2021

152/2021. Interpelláció elfogadása

melléklet

153/2021. Interpelláció elfogadása

melléklet

154/2021. Sürgősségi előterjesztés a Magyar Kajak-Kenu Szövetség beruházásáról a Pap-szigeten

melléklet

155/2021. Sürgősségi indítvány az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelethez érkezett törvényességi felhívásról
156/2021. Sürgősségi indítvány katolikus óvoda és közösségi tér létesítéséről a 0281/77 és 0281/79 hrsz-ú telkeken, a településrendezési szerződés elfogadásával

melléklet

157/2021. Sürgősségi indítvány a Magyar Tenisz Szövetség támogatásáról
158/2021. Előterjesztés a „Szentendre, Vasvári Pál úti tagóvoda tetőcsere” tárgyú beruházás tárgyában
159/2021. Előterjesztés a 11. sz. főút felújításával kapcsolatban az Egres utcai és Rózsa utcai csomópontok fejlesztése érdekében a Településszerkezeti Terv (TSZT) és a Szabályozási Terv (SZT) módosításáról és a beruházás kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
160/2021. Előterjesztés a Bükköspart 22. szám alatti ingatlan (régi egészségház) értékesítési pályázatáról és az adásvételi szerződésről

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

161/2021. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hatékonyság vizsgálati jelentés és stratégiai kitekintés elfogadásáról

melléklet

162/2021. Előterjesztés Szentendrei Kulturális Központ NKft. előadó-művészeti ügyvezető prémiumfeltételeinek meghatározásáról
163/2021. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárásairól

melléklet

164/2021. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

melléklet

melléklet

melléklet

165/2021. Előterjesztés az Izbégi Sporttelep egy részének pályázati kiírásáról

melléklet

166/2021. Előterjesztés Szirom utcai partfalszakadás helyreállítására Vis maior pályázat benyújtása tárgyában
167/2021. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozásáról
168/2021. Előterjesztés Szentendre Város Semmelweis Díj adományozásáról
169/2021. Előterjesztés a Szentendre, Holló utca 35., 8240 hrsz.-ú  üdülő és a Bogdányi u. 21., 1888/1/F hrsz-ú üzletház ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
170/2021. Előterjesztés a Szentendre, Holló utca 35., 8240 hrsz.-ú  üdülő és a Bogdányi u. 21., 1888/1/F hrsz-ú üzletház ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
171/2021. Előterjesztés   a 0213 hrsz-ú névtelen közút elnevezéséről
172/2021. Előterjesztés a 0272/12 hrsz-ú ingatlanon levő vagyonkezelői jog törléséről
173/2021. Előterjesztés a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. bérleti szerződésének hosszabbításáról
174/2021. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum gazdasági vezetőjének választásáról
175/2021. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet és a MI. MI. Team Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

176/2021. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
177/2021. Előterjesztés a Szentendre, 0303/3, -4, -8, -10,-13, -14, -16, -18 és 0301/34 hrsz-ú (volt izbégi laktanya területén lévő) ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
178/2021. Előterjesztés a Szentendre, 0303/3, -4, -8, -10,-13, -14, -16, -18 és 0301/34 hrsz-ú (volt izbégi laktanya területén lévő) ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
179/2021. Előterjesztés a Szentendre, 0303/3, -4, -8, -10,-13, -14, -16, -18 és 0301/34 hrsz-ú (volt izbégi laktanya területén lévő) ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
180/2021. Előterjesztés a Szentendre, 0303/3, -4, -8, -10,-13, -14, -16, -18 és 0301/34 hrsz-ú (volt izbégi laktanya területén lévő) ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
181/2021. Előterjesztés a Szentendre, 0303/3, -4, -8, -10,-13, -14, -16, -18 és 0301/34 hrsz-ú (volt izbégi laktanya területén lévő) ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
182/2021. Előterjesztés a Szentendre, 0303/3, -4, -8, -10,-13, -14, -16, -18 és 0301/34 hrsz-ú (volt izbégi laktanya területén lévő) ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
183/2021. Előterjesztés a Szentendre, 0303/3, -4, -8, -10,-13, -14, -16, -18 és 0301/34 hrsz-ú (volt izbégi laktanya területén lévő) ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
184/2021. Előterjesztés a Szentendre, 0303/3, -4, -8, -10,-13, -14, -16, -18 és 0301/34 hrsz-ú (volt izbégi laktanya területén lévő) ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
185/2021. Előterjesztés a Szentendre, 0303/3, -4, -8, -10,-13, -14, -16, -18 és 0301/34 hrsz-ú (volt izbégi laktanya területén lévő) ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
186/2021. Interpelláció elfogadása

melléklet

187/2021. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
188/2021. Előterjesztés a Szentendre, Alkotmány utca 1. szám alatti, 2284 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
189/2021. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2021. év I. félévi beszámolója
190/2021. Előterjesztés a városi informatikai szolgáltatások átszervezéséről
191/2021. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról
192/2021. Előterjesztés a Városi Kitüntető díjak adományozásáról
193/2021. Előterjesztés Pest Megyei kitüntető díjak adományozásának javaslattételéről
194/2021. Előterjesztés Szentendre, Szarvashegy városrészben a Mormota u. 0305/31 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonásáról
195/2021. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési szakasz és a partnerségi egyeztetés megindításáról
196/2021. Előterjesztés a Szentendre, Duna korzón álló konténer illemhely elbontásáról
197/2021. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésre való kijelöléséről
198/2021. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésre való kijelöléséről
199/2021. Előterjesztés Díszsírhely adományozásáról a Sztaravodai úti köztemetőben
200/2021. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

201/2021. Előterjesztés a 2020/2021. tanév helytörténeti versenyén résztvevő középiskolák díjazásáról
202/2021. Előterjesztés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

melléklet

203/2021. Beszámoló a Külkapcsolati tanácsnok munkájáról 2021. május-augusztus hónapban

melléklet

204/2021. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
205/2021. Előterjesztés a 0181/6 hrsz önkormányzati tulajdonú ingatlan „Gyógynövény és fűszernövény programkert” fejlesztési koncepciójáról

melléklet

206/2021. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszerzési tervének módosításáról

melléklet

207/2021. Előterjesztés a Szentendre Turisztikai Koncepció elfogadásáról

melléklet

208/2021. Előterjesztés a Budakalász fél-elkerülő út megvalósítása érdekében történő TSZT és SZÉSZ módosítás – telepítési tanulmányterv elfogadása, településrendezési és településtervezési szerződés megkötése

melléklet

melléklet

209/2021. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. átszervezési döntésről szóló 121/2021. (IV.28.) sz. határozat hatályon kívül helyezéséről
210/2021. Előterjesztés Pécel városnak a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból történő kiválásáról és a Társulási Megállapodás módosításáról
211/2021. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről
212/2021. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
213/2021. Előterjesztés a Szentendre, Vasúti villasoron lévő 835 hrsz-ú és Pismányban lévő 7232 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
214/2021. Előterjesztés a Szentendre, Vasúti villasoron lévő 835 hrsz-ú és Pismányban lévő 7232 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
215/2021. Előterjesztés méltányossági kérelemről
216/2021. Előterjesztés a Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattételéről
217/2021. Sürgősségi indítvány a Dália utca 19. szám előtti közterületen történt rongálás ügyében
218/2021. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Kőzúzó u. 6. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének kihirdetéséről
219/2021. Előterjesztés European City Facility – „Városokkal a városokért” programban az Élhető Városokért Konzorcium keretében „Fenntartható energetikai beruházások ösztönzése Óbuda-Békásmegyer, Újpest és Szentendre területén” címmel elnyert pályázat megvalósítására konzorciumi szerződés aláírásáról
melléklet
220/2021. Interpelláció elfogadása

melléklet

221/2021. Interpelláció elfogadása

melléklet

222/2021. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
223/2021. Sürgősségi indítvány a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

melléklet

224/2021. Előterjesztés a parkolási rendszer üzemeltetése tárgyában

melléklet

melléklet

225/2021. Előterjesztés folyószámla-hitel szerződés kötéséről
226/2021. Előterjesztés az Aquapalace Kft. és a Work Solar Hungária Kft. bérleti szerződésének módosításáról
227/2021. Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

228/2021. Előterjesztés a Dunakanyari Csatornázási Társulás megszüntetéséről

melléklet

229/2021. Előterjesztés a TDM Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról
230/2021. Előterjesztés a városi informatikai szolgáltatások átszervezése kapcsán megkötendő szerződésekről

melléklet

melléklet

231/2021. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. „Faápolási feladatok ellátása Szentendrén” tárgyú közbeszerzési eljárása lezárásáról

melléklet

232/2021. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrész SZÉSZ szerinti értékesítésre való kijelöléséről
233/2021. Előterjesztés Szentendre Város Vagyongazdálkodási Koncepcióiról I. forduló
234/2021. Előterjesztés a Szentendre, Dunakanyar krt 2. szám alatti, 400/10/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
235/2021. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. követeléseiről
236/2021. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. követeléseiről
237/2021. Előterjesztés a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 500.000 Ft egyedi értéket meghaladó behajthatatlan követeléseinek az intézmény nyilvántartásaiból való kivezetéséhez történő hozzájárulásról
238/2021. Előterjesztés Szentendre Város Mecénása Díj adományozásáról
239/2021. Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

240/2021. Sürgősségi indítvány a Dunakanyar SE bérleti szerződés módosításáról
241/2021. Előterjesztés a „Villamos energia 2022-re Szentendre” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

melléklet

242/2021. Előterjesztés Villamos energia beszerzés egyetemes szolgáltatás keretében
243/2021. Interpelláció elfogadása

melléklet

244/2021. Interpelláció elfogadása

melléklet

245/2021. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
246/2021. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének kihirdetéséről
247/2021. Előterjesztés a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár és a Ferenczy Múzeumi Centrum közötti munkamegosztási megállapodás módosításáról

melléklet

248/2021. Előterjesztés Szentendre – MűvészetMalom felújítás, rendezvényterem és múzeumpedagógiai tér kialakítás tárgyában

melléklet

249/2021. Sürgősségi indítvány Katolikus óvoda és közösségi tér létesítése érdekében a 11288 hrsz-ú (korábban: 0281/77 hrsz) és a 11289 hrsz-ú (korábban: 0281/79 hrsz) telkek vonatkozásában Szentendre Építési Szabályzata módosítása véleményezési anyagának partnerségi egyeztetésre bocsátása

melléklet

250/2021. Sürgősségi indítvány a Budakalász fél-elkerülő út megvalósítása érdekében történő TSZT és SZÉSZ módosítás tárgyában a partnerségi egyeztetés megindítása

melléklet

251/2021. Sürgősségi indítvány a Szentendre Város Önkormányzatának a Víz Koalíció által indított petícióhoz történő csatlakozásával kapcsolatos döntés meghozataláról
252/2021. Sürgősségi indítvány a Megyei Jogú Városok Szövetsége nyilatkozatának támogatásáról

melléklet

253/2021. Beszámoló a Külkapcsolati tanácsnok munkájáról 2021. szeptember-november hónapban

melléklet

254/2021. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. folyószámlahitel szerződéséről
255/2021. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tagi kölcsönéről
256/2021. Előterjesztés a városi informatikai szolgáltatások tárgyú közszolgáltatási szerződésről

melléklet

257/2021. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között az önkormányzat épületeinek karbantartására, üzemeltetésére vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

melléklet

258/2021. Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési tervről

melléklet

259/2021. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022-2024. közötti évekre vonatkozó villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében az eljárást lezáró döntés átruházásáról
260/2021. Előterjesztés a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár átalakítása és bővítése tervezőjének kiválasztásáról
261/2021. Előterjesztés a közösségi buszközlekedés szerződéseinek módosításáról
262/2021. Előterjesztés Szentendre Brand Stratégiájának elkészítéséről
263/2021. Előterjesztés az Izbégi Sporttelep egy részének pályázati kiírásáról

melléklet

264/2021. Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

265/2021. Előterjesztés a 37/2020. (III.4.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről
266/2021. Előterjesztés a térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-hez benyújtandó nyilatkozatról