2018.

1/2018. Szentendre Város  Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
2/2018 Szentendre Város  Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I.22.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
3/2018.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

4/2018.

 Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete a Város 2018. évi költségvetéséről

melléklet

5/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
6/2018. Szentendre Város Önkormányzat  Képviselő-testületének 6/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről
7/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 46/2017. (XII.11) önkormányzati rendelet módosításáról
 8/2018.

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (III.26.) önkormányzati rendelete Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.1 melléklet_SZT-0_m1_A3

1.2. melléklet_SZT-1_m1_A1

1.2. melléklet_SZT-2_m1_A1

1.3. melléklet_SZT_EV6 _A3

9/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
 10/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról
11/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete egyes közterületek használati módját érintő önkormányzati rendeletek módosításáról
12/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
 13/2018.

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (V.15. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

mellékletek

14/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (VI.18.) önkormányzati rendelete a Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2018.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (VII.23.) önkormányzati rendelete Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. melléklet_SZT_2_m2_A1

2. melléklet_SZT-BS

16/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. (VII.23.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018. (IX.17.) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 12/2010. (IV.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
18/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018. (IX.17.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 25/2016. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
19/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (IX.17.) önkormányzati rendelete Szentendre Város közigazgatási területének egyes közterületein az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás tilalmáról szóló 18/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
20/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (X.16.) önkormányzati rendelete a Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
21/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (X.16.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
22/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2018. (X.16.) önkormányzati rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
23/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (X.16.) önkormányzati rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
24/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
25/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és a természeti értékek helyi védelméről
26/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
27/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  27/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról
28/2018.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

29/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról
30/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, a 2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről és a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról
31/2018. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról