaslatok
344/2013. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél az adósságkonszolidáció I. ütemét követően fennmaradt hitelállományának rendezéséről
345/2013.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

melléklet

346/2013. Előterjesztés Gát mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatások tárgyában
347/2013.

Előterjesztés a SZEI eszközhasználati szerződésének meghosszabbítása

melléklet

348/2013. Előterjesztés a Bezsoker Kft. tulajdonát képező ingatlannal kapcsolatos rendezési javaslatokról
349/2013.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

350/2013. Előterjesztés a stratégiai zajtérkép elkészítésére létrehozott társulási megállapodás megszüntetéséről
 351/2013. Előterjesztés a számlavezető és a villamos energia tárgyú közbeszerzési eljárásokat lezáró döntéseknek a Közbeszerzési Bizottságra történő átruházásáról 
352/2013.

Előterjesztés közterület-használati ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

melléklet

353/2013. Sürgősségi indítvány a V8 Uszoda és Szabadidő Központban lévő, patika céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos jogi és pénzügyi tájékoztató 
2013. december 12-i képviselő-testületi ülés határozatai
354/2013. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
355/2013.

Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata, valamint a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. gazdasági társaság között létrejött tagi kölcsönszerződés módosításáról

melléklet

356/2013.

Előterjesztés az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyéb tevékenységi köreinek törléséről és az alapító okirat módosításáról

melléklet

357/2013.

Előterjesztés a közösségi közlekedésre vonatkozó megállapodásról

melléklet

358/2013.

Előterjesztés Szentendre egyes közterületein keletkező csapadékvíz elvezetési szolgáltatási díjak megállapításáról 

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

359/2013.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről 

melléklet

melléklet

360/2013. Előterjesztés Szentendre, Belváros Vujicsics tér csapadékvíz elvezetése tárgyában
361/2013. Előterjesztés a szentendrei Új Művésztelep (Kálvária út 5.) tárgyában
362/2013. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat által működtetett Vujicsics Tihamér Zeneiskola épületének felújítása tárgyában
363/2013. Előterjesztés Szentendre Város településrendezési eszközeinek Tófenék és Kőhegy alja részterületekre vonatkozó módosításának folytatásáról, új településrendezési eljárás indításáról
364/2013.

Előterjesztés 2010. október 15-én Szentendrén történt kerékpárbaleset károsultjának orvosszakértői vizsgálatáról, és annak díjának megfizetéséről

melléklet

365/2013.

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

366/2013.

Előterjesztés Szentendre Város Dumtsa Jenő Keretstratégiájának módosuló ütemtervéről

melléklet

367/2013. Előterjesztés Helyismereti könyv gyerekeknek
368/2013. Előterjesztés egyes közbeszerzési eljárásokat lezáró döntéseknek a Közbeszerzési Bizottságra történő átruházásáról
369/2013. Előterjesztés a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezéséről 
370/2013. Előterjesztés Szentendre Város Mecénása Díj adományozásáról
371/2013.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

372/2013. Sürgősségi indítvány közterület elnevezéséről
373/2013. Sürgősségi indítvány közterület elnevezéséről
374/2013.

Sürgősségi indítvány a Szentendrei BGF Tudástranszfer Központ létrehozásáról és működtetéséről 

melléklet

melléklet

375/2013.

Sürgősségi indítvány az Aquapalace Kft. 2013. évi üzleti tervének módosításáról

melléklet

376/2013. Sürgősségi indítvány az Aquapalace Kft. 2013. évi üzleti tervének módosításáról
377/2013.

Sürgősségi indítvány Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozásáról

melléklet

378/2013. Sürgősségi indítvány a Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Zrt. között 2013. évre vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosítása, illetve a Városi Szolgáltató Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosításáról
379/2013.

Sürgősségi indítvány az uszoda lízingszerződés megszüntetéséről, az uszoda ingatlan Önkormányzat általi megvásárlásáról és az uszoda ingatlan vételárának finanszírozását célzó kölcsönfelvétel tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

melléklet

380/2013.

Sürgősségi indítvány az uszoda lízingszerződés megszüntetéséről, az uszoda ingatlan Önkormányzat általi megvásárlásáról és az uszoda ingatlan vételárának finanszírozását célzó kölcsönfelvétel tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

melléklet

381/2013.

Sürgősségi indítvány az uszoda lízingszerződés megszüntetéséről, az uszoda ingatlan Önkormányzat általi megvásárlásáról és az uszoda ingatlan vételárának finanszírozását célzó kölcsönfelvétel tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

melléklet

382/2013.

Sürgősségi indítvány az uszoda lízingszerződés megszüntetéséről, az uszoda ingatlan Önkormányzat általi megvásárlásáról és az uszoda ingatlan vételárának finanszírozását célzó kölcsönfelvétel tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

melléklet

383/2013. Sürgősségi indítvány QualiTeam-Consult Kft-vel szembeni esetleges igényérvényesítésről 
384/2013. Sürgősségi indítvány QualiTeam-Consult Kft-vel szembeni esetleges igényérvényesítésről 
385/2013.

Előterjesztés az uszoda lízingszerződéséről és az óvadéki betét felhasználásáról

melléklet

386/2013. Előterjesztés az uszoda lízingszerződéséről és az óvadéki betét felhasználásáról

 

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sze 06

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
sze 06

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.