Veszélyhelyzettel kapcsolatos polgármesteri határozatok

1_2020 határozat hulladékudvar bezárása
2_2020 határozat bölcsőde, óvoda rendkívüli szünet
3_2020 határozat piac bezárása
4_2020 határozat játszótér használat tiltása
5_2020 határozat lomtalanítás
6_2020 határozat gördeszkapálya használat tiltása
7_2020 határozat óvodai beiratkozás
8_2020 határozat önkormányzati lakás használatba adása
9_2020 határozat beruházások felfüggesztése
10_2020 határozat kötelezettségvállalások rendje
11_2020 határozat helyiség- és lakásbérleti díjak
12_2020 határozat kötelezettségvállalások rendjének módosítása
13_2020 határozat álláshelyek, béremelés felfüggesztés
14_2020 határozat könyvtár használat
15_2020 határozat Hivatal juttatásainak felfüggesztése
16_2020 határozat Városi Szolgáltató NZrt. rendkívüli munkavégzés elrendelés
17_2020 határozat Helyiségbérleti díjfizetés felfüggesztése
18_2020 határozat Belvárosi csapadékvíz elvezetés kivitelezése” tárgyú 2. közbeszerzési eljárás
19_2020 határozat a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma 207135/91 altéma kódszámú kiírt felhíváson történő indulásról
20_2020 határozat a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma 207135/91 altéma kódszámú kiírt felhíváson történő indulásról
21_2020 határozat Szentendre Város Önkormányzat és az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között a Postás Strand üzemeltetésére kötendő szerződésről
22_2020 határozat

a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodásról

melléklet

23_2020 határozat a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában álló fűtőmű energiahatékonysági korszerűsítéséről
24_2020 határozat

Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky u. 3., 2427 hrsz-ú (Bodor udvar) ingatlan ingyenes használatba vételéről közfeladat-ellátás céljára

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

25_2020 határozat a közérdekű célból kiírt lakásbérleti pályázat eredményéről
26_2020 határozat a Ferenczy Múzeumi Centrum múzeumigazgatói kinevezésről
27_2020 határozat Aquapalace Kft. ügyvezető
28_2020 határozat közterület-használati díj
29_2020 határozat VSZ NZrt. üzleti terv módosítás
30 2020 határozat a Bükkös parti piac bezárásáról szóló 3/2020. (III.16.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről
31 2020 határozat bérleti díj elengedés határozat módosítása
32 2020 határozat a gördeszkapálya használatának átmeneti megtiltásáról szóló 6/2020. (III.22.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről
33 2020 határozat Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között a veszélyhelyzeti közétkeztetés ellátása és a köz- és gyermekétkeztetési feladatok veszélyhelyzet miatti többletköltségének rendezése céljából kötendő szerződésről
34 2020 határozat

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

melléklet

35 2020 határozat

az iskola-fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról

melléklet

36 2020 határozat a háziorvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
37 2020 határozat az Aquapalace Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról és saját tőke helyzetének rendezéséről
38 2020 határozat az Aquapalace Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról és saját tőke helyzetének rendezéséről
39 2020 határozat Kő-hegyi ingatlanok pályázat útján történő értékesítéséről
40 2020 határozat az önkormányzat tulajdonában álló, Cseresznyés útnál lévő ingatlanrészek cseréje telek-kiegészítés címén, Szentendre Építési Szabályzata alapján
41 2020 határozat az önkormányzat tulajdonában álló Berek utca Szabályozási Terv alapján értékesíthető részének és a Tegez utcában lévő ingatlan értékesítésre kijelöléséről
42 2020 határozat az önkormányzat tulajdonában álló Berek utca Szabályozási Terv alapján értékesíthető részének és a Tegez utcában lévő ingatlan értékesítésre kijelöléséről
43 2020 határozat Szentendre Város Pedagógiai díj adományozásáról
44 2020 határozat Szentendre Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján
45 2020 határozat

Gondozási Központ Szentendre 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

melléklet

46 2020 határozat

a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium iskolaudvar fejlesztés támogatásáról

melléklet

47 2020 határozat az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaszerződésének módosításáról
48_2020 határozat játszóterek és szabadtéri sportparkok használatának átmeneti megtiltásáról szóló 4/2020. (III.18.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről

2020. november 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet követően hozott döntések

136_2020 határozat Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
137_2020_határozat

Előterjesztés a „Szentendre, Vasvári Pál úti tagóvoda tetőcsere” tárgyú beruházás tárgyában

melléklet

melléklet

138_2020 határozat Előterjesztés az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztásáról
139_2020 határozat

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának téli útüzemeltetési szabályzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. téli útüzemeltetésről szóló közszolgáltatási szerződésének módosításáról

melléklet

140_2020 határozat

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendre Városi Sportegyesület közötti együttműködési megállapodás módosításáról

melléklet

melléklet

141_2020 határozat Előterjesztés a Szentendre, Izbégen lévő 0294/45 hrsz-ú szántó megjelölésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
142_2020 határozat Előterjesztés Czóbel Múzeum Alkotmány u. 14. szám alatti Társasház ingatlanban lévő helyiségei rendezéséről
143_2020 határozat Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgató munkabérének megállapításáról
144_2020 határozat

Előterjesztés Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. előadó-művészeti ügyvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

145_2020 határozat Előterjesztés a 89/2020. (IX.9.) Kt. sz. határozat módosításáról
146_2020 határozat Sürgősségi indítvány a Budapest Bank Zrt. helyiségbérleti szerződésének hosszabbításáról
147_2020 határozat Sürgősségi indítvány a 135/2020. (X.14.) Kt. sz. határozat módosításáról
148_2020 határozat Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló Egres út 58. szám (3561 hrsz) alatti ingatlan értékesítésre kijelöléséről
149_2020 határozat Előterjesztés Vogel Károly részletfizetési kérelméről
150_2020 határozat Előterjesztés Szociális lakáspályázatok eredményéről
151_2020 határozat Előterjesztés a V8 Uszoda és Szabadidőközpont sávfelosztás póthatáridő kéréséről
153_2020 határozat Előterjesztés 1+1 programra benyújtott pályázatok támogatásáról
154_2020 határozat Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum 2021. évi kiállítási tervének jóváhagyásáról
155_2020 határozat

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ 2020. évi Advent Szentendrén programtervéről

melléklet

156_2020 határozat Előterjesztés a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj odaítéléséről
157_2020 határozat Előterjesztés a kulturális célokra elkülönített keretösszeg felhasználásáról
158_2020 határozat vendéglátó üzletek bérleti díj kedvezmény
159_2020 határozat kötelezettségvállalás szabályozása
160_2020 határozat Előterjesztés a villamos energia 2021-re Szentendre tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
161_2020 határozat Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
162_2020 határozat Sürgősségi indítvány a Belvárosi csapadékvíz elvezetés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
163_2020 határozat Gondozási Központ Idősek klubja bezárás
164_2020 határozat

Sürgősségi indítvány a 2021. évi belső ellenőrzési tervről

melléklet

165_2020 határozat Sürgősségi indítvány praxisfejlesztési támogatásról
166_2020 határozat Sürgősségi indítvány praxisfejlesztési támogatásról
167_2020 határozat Sürgősségi indítvány praxisfejlesztési támogatásról
168_2020 határozat Sürgősségi indítvány praxisfejlesztési támogatásról
169_2020 határozat Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. részére nyújtott tagi kölcsönről
170_2020 határozat Előterjesztés bankszámla szerződés és bankszámla hitel szerződés kötéséről
171_2020 határozat Előterjesztés bankszámla szerződés és bankszámla hitel szerződés kötéséről
172_2020 határozat Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. folyószámlahitel szerződéséről
173_2020 határozat Előterjesztés a Bükkös patak revitalizációs tervezésének indításáról
174_2020 határozat Előterjesztés katolikus óvoda és közösségi tér létesítése érdekében SZÉSZ módosítás a 0281/77 és 0281/79 hrsz-ú telkeken – telepítési tanulmányterv véleményezése, belterületbe vonás
175_2020 határozat Előterjesztés Szentendre, Déli városkapu városrészben külterületi ingatlanok belterületbe vonásáról
176_2020 határozat Előterjesztés a térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt-hez benyújtandó nyilatkozatról
177_2020 határozat Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló Csiga köz egy részének (6024 hrsz) SZÉSZ szerinti értékesítésre kijelöléséről
178_2020 határozat Előterjesztés a HUNGARO-DM Bt. és a Folklór-Komfort Kft. tartozásának elengedéséről és területhasználati díj kedvezmény nyújtásáról
179_2020 határozat Előterjesztés a 0269 és a 0196 hrsz-ú névtelen közutak elnevezéséről
180_2020 határozat Előterjesztés a 0269 és a 0196 hrsz-ú névtelen közutak elnevezéséről
181_2020 határozat Előterjesztés az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ideiglenes ügyvezetője ügyvezetői jogviszonyának megszüntetéséről
182_2020 határozat

Előterjesztés a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

melléklet

183_2020 határozat

Előterjesztés a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

184_2020 határozat Előterjesztés az újszülöttek születési támogatásáról
185_2020 határozat

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021. évi munkatervéről

melléklet

186_2020 határozat

Előterjesztés a Magyar Kultúra Napja 2021. évi programjáról

melléklet

187_2020 határozat Előterjesztés részletfizetési kérelemről
188_2020 határozat Előterjesztés költségelven történő lakás bérbeadásokról
189_2020 határozat Előterjesztés költségelven történő lakás bérbeadásokról
190_2020 határozat Előterjesztés költségelven történő lakás bérbeadásokról
191_2020 határozat Előterjesztés az Aquapalace Kft. likviditási helyzete miatt szükségessé vált támogatási igényről
192_2020 határozat Előterjesztés a Szociális-Egészségügyi keret felhasználásáról
193_2020 határozat Előterjesztés a Szociális-Egészségügyi keret felhasználásáról
194_2020 határozat Előterjesztés a Szociális-Egészségügyi keret felhasználásáról
195_2020 határozat Előterjesztés a Szociális-Egészségügyi keret felhasználásáról
196_2020 határozat Előterjesztés a Szociális-Egészségügyi keret felhasználásáról
197_2020 határozat Előterjesztés 1+1 programra benyújtott pályázatok támogatásáról
198_2020 határozat

Előterjesztés tűz- és munkavédelmi feladatok központosítása a Szentendrei Rendészeti Igazgatóságnál

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

199_2020 határozat Előterjesztés Bogdányi utca 11. szám alatti, 1874 hrsz-ú ingatlanban lévő üzlethelyiség átalakítása nyilvános mosdóvá
200 2020 határozat Kötelezettségvállalás szabályozása