2007.

1/2007. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 11. 15. – 2006. 12. 31. közötti időszakban
3/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által a Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU, valamint a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra átruházott együttes hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 12. 01. – 2006. 12. 31. közötti időszakban
4/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 11. 15. – 2006. 12. 31. közötti időszakban
5/2007.

Előterjesztés a Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet (továbbiakban: SZEI) által az Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett “az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére” pályázaton történő részvételének támogatása tárgyában az elnyert pályázati támogatás összegének megfelelő kezesség vállalásáról

melléklet

6/2007.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt-vel haszonbérleti szerződés kötéséről

melléklet

7/2007.

Előterjesztés a VSz Zrt-vel 2005. évben megkötött Szentendre Város közigazgatási területén végzendő gyepmesteri tevékenységre vonatkozó vállalkozási szerződés 2007-re vonatkozó díjtételeinek módosításáról

melléklet

8/2007.

Előterjesztés a 1052 hrsz-ú természetben Kossuth L. u. 5. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek módosításáról

melléklet

9/2007. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve felülvizsgálatáról I. forduló
10/2007. Előterjesztés Szentendre, Bercsényi u. 2. szám alatti nyilvános WC és iroda helyiségek pályázati kiírás eredményhirdetéséről
11/2007. Előterjesztés az Utazás 2007. szakkiállításon való részvételről
12/2007. Sürgősségi indítvány Borszéki László szociális otthoni beutalásáról
13/2007. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugdíjazásáról
14/2007.

Sürgősségi indítvány a “Pilis Dunakanyari Hírmondó” havi lappal kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról

melléklet

15/2007.

Sürgősségi indítvány a közoktatási intézményi feladatok ellátásáról

melléklet

16/2007. Előterjesztés az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló, többször módosított 47/2000. (IX. 15.) Önk. sz. rendelet természeti értékeket nyilvántartó mellékletének felülvizsgálata során felmerült feladatokról
17/2007. Előterjesztés Lóversenyfogadás és Bukmékeri fogadás szervezésére szolgáló Iroda tervezett létesítéséhez szükséges egyetértési jog gyakorlásáról
18/2007. Előterjesztés a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről
19/2007. Előterjesztés lakásépítési kölcsön törlesztő részlet tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről
20/2007. Előterjesztés a Szabadkai u. 9/1. szám alatt lévő krízis-lakást terhelő közműdíj törléséről
21/2007. Előterjesztés 1956 Szentendrén című helytörténeti könyv kiadásának támogatásáról
22/2007. Előterjesztés a 158/2002. (IX.10.) Kt. sz. határozat módosításáról
23/2007. Előterjesztés a  Szentendre, Kovács László utca 38. szám alatt található 2555 hrsz-ú ingatlan  és az azon található társasház együttesen történő eladására irányuló ajánlatról
24/2007.

Előterjesztés Szentendre-Izbég városrész területén megvalósítani tervezett filmgyártó komplexumának létrehozásáról

melléklet

25/2007. Előterjesztés Szentendre-Izbég városrész területén megvalósítani tervezett filmgyártó komplexumának létrehozásáról
26/2007. Szóbeli előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a “Regionális Egészségügyi Tanácsban” való képviseletéről
27/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról, valamint egyes önkormányzati ügyeket érintő változásokról, és egyben  Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet módosításáról
28/2007. Előterjesztés Szentendrei vezérprojektek meghatározására a 2007-2013. közötti időszakra vonatkozóan
29/2007. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
30/2007. Sürgősségi indítvány az árvízvédelmi töltés és kerékpárút építése során a honvédségi területen előállt nehézségekről és annak megoldási javaslatáról
31/2007. Sürgősségi indítvány “Szentendrei” név használatának engedélyezéséről
32/2007. Sürgősségi indítvány “Szentendre” név használatának engedélyezéséről
33/2007. Sürgősségi indítvány a Projekt Előkészítő Alap (PEA4) keretében történő pályázat benyújtásáról
34/2007.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

melléklet

35/2007. Előterjesztés a 319/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozata alapján Szentendre Város közparkolóinak üzemeltetésével kapcsolatosan kiküldött megkeresésekre beérkezett ajánlatokról
36/2007.

Előterjesztés Szentendre Város Hivatásos Tűzoltóság parancsnoki megbízásáról szóló pályázat kiírásáról

melléklet

37/2007. Előterjesztés Szentendre Város Hivatásos Tűzoltóság parancsnoki megbízásáról szóló pályázat kiírásáról
38/2007. Előterjesztés a települési környezetvédelmi programról
39/2007. Előterjesztés a Szabadkai u. 9/1. szám alatt lévő krízislakást terhelő közműdíj tartozásáról
40/2007. Előterjesztés 1956 Szentendrén című helytörténeti könyv kiadásának támogatásáról
41/2007. Előterjesztés Szentendre és Szigetmonostor között tervezendő dunai “Kishíd” építésével kapcsolatos állásfoglalásról
42/2007. Előterjesztés a Régi Egészségházról szóló 221/2006 (IX.12.) Kt. sz. határozat módosításáról
43/2007.

Előterjesztés a Lázár cár térre kihelyezendő árusító asztalok pályáztatásáról

melléklet

44/2007.

Előterjesztés Szentendre Város sportkoncepciójának elfogadásáról

melléklet

45/2007. Előterjesztés az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvág Alap által kiírt pályázat Szentendre, Templomdomb felújítására
46/2007. Előterjesztés a 4491/A hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogával való rendelkezésről
47/2007. Előterjesztés az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Alap által kiírt pályázat 2000. Szentendre 2179. hrsz. alatti Vujicsics Emlékház létrehozásáról
48/2007.

Előterjesztés Szentendre Város további szennyvízcsatornázásának koncepciójáról

melléklet

49/2007.

Előterjesztés a Közművelődési Kulturális és Városmarketing Kht. (a továbbiakban: Kht.) alapító okiratának, üzleti tervének elfogadásáról, a Kht. ügyvezetői igazgatói pályázatának elbírálásáról, valamint Szentendre Művelődési és Művészeti Intézményei (a továbbiakban: SZMMI) költségvetési szerv megszüntető okiratának elfogadásáról

melléklet

melléklet

50/2007. Előterjesztés Szentendre Város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló, többször módosított 23/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról és helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló 10/2006. (II.28.) GKM-BM együttes rendelet értelmében jogosult támogatás igényléséről
51/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata által a 4. Projekt Előkészítő Alapra benyújtandó projektről
52/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 12. 05. – 2007. 02.05. időszakban
53/2007. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
54/2007. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (a továbbiakban: SZEI) kardiológiai és belgyógyászati szakrendelései beutalási rendjéről
55/2007. Sürgősségi előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Civil Örökbefogadási Munkacsoport által az I. Civil Napon (2077. március 21.) átadásra kerülő, az örökbefogadás tényét igazoló oklevelek elkészíttetéséről
56/2007.

Előterjesztés a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló, 14/2007.(III.20.) Önk. sz. rendelet megalkotásáról (1. forduló)

melléklet

57/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának személyi állományára vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képző célok meghatározásáról
58/2007. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzat Képviselő-testületének Pogármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásáról
59/2007. Előterjesztés az iskolatej programban történő részvételről
60/2007. Előterjesztés a Volán Zrt részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos igénybejelentésről
61/2007.

Előterjesztés  a Templomdombi Általános Iskola pedagógiai programjának kiegészítéséről

melléklet

62/2007. Előterjesztés  Szentendre város határában kihelyezendő tájékoztató táblák feliratáról
63/2007. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve felülvizsgálati témakörének kiegészítéséről
64/2007. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről
65/2007. Előterjesztés a  közmunkaprogramok támogatására fordított pénzeszközök hasznosításának Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről
66/2007. Beszámoló a belső ellenőrzés  2006. évi munkájáról
67/2007.

Előterjesztés  az Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

68/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési, Környezet és Műemlékvédelmi Bizottságának 29/2007. (II.07.) VKMB sz. határozatának felülvizsgálatáról
69/2007.

Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása- Társulási Megállapodásának felülvizsgálata I. fordulós tárgyalásáról

melléklet

70/2007. Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása- Társulási Megállapodásának felülvizsgálata I. fordulós tárgyalásáról
71/2007.

Előterjesztés Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről, az intézmény fenntartói jogainak a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (DPÖTKT) részére történő átadásáról

melléklet

72/2007.

Előterjesztés a Szentendrei  Közművelődési Kulturális és Városmarketing Kht.-vel (a továbbiakban: Kht.) kötendő feladatellátási szerződésről és a közművelődésről szóló rendelet elfogadásáról

melléklet

melléklet

73/2007.

Előterjesztés a Szentendrei OKTÁN Kft. által kötött bérleti szerződés módosításáról

melléklet

melléklet

74/2007. Előterjesztés  az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 2007. évben értékesítésre történő pályáztatásáról
75/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonáról való rendelkezésről
76/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonáról való rendelkezésről
77/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonáról való rendelkezésről
78/2007. Előterjesztés szentendrei belterület 10152/4 hrsz-ú ingatlan sorsáról
79/2007. Előterjesztés  szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának lemondásáról
80/2007. Előterjesztés a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Greenpeace Környezetvédő Szervezet által kezdeményezett “GM-mentes települések”-hez történő csatlakozásról
81/2007. Előterjesztés az új köztemetőről
82/2007. Előterjesztés a bölcsőde beruházás közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról
83/2007. Sürgősségi  előterjesztés a Dunakanyarbeli Duna Program Csónakház alprogramon való részvételre
84-2007.

Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 2007. évben  a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF CÉDE) kiírt pályázat beadására  

Szentendre, Ravatalozó felújítása céljából

85-2007.

Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 2007. évben  a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF CÉDE) kiírt pályázat beadására

A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése céljából

86-2007. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására, támogatási céllal kiírt pályázat beadására
87-2007. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására, támogatási céllal kiírt pályázat beadására
88-2007. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására, támogatási céllal kiírt pályázat beadására
89-2007. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására, támogatási céllal kiírt pályázat beadására
90-2007.

Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 2007. évben a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására  (HÖF CÉDE) kiírt pályázat beadására

Szentendre, Közvilágítás korszerűsítés megvalósítására

91-2007. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról
92-2007. Előterjesztés útburkolat felújítás tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
93/2007.

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (a továbbiakban: SZEI) kardiológiai és belgyógyászati szakrendelései beutalási rendjének módosításáról

melléklet

94/2007.

Előterjesztés a 2007. évi költségvetés 1. számú mellékletének helyesbítésére

melléklet

95/2007. Előterjesztés a hévízkút fúrás és kútkiképzés tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról
96/2007. Jelentés a  lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
97/2007. Sürgősségi indítvány  szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
98/2007. Sürgősségi indítvány  szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
99/2007. Sürgősségi indítvány végrehajtási törvényben biztosított elővásárlási jog gyakorlásáról
100-2007.

Sürgősségi  előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 2007. évben a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF CÉDE) kiírt pályázat beadására

Szentendre Okmányiroda ügyfélbarát-rendszer kialakítása

101/2007.

Sürgősségi indítvány a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

melléklet

102/2007.

Előterjesztés a Móricz Zsigmond Gimnáziumnak és a Petzelt József Szakképző Középiskolának otthont adó ingatlanokkal kapcsolatos helyzetről

melléklet

melléklet

103/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság parancsnokának megbízásáról
104/2007. Előterjesztés a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiáról II. forduló
105/2007. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a mindenkori éves költségvetési lehetőségeit figyelembe véve elkészített, ciklusra vonatkozó “cselekvési programjáról”
106/2007.

Előterjesztés Szentendre a Pap-szigeti strand üzemeltetéséről

melléklet

107/2007. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve felülvizsgálatának megrendeléséről
108/2007. Előterjesztés a Wienerberger Zrt. gyermekintézmények felújítására kiirt pályázatán való indulásra a Templomdombi Általános Iskola homlokzat felújítása kapcsán
109/2007. Előterjesztés a Jövővár Pályázat 2007 kiírásra a Szentendrei Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által beadásra kerülő pályázatról
110/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a sportról szóló  …/2007. (…) Önk. számú rendeletének megalkotásáról
111/2007.

Előterjesztés a belvárosi konflisok üzemeltetésére irányuló pályázat kiírásáról

melléklet

112/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
113/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
114/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
115/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
116/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
117/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
118/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
119/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
120/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
121/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
122/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
123/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
124/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
125/2007. Előterjesztés ingatlanok vételre történő felajánlásáról
126/2007. Előterjesztés ingatlanok vételre történő felajánlásáról
127/2007. Előterjesztés Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló …/2007. (…) Önk. számú rendelet megalkotásáról
128/2007. Előterjesztés népi ülnökök választásáról
129/2007. Előterjesztés Szentendre, Bercsényi u. 2. szám alatti nyilvános WC és iroda helyiségek pályázati kiírás eredményhirdetéséről
130/2007. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzat Aljegyzője köztisztviselői jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
131/2007.

Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzat Aljegyzője pályázatának kiírásáról

melléklet

132/2007.

Előterjesztés a Szentendrei  Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. alapító okiratának módosításáról

melléklet

133/2007. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
134/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
135/2007. Sürgősségi indítvány szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
136/2007. Sürgősségi indítvány szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
137/2007. Sürgősségi indítvány szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
138/2007. Sürgősségi indítvány szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
139/2007. Sürgősségi indítvány szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
140/2007. Sürgősségi előterjesztés a 84/2007 (IV.03) Kt. sz. határozat módosítására, a  Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 2007. évben a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF CÉDE) kiírt pályázat beadása
141/2007. Sürgősségi indítvány a belvárosi konflisok üzemeltetésére irányuló pályázat kiírásáról
142/2007. Sürgősségi indítvány a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló, többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. számú rendelet felülvizsgálatának jóváhagyásáról illetve        módosításáról
143/2007. Sürgősségi indítvány Szentendre Dunakorzó autóbusz forgalmi rendjéről
144/2007.

Sürgősségi indítvány a Pest Megyei Önkormányzattal, a “Castrum projekttel” kapcsolatban kötendő együttműködési megállapodásról

melléklet

145/2007.

Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2006. évben végzett rendőri tevékenységéről

melléklet

146/2007.

Előterjesztés a Biztonságos Város közlekedési programról

melléklet

147/2007.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programja kiegészítéséről

melléklet

148/2007. Előterjesztés az önkormányzati közoktatási intézmények Intézményi Minőségirányítási Programjainak kiegészítéséről
149/2007. Előterjesztés első osztályok indításáról a 2007/08. tanévben
150/2007. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2006. mérlegbeszámolójának elfogadásáról
151/2007.

Előterjesztés Szentendre Város területén a fogorvosi alapellátást biztosító fogorvosoknak a Szentendre, Dunakorzó 18. sz. épületben való elhelyezéséről

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

152/2007.

Előterjesztés az Óbuda TSz-szel történő ingatlancserékről

melléklet

melléklet

153/2007. Előterjesztés a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötendő megállapodásról
154/2007. Előterjesztés a Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti túlépítkezésről
155/2007. Előterjesztés  – hozzájárulás út lejegyzéshez a tervezett temető ingatlanából
156/2007. Előterjesztés  Szentendre, Bercsényi u. 2. szám alatti nyilvános WC és iroda helyiségek hasznosítási lehetőségeiről
157/2007. Előterjesztés  Szentendre, Csónakház-program megvalósításának üzemeltetésére – működésére
158/2007. Beszámoló Szentendre Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96. § (6) bekezdése alapján
159/2007. Előterjesztés testvérvárosi kapcsolatok létrehozása céljából Szentendre és Perejaszlav Hmelnyickij, ill. Szentendre és Barbizon között
160/2007.

Előterjesztés testvérvárosi kapcsolatok létrehozása céljából Szentendre és Perejaszlav Hmelnyickij, ill. Szentendre és Barbizon között

melléklet

161/2007. Előterjesztés Szentendre Pap-sziget kis Duna ág revitalizációjáról
162/2007. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a mindenkori éves költségvetési lehetőségeit figyelembe véve elkészített, ciklusra vonatkozó “cselekvési programjáról”
163/2007.

Előterjesztés a  Szentendre Városi Közhasznú Sportegyesület megalapításáról

melléklet

164/2007.

Előterjesztés  a  Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása- Társulási Megállapodásának felülvizsgálata II. fordulós tárgyalásáról és annak elfogadásáról

melléklet

165/2007. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó Állami Számvevőszéki ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési terv kiegészítésére
166/2007.

Előterjesztés a helyi önkormányzati létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri támogatás igényléséhez benyújtott pályázat alátámasztásáról

melléklet

167/2007.

Előterjesztés  a 2007. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról

melléklet

168/2007. Előterjesztés  a Szentendrei Városfejlesztési Kht. végelszámolásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételéről
169/2007. Előterjesztés Városi Pedagógiai  Díj adományozásáról
170/2007. Beszámoló 2007. évre tervezett ingatlanértékesítésből és helyiségbérletből tervezett bevételek alakulásáról
171/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata által SZENTENDRE DUNAKORZÓ környezetalakítása és a Dunaparti Művelődési Ház épületegyüttes átalakítása  tárgyában nyílt tervpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság munkájáról, valamint a tervpályázat eredményéről
172/2007. Előterjesztés Szentendre Város csatlakzásáról az országos Könyvhét rendezvényeihez
173/2007. Előtermesztés a Szentendrei Dunaparti Művelődési Ház, Művészetmalom, a Püspökmajori Közösségi Ház és Klubkönyvtár, valamint a Tourinform Kistérségi Irodája KÖZKINCS pályázaton való indulásáról
174/2007. Előterjesztés a városi Szolgáltató Zrt. 2006. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
175/2007. Előterjesztés a szentendrei kábítószer ellenes és drogprevenciós stratégia kidolgozása céljából beadásra kerülő pályázatról
176/2007. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
177/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 01. 01. – 2007. 05. 29. közötti időszakban
178/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 02. 06. – 2007. 05. 05. közötti időszakban
179/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 05. 01. – 2007. 05. 30. közötti időszakban
180/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 05. 01. – 2007. 05. 30. közötti időszakban
181/2007.

Sürgősségi indítvány a CavernaStudica Kulturális Közhasznú Társasággal (Bejegyzés alatt, a továbbiakban:  Kht.) kötendő közművelődési – feladatellátási – szerződésről

melléklet

182/2007. Sürgősségi indítvány szociális otthoni beutalásról
183/2007. Sürgősségi indítvány a Barcsay Jenő Általános Iskola előtti közlekedés megoldása, kapcsolódva a Szentendrei Uszoda és Szabadidő Központ Beruházásához
184/2007. Sürgősségi indítvány a BEZSOKER Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyására
185/2007. Sürgősségi előterjesztés a Budapest és Vonzáskörzete Települési Önkormányzatainak stratégiai zajtérkép elfogadásáról
186/2007. Sürgősségi indítvány a Régi Egészségház Norvég Alap pályázatra benyújtásával kapcsolatban a 221/2006. (IX.12.) Képviselő-testület. sz. határozat
187/2007. Sürgősségi indítvány “Bercsényi u. 4. (szentendrei 1867 hrsz) alatt lévő épület felújítására vonatkozó tervezői szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
188/2007. Előterjesztés   Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal aljegyzői kinevezéséről
189/2007.

Előterjesztés a Közmúvelődési Kulturális és Városmarketing Kht. alapító okiratának módosításáról

melléklet

190/2007.

Előterjesztés a Közmúvelődési Kulturális és Városmarketing Kht. (a továbbiakban: Kht.) módosított üzleti tervének és az ügyvezető prémiumfeladatainak elfogadásáról

melléklet

191/2007. Előterjesztés Cuernavaca mexikói várossal történő testvérvárosi kapcsolat felvételéről
192/2007.

Sürgősségi indítvány a Szabadtéri Néprajazi Múzeummal kötendő megállapodás jóváhagyásáról

melléklet

193/2007. Előterjesztés Szentendre Dunakorzó autóbusz forgalmi rendjéről
194/2007. Előterjesztés a Cigány Kistérségi Társulás létrehozásához helyiség biztosításáról
195/2007.

Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzatának önkormányzati döntés előkészítést szolgáló feladat ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervéről  1. forduló

melléket

196/2007.

Előterjesztés  a Városi Szolgáltató Zrt. 2007. évi üzleti tervének elfogadásáról és az Igazgatóság 2007. évi premizálási, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak 2007. évi jutalmazási feltételeinek meghatározásáról

melléklet

197/2007. Előterjesztés egyes városüzemeltetési feladatok VSz.Zrt-nek történő átadásáról
198/2007.

Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzat és a VSz.Zrt. között létrejött 2010.03.15-ig érvényes, a Szentendre Város köztisztasági feladatainak elvégzésével kapcsolatos vállalkozási szerződés 2007. évre vonatkozó díjtételeinek kiegészítő módosításáról

melléklet

melléklet

199/2007.

Előterjesztés  a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, 15/2006. (IV. 28.) Önk. sz. rendelet; a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló, 23/2007. (IV. 13.) Önk. sz. rendelet módosításáról, és a Városi Szolgáltató Zrt.-vel haszonbérleti szerződés kötéséről

melléklet

200/2007. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör közterület-használatáról
201/2007. Előterjesztés  Pirk János kiállítóhely létrehozásának támogatásáról
202/2007. Előterjesztés  az AGY Alapítvánnyal a Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. sz. alatt található ingatlan használatára kötött szerződés és az együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
203/2007. Sürgősségi indítvány  az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 145/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozat módosításáról, valamint a nyertes társasházakkal való megállapodás megkötéséről
204/2007.

Előterjesztés a  Szentendre Városi Közhasznú Sportegyesület megalakulásáról, az Alapszabály tudomásul vételéről és az alapítói támogatás Önkormányzatot terhelő összegének meghatározásáról

melléklet

205/2007.

Előterjesztés Szentendre Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

206/2007. Előterjesztés a kiemelt projektek utólagos jóváhagyásáról
207/2007. Előterjesztés “2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év” keretében figyelemfelhívó programok megvalósításának támogatására kiírt pályázatról
208/2007. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében “Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására” beadandó pályázathoz
209/2007. Előterjesztés egy Pályázati Ad-Hoc Bizottság létrehozásáról
210/2007. Előterjesztés a Duna – Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Program, Döntés-előkészítő Megvalósíthatósági Tanulmányban ismertetett projekt alternatívákról
211/2007. Előterjesztés  Szentendre, Bercsényi u. 2. szám alatti nyilvános WC és iroda helyiségek hasznosítási lehetőségeiről
212/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonáról való rendelkezésről
213/2007. Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
214/2007. Előterjesztés   szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
215/2007. Előterjesztés  közterületek – névtelen utcák elnevezéséről
216/2007. Előterjesztés  Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozására
217/2007. Előterjesztés méltányossági kérelem elbírálásáról
218/2007. Sürgősségi indítvány a Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében meghirdetésre kerülő három pályázat közbeszerzésével kapcsolatban
219/2007. Sürgősségi indítvány egyes közbeszerzési eljárások lebonyolításának átruházásáról
220/2007. Sürgősségi indítvány az első osztályosok elhelyezéséről a 2007/08. tanévben
221/2007. Előterjesztés a  Duna-korzó környezetalakítás és a gát megújítás továbbtervezéséről
222/2007.

Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 145/2006. (VI.13.) Képviselő-testület. sz. határozat módosításáról, valamint a nyertes társasházakkal való megállapodás megkötéséről

melléklet

223/2007. Előterjesztés a Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. (A továbbiakban: Kht.) közművelődési tevékenysége ellátásának általános működési támogatásáról és az ügyvezetői tisztség mellett többes foglalkoztatási jogviszony létesítésének lehetőségéről
224/2007.

Előterjesztés Szentendre Pap-sziget kis Duna ág revitalizációjára létrehozandó PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Közhasznú nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról

melléklet

225/2007. Előterjesztés a Jóléti Építő Kht. által felépített lakásokra vonatkozó elidegenítési tilalomról
226/2007. Előterjesztés a Hamvas Béla u. 1. szám alatti bölcsőde beruházásról
227/2007.

Előterjesztés a Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti túlépítkezésről

melléklet

228/2007.

Előterjesztés Szentendre Települési Esélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról

melléklet

229/2007.

Előterjesztés a ZOOM Mozgókép- és Médiaműhely alapítvány számára a Duna-korzó 18. számú ingatlanban további 2 helyiség biztosításáról, valamint az Alapítvány számára nyújtott havi támogatási összeg lecsökkentéséről

melléklet

230/2007.

Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat Szentendrei Művészeti és Műemlékvédelmi Tanácsának részletes működési rendjének módosításáról

melléklet

231/2007. Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
232/2007.

Előterjesztés az Önkormányzat ellen használati díj megállapítása iránt indított perében történő egyezségkötés lehetőségéről

melléklet

233/2007. Előterjesztés  a regionális vízműtársaságok részleges önkormányzati tulajdonba adásáról
234/2007.

Előterjesztés  a Szentendrei Városfejlesztési Kht. v.a. új könyvvizsgálójának megválasztásáról, a Kht. alapító okiratának módosításáról, a Kht. 2006.07.01-2006.12.31-ig tartó időszakára vonatkozó közhasznú beszámolójának elfogadásáról

melléklet

235/2007. Előterjesztés  Pirk János Művészeti Alapítvány által működtetett Szentendrei Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kossuth Lajos u. 5. szám alatti helyiséghasználatának jóváhagyásáról
236/2007. Előterjesztés  Országos Cigány Önkormányzat Kisebbségi Kulturális és Foglalkoztatási Intézményhálózat Pest Megyei Iroda részére irodahelyiség biztosításáról
237/2007. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzat Egészségügyi Intézményei szervezeti átalakításáról
238/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonáról való rendelkezésről
239/2007. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról
240/2007. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról
241/2007. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról
242/2007. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról
243/2007. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról
244/2007. Előterjesztés az ISTER NAPOK-hoz, illetve a Szentendrei Kistérségi Vállalkozói Expó-hoz kapcsolódó közterület-használatról
245/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 04. 16. – 2007. 08. 16. közötti időszakban
246/2007. Beszámoló kiegészítés a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
247/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 05. 06. – 2007. 08. 05. között időszakban
248/2007. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
249/2007.

Előterjesztés fogorvosi működési jog eladásáról

melléklet

250/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának, a közoktatási törvény változásaiból adódó feladatairól
251/2007.

Előterjesztés Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

252/2007. Előterjesztés  óvodai ellátás átadásáról
253/2007. Előterjesztés a Templomdombi Általános Iskola pedagógiai program helyi tantervének kiegészítéséről
254/2007. Előterjesztés a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Kuratórium eszközfejlesztési pályázatán való indulásról
255/2007.

Előterjesztés a 229/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint új határozat hozataláról a ZOOM Mozgókép- és Médiaműhely Alapítvány számára a Duna korzó 18. számú ingatlanba n további két helyiség biztosítására és az Alapítvány számára nyújtott havi támogatási összeg lecsökkentésére

melléklet

melléklet

256/2007.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2007. évi I. félévi nem auditált eredmény üzletágankénti értékeléséről

melléklet

257/2007. Előterjesztés Intermodális csomópont kiépítéséről (a Vasúti-villasor, 11-es főút, Rózsa u., Kőzúzó u. által határolt terület szabályozási terv tervezési programjáról)
258/2007.

Előterjesztés Szentendre Város játszóterének építési és felújítási koncepciójáról

melléklet

259/2007. Előterjesztés a Szentendre belterületi 1052 hrsz-ú természetben Kossuth Lajos u. 5. szám alatt található ingatlan hasznosítási lehetőségeiről
260/2007. Előterjesztés az építészeti értékek helyi védelméről szóló többször módosított 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet módosítására, a Kovács László u. 35., 2623 hrsz-ú ingatlan törlésére benyújtott kérelemről
261/2007.

Előterjesztés a Pap-Sziget revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződésének módosításáról

melléklet

262/2007. Előterjesztés a Duna-korzó 18. szám alatti irodaház portaszolgálatának ellátására irányuló pályázati kiírásról
263/2007. Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 20.) Önk. sz. rendelet módosításáról és a költségvetés I. félévi végrehajtásáról
264/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Intézményei szervezeti átalakításáról, a takarítási munkák kiszervezéséről
265/2007.

Előterjesztés Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

melléklet

266/2007. Előterjesztés a Belvárosban történő mobil árvízvédelmi fal kiépítéséről
267/2007. Előterjesztés a Vis maior keretből megvalósítandó útfelújításokra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításáról
268/2007. Előterjesztés az új köztemető tervpályázati eljárásának lebonyolítására létrehozott Bíráló Bizottság összetételének módosításáról
269/2007.

Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, falújítása és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló szerződésről

melléklet

270/2007. Előterjesztés a Marx tér elnevezés megszüntetéséről
271/2007.

Előterjesztés a Szentendrei Közművelődési Kht. 2007. 05. 09-2007. 06. 30. egyszerűsített éves beszámolójáról

melléklet

272/2007.

Előterjesztés a Szentendre és Vidéke 2007. április 1. – augusztus 31. közötti finanszírozásáról és az újság 2007. évi költségvetéséről

melléklet

273/2007. Előterjesztés a Szentendrei Új Kulturális Központ Nonprofit Kht. közművelődési tevékenysége ellátásának általános működési támogatásáról, valamint az  ügyvezetői tisztség munkaviszony mellett történő ellátásáról
274/2007.

Előterjesztés a Szentendrei Új Kulturális Központ Nonprofit Kht. közművelődési tevékenysége ellátásának általános működési támogatásáról, valamint az ügyvezetői tisztség munkaviszony mellett történő ellátásáról

melléklet

275/2007. Előterjesztés Testvérvárosi kapcsolatok felvételéről Kiryat Tivon izraeli várossal, valamint Zhouzhou kínai várossal
276/2007. Előterjesztés Testvérvárosi kapcsolatok felvételéről Kiryat Tivon izraeli várossal, valamint Zhouzhou kínai várossal
277/2007. Előterjesztés Testvérvárosi kapcsolatok felvételéről Kiryat Tivon izraeli várossal, valamint Zhouzhou kínai várossal
278/2007.

Előterjesztés Testvérvárosi kapcsolatok felvételéről Kiryat Tivon izraeli várossal, valamint Zhouzhou kínai várossal

melléklet

279/2007. Előterjesztés a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiáról
280/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia alapján a költségvetési lehetőségeit figyelembe véve elkészített, ciklusra vonatkozó “cselekvési programjáról”
281/2007. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról
282/2007. Előterjesztés a hévízkút fúrás beruházásról
283/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Dísztermének légkondicionálása és Internet használat biztosítására
284/2007. Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak adományozásáról
285/2007. Előterjesztés a Pest Megye Díszpolgára Cím,  Pest Megyéért Emlékérem és  egyéb Pest Megyei díjak  adományozásának javaslattételére
286/2007.

Előterjesztés Biztonságos Városunkért Közalapítvány titkárának megválasztásáról

melléklet

287/2007. Előterjesztés Radujkó Istvánné szociális otthoni beutalásáról
288/2007. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
289/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU, valamint a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra átruházott együttes hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 09.01. – 2007. 09.28. közötti időszakban
290/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 09.01. – 2007. 09.30. közötti időszakban
291/2007. Sürgősségi indítvány a Szentendre belterületi 1052 hrsz-ú, természetben Kossuth Lajos u. 5. szám alatt található ingatlan hasznosításáról
292/2007. Sürgősségi indítvány hitel felvételre illetve kötvény kibocsátásra
293/2007. Sürgősségi indítvány Szentendre Pap-sziget kis Duna ág revitalizációjának előkészítéséről
294/2007. Sürgősségi előterjesztés 2007. szeptemberi I. fokú árvízvédelmi készültséggel kapcsolatban keletkezett többletkiadások tárgyú, 2007. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére
295/2007. Sürgősségi előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium Nyelvi Előkészítő Képzést folytató osztályának működtetéséről
296/2007. Sürgősségi indítvány a “Magyar Telekom pályázat a fizikai környezet megóvásáért” c. pályázathoz önrész biztosításáról
297/2007. Sürgősségi előterjesztés a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia megfeleltetésére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott Integrált Városfejlesztési Stratégia módszertani kézikönyve szerint
298/2007. Sürgősségi indítvány “A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazati képzési feladatait ellátó oktatási intézmények szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére” c. pályázat beadásáról
299/2007. Előterjesztés Szentendre Város téli útüzemeltetési feladatainak elvégzéséről
300/2007. Tájékoztató a VSz Zrt. átalakításával kapcsolatban
301/2007. Előterjesztés a VSz Zrt. 2007-2012-ig terjedő időszakra vonatkozó középtávú fejlesztési tervéről
302/2007.

Előterjesztés közoktatási feladatok ellátásáról

melléklet

303/2007. Előterjesztés az ÉRTED Hajléktalan Menedékhely férőhelyszám bővítéséről
304/2007. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által benyújtott kérelemről
305/2007. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által benyújtott kérelemről
306/2007. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által benyújtott kérelemről
307/2007. Előterjesztés a szennyvíz viziközmű társulásról
308/2007. Előterjesztés  Intermodális csomópont kiépítéséről (a Vasúti villasor, 11-es főút, Rózsa u., Kőzúzó u. által határolt terület szabályozási terv tervezési programjáról)
309/2007.

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról

melléklet

melléklet

310/2007. Előterjesztés  az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló, többször módosított 47/2000. (IX. 15.) Önk. sz. rendelet módosítására, a Kovács László u. 35., 2623 hrsz-ú ingatlan törlésére benyújtott kérelemről
311/2007.

Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia alapján a költségvetési lehetőségeit figyelembe véve elkészített, ciklusra vonatkozó “cselekvési programjáról”

melléklet

312/2007.

Előterjesztés Szentendre Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

313/2007.

Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány, valamint az Egészséges Városunkért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról és alapító okiratuk módosításáról

melléklet

314/2007.

Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány, valamint az Egészséges Városunkért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról és alapító okiratuk módosításáról

melléklet

315/2007.

Előterjesztés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosításáról és új tagok felvételéről

melléklet

316/2007. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Szentendre, Dumtsa Jenő u. 3. szám alatt lévő lakás hasznosításáról
317/2007.

Előterjesztés a Szentendre, Duna korzó 18. szám alatti irodaház portaszolgálatának ellátására irányuló pályázati kiírásról

melléklet

318/2007. Előterjesztés kopjafa elhelyezéséről
319/2007. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
320/2007. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
321/2007. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
322/2007. Előterjesztés a kiemelt projekt utólagos jóváhagyásáról
323/2007. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
324/2007. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
325/2007. Előterjesztés “Belterületi utak fejlesztése”  c. pályázat beadására
326/2007. Előterjesztés “Belterületi utak fejlesztése”  c. pályázat beadására
327/2007. Előterjesztés “Az országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” c. pályázat beadására
328/2007. Előterjesztés “Az országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” c. pályázat beadására
329/2007. Előterjesztés “Az országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” c. pályázat beadására
330/2007. Előterjesztés “Önkormányzati, közszolgáltatást végző intézmények akadálymentesítése”  c. pályázat beadására
331/2007. Előterjesztés az ING a Gyermekegészségügyért Alapítványhoz a Szentendrei Védőnői Szolgálat által benyújtott “Szentendrei kistérség ifjúságának egészségtudatos nevelése – terhességi felkészítő, dohányzásról leszoktató programok megvalósítása” c. pályázathoz biztosítandó önrész hozzájárulására
332/2007. Beszámoló a 2007. évre tervezett ingatlanértékesítésből és helyiségbérletből tervezett bevételek alakulásáról
333/2007.

Beszámoló a Közművelődési Kulturális és Városmarketing Kht. alapító okiratának módosításáról

melléklet

334/2007.

Beszámoló Adventi vásár rendezéséről – asztalok, bódék kihelyezéséről

melléklet

335/2007. Sürgősségi indítvány a Bartex Rt-vel megkötendő egyezségről
336/2007. Előterjesztés “Közterületi jogsértések visszaszorítása” c. pályázat beadására
337/2007. Előterjesztés a Fűtőmű korszerűsítéséről
338/2007. Előterjesztés a VSz Zrt. működésével kapcsolatos személyi kérdésekről
339/2007.

Előterjesztés a VSz Zrt. vezérigazgatói státuszának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

melléklet

340/2007. Előterjesztés a parkolóórák beszerzésének finanszírozására kötendő lízingszerződés jóváhagyásáról
341/2007. Sürgősségi előterjesztés “Az országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” c. pályázathoz kapcsolódó képviselő-testületi határozatok módosítására
342/2007. Sürgősségi előterjesztés “Az országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” c. pályázathoz kapcsolódó képviselő-testületi határozatok módosítására
343/2007. Sürgősségi előterjesztés “Az országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” c. pályázathoz kapcsolódó képviselő-testületi határozatok módosítására
344/2007. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
345/2007. Sürgősségi indítvány a VSZ Zrt működésében felmerült aktuális kérdésekről
346/2007. Sürgősségi indítvány a VSZ Zrt működésében felmerült aktuális kérdésekről
347/2007. Sürgősségi előterjesztés a 325/2007. (X. 09.), illetve a 326/2007. (X. 09.) Kt. sz. határozatok módosításáról
348/2007. Sürgősségi előterjesztés a 325/2007. (X. 09.), illetve a 326/2007. (X. 09.) Kt. sz. határozatok módosításáról
349/2007. Sürgősségi indítvány a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia megfeleltetésére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott Integrált Városfejlesztési Stratégia módszertani kézikönyve szerint
350/2007.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a VSZ Zrt. között létrejött 2010. 03.15-ig érvényes, a Szentendre Város téli útüzemeltetési szerződés módosításáról

melléklet

351/2007. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról
352/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2007. I-IX. havi költségvetési gazdálkodásról
353/2007. Előterjesztés a Magyar Kikötő Zrt. kezdeményezéséről
354/2007. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium szerkezet átalakításáról
355/2007. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde Bölcsődevezetője pályázat eredménytelenségéről, új pályázat kiírásáról és a megbízott bölcsődevezető kinevezéséről
356/2007.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde Bölcsődevezetője pályázat eredménytelenségéről, új pályázat kiírásáról és a megbízott bölcsődevezető kinevezéséről

melléklet

357/2007.

Előterjesztés a Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde létszám racionalizálásáról és tájékoztatás az önkormányzati intézményeiben történt létszám racionalizáció végrehajtásáról

melléklet

358/2007.

Előterjesztés Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról

melléklet

melléklet

359/2007. Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
360/2007. Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
361/2007. Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
362/2007. Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
363/2007. Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
364/2007. Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
365/2007. Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
366/2007.

Előterjesztés a Belváros forgalmi rendjéről

melléklet

367/2007. Előterjesztés Szentendre, Károly utca forgalmi rendjéről
368/2007. Előterjesztés az intermodális csomópontba telepíteni szándékozott önkormányzati funkciókról  (a Vasúti villasor, 11-es főút, Rózsa u., Kőzúzó u. által határolt terület szabályozási terv tervezési programjával összefüggésben)
369/2007. Előterjesztés Adventi vásár rendezéséről – asztalok, bódék kihelyezéséről, és az erről szóló szerződés megkötéséről
370/2007. Előterjesztés a Duna-korzó 18. szám alatti irodaház üzemeltetésére kiírt pályázat eredményhirdetéséről
371/2007. Előterjesztés 294/2007. (X. 09.) Kt. sz. határozat (a 2007. szeptemberi I. fokú árvízvédelmi készültséggel kapcsolatban keletkezett többletkiadások tárgyú, 2007. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére benyújtott pályázat támogatási intenzitásainak) módosításáról
372/2007.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

373/2007. Előterjesztés a Jóléti Építők Program Kht. által építtetett Szentendre, Széchenyi tér 34-37. szám alatti épületekkel kapcsolatos peres eljárásról
374/2007. Előterjesztés Vincze Géza szociális otthoni beutalásáról
375/2007. Előterjesztés Endrei Jánosné ápolási díj tárgyában benyújtott fellebbezésének elbírálásáról
376/2007. Előterjesztés a szentendrei sportcélú gazdasági társaság megalapítására, a sportcélú ingatlanok fejlesztésének koncepciójára   I. forduló
377/2007. Előterjesztés  a  Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról
378/2007. Előterjesztés  a  Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról
379/2007.

Előterjesztés  a  Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról

melléklet

380/2007. Sürgősségi előterjesztés  a polgármester jutalmazásáról
381/2007. Sürgősségi előterjesztés  az alpolgármester jutalmazásáról
382/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 06. 04. – 2007. 10. 30. közötti időszakban
383/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 08. 06. – 2007. 11. 05. közötti időszakban
384/2007. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – címerhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 09. 01. – 2007. 11. 20. közötti időszakban
385/2007. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
386/2007.

Sürgősségi indítvány a Budapest és Vonzáskörzete Települési Önkormányzatainak közös zajtérkép készítéséről szóló nyertes pályázat Támogatási Szerződésének módosításáról

melléklet

387/2007. Előterjesztés ingatlanok apportálásáról a megalapítandó szentendrei sportcélú gazdasági társaságba és a létesítendő Sportcentrum helyének kijelöléséről II. forduló
388/2007. Előterjesztés az Egres út 2. számú lakóterületi fejlesztési terület szabályozási tervéről
389/2007. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú szennyvízközmű rendszeren történő beruházásokról és felújításokról szóló, DMRV Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodásról
390/2007.

Előterjesztés az Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központtal nappali ellátásra kötött ellátási szerződés meghosszabbításáról

melléklet

391/2007. Előterjesztés a 225/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozat módosításáról (Jóléti Kht. által felépített lakásokra vonatkozó telekárkedvezmény visszatérítési igény elbírálásáról)
392/2007. Előterjesztés a 225/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozat módosításáról (Jóléti Kht. által felépített lakásokra vonatkozó telekárkedvezmény visszatérítési igény elbírálásáról)
393/2007. Előterjesztés a 225/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozat módosításáról (Jóléti Kht. által felépített lakásokra vonatkozó telekárkedvezmény visszatérítési igény elbírálásáról)
394/2007. Előterjesztés 3,5 Mrd Ft-nak megfelelő összegű kötvény kibocsátásról
395/2007. Előterjesztés kiegészítés Pirk János kiállítóhely lehetséges elhelyezéséről
396/2007. Beszámoló a Biztonságos Városunk Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről
397/2007.

Előterjesztés kiegészítés Tájékoztató az Új Kulturális Központ vevő, szállító állományáról és likviditási helyzetéről, valamint az Alapító Okirat módosításáról

melléklet

398/2007. Előterjesztés kiegészítés Tájékoztató az Új Kulturális Központ vevő, szállító állományáról és likviditási helyzetéről, valamint az Alapító Okirat módosításáról
399/2007. Előterjesztés kiegészítés Tájékoztató az Új Kulturális Központ vevő, szállító állományáról és likviditási helyzetéről, valamint az Alapító Okirat módosításáról
400/2007. Sürgősségi indítvány bizottsági tag megválasztására
401/2007. Sürgősségi indítvány Szentendre Város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés ellátására a VOLÁBUSZ Zrt-vel 2008. március 3-ig.
402/2007. Előterjesztés a Szentendre, Domboldal köz 10. szám alatti lakos túlépítkezés vonatkozásban, Mód Arnold bérleti szerződésének megkötéséről
403/2007. Előterjesztés Firenze Cipőbolt Kereskedelmi Kft. bérleti díj hátralék betudásáról
404/2007. Előterjesztés Szentendre Dunakorzó autóbusz forgalmi rendjéről
405/2007. Előterjesztés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba új tag felvételéről
406/2007. Előterjesztés Pest Megye önálló tervezési, területfejlesztési és statisztikai régió létrehozásának kezdeményezéséről
407/2007.

Előterjesztés Izbégi Általános Iskola intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

408/2007. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzat Dísztermének légkondicionálásáról
409/2007. Előterjesztés Szentendre Város Mecénása díj adományozásáról
410/2007. Beszámoló a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről
411/2007. Előterjesztés Szentendre Város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt-vel 2008. március 3-ig

 

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
csü 18

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
csü 18

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
csü 18

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
csü 18
csü 18

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
csü 18
csü 18
csü 18

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
csü 18
pén 19

Szerb búcsú

augusztus 19.. 10:00 - 22:00
pén 19

Pörkölt Projekt koncert

augusztus 19.. 20:00 - 21:00
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
pén 26
vas 28