2020

1/2020. Sürgősségi indítvány Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
2/2020. Sürgősségi indítvány az építésügyi igazgatási feladatok tárgyában
3/2020. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
4/2020. Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ellenőrzéséről
5/2020. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2020. Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2020. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

7/2020. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

8/2020. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás ülésein történő helyettesítés rendjéről
9/2020. Előterjesztés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Táruláshoz történő csatlakozásról
10/2020. Előterjesztés az élelmezési nyersanyag beszerzésről szóló szerződés módosításáról
11/2020. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói álláspályázat kiírásáról

melléklet

12/2020. Előterjesztés az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője ügyvezetői jogviszonyának megszüntetéséről, valamint új ügyvezető kiválasztását célzó pályázat megindításáról

melléklet

13/2020. Előterjesztés az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője ügyvezetői jogviszonyának megszüntetéséről, valamint új ügyvezető kiválasztását célzó pályázat megindításáról
14/2020. Előterjesztés a közérdekű célból kiírt lakásbérleti pályázatok eredményéről
15/2020. Előterjesztés a közérdekű célból kiírt lakásbérleti pályázatok eredményéről
16/2020. Sürgősségi indítvány a „Szentendrei Teátrum 2020.” rendezvény finanszírozásáról
17/2020. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
18/2020. Előterjesztés a  Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztásáról
19/2020. Beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2019. évi alakulásáról

melléket

melléklet

melléklet

20/2020. Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok 2019. évben végzett munkájáról

melléklet_JB 2019 évi munkájáról

melléklet_KOCB 2019 évi munkájáról

melléklet_PEB 2019 évi munkájáról

melléklet_VKB 2019 évi munkájáról

21/2020. Előterjesztés az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztéséről, a kerékpáros híd kérdéséről
22/2020. Előterjesztés Szentendre településrendezési eszközeinek, benne a szentendrei építési szabályzatnak (SZÉSZ) átfogó felülvizsgálatát célzó előkészítő folyamat elindításáról
23/2020. Előterjesztés a védett övezetekbe történő behajtással kapcsolatban
24/2020. Előterjesztés a védett övezetekbe történő behajtással kapcsolatban
25/2020. Előterjesztés Gondozási Központ Szentendre működéséhez megkötött társulási megállapodás megszüntetéséről és új megállapodás megkötéséről

melléklet

26/2020. Előterjesztés a köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálatáról
27/2020. Előterjesztés Horváth Győző az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról
28/2020. Előterjesztés a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatói álláspályázat kiírásáról

melléklet

29/2020. Előterjesztés az Egészséges Budapest Program keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárások tárgyában
30/2020. Előterjesztés a Külkapcsolati Tanácsnok megválasztásáról
31/2020. Előterjesztés Szentendre Város Polgármestere szabadságának jóváhagyásáról
32/2020. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2019. év I-II. félévi beszámolójáról
33/2020. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet üzleti terv

34/2020. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet üzleti terv

mellékletek gazdasági táblák

mellékletek gazdasági táblák

35/2020. Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeumi Centrumról
36/2020. Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeumi Centrumról
37/2020. Előterjesztés az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal kerékpáros hídhelyszínéről való döntésről
38/2020. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
39/2020. Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ellenőrzéséről
40/2020. Előterjesztés az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének kiválasztásáról
41/2020. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei intézményvezetői kinevezésről
42/2020. Előterjesztés az étkezési díjak rezsiköltség általányának emeléséről

melléklet

melléklet

43/2020. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződések 2019. évi elszámolásáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

44/2020. Előterjesztés a 2020. éves összesített közbeszerzési tervről

melléklet

45/2020. Előterjesztés a 2020. éves összesített közbeszerzési tervről

melléklet

46/2020. Előterjesztés a 2020. évi 1+1 programról

melléklet

47/2020. Előterjesztés a Ferences Gimnázium épülő Sportcsarnok beruházással összefüggő közlekedési hatástanulmány tárgyában
48/2020. Előterjesztés egyes önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

49/2020. Előterjesztés egyes önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

50/2020. Előterjesztés egyes önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

51/2020. Előterjesztés egyes önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

52/2020. Előterjesztés egyes önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

53/2020. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló Kankalin köz Szabályozási Terv alapján értékesíthető részének értékesítésre kijelöléséről
54/2020. Sürgősségi előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének közös földgáz beszerzéséről
55/2020. Sürgősségi indítvány a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének véleményezéséről
56/2020. Sürgősségi indítvány a dömörkapui 0583/7 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló lovasturisztikai fejlesztésről

melléklet

melléklet

melléklet

57/2020. Sürgősségi előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 199/2019. (XII.11.) Kt. sz. határozatának módosításáról

melléklet

58/2020. Beszámoló a belső ellenőrzés 2019. évi tapasztalatairól

melleklet-Belso-ell-onkormanyzat-es-intezmenyek

melleklet-Gazdasagi-tarsasagok

59/2020. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat tárgyában
60/2020. Előterjesztés az „Élelmezési nyersanyag beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

melleklet-Osszegezes

61/2020. Előterjesztés a Szentendre, Fő tér 12. szám alatt található ingatlan (Vendégház) hasznosításáról
62/2020. Előterjesztés a Szentendre, Fő tér 12. szám alatt található ingatlan (Vendégház) hasznosításáról
63/2020. Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2019. évben végzett rendőri tevékenységéről

melléklet

64/2020. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésének hiánypótlásáról
65/2020. Sürgősségi indítvány a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei szervezeti átalakításáról
66/2020. Sürgősségi indítvány a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei szervezeti átalakításáról
67/2020. Előterjesztés az MTÜ projektekről
68/2020. Előterjesztés folyószámlahitel szerződés módosításáról
69/2020. Előterjesztés a „Közutak és földutak helyreállítási munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
70/2020. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötött parkolási üzemeltetési szerződés módosításáról

melléklet

71/2020. Előterjesztés az Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárásai tekintetében az eljárást lezáró döntés átruházásáról
72/2020. Előterjesztés az Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárásai tekintetében az eljárást lezáró döntés átruházásáról
73/2020. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötött, közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

melléklet

74/2020. Előterjesztés a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei intézményvezetői kinevezéséről szóló 41/2020. (III.11.) Kt. sz. határozat módosításáról
75/2020. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum Kereskedőházi kiállítóterme freskójának megrongálásáról
76/2020. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

77/2020. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum létszámcsökkentéséről
78/2020. Előterjesztés a Vendégház hasznosításáról

melléklet

79/2020. Előterjesztés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

melléklet

80/2020. Előterjesztés a Pirk János Múzeum Szolgáltató Nonprofit Kft. új ügyvezetőinek megválasztásáról
81/2020. Előterjesztés energetikai épület-felújítását ösztönző támogatásról a Hamvas Béla utca 20-30. Társasház részére
82/2020. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló, Táltos útnál lévő ingatlanrészek cseréje telek-kiegészítés címén, Szentendre Építési Szabályzata alapján
83/2020. Előterjesztés az Izbégi Sportpálya használati megosztásáról

melléklet

melléklet

melléklet

84/2020. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
85/2020. Sürgősségi indítvány a Budakalász fél-elkerülő út tárgyában
86/2020. Előterjesztés a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatói kinevezéséről
87/2020. Előterjesztés a 0001. számú házi gyermekorvosi körzet betöltéséről

melléklet

melléklet

88/2020. Előterjesztés a CYEB Energiakereskedő Kft. és Szentendre Város Önkormányzata közötti vitás ingatlanügy rendezéséről

melléklet

89/2020. Előterjesztés a CYEB Energiakereskedő Kft. és Szentendre Város Önkormányzata közötti vitás ingatlanügy rendezéséről
90/2020. Előterjesztés a CYEB Energiakereskedő Kft. és Szentendre Város Önkormányzata közötti vitás ingatlanügy rendezéséről
91/2020. Előterjesztés a Magyar Turisztikai Ügynökséggel a szentendrei nagy projektekkel kapcsolatos tárgyalás állásáról
92/2020. Előterjesztés a Szentendrei Civil Ház alapításáról

melléklet

93/2020. Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról
94/2020. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2020. év I. félévi beszámolója és elszámolása elfogadásáról
95/2020. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti terv módosításának elfogadásáról

melléklet

96/2020. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában álló fűtőmű energiahatékonysági korszerűsítéséről
97/2020. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadásáról

melléklet

98/2020. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi módosított üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

99/2020. Előterjesztés egyes önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

100/2020. Előterjesztés egyes önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

101/2020. Előterjesztés egyes önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

102/2020. Előterjesztés a Városi Csónakház átnevezéséről
103/2020. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójáról

pályázati_kiírás_A_típusú

pályázati_kiírás_B_típusú

104/2020. Előterjesztés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
105/2020. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal új Közbeszerzési Szabályzatának és Beszerzési Szabályzatának elfogadásáról

melléklet

melléklet

106/2020. Előterjesztés a Tegez-Táltos utca közti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének kihirdetéséről
107/2020. Előterjesztés a Tegez-Táltos utca közti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének kihirdetéséről
108/2020. Előterjesztés a Tegez-Táltos utca közti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének kihirdetéséről
109/2020. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló, Szarvashegyen lévő ingatlan Szabályozási Terv alapján értékesíthető részének értékesítésre kijelöléséről
110/2020. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló, Szarvashegyen lévő ingatlan Szabályozási Terv alapján értékesíthető részének értékesítésre kijelöléséről
111/2020. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló, Szarvashegyen lévő ingatlan Szabályozási Terv alapján értékesíthető részének értékesítésre kijelöléséről
112/2020. Előterjesztés a Szentendre, Sztaravodai út 0290/52 és 0290/57 hrsz.-ú szántó (Skanzen bővítési terület) megnevezésű ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
113/2020. Előterjesztés a városi kitüntető díjak adományozásáról
114/2020. Előterjesztés Pest Megyei kitüntető díjak adományozásának javaslattételéről
115/2020. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2019. évre szóló – számviteli törvény szerinti – egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
116/2020. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának betöltésére tett javaslat véleményezéséről
117/2020. Sürgősségi indítvány a „Szentendre, Vasvári Pál úti tagóvoda tetőcsere” tárgyú beruházás tárgyában
118/2020. Interpelláció elfogadása

melléklet

melléklet

melléklet

119/2020. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
120/2020. Előterjesztés az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője ügyvezetői jogviszonyának megszűnéséről, új ügyvezető kiválasztását célzó pályázat megindításáról, valamint ideiglenes ügyvezető megválasztásáról

melléklet

121/2020. Előterjesztés a Bükkös patak revitalizációs tervezési koncepciójáról
122/2020. Előterjesztés a Pap-szigeti Strand területének hasznosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

123/2020. Előterjesztés a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. közszolgáltatási tevékenységének 2019. évi elszámolásáról

melléklet

124/2020. Előterjesztés ingatlanok lakásállományból történő kivonása, valamint értékesítésre való kijelölése
125/2020. Előterjesztés ingatlanok lakásállományból történő kivonása, valamint értékesítésre való kijelölése
126/2020. Előterjesztés Szentendre, Alkotmány u. 1. szám alatt lévő lakás hasznosításáról
127/2020. Előterjesztés Szentendre Vagyongazdálkodási Koncepciójáról
128/2020. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről
129/2020. Előterjesztés az 5852 hrsz-ú névtelen közterület elnevezéséről
130/2020. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat által kötött ingatlan adásvételi szerződések nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban
131/2020. Előterjesztés a Vanília utca tulajdonszerzéséről és az ezzel kapcsolatos költségvállalásról
132/2020. Előterjesztés a közérdekű célból kiírt lakásbérleti pályázat eredményéről
133/2020. Előterjesztés a közérdekű célból kiírt lakásbérleti pályázat eredményéről
134/2020. Előterjesztés a közérdekű célból kiírt lakásbérleti pályázat eredményéről
135/2020. Előterjesztés a közérdekű célból kiírt lakásbérleti pályázat eredményéről