GYIK kijárási korlátozásról

MELYEK A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS FŐBB SZABÁLYAI?

?Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt a bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
?Vendéglátó üzletben – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
?A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

MIKOR LÉP ÉLETBE A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS?
Március 28-tól lép hatályba, és 2020. április 11-én hatályát veszti.
MELYEK AZ ALAPOS INDOKOK, AMIK MIATT ELHAGYHATOM A LAKÓHELYEM?
A rendelet  sok mindent lehetővé tesz. A következő okokból hagyhatjuk el tartózkodási helyünket: ?munkavégzés, ?élelmiszerüzletben, piacon, drogériában vagy állateledelt forgalmazó üzletben történő vásárlás, ?gyermekkísérés ügyeleti óvodába, iskolába, ?az egészségügyi ellátás igénybevétele, ?gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzése, ?egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés betartva a min. 1,5 m távolságot, ?az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása, ?üzemanyag-töltőállomás, dohánybolt felkeresése, ?szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele, ?hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele ?gépjármű- és kerékpárszerviz felkeresése, ?legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, házasságkötés és a temetés szűk családi körben, ?a szülői jogok és kötelezettségek, ?a hitéleti tevékenység. ?Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
MILYEN KORLÁTOZÁS VONATKOZIK AZ IDŐSEKRE?
A 65. életévét betöltöttek az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja, ebben az időtartamban az elárusító helyen az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat. Ennek betartása a hely üzemeltetőjének felelőssége.
KELL-E VALAMILYEN IGAZOLÁS, HOGY ALAPOS INDOKKAL HAGYTAM EL A LAKÓHELYEMET?
A törzs 03. 27-i sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint nincs szükség semmilyen igazolásra annak, aki a kijárási korlátozások ideje alatt otthonából a munkahelyére tart, vagy gyereket sétáltat vagy a kutyáját viszi köztérre.
MŰSZAKI CIKKEK VAGY BÚTORVÁSÁRLÁS MIATT NEM HAGYHATOM EL A LAKÓHELYEM?
Ez nem szerepel a felsorolásban mint alapos indok a lakóhely elhagyására, de ilyen cikkek, élelmiszervásárlás közben, a hipermarketekben beszerezhetőek.
MI VAN, HA ALBÉRLETBEN LAKOM, DE A LAKCÍMKÁRTYÁN MÁS CÍM VAN?
A rendelet úgy fogalmaz, hogy „lakhely, tartózkodási hely, magánlakás”, azaz nem veszi szigorúan ezt a kitételt.
KI ELLENŐRZI A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSOK BETARTÁSÁT?
A rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának bevonásával.
HOGY TÖRTÉNIK AZ ELLENŐRZÉS? SZÜKSÉG VAN VALAMILYEN IGAZOLÁSRA?
Ez nincs meghatározva a  rendeletben. A rendeletalkotó az emberek és a rendvédelmi szervek józan mérlegelésében és belátásában  bízik.
BÜNTETHETŐ-E A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS MEGSZEGÉSE?
A korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr intézkedhet és a szükségesség és arányosság követelményének betartásával kényszerítő eszközöket a törvényileg meghatározott módon alkalmazhatja. A rendelet megszegése 5000 forinttól 500 ezer forintig terjedő szabálysértési bírsággal járhat.

A kormány rendelete a kijárási korlátozásról, 2020. 03. 27. >>

?