2024

1/2024. Sürgősségi indítvány a Szentendre Áchim András utca 2. szám, 2481 hrsz-ú ingatlanon megvalósított rendeltetésváltozás tárgyában indult településképi kötelezési eljárásban hozott figyelmeztető határozat ellen benyújtott fellebbezésekről
2/2024. Sürgősségi indítvány Tulajdonosi hozzájárulás a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium épületére a köznevelési infrastruktúra fejlesztése tárgyában kiírásra került pályázat benyújtásához
3/2024. Sürgősségi indítvány a Pannónia-tó megtartása érdekében a 039/4, 039/9, 039/10 és a 375/3 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítását kezdeményező telepítési tanulmányterv véleményezése, valamint a településrendezési szerződés elfogadása

melléklet

4/2024. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. élelmezési nyersanyag beszerzéséről

melléklet

5/2024. Előterjesztés az Aquapalace Kft. késedelmi kamatfizetési kötelezettségéről
6/2024. Előterjesztés a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről
7/2024. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói pályázat kiírásáról

melléklet

8/2024. Előterjesztés a háziorvosi ügyeleti ellátás OMSZ részére ingatlan használatba adásáról – érintett helyszín: Rákóczi utca 10. szám alatti (2418 hrsz) önkormányzati tulajdonú ingatlan
9/2024. Előterjesztés a V8 Uszoda és Szabadidőközpont energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
10/2024. Előterjesztés a Galóca utca Szentendre Építési Szabályzata szerinti szélesítése érdekében történő területcseréről, a Kaptató u. 10094 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésre való kijelöléséről, telekalakítással vegyes adásvételi szerződésről
11/2024. Előterjesztés az Egres utat és a Sztaravodai utat összekötő út kiépítésének lehetőségéről
12/2024. Előterjesztés Szentendre Város 2024-2029. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

melléklet

13/2024. Előterjesztés a Bükkös-patakon átívelő izbégi híd elnevezéséről
14/2024. Előterjesztés a Postás strandon lévő ingatlanegyüttes hasznosításáról
15/2024. Előterjesztés a Dumtsa Jenő utca 12. szám alatti 3. lakás használatáról, lakásállományból történő kivonásáról
16/2024. Előterjesztés a Kő-hegyi 0185 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlan megközelítésével kapcsolatos megkeresés tárgyában
17/2024. Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2024. évi ellenőrzési tervéről
18/2024. Előterjesztés a TOP_PLUSZ 3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések pályázat benyújtásához, Szentendre humánfejlesztése tárgyban, „Professzionális humánfejlesztési programok Szentendrén” címmel
19/2024. Beszámoló a Külkapcsolati tanácsnok munkájáról 2023. szeptember 10. – 2024. január 15. közötti időszakban

melléklet

20/2024. Beszámoló a „RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ” projekt tevékenységéről a 2023. évben
21/2024. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
22/2024. Előterjesztés közérdekű lakáspályázat eredményéről
23/2024. Interpelláció elfogadása

melléklet

24/2024. Előterjesztés árvízi károk helyreállítására Vis maior pályázat benyújtásáról
25/2024. Sürgősségi indítvány az 5. számú háziorvosi körzet praxisjog átadásának jóváhagyásáról
26/2024. Sürgősségi indítvány az 5. számú háziorvosi körzet praxisjog átadásának jóváhagyásáról

melléklet

27/2024. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. faápolás tárgyú közbeszerzésében az eljárás lezáró döntés átruházásáról
28/2024. Beszámoló a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2023. évi energiahatékonysági beruházásra kapott támogatásáról
29/2024. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2023. évi beszámolójáról és elszámolásáról
30/2024. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkálatok tárgyú szerződésének meghosszabbításáról
31/2024. Előterjesztés az Aquapalace Kft távhő díjának és alapdíjának módosításáról
32/2024. Előterjesztés a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közötti régiókoordinátori közreműködői szerződés módosításáról
33/2024. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi közbeszerzési tervéről

melléklet

34/2024. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének közös földgáz beszerzéséről
35/2024. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződések 2023. évi elszámolásáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

36/2024. Előterjesztés az Aquapalace Kft. és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. energiaszolgáltatási szerződésének módosításáról
37/2024. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti tervének elfogadása

melléklet

38/2024. Beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2023. évi alakulásáról, valamint az önkormányzati adóhatóság előző évi tevékenységéről
39/2024. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

40/2024. Előterjesztés Szentendre és Térsége TDM NKft. pénzügyi átvilágításáról
41/2024. Előterjesztés a köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálatáról
42/2024. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatának módosításáról

melléklet

43/2024. Beszámoló a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről
44/2024. Előterjesztés Szentlászlói út 15/B. földszint 4. szám alatti, 2895/A/4 hrsz-ú ingatlan lakásállományból történő kivonása, valamint értékesítésre való kijelölése
45/2024. Előterjesztés Szentendre Izbégi Tagóvoda energetikai korszerűsítés tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

46/2024. Előterjesztés a Szentendre Szüret u. 29. 6173/1 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett, változtatási tilalommal kapcsolatos szerződésen alapuló rendelkezési jogot korlátozó tilalom ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről
47/2024. Előterjesztés a közösségi buszközlekedés szerződéseinek módosításáról
48/2024. Előterjesztés Szentendre Város Polgármestere szabadságának jóváhagyásáról
49/2024. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
50/2024. Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, valamint a Családvédelmi Munkacsoport 2023. évben végzett munkájáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

51/2024. Előterjesztés a Kőzúzó utcai sporttelep – Dunakanyar SE általi – fejlesztését célzó tulajdonosi hozzájárulásról
52/2024. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. élelmezési nyersanyag beszerzéséről
53/2024. Előterjesztés a Liget utcában való útépítésről
54/2024. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

55/2024. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról
56/2024. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása tárgyában

melléklet

57/2024. Előterjesztés Dumtsa Iparművészeti Vásárról
58/2024. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői 2024. évi prémium feltételeinek meghatározásáról
59/2024. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői 2024. évi prémium feltételeinek meghatározásáról
60/2024. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői 2024. évi prémium feltételeinek meghatározásáról
61/2024. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői 2024. évi prémium feltételeinek meghatározásáról
62/2024. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői 2024. évi prémium feltételeinek meghatározásáról
63/2024. Előterjesztés a Postás strandon lévő ingatlanegyüttes hasznosításáról

melléklet

64/2024. Előterjesztés Csóka utcából nyíló 7494 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról
65/2024. Előterjesztés a 2024. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról

melléklet

66/2024. Előterjesztés a Pályázatfigyelés, pályázatírás, projektmenedzsment tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
67/2024. Előterjesztés az 1+1 programról

melléklet

68/2024. Előterjesztés Szentendre 0272/12 hrsz-ú ingatlan megszűnt kezelői jogának ingatlan-nyilvántartási törléséről

melléklet

69/2024. Előterjesztés a Belvárosi csapadékvíz elvezetés kivitelezés II. tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

melléklet

70/2024. Előterjesztés a Belvárosi csapadék-, ivó- és szennyvízhálózat közös fejlesztése a DMRV Zrt-vel
71/2024. Előterjesztés a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár előtti terasz hasznosításáról

melléklet

72/2024. Előterjesztés a Vajda Lajos híd elnevezéséről
73/2024. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
74/2024. Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ellenőrzéséről
75/2024. Beszámoló a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel kötött együttműködési megállapodásról
76/2024. Előterjesztés a Kálvária út 24. C ép. II. em. 10. közérdekű lakáspályázat eredményéről
77/2024. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Kadarka utca 66. szám és Pásztor utca 35/A. szám alatti, 9049 hrsz-ú ingatlanon megvalósított rendeltetésváltozás tárgyában indult településképi kötelezési eljárásban hozott figyelmeztető határozat ellen benyújtott fellebbezésről
78/2024. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Ady Endre út 84. szám alatti, 5248 hrsz-ú ingatlanon megvalósított rendeltetésváltozás tárgyában indult településképi kötelezési eljárásban hozott figyelmeztető határozat ellen benyújtott fellebbezésről
79/2024. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Szentlászlói út 99. szám alatti, 3321 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület homlokzatának felújítására vonatkozó településképi bejelentés feltételekkel történt tudomásulvétele és csomagautomaták elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentés elutasítása tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről
80/2024. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Szentlászlói út 33. szám alatti, 2803 hrsz-ú ingatlanon megvalósított rendeltetésváltozás tárgyában indult településképi kötelezési eljárásban hozott figyelmeztető határozat ellen benyújtott fellebbezésről