Talajterhelési díj

Ügyintéző: Gócsa Márta

Tel.: +36 26/300-407


Ügyleírás:

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A talajterhelési díjról szóló bevallást minden év március 31-ig kell benyújtani, és a bevallásban közölt talajterhelési díjat ugyanezen időpontig kell megfizetni.

A talajterhelési díj bevalláson fel kell tüntetni

  • a bevallást benyújtó személyes adatait,
  • a díjfizetéssel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát
  • a tárgyévben felhasznált vízmennyiséget.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, a meghatározott egységdíj mértéke (1.200 Ft/m3), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (3) határozza meg.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

Fentiek alapján Szentendrén a talajterhelési díj mértéke a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint 2012. február 1-jétől havonta köbméterenként 3600 Ft.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Csőtörés vagy meghibásodás esetén, amennyiben ezt hivatalos dokumentumokkal igazolja, az elszivárgott vízre van mentesség.

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A bevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne: https://ohp-20.asp.lgov.hu/

Felhívjuk figyelmét, hogy az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései alapján az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett.

Ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Eljárás illetéke: Az eljárás az adózó számára illetékmentes.

Illetékességi terület: Szentendre

Jogorvoslat típusa, benyújtási határideje, illetéke:

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie önadózás keretében, a benyújtott bevallással kapcsolatos határozat nem készül, az adózó folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

 Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 21/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)


Nyomtatványok:

Talajterhelési díj bevallás >>>

 

« 2023. szeptember » loading...
h K s c p s v
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
ked 26

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 26

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.
ked 26

Mozdulj, Szentendre!

szeptember 2. - szeptember 30.