2017.

1/2017 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.25.) önkormányzati rendelete  a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
2/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I.25.) önkormányzati rendelete a közterület-felügyelet és mezei őrszolgálat szervezetéről és feladatairól, valamint a Közterületi Térfigyelő Rendszer létrehozásáról 
3/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete a Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2017.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete a Város 2017. évi költségvetéséről

mellékletek

6/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete a képviselők, a tanácsnok, a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról
7/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendelet módosításáról
8/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
10/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete Szentendre város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
13/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
14/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelete a közterület- és nevek településrész-nevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 20/2016. (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2017.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (V.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

melléklet

17/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (V.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (V.15.) önkormányzati rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
19/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (V.15.) önkormányzati rendelete a szentendrei lokálpatriotizmus erősítéséről
20/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (V.15.) önkormányzati rendelete Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V.30.) Önk. rendeletének módosításáról
21/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelete Szentendre Skanzen-bővítési területtel összefüggő Építési Szabályzatról
22/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelete a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
23/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
24/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
25/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
26/2017.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelete Szentendre Építési Szabályzatáról

 

27/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
28/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelete a Szentendre Város Díszpolgára Cím, valamint a PRO URBE Emlékérem alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 41/2003. (VI.18.) Önk. rendeletének módosításáról
29/2017.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

mellékletek

30/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
31/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testületének 31/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események szabályairól
32/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
33/2017.  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete
a szentendrei lokálpatriotizmus erősítéséről szóló 19/2017. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
34/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
35/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről
36/2017. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

mellékletek

 37/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
 38/2017.  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
39/2017.  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 25/2016. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
40/2017.  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézésről szóló 25/2008. (VI. 23.) Önk. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
41/2017.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2018. január 1. napján lép hatályba!

 42/2017.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról

2018. január 1. napján lép hatályba!

 43/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 44/2017.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018. január 1. napján lép hatályba!

 45/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete a Szentendre Város Díszpolgára Címről, valamint a PRO URBE Emlékéremről és adományozásuk rendjéről
 46/2017. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2017. (XII.11) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről
47/2017.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről valamint a 2018. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről

2018. január 1. napján lép hatályba!