2003.

1/2003. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2002. 12. 10. – 2003. 01. 02. közötti időszakban
3/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésről a 2002. december 10. – 2003. január 10. közötti időszakban
4/2003. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 2003. évi költségvetési koncepciójáról
5/2003. Előterjesztés a bizottságok és munkacsoportok összetételének megváltoztatásáról
6/2003. Beszámoló Szentendre Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján
7/2003.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság személyi állományára vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képző célok meghatározására

melléklet

8/2003. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelmények alapját képző célok meghatározására
9/2003. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
10/2003.

Előterjesztés a 2003. évi ellenőrzési tervről

melléklet

11/2003. Előterjesztés a Kőzúzó utca felújítására kötött szerződés módosításáról
12/2003.

Előterjesztés jegyzői pályázat kiírásáról

melléklet

13/2003.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2003. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

14/2003. Előterjesztés a városi közparkolók üzemeltetésére kiírt szerződés meghosszabbításáról
15/2003. Előterjesztés a hivatali ügyintézés, a  törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól
16/2003. Előterjesztés Dragon Józsefné ápolási díj megállapítás ügyében
17/2003. Előterjesztés Endrei Jánosné ápolási díja ügyében
18/2003. Előterjesztés Királyné Hencz Anna kiegészítő családi pótlék  támogatásának megszüntetése és visszafizetése ügyében
19/2003. Előterjesztés Kubinszkyné Oláh Ágnes kiegészítő családi pótlék támogatásának megszüntetése és visszafizetése ügyében 
20/2003. Előterjesztés állattartási ügyben benyújtott fellebbezésről
21/2003. Előterjesztés fellebbezés elbírálása állattartási ügyben
22/2003. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
23/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2002. 11. 30. – 2003. 01. 15. közötti időszakban
24/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 01. 03. – 2003. 01. 26. közötti időszakban
25/2003. Előterjesztés a képviselők, bizottsági elnökök, tagok és a tanácsnokok, a kisebbségi szószólók és munkacsoportok tagjainak tiszteletdíjáról szóló, 3/2003. (II.19.) Önk. sz. rendelet megalkotására
26/2003.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat intézményvezetői pályázatok kiírásáról

melléklet

27/2003.

Előterjesztés az “Egészséges Városért Közalapítvány” alapító okiratának módosítása tárgyában

melléklet

28/2003.
29/2003. Előterjesztés a fűtéskorszerűsítés második és harmadik alprogramjának megvalósításáról
30/2003. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
31/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 01. 27. – 2003. 02. 05. közötti időszakban
32/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 01. 26 – 2003. 02. 05. közötti időszakban
33/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 01. 26 – 2003. 02. 05. közötti időszakban
34/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a vagyonnal való rendelkezés szabályairól a Költségvetési és Vagyon Bizottságra, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságra együttesen átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 02. 24. – 2003. 03. 10. közötti időszakban
35/2003.

Szentendre Város Önkormányzatának 2003. éves rendeletalkotási programjáról

melléklet

36/2003.  ÜRES
37/2003. Előterjesztés az általános iskolák beiratkozási, működési (felvételi) körzethatárainak meghatározásáról
38/2003.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. alapító okiratának módosításáról

melléklet

39/2003.

Előterjesztés a szarvashegyi vízellátó hálózat állami tulajdonba adásáról

melléklet

melléklet

40/2003.

Előterjesztés a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

melléklet

41/2003. Előterjesztés a Szentendrei Waldorf Alapítvány részére kétcsoportos óvoda építésére alkalmas telek biztosításáról
42/2003. Előterjesztés a Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet bővítésének kérdéséről, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a helyi önkormányzatok 2004. évi címzett támogatására kiírt pályázaton való részvételről
43/2003. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére érkezett ajánlat jóváhagyására
44/2003. Előterjesztés a Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság c. könyvének adományozása a szentendrei érettségiző diákoknak
45/2003. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosításáról
46/2003. Előterjesztés a bérlakásigénylők listájának jóváhagyásáról 
47/2003. Előterjesztés Kléh Zsuzsanna rendszeres szociális segélyének megszüntetése ügyében 
48/2003. Előterjesztés Németh Vince lakásfenntartási támogatás megszüntetése ügyében
49/2003. Előterjesztés a képviselők, bizottsági elnökök és tagok, a tanácsnokok és a kisebbségi szószólók tiszteletdíjáról szóló 3/2003.(II.19.) Önk. számú rendelet, valamint a polgármester, az alpolgármester és a munkacsoportok díjazásáról szóló határozatok módosításáról
50/2003. Előterjesztés ad-hoc bizottság létrehozására
51/2003.

Előterjesztés Déli gazdasági terület Szentendre, 11-es főút Szabályozási Terve (Szentedre, 11-es út – Pomázi út – közigazgatási határ – 1108 jelű, budakalászi út által határolt terület és a Dobogókői út térsége), valamint Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendelet módosítására

melléklet

52/2003. Előterjesztés az általános iskolák beiratkozási, működési (felvételi) körzethatárainak meghatározásáról
53/2003. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
54/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 02. 01. – 2003. 02. 28. közötti időszakban
55/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 02. 06. – 2003. 03. 16. közötti időszakban
56/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a művelődés területén a Művelődési és Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 02. 06. – 2003. 03. 05. közötti időszakban
57/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésről a 2003. február 11. – 2003. március 11. közötti időszakban
58/2003. Sürgősségi indítvány az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő működési (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
59/2003. Sürgősségi indítvány a Belügyminisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a “települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása” 2003. évi pályázatának benyújtásáról
60/2003. Sürgősségi indítvány a Belügyminisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a “települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása” 2003. évi pályázat, önrészének vállalásáról
61/2003. Sürgősségi indítvány a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2003. évi “ZÖLD FORRÁS” programjának, “A biológiai eredetű allergének koncentrációjának  csökkentése” című pályázatának benyújtásáról
62/2003. Sürgősségi indítvány az Egres utcai Sztaravoda-patak hídja rekonstrukciós munkái pályáztatásról és kivitelezésről
63/2003. Sürgősségi indítvány a Petzelt József Szakképző Középiskola bővítésének kérdéséről, az Oktatási Minisztérium által a helyi önkormányzatok 2004. évi címzett támogatására kiírt pályázaton való részvételről
64/2003. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet bővítéséhez beadandócímzett támogatási kérelemről
65/2003. Sürgősségi indítvány ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról
66/2003. Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság éves munkájáról
67/2003. Beszámoló a Szentendre Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség 2002. évi polgári védelmi feladatok végrehajtásáról Tájékoztató a polgári védelem 2003. évre tervezett feladatairól
68/2003. Előterjesztés önkormányzati döntés előkészítést szolgáló feladat ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatáról
69/2003. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat feladatvállalásának módosításáról az oktatás területén
70/2003. Előterjesztés a fűtéskorszerűsítés második alprogramjának megvalósításáról
71/2003. Előterjesztés a Dunakanyar térség 24 Önkormányzata és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén 2003. évben végzendő szúnyoggyérítési tevékenységek gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében történő pályáztatásra
72/2003. Előterjesztés közterületek – névtelen utcák elnevezéséről
73/2003. Előterjesztés népi ülnökök megválasztásáról
74/2003. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosításáról
75/2003. Sürgősségi indítvány a Petzelt József Szakképző Középiskola bővítésének kérdéséről,az Oktatási Minisztérium által a helyi önkormányzatok 2004. évi címzett támogatására kiírt pályázaton való  részvételről hozott 63/2003. (IV. 08.) Kt. sz. határozat módosításáról
76/2003. Sürgősségi indítvány az Európai Bizottság által kiírt  “Town-Twinings, Meeting of Citizens” 2003. évi pályázatának benyújtásáról
77/2003. Előterjesztés ingatlan elővásárlási jog lemondásáról
78/2003. Előterjesztés közterület minősítésű ingatlan törzsvagyonból való kivonására és az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló, többször módosított,  4/1996. (I. 17.) Önk. sz. rendelet módosításáról
79/2003. Előterjesztés a fűtéskorszerűsítés második alprogramjának megvalósításáról
80/2003.

Előterjesztés a fűtéskorszerűsítés második alprogramjának megvalósításáról

melléklet

81/2003. Jelentés a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról
82/2003. Beszámoló a Képviselő-testület költségvetési végrehajtás területén a Költségvetési és Vagyon Bizottságra, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 03. 11. – 2003. 04. 23. közötti időszakban
83/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a kerékpárházak üzemeltetésbe adásáról a Költségvetési és Vagyon Bizottságra, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 03. 11. – 2003. 04. 23. közötti időszakban
84/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 03. 01. – 2003. 03. 20. közötti időszakban
85/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 03. 17. – 2003. 04. 29. közötti időszakban
86/2003. Sürgősségi indítvány tornacsarnok létesítéséről
87/2003. Sürgősségi indítvány SZTP-2003-TU-9 pályázaton történő indulásról
88/2003. Sürgősségi indítvány PEA pályázaton történő indulásról
89/2003. Sürgősségi indítvány az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által “a szociális szolgáltatások, szakmai programok 2003. évi fejlesztésére” kiírt pályázaton való részvételről
90/2003. Előterjesztés a Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet funkcionális privatizálásáról, új szakrendelések bevezetéséről
91/2003. Előterjesztés a Szentendre Város Díszpolgára Cím és a PRO URBE Emlékérem adományozásának elbírálásához előkészítő munkacsoport létrehozására
92/2003. Előterjesztés jegyzői pályázat elbírálásáról
93/2003. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének ciklusprogramjára a 2002-2006-ig terjedő időszakra vonatkozóan
94/2003.

Előterjesztés Szentendre város középtávú lakáskoncepciójáról

melléklet

95/2003. Előterjesztés új közforgalmú gyógyszertár létesítéséről
96/2003. Előterjesztés közterületek – névtelen utcák elnevezéséről
97/2003. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló, módosított 55/2001. (XII.29.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a megüresedett, illetve új építésű önkormányzati lakásokról
98/2003. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosításáról
99/2003.

Előterjesztés  Szentendre és Pilisszentlászló között történő közoktatási együttműködési megállapodás tárgyában

melléklet

100/2003. Előterjesztés a Szentendrei Art Mozi létrehozása érdekében részvétel az NKÖM által art mozi létrehozására és fejlesztésére kiírt pályázatáról
101/2003. Előterjesztés hozzájárulás jelzálogjog és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan nyilvántartási bejegyzéshez
102/2003. Előterjesztés Kerese Tiborné rendszeres gyermeknevelési támogatásának megszüntetése és visszafizetése ügyében
103/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörbe tett intézkedésekről, valamint az önkormányzati bérlakás-igénylők 2003. évi sorrendet megállapító várakozó listájára tett észrevételekről
104/2003. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt.  2002. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról, a vezető tisztségviselők és az ügyvezető díjazásának megállapításáról, a vezető tisztségviselők prémiumának meghatározásáról
105/2003. Előterjesztés a  II Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanulócsoport-fejlesztési igényről
106/2003. Előterjesztés a Móricz Zsigmond Gimnázium telekmegosztásáról
107/2003. Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. 2002. évi közhasznúsági jelentésének az elfogadásáról
108/2003. Jelentés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
109/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 04. 30. – 2003. 05. 28. közötti időszakban
110/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 03.20. – 2003. 05. 20. közötti időszakban
111/2003.

Sürgősségi indítvány jegyzői pályázat kiírásáról

melléklet

112/2003. Sürgősségi indítvány céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére irányuló pályázatok benyújtásáról
113/2003. Sürgősségi indítvány a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium  “Játszótér építési programok támogatására települési önkormányzatok számára” című pályázatának benyújtásáról
114/2003. Sürgősségi indítvány pályázat benyújtásáról az ESZCSM által az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja keretében kiírt települési egészségterv megvalósítására
115/2003.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. alapító okiratának módosításáról

melléklet

116/2003. Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményvezetők 5 éves megbízásáról
117/2003. Előterjesztés Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet funkcionális privatizálásáról
118/2003. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és az OTP Bank Rt. között 2003. június 10. napját követően megkötendő folyószámla-hitelkeret szerződés feltételeinek jóváhagyásáról
119/2003. Előterjesztés a fűtéskorszerűsítés második alprogramjának megvalósításáról gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárással
120/2003. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat feladatvállalásának módosításáról az oktatás területén
121/2003. Előterjesztés ingatlan elővásárlási jog lemondásáról
122/2003. Előterjesztés Szentendre Sportjáért Közalapítvány alapító okirat módosításának tárgyában
123/2003. Beszámoló az ellenőrzés 2002. évi munkájáról
124/2003. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozásáról
125/2003. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások bérlőinek kijelöléséhez, valamint önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosításáról
126/2003. Előterjesztés Dombai Józsefné közgyógyellátása ügyében
127/2003. Előterjesztés Tausz Irina lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében
128/2003. Előterjesztés az óvodai beiratkozások alkalmával tett szülői nyilatkozatról
129/2003. Sürgősségi indítvány a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás döntési hatáskörének megváltoztatásáról
130/2003.

Előterjesztés Déli Gazdasági Terület Szentendre, 11-es főút Szerkezeti Terv módosítása, a belterületi határ módosítása Szentendre, 11-es út – Pomázi út – közigazgatási határ – 1108 jelű, budakalászi út által határolt terület 51/2003. (III.25.) Kt. sz. határozattal módosított 143/2002. (VIII.07.) Kt. sz. határozatával elfogadott Szentendre Város Településszerkezeti Tervének módosítása

melléklet

131/2003. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról
132/2003. Előterjesztés a Bükkös-patak medrének védetté nyilvánításáról
133/2003. Előterjesztés forgalomképes törzsvagyonból forgalomképtelen törzsvagyonba való átminősítéséről
134/2003. Előterjesztés háziorvosi működtetési jog átadásáról
135/2003. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok tevékenysége hatékonysági vizsgálatára vonatkozó megbízásról
136/2003. Előterjesztés a helyi birtokhasznosítási bizottságba jelölt tag megválasztásáról
137/2003. Előterjesztés céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére irányuló pályázatok benyújtásáról
138/2003. Előterjesztés céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére irányuló pályázatok benyújtásáról
139/2003. Előterjesztés céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére irányuló pályázatok benyújtásáról
140/2003. Előterjesztés céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére irányuló pályázatok benyújtásáról
141/2003.

Előterjesztés a Nevelési Tanácsadó és Beszédjavító megyei fenntartásba történő átadásáról

melléklet

142/2003. Előterjesztés az önkormányzati bérlakást igénylők 2003. évi sorrendet megállapító várakozó listájára tett fellebbezésről
143/2003. Előterjesztés Egészségügyi ellátási szerződés módosításáról
144/2003. Előterjesztés a fűtéskorszerűsítés második alprogramjának megvalósításáról hirdetmény közzététele nélkül indítandó gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárással
145/2003. Előterjesztés Endrei Jánosné közgyógyellátása ügyében
146/2003. Előterjesztés Szentendre város Szabályozási Tervének felülvizsgálatáról
147/2003. Előterjesztés Pest Megye Önkormányzatával oktatási intézmények átadás-átvételéről szóló megállapodás tulajdoni kérdéseiről
148/2003. Jelentés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
149/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról a Költségvetési és Vagyon valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságokra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
150/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról a Költségvetési és Vagyon valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságokra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
151/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról a Költségvetési és Vagyon valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságokra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
152/2003. Beszámoló a Művelődési és Kisebbségi Bizottság a város által szervezett ünnepségek és rendezvények programjáról átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
153/2003. Sürgősségi indítvány az Önkormányzat tulajdonában lévő 7131 hrsz-ú ingatlan vételárának elfogadására
154/2003.

Sürgősségi indítvány Dr. Hasitz Ágnessel kötendő háziorvosi szerződésről

melléklet

155/2003. Sürgősségi indítvány a CAF rendszer kialakítására és az ISO 9001:2000 szerinti szabványra történő átállás megvalósítására benyújtandó pályázathoz
156/2003. Sürgősségi indítvány Pest Megye Díszpolgára Cím, Pest Megyéért Emlékérem és egyéb Pest Megyei díjak adományozásának javaslattételéhez
157/2003. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2003. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
158/2003. Előterjesztés a fűtőműben történt gázmotoros fejlesztéssel kapcsolatos hőszolgáltatási szerződés módosításáról
159/2003. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának fenntartásában maradó oktatási intézmények gazdálkodási jogkörének módosításáról
160/2003. Előterjesztés közterület minősítésű ingatlanok, valamint lakások törzsvagyonból való kivonásáról és az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzat vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. számú rendelet módosításáról
161/2003. Előterjesztés ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról
162/2003.

Előterjesztés a Szentendre, Görög u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról

melléklet

163/2003. Előterjesztés a Pismány szennyvízcsatornázás I. ütem tervezéséről
164/2003. Előterjesztés Pilisszentlászló csatlakozásáról Szentendre Város Önkormányzata által szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz
165/2003. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. ÖKO-Pannon Kht-vel kötendő szerződéshez szükséges Önkormányzati szándéknyilatkozat aláírásáról
166/2003.

Előterjesztés az egészségügyi ellátási szerződéshez kapcsolódó, az önkormányzati vagyon használatba adásáról szóló megállapodásról

melléklet

167/2003. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Helyi Építési Szabályzata, és Szabályozási Terve Felülvizsgálatának megrendeléséről
168/2003. Sürgősségi indítvány jegyzői feladatok ellátásáról a jegyzői pályázat eredményes elbírálásáig
169/2003. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások bérlőinek kijelöléséhez, valamint lakásigény benyújtás elutasítására tett fellebbezésről
170/2003. Előterjesztés a városi kitüntető díjak adományozásáról
171/2003. Jelentés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
172/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 06. 10. – 2003. 09. 15. közötti időszakban
173/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 05. 29. – 2003. 09. 15. közötti időszakban
174/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
175/2003. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézetben a közreműködői szerződésekhez történő hozzájárulásról
176/2003.

Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Programhoz történő csatlakozási szándéknyilatkozat jóváhagyásáról

melléklet

177/2003. Előterjesztés a Belügyminisztérium által meghirdetett  “az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos önkormányzati kiadások támogatására 2003-ban”   – a Szentendre, Alkotmány u. 14. szám alatti épület homlokzat-felújítási munkálataira – pályázat benyújtásáról
178/2003. Előterjesztés a Belügyminisztérium által meghirdetett  “az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos önkormányzati kiadások támogatására 2003-ban”   – a Szentendre, Alkotmány u. 14. szám alatti épület homlokzat-felújítási munkálataira – pályázat benyújtásáról
179/2003. Előterjesztés építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos önkormányzati kiadások támogatásának elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról
180/2003. Előterjesztés “Integrált helyi fejlesztések ösztönzése” Phare pályázaton történő indulásról
181/2003. Előterjesztés központi pályázaton támogatást elnyert cél (ART-mozi létesítése) megvalósításának megerősítéséről
182/2003. Előterjesztés pályázati önrész biztosítása az “Információs technológia az általános iskolákban” című pályázathoz
183/2003. Sürgősségi indítvány oktatási épület bővítésére, felújítására illetve információs rendszerek és eszközök beszerzésére irányuló pályázatról
184/2003. Sürgősségi indítvány oktatási épület bővítésére, felújítására illetve információs rendszerek és eszközök beszerzésére irányuló pályázatról
185/2003. ÜRES
186/2003. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 2004. szeptember 1-től szervezendő nyelvi előkészítő osztály indításáról
187/2003. Előterjesztés közterület minősítésű ingatlanok törzsvagyonból való kivonására és az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. számú rendelet módosításáról
188/2003.

Előterjesztés a Kisebbségi Önkormányzatokkal kötendő megállapodás jóváhagyására

melléklet

189/2003. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a SZEBETON Rt-ben lévő részvényeinek értékesítéséről
190/2003.

Előterjesztés a Controll Rt-vel kötendő, az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszerre történő áttérésről szóló szerződés-tervezetről

melléklet

191/2003.

Előterjesztés az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása feladat- és hatáskör ellátásáról szóló, az egyes térségi önkormányzatokkal kötött társulási megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

melléklet

192/2003. Előterjesztés értékesítési határidő meghosszabbítására
193/2003. Előterjesztés Szentendre, Cseresznyés utca házszámozásának megváltoztatásáról
194/2003. Előterjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány” Felügyelő Bizottság tagságában történt, személyi változásból adódó alapító okirat módosításáról
195/2003. Előterjesztés az “Egészséges Városért Közalapítvány” Kuratóriumi tag személyében történt változásból adódó alapító okirat módosításáról
196/2003. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 20/2003. (V.15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a megüresedett önkormányzati lakásról és hasznosításáról
197/2003. Előterjesztés a Deliberate Kft-vel kötött ingatlanhasznosítási szerződés módosításáról
198/2003. Sürgősségi indítvány dr. Kiss László összeférhetetlenségi ügyében
199/2003. Előterjesztés munkacsoport tag lemondása, valamint új tag és elnök megválasztása tárgyában
200/2003. Előterjesztés fellebbezés elbírálása állattartási ügyben
201/2003.

Előterjesztés “Integrált helyi fejlesztések ösztönzése” Phare pályázaton történő indulásról

melléklet

202/2003. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
203/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 09. 16. – 2003. 10. 28. közötti időszakban
204/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által – a sport célú önkormányzati támogatások odaítélése, valamint a város által szervezett ünnepségek programjának összeállítása – a Művelődési és Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskörében tett intézkedésekről a 2003. 10. 01. – 2003. 10. 31. közötti időszakban
205/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a bérbeadói jogok – önkormányzati bérlakásra kötött lakásbérleti szerződés meghosszabbítása – Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 08. 10. – 2003. 10. 15. közötti időszakban
206/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a lakossági út- és közmű társulások támogatása című pályázat kiírásnak és döntésnek a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003.03.25. – 2003.10.31. közötti időszakban
207/2003. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet módosításáról
208/2003. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési koncepciójáról
209/2003.

Előterjesztés a belváros forgalmi rendjének kialakítására és parkolási rendszerének megvalósítására, a megvalósítás műszaki, pénzügyi és jogi lehetőségeire ajánlattétel kérése

melléklet

210/2003.

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről című jegyzékben szereplő taneszközök beszerzésének teljesítéséről

melléklet

211/2003. Előterjesztés az általános iskolák beiratkozási, működési (felvételi) körzethatárainak felülvizsgálatáról a Képviselő-testület 37/2003. (III.11.) Kt. sz. határozat alapján
212/2003.

Előterjesztés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról

melléklet

213/2003. Előterjesztés Szentendre, Püspökmajor ltp. Kálvária út – Hamvas Béla u. – Fehérvíz u. – Széchenyi tér által határolt terület beépítésének koordinálásával megbízott ad hoc bizottság újjászervezése
214/2003. Előterjesztés a “Biztonságos Városért Közalapítvány” kuratóriumi tag személyében történt változásból adódó alapító okirat módosításáról
215/2003. Előterjesztés Pismány szennyvízcsatornázása I. üteméhez lakossági pénzeszközök bevonásáról
216/2003.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2004. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

217/2003. Beszámoló a város környezetvédelmi helyzetéről
218/2003.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. Alapító Okiratában a véleményezés rendjének szabályozásáról

melléklet

219/2003.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról

melléklet

220/2003.

Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Közhasznú Társaság Alapító Okiratában a véleményezés rendjének szabályozásáról

melléklet

221/2003.

Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Közhasznú Társaság javadalmazási szabályzatának elfogadásáról

melléklet

222/2003. Előterjesztés dr. Kiss László képviselő összeférhetetlenségi ügyében
223/2003. Jelentés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
224/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a népjóléti igazgatás területén a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003. 10. 29. – 2003. 11. 19. közötti időszakban
225/2003. Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális és Családvédelmi Bizottságra – a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiírása és odaítélése – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
226/2003. Beszámoló a  Költségvetési és Vagyon Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság együttes ülésére átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 7838 hrsz-ú, 9876 hrsz-ú, 4416/4 hrsz-ú ingatlanok értékesítésről a 2003. 09. 01. – 2003. 11. 15. közötti időszakban
227/2003. Beszámoló a Művelődési és Kisebbségi Bizottság átruházott hatáskörben tett intézkedéséről a Szentendrei Nyár rendezvénysorozatról, valamint a sportegyesületek támogatása pályázati eredmény tárgyában a 2003.10.01. – 2003.11.30. közötti időszakban
228/2003. Beszámoló a     Szentendrei Sztaravodai úti köztemetőt üzemeltető 2002. évi beszámolójának elfogadásáról átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2003.10.01. – 2003.11.27. közötti időszakban
229/2003. Sürgősségi indítvány Art mozi megvalósításához építő és szállító partnerek kiválasztásáról
230/2003. Előterjesztés a fűtőműben történt gázmotoros fejlesztéssel kapcsolatosan felmerült költségekről
231/2003. Előterjesztés     a Városi Szolgáltató Rt. Igazgatóságának  56/2003. (10. 27.) Ig. sz. határozatában foglaltakkal kapcsolatos Képviselő-testületi álláspont kialakításáról
232/2003.

Előterjesztés  a Városi Szolgáltató Rt. új felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról

melléklet

233/2003.

Előterjesztés szándéknyilatkozat aláírásáról az Öko – Pannon Kht által működtetett szelektív hulladékhasznosító rendszerhez történő csatlakozásra

melléklet

234/2003. Előterjesztés jegyzői pályázat elbírálásáról
235/2003. Előterjesztés a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 51/1999. (XII.24.) Önk. sz. rendelet módosításáról
236/2003. Előterjesztés közterület minősítésű, valamint házas ingatlanok törzsvagyonból való kivonásáról és az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. számú rendelet módosításáról
237/2003.

Előterjesztés Bolgár u. – Kertész utcai parkoló kialakíthatósága érdekében történő ingatlancseréről

melléklet

238/2003. Előterjesztés Szentendre, Bogdányi u. 34. és 34/a ingatlanok hasznosításra kijelöléséről
239/2003. Beszámoló az ÁNTSZ  Szentendre Városi Intézete 2003. évi tevékenységéről
240/2003. Előterjesztés a polgármester, alpolgármester és a  munkacsoportok díjazásáról szóló 49/2003. (III.11.) Kt. számú határozat 1., 2., 3. pontjainak módosításáról
241/2003. Beszámoló a Deliberate Kft-vel kötött ingatlanhasznosítási szerződésből eredő üzemeltetési díjhátralék behajtásáról
242/2003. Előterjesztés ingatlanértékesítés előkészítéséről Sportcsarnok-uszoda létesülése céljából
243/2003. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 2003. évben értékesítésre történő kijelöléséről
244/2003. Előterjesztés ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról
245/2003.

Előterjesztés  intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

246/2003. Előterjesztés  az önkormányzati  fenntartású intézmények alapító okiratainak módosításáról
247/2003.

Előterjesztés     Szentendre Város Önkormányzatának Gazdasági ellátó Szervezete Alapító okiratának  módosításáról

melléklet

248/2003. Előterjesztés  a fenntartói képviselet delegálásáról a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium és az Izbégi Általános iskola iskolaszékébe
249/2003.

Előterjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyására

melléklet

250/2003. Előterjesztés Turisztikai Tanács létrehozásáról
251/2003. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat könyvvizsgálója szerződésének meghosszabbításáról
252/2003. Beszámoló a hivatali ügyintézés, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól
253/2003. Előterjesztés az “Egészséges Városért Közalapítvány” Felügyelő Bizottsági tag személyében történt változásokból adódó alapító okirat módosításáról
254/2003.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési koncepciójáról

melléklet

255/2003.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának az OTP Bank Rt.-vel kötendő bankszámla szerződésről

melléklet

256/2003. Képviselői indítványra az “előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 2003. évben értékesítésre történő kijelöléséről” szóló  napirendi pont kiegészítése

 

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
hét 15

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 15

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
hét 15

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
hét 15
hét 15

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
hét 15
hét 15
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
pén 19

Szerb búcsú

augusztus 19.. 10:00 - 22:00
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
vas 28
vas 28