2021.

1/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (I.12.) önkormányzati rendelete a közterület- és településrész-nevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 20/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2021. Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (II.04) önkormányzati rendelete a kötelező maszkviselésről szóló 43/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2021. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról
5/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) önkormányzati rendelet szerinti építményadó, telekadó és magánszemély kommunális adója 2021. adóévben történő első részletének esedékességéről
7/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
mellékletek
9/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 41/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
11/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltásáról
12/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a közterületek, közutak és azok tartozékai bontásáról, valamint az érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező gépkocsik elszállításáról szóló 26/2016. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló, ivóvíz, szennyvíz, és csapadékvíz elvezetést szolgáló közmű építésekről, és a kapcsolódó hozzájárulásokról szóló 38/2003. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2021.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (IV.19.) önkormányzat rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

mellékletek

16/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események szabályairól szóló 31/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2021. (II.1) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek a hatályba nem lépéséről
18/2021.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

mellékletek

19/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításról
20/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 24/2018. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
21/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
22/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szőlő 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
23/2021.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet-Kúria határozata

24/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2021. (VI.04.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Semmelweis Díjáról szóló 23/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
25/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről
26/2021.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.25.) rendelet módosításáról

mellékletek

27/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelete a szentendrei lokálpatriotizmus erősítéséről szóló 19/2017. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
28/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
29/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
30/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
31/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 12/2010. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
32/2021.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

mellékletek

33/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
34/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a Szentendre Város Díszpolgára Címről, valamint a PRO URBE Emlékéremről és adományozásuk rendjéről szóló 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 46/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
35/2021. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
36/2021. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete a közterületek, közutak és azok tartozékai bontásáról, valamint az érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező gépkocsik elszállításáról szóló 26/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
37/2021. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
38/2021. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
39/2021. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 25/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
40/2021. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
41/2021.

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

mellékletek

42/2021. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete évi átmeneti gazdálkodás
43/2021. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
44/2021. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
45/2021. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
46/2021. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről, a 2022. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről és a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról