2010.

1/2010. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2010. Sürgősségi indítvány  a Bercsényi utca 4. szám alatti első emeleti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának rendezési lehetőségeiről
3/2010.

Sürgősségi indítvány a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumának pályázati felhívásáról

1/A témakör: „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására”

4/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Ulcisia Castra római kori lelőhely állagmegóvását célzó pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadásáról a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának részére és a pályázathoz szükséges önrész biztosításáról
5/2010. Sürgősségi indítvány szentendrei 010/1 hrsz. alatti tulajdoni hányadra, valamint a 052/12 hrsz. alatti tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos rendelkezésről
6/2010. Sürgősségi indítvány szentendrei 010/1 hrsz. alatti tulajdoni hányadra, valamint a 052/12 hrsz. alatti tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos rendelkezésről
7/2010. Sürgősségi indítvány  Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága eszközfejlesztéséről
8/2010. Előterjesztés Belváros Forgalmi Rendje tárgyú szerződés teljesítéséről
9/2010. Előterjesztés Belváros Forgalmi Rendje tárgyú szerződés teljesítéséről
10/2010.

Előterjesztés a Szentendrei Új Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság névváltoztatásáról

melléklet

11/2010. Előterjesztés a VSZ Zrt. alapító okiratának módosításáról
12/2010. Előterjesztés az AquaPalace Kft. ügyvezetői státuszának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
13/2010. Előterjesztés az AquaPalace Kft. ügyvezetői státuszának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
14/2010. Előterjesztés az AquaPalace Kft. ügyvezetői státuszának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
15/2010. Előterjesztés az AquaPalace Kft. ügyvezetői státuszának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
16/2010.

Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyásáról

melléklet

17/2010.

Előterjesztés KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű „Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja” című pályázatról

melléklet

melléklet

18/2010. Előterjesztés KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű „Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja” című pályázatról
19/2010.

Előterjesztés Tourinform iroda pályázaton történő indulásáról

melléklet

20/2010. Előterjesztés Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló, …/2010. (…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról
21/2010.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde férőhelyeinek bővítésével kapcsolatos döntések meghozataláról

melléklet

22/2010. Előterjesztés a hévízkút fúrás beruházásról
23/2010.

Előterjesztés az izbégi sporttelepen létesítendő műfüves pálya megvalósításáról

melléklet

24/2010. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló …/2010. (…) Önk. sz. rendeletének megalkotásáról
25/2010. Előterjesztés Maros Márk és társai tulajdonában lévő felépítmény önálló egységként történő ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséről
26/2010. Előterjesztés ifj. Palik Béla és id. Palik Béla állattartási ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról
27/2010. Előterjesztés Rovács Bálint állattartási ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról
28/2010. Előterjesztés a Somogyi és Fiai Kft. és Laczkó Erzsébet Ibolya közterület-használati ügyeikben benyújtott fellebbezéseik elbírálásáról
29/2010. Előterjesztés a Somogyi és Fiai Kft. és Laczkó Erzsébet Ibolya közterület-használati ügyeikben benyújtott fellebbezéseik elbírálásáról
30/2010.

Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok és munkacsoportok 2009. évben végzett munkájáról

melléklet

31/2010. Előterjesztés  Szentendre 1652 hrsz-ú közterület László atya térre történő elnevezéséről
32/2010. Előterjesztés a „Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek támogatására” című KMOP-2008-3.1.2/C jelű pályázattal kapcsolatban
33/2010.

Előterjesztés a „Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek támogatására” című KMOP-2008-3.1.2/C jelű pályázattal kapcsolatban

melléklet

34/2010. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága eszközfejlesztése tárgyában hozott 7/2010. (I. 21.) Kt. sz. határozat módosítása tárgyában
35/2010. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
36/2010. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – név- és címerhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
37/2010. Sürgősségi indítvány  Szentendre BARACKOS ÚT Hörcsög utca – Vörösgyűrű sétány közötti szakaszon, EGRES ÚT I-II. szakaszon útépítési pótmunkák kivitelezéséről
38/2010. Sürgősségi indítvány  közalapítványok megszüntetéséről
39/2010. Sürgősségi indítvány  szentendrei 1245/12/A/6 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról
40/2010.

Sürgősségi indítvány  a Kósz-Petőváry Póló- és Úszóiskola pályázaton való indulásának támogatásáról

melléklet

41/2010.

Sürgősségi indítvány  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 pályázaton való indulásáról

melléklet

42/2010. Sürgősségi indítvány  a „Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek támogatására” című KMOP-2008-3.1.2/C jelű pályázattal kapcsolatban
43/2010. Sürgősségi indítvány  majális megrendezéséről a Postás strandon
44/2010. Sürgősségi indítvány  a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpontot üzemeltető Aquapalace Kft. taggyűlésén kialakult helyzettel kapcsolatban
45/2010.

Sürgősségi indítvány  a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpontot üzemeltető Aquapalace Kft. taggyűlésén kialakult helyzettel kapcsolatban

melléklet

46/2010. Sürgősségi indítvány  a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpontot üzemeltető Aquapalace Kft. taggyűlésén kialakult helyzettel kapcsolatban
47/2010. Előterjesztés a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztéséről
48/2010.

Előterjesztés a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

melléklet

49/2010.

Előterjesztés a ProSzentendre Tulajdonosi Bizottság határozatainak megerősítéséről

melléklet

50/2010. Előterjesztés a ProSzentendre Tulajdonosi Bizottság határozatainak megerősítéséről
 51/2010. Előterjesztés támogatási összeg egy részének ProSzentendre Kft részére történő átutalásáról
52/2010.

Előterjesztés  a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű „Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja” pályázati támogatással készülő köztéri rehabilitációs munkákhoz kapcsolódó kortárs köztéri alkotás létesítéséről

melléklet

melléklet

53/2010.

Előterjesztés  a Budapesti Corvinus Egyetem Közgáz Campusával való szakmai együttműködés tárgyában

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

54/2010. Előterjesztés a Bükkös-parti piac üzemeltetéséről
55/2010. Előterjesztés a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz. alatti épületében működő óvodai csoportok működtetési jogának Evangélikus Egyházközség részére történő átadásáról, valamint a Baptista Gyülekezettel folytatott tárgyalásokról
56/2010.

Előterjesztés a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz. alatti épületében működő óvodai csoportok működtetési jogának Evangélikus Egyházközség részére történő átadásáról, valamint a Baptista Gyülekezettel folytatott tárgyalásokról

melléklet

57/2010. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásáról
58/2010. Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról (hrsz-ok módosításáról)
59/2010. Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról (hrsz-ok módosításáról)
60/2010.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde férőhelyeinek bővítéséről

melléklet

61/2010.

Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények felvételi szabályainak és körzethatárainak felülvizsgálatáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

62/2010.

Előterjesztés önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról

melléklet

63/2010.

Előterjesztés önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról

melléklet

64/2010. Előterjesztés az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól szóló 32/2007. (VI.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról II. forduló
65/2010. Előterjesztés a választások során működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
66/2010. Sürgősségi indítvány pályázat kiírása városfejlesztési hatástanulmány és környezeti vizsgálat készítésére
67/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Radnóti Miklós u. 6. sz. alatti Társasházak ÖKO Programban (LFP-2008-LA-9-M) való részvétele tárgyában
68/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Radnóti Miklós u. 11. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás ÁFA növekedés miatti kiegészítéséről
69/2010. Sürgősségi indítvány a KEOP-7.2.1.2-2008-0019 azonosító számú támogatási szerződés módosításáról
70/2010. Sürgősségi indítvány a KEOP-7.2.1.2-2008-0019 azonosító számú támogatási szerződés módosításáról
71/2010. Előterjesztés a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpont működésével kapcsolatban
72/2010. Előterjesztés „Uszoda a Szentendreieké” városi program kedvezményrendszerének elfogadásáról
73/2010.

Előterjesztés a VSz Zrt. által lefolytatott földgáz-kereskedelmi szerződés versenyeztetési eljárásáról

melléklet

74/2010. Előterjesztés  a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról
75/2010. Előterjesztés Laczkó Erzsébet Ibolya közterület-használati ügyében kötött egyezség jóváhagyásáról
76/2010. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
77/2010. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2009.11.07.-2010. február 07. közötti időszakban
78/2010. A Képviselő-testület által a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra – a 2009. évi városi sportversenyek megrendezése, valamint a sportegyesületek, diáksport-egyesületek támogatása tárgyú önkormányzati támogatások elszámolásáról, valamint a 2010. évi a Sport Alapban elkülönített előirányzat pályázatainak kiírásáról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
79/2010. A Képviselő- testület által a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
80/2010. A Képviselő- testület által a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2010. 01. 01 – 2010. 03. 01. közötti időszakban
81/2010. Beszámoló a Képviselő-testület által a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésről
82/2010. A Képviselő-testület által a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésről
83/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Radnóti Miklós u. 7. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában
84/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Radnóti Miklós u. 12. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában
85/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Radnóti Miklós u. 13. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában
86/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Radnóti Miklós u. 5. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában
87/2010. Sürgősségi indítvány 2010. február 26. – 2010. március 01. Bükkös-patak áradása miatti védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
88/2010. Sürgősségi indítvány KEOP – 2009-2.1.2 jelű, „Szentendre árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi városrész védelmének érdekében” című pályázat tárgyát képező létesítmény működtetése fedezetének saját forrásból történő biztosításáról
89/2010. Sürgősségi indítvány gát építéssel egybefüggő pályázati lehetőségek tárgyában
90/2010.

Sürgősségi indítvány szentendrei 073/8 és 073/40 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakításról

melléklet

91/2010.

Sürgősségi indítvány az SCTS Kft-vel kötendő szerződés módosításáról

melléklet

92/2010. Sürgősségi indítvány bérleti díj hátralékok részletekben való megfizetéséről
93/2010. Sürgősségi indítvány bérleti díj hátralékok megfizetéséről
94/2010. Sürgősségi indítvány bérleti díj hátralékok részletekben való megfizetéséről
95/2010. Sürgősségi indítvány bérleti díj hátralékok részletekben való megfizetéséről
96/2010. Sürgősségi indítvány a Duna korzó 18. szám alatti irodaházban lévő, Pro Szentendre Kft. által használt helyiségek ügyéről, valamint a Duna korzó 18. szám alatti irodaházban lévő Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. bérleményeiről
97/2010. Sürgősségi indítvány a Duna korzó 18. szám alatti irodaházban lévő, Pro Szentendre Kft. által használt helyiségek ügyéről, valamint a Duna korzó 18. szám alatti irodaházban lévő Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. bérleményeiről
98/2010.

Sürgősségi indítvány temető ütemezett kialakítása érdekében közbeszerzés indításáról

melléklet

99/2010. Sürgősségi indítvány UNITEF tervező Zrt. megkeresése a Szentendre-Szigetmonostor Dunahíd környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentációjával kapcsolatban
100/2010. Sürgősségi indítvány a szentendrei Ulcisia Castra területre tervezett ingatlanfejlesztési program megvalósítása tárgyában
 101/2010.

Előterjesztés a Szentendrei Új Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

102/2010.

Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

103/2010.

Előterjesztés az izbégi sporttelepen létesítendő műfüves pálya megvalósításáról

103 melléklet

104/2010.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2009. évi beszámolójának elfogadásáról és a VSz Zrt. Vezérigazgatójának 2009. évi prémium feladatának értékeléséről

melléklet

105/2010. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól szóló 32/2007. (VI. 15.) Önk. számú rendelete (továbbiakban: Sportrendelet) módosításáról
106/2010.

A Szentendrei Waldorf Alapítvánnyal kötendő közoktatási megállapodásról

melléklet

107/2010.

Előterjesztés a közoktatási feladatellátásról szóló szerződésről

melléklet

108/2010. Előterjesztés a Bercsényi utca 4. szám alatti első emeleti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának rendezési lehetőségeiről
109/2010.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről

melléklet

110/2010.

Beszámoló a belsőellenőrzés 2009. évi tapasztalatairól

melléklet

111/2010. Előterjesztés Szentendre Város közigazgatási területén belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátásáról
112/2010. Szentendrei 1512/4 hrsz. alatti ingatlan térítés nélküli visszaadásáról
113/2010. Szentendrei 378/3 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról
114/2010. Előterjesztés Szentendrei 0281/59 hrsz. alatti ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatos rendelkezésről
115/2010. Beszámoló a 440/2009. (XII.10.) Kt. számú határozat végrehajtásáról
116/2010. Jelentés kiegészítés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
117-A/2010. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2009. április – december hónapban
117-B/2010. Beszámoló-kiegészítés a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2010. január – március hónapban
118/2010. Sürgősségi indítvány a ProSzentendre Városfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti jelentésének és a 2010. üzleti tervének elfogadásáról II.
119/2010.

Sürgősségi indítvány KMOP-2008-4.3.2. számú „Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén”

melléklet

120/2010.

Sürgősségi indítvány a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű „Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja” című pályázatról

melléklet

121/2010.

Sürgősségi indítvány a kistérségi csatorna beruházásról a KEOP-1.2.0/B jelű egyfordulós pályázati felhívás keretében

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

122/2010. Sürgősségi indítvány a kistérségi csatorna beruházásról a KEOP-1.2.0/B jelű egyfordulós pályázati felhívás keretében
123/2010. Önálló képviselői előterjesztés a Hétszínvirág óvoda önkormányzati kezelésben tartásáról
124/2010. Sürgősségi indítvány a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz. alatti épületében működő óvodai csoportok működtetési jogának Evangélikus Egyházközség részére történő átadásának elhalasztásáról
125/2010. Sürgősségi indítvány a szentendrei 7100/7 hrsz-ú üdülőövezeti ingatlan értékesítéséről
126/2010. Sürgősségi indítvány a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igényléséről aBükkös-patak áradása miatti védekezés, illetve károk helyreállítási kiadásainak fedezése céljából
127/2010. Sürgősségi indítvány a Kulturális Alap növeléséről
128/2010. Sürgősségi indítvány Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti túlépítkezésről
129/2010. Sürgősségi indítvány Street Park Szentendrén
130/2010. Előterjesztés 0358/6 hrsz-ú Egres úti telek részbeni eladásáról
131/2010. Előterjesztés A „Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek támogatására” című KMOP-2008-3.1.2/C jelű pályázattal kapcsolatban
132/2010.

Előterjesztés Szentendrei Sportcélú Kft-ről

melléklet

melléklet

melléklet

133/2010.

Előterjesztés a 2010. évi összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról

melléklet

134/2010. Előterjesztés az óvodai konténer beszerzéséről
135/2010. Előterjesztés a szentendrei óvodák felújítására és korszerűsítésére vonatkozó projektről
136/2010. Előterjesztés a Pap-szigeti ingatlanok bérbevételére beérkezett pályázatról
137/2010. Előterjesztés Szentendre, Fő tér 14. sz. alatti 2333/2/B/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
138/2010.

Előterjesztés szentendrei 0186/15, 0188/81 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakításról

melléklet

139/2010. Nagy József állattartási ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról
140-I/2010. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
140-II/2010. Előterjesztés a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság működőképességének helyreállításáról
141-l/2010. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – név- és címerhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
141-II/2010.

Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága védőfelszerelésének pályázatáról

melléklet

142/2010. Sürgősségi indítvány bérleti díj hátralékok részletekben való megfizetéséről
143/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Kondor Béla út 13. sz. alatti Társasházról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában
144/2010. Előterjesztés a Szentendre, Hamvas Béla utca 12-18. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában
145/2010. Előterjesztés a Szentendre, Széchenyi tér 8-9-10. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában
146/2010. Előterjesztés a Szentendre, Széchenyi tér 11-12. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában
147/2010. Előterjesztés a Szentendre, Hamvas Béla utca 2-10. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában
148/2010. Előterjesztés a Szentendre, Fehérvíz u. 20-30. sz. alatti Társasház által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában
149/2010. Előterjesztés a Szentendre, Kálvária út 57. sz. alatti Társasház által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában
150/2010. Előterjesztés a Szentendre, Kálvária út 61. sz. alatti Társasház által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában
151/2010. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti u. 2. sz. alatti Társasház által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában
152/2010. Sürgősségi indítvány a kistérségi csatorna beruházásról a KEOP-1.2.0/B jelű egyfordulós pályázati felhívás keretében
153/2010.

Sürgősségi indítvány az új temető fokozatos megnyitásáról, a fásítás helyzetéről, egyéb temetői tényállásról

melléklet

154/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Kondor Béla út 3-5-7. sz. alatti Társasházról az ÖKO Program (LFP-2009-LA-9-M) önkormányzati társfinanszírozása tárgyában
155/2010. Előterjesztés a szentendrei társasházak ÖKO Programon (LFP-2008-LA-9-M) való részvételének társfinanszírozása tárgyában
156/2010. Sürgősségi indítvány a szentendrei 7100/7, 6905/4 hrsz-ú üdülőövezeti ingatlanok és a 973 hrsz-ú lakóház és udvar értékesítéséről
157/2010. Sürgősségi indítvány a szentendrei 7100/7, 6905/4 hrsz-ú üdülőövezeti ingatlanok és a 973 hrsz-ú lakóház és udvar értékesítéséről
158/2010.

Sürgősségi indítvány megállapodás telekcseréről és út kialakításról, légkábel áthelyezéséről

melléklet

melléklet

159/20110. Sürgősségi indítvány a trianoni békeszerződés 90. évfordulójának emlékére létesítendő emlékhelyről
160/2010.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

melléklet

161/2010.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

melléklet

162/2010.

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti jelentésének, mérlegbeszámolójának, valamint a 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról III.

melléklet

melléklet

163/2010.

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti jelentésének, mérlegbeszámolójának, valamint a 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról III.

melléklet

164/2010. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében
165/2010. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében
166/2010. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében
167/2010.

Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2010. évi üzleti tervének és 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

melléklet

168/2010.

Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2010. évi üzleti tervének és 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

melléklet

169/2010. Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2010. évi üzleti tervének és 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
170/2010. Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2010. évi üzleti tervének és 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
171/2010.

Előterjesztés Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

melléklet

172/2010.

Előterjesztés a Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

melléklet

173/2010.

Előterjesztés a Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

melléklet

174/2010. Előterjesztés a Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
175/2010.

Előterjesztés a PIRK JÁNOS MÚZEUM Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi közhasznúsági jelentésének és 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

176/2010.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról és vezérigazgatójának 2010. évi prémium feladatinak kiírásáról

melléklet

177/2010.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról és vezérigazgatójának 2010. évi prémium feladatainak kiírásáról

melléklet

178/2010.

Előterjesztés Szentendre, 11094 hrsz-ú, Egres úti, VSZ Zrt. tulajdonában álló ingatlan megosztásáról

melléklet

179/2010. Előterjesztés a 2010/11. tanévben indított első osztályokról
180/2010.

Előterjesztés megállapodás kötés a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetéséhez való hozzájárulásról

melléklet

181/2010.

Előterjesztés a  Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény – Vác, Tagintézménye Szentendrei székhelyen történő továbbműködtetéséhez történő anyagi hozzájárulásról

melléklet

182/2010. Előterjesztés a  Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény – Vác, Tagintézménye Szentendrei székhelyen történő továbbműködtetéséhez történő anyagi hozzájárulásról
183/2010. Városi Pedagógiai Díj adományozásáról
184/2010. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat fennállása 95. évfordulója alkalmából védőnőnek adható szakmai elismerésre történő felterjesztés javaslatáról
185/2010. Előterjesztés a Gondozási Központban 1 főállású iskolavédőnői álláshely fejlesztésére
186/2010. Előterjesztés a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz alatti épületében működő óvodai csoportok működtetési jogának Evangélikus Egyházközség részére történő átadásáénak elhalasztásáról
187/2010. Előterjesztés a ProSzentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának, a Közbeszerzési Szabályzatnak, valamint a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról
188/2010. Előterjesztés a ProSzentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának, a Közbeszerzési Szabályzatnak, valamint a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról
189/2010.

Előterjesztés a ProSzentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának, a Közbeszerzési Szabályzatnak, valamint a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

melléklet

190/2010. Előterjesztés a ProSzentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának, a Közbeszerzési Szabályzatnak, valamint a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról
191/2010. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében megvalósuló KÉKI I-II. hulladéklerakó rekultivációjára
192/2010. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében megvalósuló KÉKI I-II. hulladéklerakó rekultivációjára
193/2010. Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról
194/2010. Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról
195/2010. Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról
196/2010. Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról
197/2010. Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról
198/2010. Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról
199/2010. Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról
200/2010. Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról
 201/2010. Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról
202/2010. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok értékesítéséről
203/2010. Előterjesztés Szentendre, Fő tér 14. sz. alatti 2333/2/B/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
204/2010. Előterjesztés szentendrei 0290/29 hrsz. alatti ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
205/2010. Előterjesztés szentendrei 2416/4 hrsz. alatti ingatlanon lévő felépítmény bérleti szerződéséről
206/2010. Előterjesztés Herend Porcelánmanufaktúra Zrt. bérleti díj csökkentési kérelméről
207/2010. Előterjesztés a Pap-szigeti strandfürdő és parkoló üzemeltetéséről
208/2010. Előterjesztés az építészeti érték helyi védelmének megszüntetéséről
209/2010. Előterjesztés Street Park Szentendrén
210/2010. Jelentés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
211/2010. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
212/2010. Sürgősségi indítvány az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetének Szentendre Város Egészségügyi Intézményei ellátási területének módosításáról hozott határozatával szemben benyújtandó fellebbezésről
213/2010. Sürgősségi indítvány a szentendrei 1888/1 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásához
214/2010. Sürgősségi indítvány szentendrei 24/1 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról
215/2010. Sürgősségi indítvány Szentendre, Barackos út, Hörcsög utca – Vörösgyűrű sétány közötti szakaszon, Egres út I-II. szakaszon útépítési pótmunkák kivitelezéséről
216/2010.

Sürgősségi indítvány a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.  ügyében

melléklet

217/2010. Sürgősségi indítvány szentendrei 25/3 hrsz-ú ingatlan területén (Postás strand) található ingatlanrészek, a megjelölt terület közvetlen környezete haszonbérletének, valamint a szentendrei 919/1 hrsz-ú ingatlan parkoló céljára történő kialakításának pályázati felhívásáról és elbírálásáról
218/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Fehérvíz u. 20-30. sz. alatti Társasházról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában
219/2010. Sürgősségi indítvány Szentendre Város közigazgatási határán belüli helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása elnyerés igénylésére benyújtandó pályázatról
220/2010. Sürgősségi indítvány AquaPalace Kft. 2010. év második félévi működési hiányának finanszírozásáról
221/2010. Sürgősségi indítvány Szendrő „Árvízi Testvérváros” árvízkárosultjainak megsegítéséről
222/2010. Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
223/2010. Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
224/2010. Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
225/2010. Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
226/2010. Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
227/2010. Előterjesztés Bácsvány Györgyné helyiségbérlő kártérítési igényéről
228/2010.

Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

229/2010.

Előterjesztés a Pap-sziget szabályozási tervének elkészítése, a szabályozási folyamat megindítása érdekében kötendő településrendezési szerződésről

melléklet

230/2010.

Előterjesztés-kiegészítés a ProSzentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról

melléklet

231/2010.

ProSzentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata.

melléklet

232/2010. Előterjesztés a „Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében” című projektről
233/2010. Előterjesztés vagyonkezelői jog alapításáról
234/2010.

Előterjesztés pályázat kiírásáról városfejlesztési hatástanulmány és környezeti vizsgálat készítésére

melléklet

235/2010. Előterjesztés  a Kőzúzó utcai sporttelep és a mellette található, részben önkormányzati épület építési koncesszió útján történő hasznosításáról
236/2010. Előterjesztés 2012-ben megrendezendő, képzőművészeti egyesület szentendrei jubileumi csoportos kiállításáról
237/2010. Előterjesztés Pomáz Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítása – Alcsevica, Nemzeti Kézilabda Akadémia
238/2010. Előterjesztés az izbégi focipályával szemben fekvő, Bükkös patak menti K-SP1 övezeti besorolású 0188/30 és 0188/73 hrsz-ú ingatlanok megközelítéséről
239/2010. Előterjesztés Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti túlépítkezésről
240/2010.

Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

melléklet

241/2010. Előterjesztés az Önkormányzat és a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. közötti közművelődési megállapodás megújításáról
242/2010. Előterjesztés az Önkormányzat és a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. közötti közművelődési megállapodás megújításáról
243/2010. Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyásáról
244/2010. Előterjesztés pszichológiai megsegítésről az önkormányzati iskolákban
245/2010. Előterjesztés pszichológiai megsegítésről az önkormányzati iskolákban
246/2010.

Előterjesztés az Európai Mobilitási Héthez – Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról

melléklet

melléklet

melléklet

247/2010. Előterjesztés az MB Travel Service kezdeményezéséről
248/2010. Előterjesztés állásfoglalás kéréséről a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez való csatlakozás kérdésében
249/2010. Előterjesztés Heintz Károly részletfizetés és szerződés kötése iránti kérelméről
250/2010. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és Pro Urbe Emlékérem adományozásáról
 251/2010.  Előterjesztés a Pest Megye Díszpolgára Cím, Pest Megyéért Emlékérem és egyéb Pest Megyei díjak adományozásának javaslattételéről
252/2010. Sürgősségi indítvány a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező Juhász Károly kérelméről
253/2010. Előterjesztés állásfoglalás kéréséről az ArtStar TV koncepció EuroArt Közgyűlése elé terjesztése ügyében
254/2010. Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
255/2010. Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
256/2010. Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
257/2010. Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
258/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Kálvária u. 57., Kálvária u. 61. és a Radnóti Miklós u. 2. sz. alatti Társasházakról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában
259/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Kálvária u. 57., Kálvária u. 61. és a Radnóti Miklós u. 2. sz. alatti Társasházakról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában
260/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Kálvária u. 57., Kálvária u. 61. és a Radnóti Miklós u. 2. sz. alatti Társasházakról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában
261/2010.

Előterjesztés KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítójú, „Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén” című pályázat, valamint az ún. „Ovi-suli” projekthez kapcsolódó döntés meghozatala ügyében

melléklet

262/2010.

Előterjesztés KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítójú, „Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén” című pályázat, valamint az ún. „Ovi-suli” projekthez kapcsolódó döntés meghozatala ügyében

melléklet

263/2010.

Előterjesztés KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítójú, „Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén” című pályázat, valamint az ún. „Ovi-suli” projekthez kapcsolódó döntés meghozatala ügyében

melléklet

264/2010. Előterjesztés a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpont költségcsökkentéséről, valamint finanszírozásáról
265/2010. Előterjesztés szentendrei 1245/12/A/6 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati igényének fenntartásáról
266/2010. Előterjesztés Budakalász településrendezési tervének véleményezéséről
267/2010. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 243/2007.. (VII.17.) Kt.sz. határozatának megváltoztatásáról
268/2010. Előterjesztés a 2,5 mrd Ft óvadéki betét felhasználhatóságával kapcsolatban
269/2010. Előterjesztés a ProSzentendre Kft. folyószámlahitel igénybevételére
270/2010. Előterjesztés a ProSzentendre Kft. folyószámlahitel igénybevételére
271/2010.

Előterjesztés a „Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek támogatására” című KMOP-2008-3.1.2/C jelű pályázattal kapcsolatban

melléklet

272/2010.

Előterjesztés vagyonkezelői jog alapításáról

melléklet

273/2010. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
274/2010. Előterjesztés védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
275/2010. Előterjesztés védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
276/2010. Előterjesztés védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
277/2010. Előterjesztés a Szentendrei Gondozási Központ átépítésének kiegészítő támogatásáról
278/2010. Előterjesztés Bezsoker Kft. tulajdonát képező szentendrei belterületi 8909 hrsz-ú ingatlan út használatra történő felhasználásának jogi lehetőségéről és a helyzet rendezéséről
279/2010. Előterjesztés Bezsoker Kft. tulajdonát képező szentendrei belterületi 8909 hrsz-ú ingatlan út használatra történő felhasználásának jogi lehetőségéről és a helyzet rendezéséről
280/2010. Előterjesztés a védőnői tanácsadó elhelyezéséről
281/2010.

Előterjesztés az izbégi sporttelepen létesítendő műfüves pálya finanszírozására kötendő szerződésekről

melléklet

mellléklet

mellléklet

282/2010.

Előterjesztés szentendrei 25/3 hrsz-ú ingatlan területén (Postás strand) található teniszpálya hasznosításáról

melléklet

283/2010. Előterjesztés Budakalász elkerülő út engedélyezési eljárásáról, tulajdonosi hozzájárulásról
284/2010.

Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvoda, a Barcsay Jenő Általános Iskola és a Templomdombi általános Iskola alapító okiratának módosításáról

melléklet

285/2010.

Előterjesztés a Barcsay Jenő Általános Iskola pedagógiai program helyi tantervének kiegészítéséről

melléklet

286/2010. Előterjesztés a választások során működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
287/2010. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
288/2010. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
289/2010. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
290/2010. Sürgősségi indítvány az új műfüves pálya hasznosítása és a SZE-FI Labdarúgó SE pályahasználati díjának elengedése ügyében
291/2010.

Sürgősségi indítvány az új műfüves pálya hasznosítása és a SZE-FI Labdarúgó SE pályahasználati díjának elengedése ügyében

melléklet

292/2010. Sürgősségi indítvány az Oktán Kft. területhasznosítási szerződésének hosszabbításáról
293/2010.

Sürgősségi indítvány a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

294/2010.

Előterjesztés Pro Szentendre Kft. ügyében

melléklet

295/2010. Előterjesztés- kiegészítés Pro Szentendre Kft. ügyében
296/2010. Előterjesztés kiegészítés Pro Szentendre Kft. ügyében
297/2010.

Előterjesztés Pro Szentendre Kft. ügyében

melléklet

298/2010.

Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról

melléklet

melléklet

299/2010. Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok cseréje iránti kérelmekről
300/2010. Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok cseréje iránti kérelmekről
 301/2010. Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok cseréje iránti kérelmekről
302/2010. Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok cseréje iránti kérelmekről
303/2010. Előterjesztés a lakásvásárlás közbeszerzést lezáró döntésről
304/2010.

Előterjesztés a Szentendrei Református Egyházközséggel kötött tulajdonátadási megállapodás módosításáról és az Egyházközség Szentendrei Református Óvodával kapcsolatos beruházásairól szóló beszámoló elfogadásáról

melléklet

melléklet

305/2010.

Előterjesztés Bordán Irénnel és Társaival kötendő telekalakítási és átruházási szerződésről

melléklet

melléklet

306/2010. Előterjesztés szentendrei 0290/25 hrsz. alatti ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
307/2010.

A „Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” Alapító Okirata

melléklet

308/2010.

Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (I. 28.) Önk. sz. rendelet I. félévi végrehajtásáról

melléklet

309/2010. Sürgősségi indítvány szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
310/2010. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium álláshely fejlesztési igényéről
311/2010.

Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézménye nevelési programjának módosításáról

melléklet

312/2010.

Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

313/2010. Előterjesztés Szentendre 2363 hrsz-ú közterületen szobor felállításáról
314-2010. Előterjesztés a közterület-, utca- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 24/2010. (VII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
315/2010.

Előterjesztés szentendrei utcanévtáblákkal kapcsolatos formatervezési pályázat kiírásáról

melléklet

316/2010. Előterjesztés Tolnai Sándor Mihályné részletfizetési kérelmének tárgyában
317/2010. Előterjesztés Volszki Ágnes ápolási díj ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról
318/2010.

Sürgősségi indítvány a hévízkút fúrás beruházásról

melléklet

319-A/2010. Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról a KEOP-1.2.0/B jelű egyfordulós pályázati felhívás keretében
319-B/2010. Előterjesztés városi kitüntető díjak adományozásáról
320/2010. Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról a KEOP-1.2.0/B jelű egyfordulós pályázati felhívás keretében
321-2010. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében
322/2010.

Előterjesztés vagyonkezelői pályázat eredményéről

melléklet

323/2010. Előterjesztés Szentendre, Barackos úti buszjárat útvonalának meghosszabbításáról, valamint a 293/2010.(IX.09.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről
324/2010. Előterjesztés Szentendre, Barackos úti buszjárat útvonalának meghosszabbításáról, valamint a 293/2010.(IX.09.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről
325/2010. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
326/2010.

Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő 1865 hrsz-ú ingatlan helyiségként történő bérbevételéről

melléklet

melléklet

327/2010.

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0138 pályázata tárgyában

melléklet

328/2010. Előterjesztés a Szentendre, Kondor Béla u. 5-7. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2009-LA-9-M) önkormányzati társfinanszírozása tárgyában
329/2010. Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására
330/2010. Előterjesztés az alpolgármester megválasztása, illetményének megállapítására
331/2010. Előterjesztés az alpolgármester megválasztása, illetményének megállapítására
332/2010. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
333/2010. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
334/2010. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
335/2010. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
336/2010. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
337/2010. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
338/2010. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
339/2010. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
340/2010. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
341/2010.

Sürgősségi indítvány a Pirk János Múzeum Nonprofit Kft. közterület-használatának engedélyezéséről

melléklet

342/2010. Sürgősségi indítvány a ProSzentendre Kft. ügyében
343/2010. Sürgősségi indítvány a ProSzentendre Kft. ügyében
344/2010.

Sürgősségi indítvány a VSz Zrt vezérigazgatói tisztségéről történő lemondás tárgyában

melléklet

345/2010.

Sürgősségi indítvány a VSz Zrt vezérigazgatói tisztségéről történő lemondás tárgyában

melléklet

346/2010.

Előterjesztés házi gyermekorvosi működtetési jog eladásáról

melléklet

melléklet

347/2010. Előterjesztés a Pro Bono Dente Fogszakorvosi és Szolgáltató Kft. pályázatához
348/2010. Előterjesztés az új temető földmunkáiról, vízelvezetéséről
349/2010. Előterjesztés Karácsonyi-szilveszteri vásár rendezéséről – asztalok, bódék kihelyezéséről
350/2010.

Előterjesztés a téli útüzemeltetési feladatok ellátásáról

melléklet

 351/2010.

Előterjesztés TIGÁZ-DSO Kft-vel közérdekű használati jog alapításra vonatkozó megállapodásról

melléklet

352/2010.

Előterjesztés Szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról

melléklet

353/2010.

Előterjesztés Szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról

melléklet

354/2010. Előterjesztés a Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról
355/2010. Előterjesztés szentendrei 0396/8 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő döntésről
356/2010. Előterjesztés az építészeti érték helyi védelmének megszüntetéséről
357/2010. Előterjesztés a képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról valamint a munkacsoport elnökök és tagok megbízási díjáról szóló 15/2010. (IV. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról – a polgármester és az alpolgármester költségtérítéséről
358/2010. Előterjesztés Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpontot üzemeletető AQUAPALACE Kft. ügyvezetője megbízatása meghosszabbításáról és az ügyvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó  pályázat kiírásáról
359/2010. Előterjesztés Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpontot üzemeletető AQUAPALACE Kft. ügyvezetője megbízatása meghosszabbításáról és az ügyvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 
360/2010. Előterjesztés az utcajegyzék „Szmolnica” utcanévvel kapcsolatos javításáról
361/2010. Előterjesztés az iszapkatasztrófa károsultjainak megsegítéséről
362/2010. Előterjesztés polgármester és alpolgármester jutalmazásáról
363/2010. Előterjesztés polgármester és alpolgármester jutalmazásáról
364/2010. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású iskolák pedagógiai programjainak módosításáról
365/2010. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
366/2010. Beszámoló a Képviselő-testület által a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottságra – az Oktatási Alap felhasználásáról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2010. évben
367/2010. Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra – a 2010. évi városi sportversenyek megrendezése és a Sport Alap felhasználásáról, a 2010. évi „Jó tanuló – jó sportoló” cím odaítéléséről, valamint az „Uszoda a Szentendreieké” c. program keretében kiírt pályázatról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
368/2010. Sürgősségi indítvány maximált létszám túllépésének fenntartói engedélyezésére az Izbégi Iskolában
369/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendre Bogdányi u. 1. szám alatti bérlemény pályázati elbírálásáról
370/2010. Sürgősségi indítvány Braun Gusztáv részletfizetési kérelmének tárgyában
371/2010. Sürgősségi indítvány a BURSA HUNGARICA Ösztöndíj pályázatra rendelkezésre álló előirányzat emeléséről
372/2010. Sürgősségi indítvány a Kulturális Kft. folyószámla hitel kérelméről
373/2010.

Sürgősségi indítvány Karácsonyi-szilveszteri vásár rendezéséről és karácsonyi rendezvény szervezéséről

melléklet

374/2010. Sürgősségi indítvány az Európai Népek Fesztiválja (European People’s Festival) megrendezésének és a költségek biztosítását lehetővé tevő pályázaton való indulás ügyében
375/2010.

Sürgősségi indítvány a VSz Zrt-ben lefolytatandó vizsgálatról

melléklet

376/2010. Előterjesztés az izbégi műfüves pálya lefedéséről
377/2010.

Előterjesztés a Baptista Gyülekezet részére történő telek-átadásról

melléklet

378/2010. Előterjesztés  László atya tér névadásról
379/2010. Előterjesztés intézkedési program indításáról a pismányi földcsuszamlás megállapítására, a vészhelyzet elhárítására
380/2010. Előterjesztés az AquaPalace kft. 2010. 01-09. havi gazdálkodásának elemzéséről
381/2010. Előterjesztés az AquaPalace kft. 2010. 01-09. havi gazdálkodásának elemzéséről
382/2010.

Előterjesztés Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról

melléklet

383-A/2010.

383-B/2010.

Előterjesztés Local Agenda 21-ről
384/2010. Előterjesztés a VSz Zrt-vel a gyepmesteri feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés meghosszabbításáról
385/2010. Előterjesztés a SZEI Igazgatójának kérelméről
386/2010.

Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról

melléklet

melléklet

387/2010.

Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról

melléklet

melléklet

388/2010. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
389/2010. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
390/2010. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
391/2010. Előterjesztés a Szociális Alapban elkülönített tartalék felhasználásáról
392/2010.

Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról

melléklet

393/2010.

Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról

melléklet

394/2010. Előterjesztés Szentendre város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére való előkészítéséről
395/2010. Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való előkészületéről
396/2010. Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére való előkészítéséről
397/2010. Előterjesztés Szentendre 6898/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítást megelőző adás-vétel előkészítéséről
398/2010. Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való kijelölésről
399/2010. Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való kijelölésről
400/2010. Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való kijelölésről
 401/2010. Tájékoztató közbeszerzési eljárás indításáról városfejlesztési hatástanulmány és környezeti vizsgálat készítésére
402/2010. Előterjesztés út és járda felújítási munkák kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
403/2010.

Előterjesztés a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok együttműködési megállapodásáról

melléklet

404/2010. Előterjesztés Duna-Gast Kft. tartozásának elengedéséről
405/2010. Előterjesztés a Szentendre, Kálvária u. 57., a Kálvária u. 61. és a Radnóti Miklós u. 2 sz. alatti Társasházakról az ÖKO program (LFP-2008-LA-9M) tárgyában
406/2010. Előterjesztés a Szentemdre, Kálvária u. 57., a Kálvária u. 61. és a Radnóti Miklós u. 2. sz. alatti Társasházakról az ÖKO program (LFP-2008-LA-9M) tárgyában
407/2010. Előterjesztés a Szentendre, Kálvária u. 57., Kálvária u. 61. és a Radnóti Miklós u. 2 sz. alatti Társasházakról az ÖKO program (LFP-2008-LA-9M) tárgyában
408/2010.

Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

409/2010. Előterjesztés együttműködő város kialakításáról a vállalkozókért és a munkavállalókért
410/2010. Sürgősségi indítvány lakásvásárlásról
411/2010. Sürgősségi indítvány a szentendrei óvodák felújítása és korszerűsítésére vonatkozó pályázatról
412/2010.

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról

melléklet

413/2010. Előterjesztés közbeszerzési eljárás eredményéről
414/2010. Előterjesztés az izbégi műfüves pálya lefedéséről és a Sportcélú Kft. alapító okiratának módosításáról
415/2010. Előterjesztés az izbégi műfüves pálya lefedéséről és a Sportcélú Kft. alapító okiratának módosításáról
416/2010. Előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
417/2010. Sürgősségi indítvány a 7282 hrsz-ú szentendrei ingatlan értékesítéséről
418/2010. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondása tárgyában
419/2010. Előterjesztés Szentendre BARACKOS ÚT Hörcsög utca – Vörösgyűrű sétány közötti szakaszon, EGRES ÚT I-II. szakaszon útépítés tárgyában
420/2010.

Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról

melléklet

421/2010.

Előterjesztés a téli útüzemeltetési feladatok ellátásáról, valamint a parkolóhelyek üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról

melléklet

melléklet

422/2010. Előterjesztés a Rodin Galéria Kft. tartozásának rendezéséről
423/2010.

Előterjesztés a Rodin Galéria Kft. tartozásának rendezéséről

melléklet

424/2010. Előterjesztés a PIKK-TERC Kft. 400/4,8,9,14 hrsz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos földhasználati szerződéséről
425/2010. Előterjesztés a PIKK-TERC Kft. 400/4, 8, 9, 14. hrsz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos földhasználati szerződéséről
426/2010.  ÜRES
427/2010. Előterjesztés Budapest Bank Nyrt. Helyiségbérleti szerződésének 5 évvel történő meghosszabbításáról
428/2010. Előterjesztés a Pannon-Pack Kft. tartozásának rendezéséről
429/2010.

Előterjesztés a Pannon-Pack Kft. tartozásának rendezéséről

melléklet

430/2010. Előterjesztés a Kondor Béla u. 28. szám alatti Társasház közterület használati szerződéséről
431/2010. Előterjesztés a Kondor Béla u. 28. szám alatti Társasház közterület használati szerződéséről
432/2010. Előterjesztés a Bercsényi utca 4. szám alatti, első emeleti önkormányzati bérlakás vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetéséről
433/2010. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 1854 hrsz-ú, természetben Görög u. 1. szám alatt lévő ingatlanról
434/2010. Előterjesztés a védőnői tanácsadó elhelyezéséről
435/2010. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló …/2010. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról, és hatályba lépéséről – I. forduló
436/2010. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
437/2010. Előterjesztés az Önkormányzat számlavezető pénzintézete szerződésének meghosszabbításáról
438/2010. Előterjesztés a VSz Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére vonatkozó döntésről
439/2010.

Előterjesztés a Szentendrei V-8 Uszoda és Szabadidőközpont üzemeltetésére kiírandó szolgáltatási koncessziós eljárásról és az uszoda műszaki állapotfelméréséről

melléklet

440/2010.

Előterjesztés a Szentendrei V-8 Uszoda és Szabadidőközpont üzemeltetésére kiírandó szolgáltatási koncessziós eljárásról és az uszoda műszaki állapotfelméréséről

melléklet

441/2010. Előterjesztés ProSzentendre Kft. ügyében
442/2010. Előterjesztés ProSzentendre Kft. ügyében
443/2010.

Előterjesztés ProSzentendre Kft. ügyében

melléklet

444/2010. Előterjesztés ProSzentendre Kft ügyében
445/2010. Előterjesztés ProSzentendre Kft ügyében
446/2010.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2010. I-IX. havi költségvetési gazdálkodásáról

melléklet

melléklet

447/2010.

Előterjesztés a Pap-sziget revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságról

melléklet

448/2010. Előterjesztés a szentendrei 052/21 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
449/2010.  ÜRES
450/2010. Előterjesztés maximált létszám túllépésének fenntartói engedélyezésére Szentendre Város Óvodai Intézményében
451/2010. Előterjesztés maximált létszám túllépésének fenntartói engedélyezésére a Barcsay Jenő Általános Iskolában
452/2010. Előterjesztés közterület elnevezésekről
453/2010. Előterjesztés közterület elnevezésekről
454/2010. Előterjesztés közterület elnevezésekről
455/2010. Előterjesztés Szentendrei utcanévtáblákkal kapcsolatos formatervezési pályázat eredményéről
456/2010. Előterjesztés Szentendre Város Mecénása díj adományozására
457/2010.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

458/2010. Tájékoztató az Adventi vásár és ezen belül a Kiskarácsony és az uszoda előtti rendezvények állapotáról

 

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pén 08

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 08

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.