2017.

1/2017. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2017. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.16.)önkormányzati rendelet módosításáról
3/2017.

Sürgősségi indítvány az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről

melléklet

4/2017.

Sürgősségi indítvány a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének fejlesztéséhez kapcsolódó önálló településrendezési eljárás lehetőségéről

melléklet

5/2017. Sürgősségi indítvány a polgármester és az alpolgármesterek illetményének megállapításáról
6/2017. Sürgősségi indítvány a polgármester és az alpolgármesterek illetményének megállapításáról
7/2017. Sürgősségi indítvány a polgármester és az alpolgármesterek illetményének megállapításáról
8/2017. Sürgősségi indítvány a polgármester és az alpolgármesterek illetményének megállapításáról
9/2017. Előterjesztés a közbiztonság növelését, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben foglalt szabályok betartását szolgáló térfigyelő rendszer bővítéséről
10/2017.

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok egyes követeléseinek behajthatatlanná nyilvánítására és hitelezési veszteségként történő leírására

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

11/2017.

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2017. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

12/2017. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által indított projektek helyzetéről, illetve földhasználati szerződés módosításáról
13/2017. Előterjesztés a Fürj utcát érintő útlejegyzésről
14/2017. Előterjesztés lófogatú járművel történő személyszállítással kapcsolatos együttműködési megállapodásról
15/2017. Előterjesztés a Szentendre 4407 hrsz-ú ingatlanra (Ady Endre út, Pap szigettel szemben a Spar mellett), valamint a 2730/9 hrsz-ú (régi Kocsigyár területén található), kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
16/2017. Előterjesztés a Szentendre 4407 hrsz-ú ingatlanra (Ady Endre út, Pap szigettel szemben a Spar mellett), valamint a 2730/9 hrsz-ú (régi Kocsigyár területén található), kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
17/2017. Előterjesztés az Ady Endre út 88. szám alatti ingatlanról szóló 253/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozat módosításáról
18/2017.

Előterjesztés a János utcában található 1562/12 hrsz.-ú ingatlan egy részének önkormányzati tulajdonba kerülése járda megépítésének céljából

melléklet

19/2017. Előterjesztés a Biztonságos Városunkért és a Szentendre Sportjáért Közalapítvány megszüntetéséről
20/2017. Előterjesztés a Biztonságos Városunkért és a Szentendre Sportjáért Közalapítvány megszüntetéséről
21/2017. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
22/2017.

Előterjesztés az Állami Számvevőszék által a megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése a szentendrei székhelyű Ferenczy Múzeumnál tárgyban végzett ellenőrzési jelentésről

melléklet

23/2017.

Előterjesztés a háziorvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

melléklet

24/2017. Előterjesztés az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”című pályázat tárgyában
25/2017. Sürgősségi indítvány az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítéséne, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat tárgyában
26/2017. Sürgősségi indítvány tulajdonosi hozzájárulás a Duna-Vértes Projekt kapcsán megkötendő szerződésekhez
27/2017.

Előterjesztés Szentendre Város Településszerkezeti Terve, Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve egyeztetésre bocsátandó véleményezési anyagáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

28/2017. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
29/2017. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
30/2017.

Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok 2016. évben végzett munkájáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

31/017.

Beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2016. évi alakulásáról

melléklet

melléklet

melléklet

32/2017. Sürgősségi indítvány közbeszerzési eljárások megindításáról
33/2017. Sürgősségi indítvány közbeszerzési eljárások megindításáról
34/2017.

Előterjesztés önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok gazdasági funkcióinak összevonásáról szóló szerződések módosításáról

melléklet

35/2017. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2016. évi beszámolójáról
36/2017. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum régészeti akkreditációjához
37/2017. Előterjesztés a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. törzstőke emeléséről
38/2017.

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

39/2017.

Előterjesztés 1+1 program bővítéséről

melléklet

40/2017.

Előterjesztés a Járható Szentendréért Programról

melléklet

41/2017. Előterjesztés a Szentendre 8906/34 hrsz-ú, valamint a 8906/36 hrsz-ú (OMV benzinkút mögötti szervizút mellett található ingatlanok), kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
42/2017. Előterjesztés a Szentendre 8906/34 hrsz-ú, valamint a 8906/36 hrsz-ú (OMV benzinkút mögötti szervizút mellett található ingatlanok), kivett beépítetlen terült megjelölésű ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
43/2017. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában álló, Szentendre Város Önkormányzata által használt ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezéséről
44/2017.

Előterjesztés Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesülettel közfeladat ellátásra kötendő együttműködési megállapodásról és ingyenes használati jogviszony létrehozásáról

melléklet

45/2017. Előterjesztés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
46/2017. Előterjesztés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
47/2017. Előterjesztés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
48/2017.

Előterjesztés TIGÁZ-DSO Kft-vel a volt kocsigyárnál, a Mária utca mellett lévő 2730/7 hrsz-ú ingatlant érintő közcélú, középnyomású gázvezeték létesítése céljából 

melléklet

49/2017. Előterjesztés Szentendre Város Polgármestere szabadságának jóváhagyásáról
50/2017. Előterjesztés fellebbezés közterület-használati ügyben
51/2017. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
52/2017. Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ellenőrzéséről
53/2017.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

54/2017.

Előterjesztés a Szentendre és Térsége Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

55/2017.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

56/2017.

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

57/2017.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között fennálló, Szentendre Város épületeinek karbantartása, üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

58/2017. Előterjesztés a Szentendre, Gellért u. 4. sz. alatti, ¼ tulajdoni hányadú, magántulajdonban lévő lakás önkormányzati tulajdonba kerülése
59/2017.

Előterjesztés a Szentendrei Skanzen Erdély tájegységgel való bővítése érdekében készült telepítési tanulmánytervről

melléklet – Skanzen Telepítési Tanulmányterv

melléklet

60/2017. Előterjesztés Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára c. felhívásra benyújtott pályázat tárgyában
61/2017. Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat tárgyában
62/2017.

Előterjesztés a 2017. évi összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról

melléklet – Önkormányzat

melléklet – Ferenczy Múzeum

melléklet – SZEI

melléklet – könyvtár

63/2017.

Előterjesztés a 2017. évi összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról

melléklet

64/2017. Sürgősségi indítvány a Településszerkezeti Terv és Szentendre Építési Szabályzata véleményezési időszakának meghosszabbításáról
65/2017. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
66/2017.

Sürgősségi indítvány a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

67/2017.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

68/2017.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötött közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

melléklet

69/2017. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kölcsönszerződéséről
70/2017. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének közös földgáz beszerzéséről
71/2017.

Előterjesztés a 2017. évi Dumtsa Korzó – Kulturális és Kulináris Fesztivál Szentendre Belvárosában Programsorozatról

melléklet

72/2017. Előterjesztés az Urban Innovative Actions kezdeményezés közvetlen Europai Uniós pályázati felhíváson történő indulásról, elektromos közbringa hálózat létesítéséről
73/2017. Előterjesztés Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára c. felhívásra benyújtott pályázat – vállalkozói szerződés módosítás tárgyában
74/2017. Előterjesztés a központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárásról
75/2017. Előterjesztés „4DX megvalósítási módszertan” bevezetéséről
76/2017.

Előterjesztés Pásztor utcai, Radnóti Miklós utcai és Kövidinka utcai ingatlanrészek értékesítésre történő kijelöléséről 

melléklet

77/2017.

Előterjesztés Pásztor utcai, Radnóti Miklós utcai és Kövidinka utcai ingatlanrészek értékesítésre történő kijelöléséről 

melléklet

78/2017. Előterjesztés Pásztor utcai, Radnóti Miklós utcai és Kövidinka utcai ingatlanrészek értékesítésre történő kijelöléséről 
79/2017. Előterjesztés a HÉV végállomásnál lévő földhasználók fölhasználati szerződéseinek újrakötéséről
80/2017.

Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrummal kötendő használati szerződések megkötése a múzeumokra vonatkozóan 

melléklet

melléklet

81/2017. Előterjesztés az Éva-Kata-pult Bt. felhalmozódott bérleti díjtartozásának halasztott megfizetése iránti kérelem tárgyában
82/2017. Előterjesztés Szentendre, Hamvas Béla u. 10. II/7. szám alatti lakás közérdekű célból történő bérbeadásáról
83/2017. Előterjesztés végrehajtási költség megelőlegezéséről
84/2017. Előterjesztés Szentendre Város Pedagógiai díj adományozásáról
85/2017.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. között a helyi turizmus fejlesztése érdekében vállalt feladatok ellátása tárgyában kötendő közszolgáltatási szerződésről

melléklet

86/2017.

Előterjesztés Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

87/2017. Előterjesztés a 0576/26, 3704, 2109, 393/1 és 392, valamint a 4492 hrsz-ú közterületek elnevezéséről
88/2017. Előterjesztés a 0576/26, 3704, 2109, 393/1 és 392, valamint a 4492 hrsz-ú közterületek elnevezéséről
89/2017. Előterjesztés a 0576/26, 3704, 2109, 393/1 és 392, valamint a 4492 hrsz-ú közterületek elnevezéséről
90/2017. Előterjesztés a 0576/26, 3704, 2109, 393/1 és 392, valamint a 4492 hrsz-ú közterületek elnevezéséről
91/2017. Előterjesztés a 0576/26, 3704, 2109, 393/1 és 392, valamint a 4492 hrsz-ú közterületek elnevezéséről
92/2017. Előterjesztés a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének véleményezéséről
93/2017. Előterjesztés a Szentendre 7943 hrsz.-ú (Erdősor utca), a Szentendre 017/6, 017/7 hrsz.-ú (külterületi szántó) ingatlanokra, valamint a Szentendre 8906/35 hrsz.-ú (OMV benzinkút mögötti szervizút mellett található) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
94/2017. Előterjesztés a Szentendre 7943 hrsz.-ú (Erdősor utca), a Szentendre 017/6, 017/7 hrsz.-ú (külterületi szántó) ingatlanokra, valamint a Szentendre 8906/35 hrsz.-ú (OMV benzinkút mögötti szervizút mellett található) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
95/2017. Előterjesztés a Szentendre 7943 hrsz.-ú (Erdősor utca), a Szentendre 017/6, 017/7 hrsz.-ú (külterületi szántó) ingatlanokra, valamint a Szentendre 8906/35 hrsz.-ú (OMV benzinkút mögötti szervizút mellett található) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
96/2017. Előterjesztés az Óbuda Termelő és Szolgáltató Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról
97/2017. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
98/2017. Előterjesztés a Szentendre Városi Óvodák intézményvezetői megbízásáról
99/2017.

Sürgősségi indítvány a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznúsági jelentéséről

melléklet

100/2017.

Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

101/2017. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2016. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített mérleg- és eredménybeszámolójáról
102/2017. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról
103/2017. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójáról
104/2017.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. új könyvvizsgálójának megválasztásáról

melléklet

105/2017.

Beszámoló a belső ellenőrzés 2016. évi tapasztalatairól

melléklet

melléklet

melléklet

106/2017. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról, valamint a hulladákgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről
107/2017. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szentendrei lokálpatriotizmus erősítéséről szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete elfogadásáról
108/2017. Előterjesztés az 5493/1, 5492/1, 7433, 4492, 2730/7, 9597 és a 0101/2, 9342/25, valamint a 4158/3 hrsz-ú közterületek elnevezéséről – Tyúkosdűlő utca
109/2017. Előterjesztés az 5493/1, 5492/1, 7433, 4492, 2730/7, 9597 és a 0101/2, 9342/25, valamint a 4158/3 hrsz-ú közterületek elnevezéséről – Hullám utca
110/2017. Előterjesztés az 5493/1, 5492/1, 7433, 4492, 2730/7, 9597 és a 0101/2, 9342/25, valamint a 4158/3 hrsz-ú közterületek elnevezéséről – Berek utca
111/2017. Előterjesztés az 5493/1, 5492/1, 7433, 4492, 2730/7, 9597 és a 0101/2, 9342/25, valamint a 4158/3 hrsz-ú közterületek elnevezéséről – Mária utca
112/2017. Előterjesztés az 5493/1, 5492/1, 7433, 4492, 2730/7, 9597 és a 0101/2, 9342/25, valamint a 4158/3 hrsz-ú közterületek elnevezéséről – Hérics utca
113/2017. Előterjesztés az 5493/1, 5492/1, 7433, 4492, 2730/7, 9597 és a 0101/2, 9342/25, valamint a 4158/3 hrsz-ú közterületek elnevezéséről – Fafaragó utca
114/2017. Előterjesztés az 5493/1, 5492/1, 7433, 4492, 2730/7, 9597 és a 0101/2, 9342/25, valamint a 4158/3 hrsz-ú közterületek elnevezéséről – Csipkebogyó utca
115/2017. Előterjesztés az 5493/1, 5492/1, 7433, 4492, 2730/7, 9597 és a 0101/2, 9342/25, valamint a 4158/3 hrsz-ú közterületek elnevezéséről
116/2017. Előterjesztés a Szentendre belterület 2730/11 hrsz.-ú kivett közforgalom elől elzárt magánút (régi Kocsigyár területe) megjelölésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
117/2017.

Előterjesztés Szentendre, Dunakorzó menti, 919/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

118/2017. Előterjesztés Dunakanyar Cserkész Egyesülettel közfeladat ellátásra kötendő együttműködési megállapodásról és kedvezményes használati jogviszony létrehozásáról
119/2017. Előterjesztés a Kubinyi Ágoston Program pályázatához (Ferenczy Múzeumi Centrum – Kmetty János és Kerényi Jenő Kiállítása) önrész biztosításáról
120/2017. Előterjesztés Lakatfal Szentendrén történő felállításáról
121/2017. Fellebbezés köztemetés költségeinek viselésére való kötelezés ügyben
122/2017. Előterjesztés fellebbezés engedély nélküli közterület-használat miatt megállapított pótdíj ügyben
123/2017. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített mérleg- és eredménybeszámolójáról
124/2017. Előterjesztés Szentendre, Egres utca út- és hídépítési munkálatainak építés-kivitelezése; Szentendre, Fürj utca és környékének I-A. ütem Sztaravodai úttól a Fürj utcán felfelé a 11224/3 hrsz-ú ingatlanig tartó szakasz útépítése és vízelvezetése; Sztaravodai úti áteresz átalakítása; Szentendre Földút program építés-kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárások lezárásáról
125/2017. Előterjesztés Szentendre, Egres utca út- és hídépítési munkálatainak építés-kivitelezése; Szentendre, Fürj utca és környékének I-A. ütem Sztaravodai úttól a Fürj utcán felfelé a 11224/3 hrsz-ú ingatlanig tartó szakasz útépítése és vízelvezetése; Sztaravodai úti áteresz átalakítása; Szentendre Földút program építés-kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárások lezárásáról
126/2017. Előterjesztés Szentendre, Egres utca út- és hídépítési munkálatainak építés-kivitelezése; Szentendre, Fürj utca és környékének I-A. ütem Sztaravodai úttól a Fürj utcán felfelé a 11224/3 hrsz-ú ingatlanig tartó szakasz útépítése és vízelvezetése; Sztaravodai úti áteresz átalakítása; Szentendre Földút program építés-kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárások lezárásáról
127/2017. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
128/2017. Előterjesztés a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetői kinevezéséről
129/2017.

Előterjesztés iskola-fogorvosi szolgálat praxisjogának eladásáról

melléklet

melléklet

melléklet

130/2017.

Előterjesztés a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti jelentéséről – Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

melléklet

131/2017.

Előterjesztés a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti jelentéséről – Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

melléklet

132/2017.

Előterjesztés a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti jelentéséről – Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.

melléklet

133/2017.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kölcsönszerződéséről

melléklet

melléklet

134/2017.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. földgáz beszerzéséről

melléklet

135/2017.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosításáról

melléklet

136/2017.

Előterjesztés Szentendre új településrendezési eszközei – Településszerkezeti Terv (TSZT), Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) teljes eljárás véleményezési szakasz lezárásáról

melléklet – TSZT

melléklet – SZÉSZ

137/2017. Előterjesztés Skanzen bővítése Erdélyi tájegységgel Településszerkezeti Terv (TSZT) módosítás, Skanzen bővítés Építési Szabályzata (SkÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) – településrendezési eszközök elfogadásáról
mellékletek
138/2017.

Előterjesztés a közművelődésről szóló 18/2017. (III.30.) Önk. sz. rendelet módosításáról, valamint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel kötött fenntartói közművelődési megállapodás módosításáról

melléklet

139/2017. Előterjesztés nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról – I. forduló
140/2017. Előterjesztés az Aquapalace Kft. saját tőke helyzetének rendezéséről
141/2017. Előterjesztés a Szentendre 4829 hrsz-ú (Ady Endre út 88. sz.),valamint a 919/1 hrsz-ú (Bolgár-Kertész utcai parkoló) ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatok eredményének kihirdetéséről
142/2017. Előterjesztés a Szentendre 4829 hrsz-ú (Ady Endre út 88.), valamint a 919/1 hrsz-ú (Bolgár-Kertész utcai parkoló) ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatok eredményének kihirdetéséről
143/2017. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Szentendre, külterületi 0290/28, 0290/29, 0290/58 és 0291/3 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdoni illetőségeire érkezett kisajátítást pótló adásvételi ajánlatokról
144/2017. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Szentendre, külterületi 0290/28, 0290/29, 0290/58 és 0291/3 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdoni illetőségeire érkezett kisajátítást pótló adásvételi ajánlatokról
145/2017. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Szentendre, külterületi 0290/28, 0290/29, 0290/58 és 0291/3 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdoni illetőségeire érkezett kisajátítást pótló adásvételi ajánlatokról
146/2017. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Szentendre, külterületi 0290/28, 0290/29, 0290/58 és 0291/3 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdoni illetőségeire érkezett kisajátítást pótló adásvételi ajánlatokról
147/2017. Előterjesztés a Bercsényi utca 2/A. és 4. szám alatti ingatlanok hasznosításáról szóló építési koncessziós szerződés módosításáról
148/2017. Előterjesztés a Fő tér 11. szám alatti 60m2-es, valamint a Fő tér 11. szám alatti 58 m2-es lakások hasznosítási módjának változásáról
149/2017. Előterjesztés a Fő tér 11. szám alatti 60 m2-es, valamint a Fő tér 11. szám alatti 58 m2-es lakások hasznosítási módjának változásáról
150/2017. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosításáról
151/2017. Előterjesztés elővásárlási joggal történő rendelkezésekről az alábbi ingatlanok vonatkozásában: – 4408/1 hrsz-ú kivett áruház, udvar, parkoló (Pap-szigeti SPAR), – 3305 hrsz-ú kivett lakóház és udvar (Szentlászlói út 125.), – 2730/14 hrsz-ú kivett beépítetlen terület (régi kocsigyár területe)
152/2017. Előterjesztés elővásárlási joggal történő rendelkezésekről az alábbi ingatlanok vonatkozásában: – 4408/1 hrsz-ú kivett áruház, udvar, parkoló (Pap-szigeti SPAR), – 3305 hrsz-ú kivett lakóház és udvar (Szentlászlói út 125.), – 2730/14 hrsz-ú kivett beépítetlen terület (régi kocsigyár területe)
153/2017. Előterjesztés elővásárlási joggal történő rendelkezésekről az alábbi ingatlanok vonatkozásában: – 4408/1 hrsz-ú kivett áruház, udvar, parkoló (Pap-szigeti SPAR), – 3305 hrsz-ú kivett lakóház és udvar (Szentlászlói út 125.), – 2730/14 hrsz-ú kivett beépítetlen terület (régi kocsigyár területe)
154/2017. Előterjesztés útként használt kőhegyi földterület megváltásáról ingatlancserével
155/2017. Előterjesztés Szentendre 386/2 hrsz-ú (volt Pirk Park) ingatlan hasznosítása
156/2017. Előterjesztés az izbégi sportpályák hasznosításáról
157/2017. Előterjesztés a Vadon Háza fejlesztés érdekében kötendő Szentendre, 6860 és 6862 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó területbérleti szerződésben elővásárlási jogról történő rendelkezésről
158/2017. Előterjesztés a Szentendre, Izbég-Csicserkó városrészben lévő 0306/16 hrsz-ú ingatlan besorolásának Helyi Építési Szabályzatnak megfelelő rendezéséről
159/2017. Előterjesztés víziközmű vagyonelemek állami tulajdonba kerüléséről
160/2017. Előterjesztés a 1517/2, 1525/6, 1525/3, 1521, a 1531/1 hrsz-ú magánút, a 4166 és 4176, valamint a 3885, 6211, 6338, és a 893, 898 hrsz-ú közterületek elnevezéséről – Bükkös patak köz
161/2017. Előterjesztés a 1517/2, 1525/6, 1525/3, 1521, a 1531/1 hrsz-ú magánút, a 4166 és 4176, valamint a 3885, 6211, 6338, és a 893, 898 hrsz-ú közterületek elnevezéséről – Patakpart utca
162/2017. Előterjesztés a 1517/2, 1525/6, 1525/3, 1521, a 1531/1 hrsz-ú magánút, a 4166 és 4176, valamint a 3885, 6211, 6338, és a 893, 898 hrsz-ú közterületek elnevezéséről – Fenyő utca
163/2017. Előterjesztés a 1517/2, 1525/6, 1525/3, 1521, a 1531/1 hrsz-ú magánút, a 4166 és 4176, valamint a 3885, 6211, 6338, és a 893, 898 hrsz-ú közterületek elnevezéséről – Barackos út
164/2017. Előterjesztés a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettesi pályázatainak véleményezéséről
165/2017. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási- és kilépési szándékokról – Kisoroszi
166/2017. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdáslkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási- és kilépési szándékokról – Szigetszentmiklós
167/2017. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási- és kilépési szándékokról – Szigethalom
168/2017. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási- és kilépési szándékokról – Halásztelek
169/2017. Előterjesztés a Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében VEKOP-5.3.2-15 kódszáma pályázati felhívással kapcsolatos döntés kiegészítése, módosítása
170/2017. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” c., VEKOP-7.2.2-17 kódszámú felhíváson való indulásáról és a szentendrei praxisközösség pályázatának támogatásáról
171/2017. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” c., VEKOP-7.2.2-17 kódszámú felhíváson való indulásáról és a szentendrei praxisközösség pályázatának támogatásáról
172/2017. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” c., VEKOP-7.2.2-17 kódszámú felhíváson való indulásról és a szentendrei praxisközösség pályázatának támogatásáról
173/2017. Előterjesztés végrehajtási költség megelőlegezéséről
174/2017. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím, és Pro Urbe Emlékérem adományozásáról
175/2017. Előterjesztés Szentendre Város Semmelweis díj adományozásáról
176/2017.

Előterjesztés Szentendre új településrendezési eszközeinek – Településszerkezeti Terv (TSZT), Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) – elfogadásáról

melléklet – TSZT

melléklet – TSZT rajzok

melléklet – környezeti értékelés

177/2017.

Előterjesztés a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet új Szolgáltatójával kötendő felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés tervezetéről

melléklet

178/2017.

Előterjesztés Dr. Herczegné Dr. Szakolczai Annamária házi gyermekorvosi és iskola- és ifjúságorvosi feladat-ellátási szerződésének módosításáról

melléklet

179/2017.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosításáról

melléklet

180/2017.

Előterjesztés elővásárlási joggal történő rendelkezésekről az alábbi ingatlanok vonatkozásában:

– 7558 hrsz.-ú kivett üdülőépület, udvar (Pirkadat köznél),

– 11244/6 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület (Aldi mellett),

– 0186/4 hrsz.-ú gyümölcsös (Kőhegy),

– 0186/9 hrsz.-ú és 0186/13 hrsz.-ú gyümölcsös, valamint 0186/10 hrsz.-ú és 0186/18 hrsz.-ú legelő (Kőhegy),

– 2267 hrsz.-ú kivett lakóház és udvar (Kígyó utca 4.)

181/2017.

Előterjesztés elővásárlási joggal történő rendelkezésekről az alábbi ingatlanok vonatkozásában:

– 7558 hrsz.-ú kivett üdülőépület, udvar (Pirkadat köznél),

– 11244/6 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület (Aldi mellett),

– 0186/4 hrsz.-ú gyümölcsös (Kőhegy),

– 0186/9 hrsz.-ú és 0186/13 hrsz.-ú gyümölcsös, valamint 0186/10 hrsz.-ú és 0186/18 hrsz.-ú legelő (Kőhegy),

– 2267 hrsz.-ú kivett lakóház és udvar (Kígyó utca 4.)

182/2017.

Előterjesztés elővásárlási joggal történő rendelkezésekről az alábbi ingatlanok vonatkozásában:

– 7558 hrsz.-ú kivett üdülőépület, udvar (Pirkadat köznél),

– 11244/6 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület (Aldi mellett),

– 0186/4 hrsz.-ú gyümölcsös (Kőhegy),

– 0186/9 hrsz.-ú és 0186/13 hrsz.-ú gyümölcsös, valamint 0186/10 hrsz.-ú és 0186/18 hrsz.-ú legelő (Kőhegy),

– 2267 hrsz.-ú kivett lakóház és udvar (Kígyó utca 4.)

183/2017.

Előterjesztés elővásárlási joggal történő rendelkezésekről az alábbi ingatlanok vonatkozásában:

– 7558 hrsz.-ú kivett üdülőépület, udvar (Pirkadat köznél),

– 11244/6 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület (Aldi mellett),

– 0186/4 hrsz.-ú gyümölcsös (Kőhegy),

– 0186/9 hrsz.-ú és 0186/13 hrsz.-ú gyümölcsös, valamint 0186/10 hrsz.-ú és 0186/18 hrsz.-ú legelő (Kőhegy),

– 2267 hrsz.-ú kivett lakóház és udvar (Kígyó utca 4.)

184/2017.

Előterjeszetés elővásárlási joggal történő rendelkezésekről az alábbi ingatlanok vonatkozásában:

– 7558 hrsz.-ú kivett üdülőépület, udvar (Pirkadat köznél),

– 11244/6 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület (Aldi mellett),

– 0186/4 hrsz.-ú gyümölcsös (Kőhegy),

– 0186/9 hrsz.-ú és 0186/13 hrsz.-ú gyümölcsös, valamint 0186/10 hrsz.-ú és 0186/18 hrsz.-ú legelő (Kőhegy),

– 2267 hrsz.-ú kivett lakóház és udvar (Kígyó utca 4.)

185/2017.

Előterjesztés az Izbégi Általános Iskolában megvalósítandó tanteremfejlesztésről

melléklet

186/2017. Előterjesztés a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest Megye területén” című pályázat tárgyában
187/2017. Előterjesztés az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest Megyében” című pályázati felhíváson történő indulásról
188/2017. Előterjesztés az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest Megyében” című pályázati felhíváson történő indulásról
189/2017.

Előterjesztés  Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

190/2017.

Előterjesztés a Dumtsa Jenő utca 9. szám alatti egykori szociális bérlakások, valamint a Fő tér 2-5. szám alatti, a Ferenczy Múzeumi Centrum használatában lévő üzlethelyiségek hasznosítási módjának változásáról

melléklet

melléklet

191/2017. Előterjesztés a Szentendre, Vaddisznó utca 0305/35 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről
192/2017. Előterjesztés közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezésről
193/2017. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szentendre Város Díszpolgára Cím, valamint a PRO URBE Emlékérem alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 41/2003. (VI.18.) Önk. rendeletének módosításáról és POSZTUMUSZ PRO URBE Emlékérem adományozásáról
194/2017. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
195/2017. Előterjesztés a 2365/2, 2955, 3825/4, 2722/2 és a 3984/3 közterületek, a 4098/9 és a 42/1 magánutak, a 0173/30 és a 0173/31, valamint a 0153/41, 0153/8, 0115/2, 2721/2 és a 9703 hrsz-ú közutak elnevezéséről (Luther tér)
196/2017. Előterjesztés a 2365/2, 2955, 3825/4, 2722/2 és a 3984/3 közterületek, a 4098/9 és a 42/1 magánutak, a 0173/30 és a 0173/31, valamint a 0153/41, 0153/8, 0115/2, 2721/2 és a 9703 hrsz-ú közutak elnevezéséről (Hold utca)
197/2017. Előterjesztés a 2365/2, 2955, 3825/4, 2722/2 és a 3984/3 közterületek, a 4098/9 és a 42/1 magánutak, a 0173/30 és a 0173/31, valamint a 0153/41, 0153/8, 0115/2, 2721/2 és a 9703 hrsz-ú közutak elnevezéséről (Zefir köz)
198/2017. Előterjesztés a 2365/2, 2955, 3825/4, 2722/2 és a 3984/3 közterületek, a 4098/9 és a 42/1 magánutak, a 0173/30 és a 0173/31, valamint a 0153/41, 0153/8, 0115/2, 2721/2 és a 9703 hrsz-ú közutak elnevezéséről (Hárslevelű köz)
199/2017. Előterjesztés a 2365/2, 2955, 3825/4, 2722/2 és a 3984/3 közterületek, a 4098/9 és a 42/1 magánutak, a 0173/30 és a 0173/31, valamint a 0153/41, 0153/8, 0115/2, 2721/2 és a 9703 hrsz-ú közutak elnevezéséről (Ribizke köz)
200/2017. Előterjesztés a 2365/2, 2955, 3825/4, 2722/2 és a 3984/3 közterületek, a 4098/9 és a 42/1 magánutak, a 0173/30 és a 0173/31, valamint a 0153/41, 0153/8, 0115/2, 2721/2 és a 9703 hrsz-ú közutak elnevezéséről (Horgász utca)
201/2017. Előterjesztés a 2365/2, 2955, 3825/4, 2722/2 és a 3984/3 közterületek, a 4098/9 és a 42/1 magánutak, a 0173/30 és a 0173/31, valamint a 0153/41, 0153/8, 0115/2, 2721/2 és a 9703 hrsz-ú közutak elnevezéséről (Zergevirág utca)
202/2017 Előterjesztés a 2365/2, 2955, 3825/4, 2722/2 és a 3984/3 közterületek, a 4098/9 és a 42/1 magánutak, a 0173/30 és a 0173/31, valamint a 0153/41, 0153/8, 0115/2, 2721/2 és a 9703 hrsz-ú közutak elnevezéséről (Kőhegyi út)
203/2017. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2017. év I. félévi beszámolójáról
204/2017. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. „Szentendre Város Önkormányzata kezelésében lévő közutak és járdák úthibáinak helyreállítási építési-kivitelezési munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárásáról
 205/2017.

 Előterjesztés az Aquapalace Kft. tagi kölcsön szerződésének módosításáról

melléklet

 206/2017. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
 207/2017.

Előterjesztés a város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) számú önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról

melléklet

 208/2017.

Előterjesztés a közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. sz. rendelet módosításáról, valamint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel kötött fenntartói közművelődési megállapodás módosításáról

melléklet

209/2017. Előterjesztés Szentendre Építési Szabályzatának módosítására vonatkozó szabályozási terv készítésről és változtatási tilalom elrendeléséről a Duna mentén lévő, hullámtéri érintettségű Vt-H övezetű területekre vonatkozóan
210/2017.

Sürgősségi indítvány a TSZT és SZÉSZ módosítási eljárás megindítása az Eurovelo6 kerékpáros útvonal déli szakasza és az intermodális csomópont területén, a VOLÁNBUSZ pályaudvar ideiglenes fejlesztése kapcsán

mellékletek

211/2017. Előterjesztés a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
212/2017. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról
213/2017.  Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
214/2017.  Előterjesztés a köztemetői díjak éves felülvizsgálatáról
215/2017.

Előterjesztés az Izbégi Sporttelep fejlesztéséről MLSZ-TAO támogatásból és önerő biztosításával

melléklet 

melléklet

216/2017. Előterjesztés a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest Megye területén” című pályázat tárgyában
217/2017. Előterjesztés a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest Megye területén” című pályázat tárgyában
218/2017. Előterjesztés az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog törlésére az érintett ingatlanok vonatkozásában a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdélyi tájegység kialakítása céljából
219/2017.

Előterjesztés a Dumtsa Jenő u. 9. szám alatti egykori szociális bérlakások, valamint a Fő tér 2-5. sz. alatti, a Ferenczy Múzeumi Centrum használatában lévő üzlethelyiségek hasznosítási pályázatainak módosításáról

melléklet

220/2017. Előterjesztés a Fő tér 11. szám alatti 47 m2-es lakás hasznosítási módjának változásáról
221/2017. Előterjesztés a Szentendre, Galamb József utca 8906/15 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése
222/2017. Előterjesztés a Szentendre, 1919/2 hrsz ingatlan használatba adási szerződésének meghosszabbításáról
223/2017.

Előterjesztés a Szentendre, 7211/6 hrsz.-ú, 7213 hrsz-ú, és a 7214 hrsz.-ú, természetben a Nyuszt utca és Barackos út között található ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről

melléklet Értékbecslés 7211_6 hrsz.

melléklet Értékbecslés 7213 hrsz.

melléklet Értékbecslés 7214 hrsz.

224/2017. 

Előterjesztés útként használt, magántulajdonban álló Szentendre (Kőhegy) 9793/4 hrsz-ú ingatlanrész megváltásáról az önkormányzati tulajdonban álló Szentendre 9794 hrsz-ú ingatlanrészének cseréjével és telekalakítással

melléklet

225/2017. 

Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójáról

melléklet Bursa palyazati_kiiras A

melléklet Bursa pályázati kiírás B 

226/2017. Előterjesztés a „Szentendre Város Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének munkálatai – PM_ONKORMUT_2016 – kódú pályázat alapján 1. rész: Barackvirág utca, 2. rész: Bimbó utca, Móricz Zsigmond utca” tárgyú közbeszerzési eljárásról 
 227/2017. Előterjesztés a Városi Kitüntető díjak adományozásáról
 228/2017. Előterjesztés a Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattételéről
229/2017. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
230/2017.  Sürgősségi indítvány a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest Megye területén” című pályázat tárgyában
231/2017. Sürgősségi indítvány kedvezményes burgonyavásárlási akció rendezéséről
232/2017. Sürgősségi indítvány a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
233/2017. Előterjesztés a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei magasabb vezetői beosztásáról
234/2017. 

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosításáról

VSZN Zrt. Alapszabály

235/2017.

Előterjesztés az uszoda lízing szerződésének megszüntetéséről, az uszoda ingatlan adásvételéről és haszonbérletéről

1.számú melléklet 

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

 236/2017.

Előterjesztés a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

melléklet

237/2017. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról
238/2017. Előterjesztés az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest Megyében” című pályázat tárgyában
239/2017. Előterjesztés a Lechner Tudásközpont által a népi építészeti emlékek helyreállításáért kiírt pályázati felhívásról
240/2017. Előterjesztés a Szentendre, 023/68 hrsz.-ú (természetben az ALDI mögötti, a Kalászi út és a 11. sz. főút által határolt önkormányzati ingatlan) értékesítésre történő kijelöléséről, valamint besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről
241/2017. Előterjesztés a Szentendre, 023/68 hrsz.-ú (természetben az ALDI mögötti, a Kalászi út és a 11. sz. főút által határolt önkormányzati ingatlan) értékesítésre történő kijelöléséről, valamint besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről
242/2017.  Előterjesztés ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról
243/2017. Előterjesztés ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról
244/2017. Előterjesztés az Önkormányzatot megillető egyes elővásárlási jogok törléséről, valamint elővásárlási joggal történő rendelkezésekről az alábbi ingatlanok vonatkozásában: – 2730/13 hrsz-ú kivett beépítetlen terület (volt Kocsigyár) – 4407 hrsz-ú kivett üdülőépület, egyéb épület, udvar (Ady Endre út, Spar mögötti ingatlan)
245/2017. Előterjesztés az Önkormányzatot megillető egyes elővásárlási jogok törléséről, valamint elővásárlási joggal történő rendelkezésekről az alábbi ingatlanok vonatkozásában:– 2730/13 hrsz-ú kivett beépítetlen terület (volt Kocsigyár) – 4407 hrsz-ú kivett üdülőépület, egyéb épület, udvar (Ady Endre út, Spar mögötti ingatlan)
246/2017. Előterjesztés közérdekű célból történő lakásbérleti pályázati kiírás eredményéről
247/2017.

Előterjesztés a Szentendre, Pannónia városrészben lévő 039/54, 039/55, 039/56, és 039/12 hrsz-ú, valamint a Szentendre, Tófenék városrészben lévő 039/18 és 039/57 hrsz-ú ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről

melléklet

248/2017.

Előterjesztés a Szentendre, Pannónia városrészben lévő 039/54, 039/55, 039/56, és 039/12 hrsz-ú, valamint a Szentendre, Tófenék városrészben lévő 039/18 és 039/57 hrsz-ú ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről

melléklet

249/2017. 

Előterjesztés a Szentendre, Pannónia városrészben lévő 039/54, 039/55, 039/56, és 039/12 hrsz-ú, valamint a Szentendre, Tófenék városrészben lévő 039/18 és 039/57 hrsz-ú ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről

melléklet

250/2017.

Előterjesztés a Szentendre, Pannónia városrészben lévő 039/54, 039/55, 039/56, és 039/12 hrsz-ú, valamint a Szentendre, Tófenék városrészben lévő 039/18 és 039/57 hrsz-ú ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről

melléklet

 251/2017.

Előterjesztés a Szentendre, Pannónia városrészben lévő 039/54, 039/55, 039/56, és 039/12 hrsz-ú, valamint a Szentendre, Tófenék városrészben lévő 039/18 és 039/57 hrsz-ú ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről

melléklet

252/2017.

Előterjesztés a Szentendre, Pannónia városrészben lévő 039/54, 039/55, 039/56, és 039/12 hrsz-ú, valamint a Szentendre, Tófenék városrészben lévő 039/18 és 039/57 hrsz-ú ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről

melléklet

253/2017.

Előterjesztés az Állami Számvevőszék „A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése – A személyes gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése” tárgyú jelentésében foglaltak alapján tett elnöki figyelemfelhívással kapcsolatban tervezett intézkedésekről

 1. sz. melléklet – Intézkedési terv

254/2017. Előterjesztés a 2721/2, 2722/2 és a 2722/1 út/közterület, a 2714/4, 2714/2 út/közterület valamint a 3081 hrsz-ú közterület elnevezéséről
255/2017. Előterjesztés a 2721/2, 2722/2 és a 2722/1 út/közterület, a 2714/4, 2714/2 út/közterület valamint a 3081 hrsz-ú közterület elnevezéséről
256/2017. Előterjesztés a 2721/2, 2722/2 és a 2722/1 út/közterület, a 2714/4, 2714/2 út/közterület valamint a 3081 hrsz-ú közterület elnevezéséről
257/2017. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről
 258/2017.  Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
259/2017. Sürgősségi indítvány kamatozó kincstárjegy vásárlásra való felhatalmazásról
 260/2017.

 Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának téli útüzemeltetési szabályzatáról és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. téli útüzemeltetésről szóló közszolgáltatási szerződésének módosításáról

1.sz. melléklet

2.sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

7. sz. melléklet

8. sz . melléklet

 261/2017.  Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
262/2017. Előterjesztés a Szentendre, Kőzúzó utcai városi sporttelep fejlesztése tárgyában
263/2017.

Előterjesztés a korábban hatályban volt Helyi Építési Szabályzat által meghatározott ingatlanokon, Önkormányzat javára fennálló elővásárlási jogok ingatlan-nyilvántartásból való törléséről

melléklet

 264/2017. Előterjesztés közterületi és egyéb besorolású ingatlanok telek-kiegészítésként történő értékesítéséről

  1. 4424/1, 4423 hrsz.-ek (Barackos u. 1., Dunakanyar krt. része)
  2. 6768 hrsz. (Kengyel utca egy része)
  3. 4329/1, 4329/2 hrsz.-ek (Rügy utca)

melléklet

265/2017. Előterjesztés közterületi és egyéb besorolású ingatlanok telek-kiegészítésként történő értékesítéséről

  1. 4424/1, 4423 hrsz.-ek (Barackos u. 1., Dunakanyar krt. része)
  2. 6768 hrsz. (Kengyel utca egy része)
  3. 4329/1, 4329/2 hrsz.-ek (Rügy utca)

melléklet

 266/2017 Előterjesztés közterületi és egyéb besorolású ingatlanok telek-kiegészítésként történő értékesítéséről

  1. 4424/1, 4423 hrsz.-ek (Barackos u. 1., Dunakanyar krt. része)
  2. 6768 hrsz. (Kengyel utca egy része)
  3. 4329/1, 4329/2 hrsz.-ek (Rügy utca)

melléklet

 267/2017.  Előterjesztés az OSZMANSZ Kft. részletfizetési kérelméről
268/2017.

Előterjesztés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

melléklet

269/2017. Előterjesztés a Rendőrség körzeti megbízottai számára gépjármű biztosításáról
270/2017. Előterjesztés a villamos energia beszerzés Szentendre 2018. tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
 271/2017.  Előterjesztés Szentendre Város Mecénása Díj adományozásáról
 272/2017.  Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
273/2017. Sürgősségi indítvány SZVSE TAO pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
274/2017.

Előterjesztés Közterület Alakítási Tervről a Vt/12 övezetben megvalósuló Ferences tornacsarnok fejlesztéshez kapcsolódóan

melléklet

275/2017. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló új rendelet megalkotásáról, az új közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási-, valamint a közszolgáltatói-alvállalkozói szerződések jóváhagyásáról
 276/2017.

 Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közötti vagyonkezelési szerződés módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

 277/2017.

 Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között fennálló, Szentendre Város épületeinek karbantartása, üzemeltetése, valamint az épületekkel kapcsolatos gondnoksági tevékenység ellátása tárgyában kötött közszolgáltatási szerződések módosításáról

melléklet

melléklet

278/2017. Előterjesztés Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. által multifunkciós seprőgép megvásárlásáról
279/2017. Előterjesztés a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely önkormányzati fenntartású intézménnyel történő üzemeltetéséről
280/2017.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai 2018. évi belső ellenőrzési tervéről

melléklet

melléklet

281/2017.

Előterjesztés az Aquapalace Kft. tagi kölcsön szerződésének módosításáról

melléklet

 282/2017.

 Előterjesztés a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. tagi kölcsön szerződésének módosításáról

melléklet

 283/2017.  Előterjesztés Vízrendezési tanulmány – koncepcióterv – bemutatásáról
284/2017. Előterjesztés a Rózsa utcai Településrendezési szerződés módosításáról
285/2017.

Előterjesztés Szentendre Város vállalkozás-fejlesztési programjáról

melléklet

286/2017.

Előterjesztés Szentendre Város Fenntartható Fejlődése program jóváhagyásáról

melléklet

287/2017. Előterjesztés a Szentendre, Kőzúzó utcai városi sporttelep fejlesztése – jelzálog bejegyzés tárgyában
288/2017. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei szervezeti átalakításáról
289/2017.

Előterjesztés a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és a REXMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő háromoldalú egyezségről

 

290/2017.

Előterjesztés közterületi és egyéb besorolású ingatlanok telek-kiegészítésként történő értékesítéséről 6229 hrsz. (Árok utca és Vargánya utca egy része)

melléklet

291/2017.

Előterjesztés Szentendre 4829 hrsz.-ú ingatlan (Ady E. út 88.) értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés módosításáról

melléklet

 292/2017.  Előterjesztés a térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt-hez benyújtandó nyilatkozatról
 293/2017.  Előterjesztés a Szentendre 8906/37 hrsz-ú, út megjelölésű ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről
294/2017. Előterjesztés a Görög u. 6. szám alatti 92 m2-es lakás hasznosítási módjának változásáról
295/2017. Előterjesztés a 83/2, a 390, a 1075/6, 1075/7, 1075/8, a 4441 hrsz-ú, valamint az 5709/6  hrsz-ú területek elnevezéséről – Dózsa György út
296/2017. Előterjesztés a 83/2, a 390, a 1075/6, 1075/7, 1075/8, a 4441 hrsz-ú, valamint az 5709/6  hrsz-ú területek elnevezéséről – Állomás tér
297/2017. Előterjesztés a 83/2, a 390, a 1075/6, 1075/7, 1075/8, a 4441 hrsz-ú, valamint az 5709/6  hrsz-ú területek elnevezéséről – Dunakanyar körút
298/2017. Előterjesztés a 83/2, a 390, a 1075/6, 1075/7, 1075/8, a 4441 hrsz-ú, valamint az 5709/6  hrsz-ú területek elnevezéséről – Sziget utca
 299/2017.  Előterjesztés a 83/2, a 390, a 1075/6, 1075/7, 1075/8, a 4441 hrsz-ú, valamint az 5709/6  hrsz-ú területek elnevezéséről – Ady Endre út
 300/2017.  Előterjesztés ügyviteli-, és intézkedést támogató informatikai szakrendszer beszerzéséről
301/2017. Előterjesztés a gazdasági társaságok vezetőinek jutalmazásáról
302/2017. Előterjesztés a Turul szoborról
303/2017.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

 

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
szo 09

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
szo 09

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.