Gyakran ismételt kérdések az adózással összefüggésben

 1. TUDOK-E E-MAIL FORMÁJÁBAN ÜGYET INTÉZNI?

Nem, e-mail formájában érdemi ügyintézésre nincs lehetősége, az ilyen formában érkezett leveleket Adóhatóságuk csak tudomásul veszi. E-mail-ben kizárólag általános tájékoztatás adható.

 1. HOL TALÁLOM AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓIRODÁJÁHOZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOKAT?

Magánszemélyek ügyeiket kétféle módon intézhetik:

Az alábbi link beírásával, ki kell választani a megfelelő nyomtatványt és postai úton, vagy személyesen eljuttatni a Szentendrei Polgármesteri Hivatalba:
https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/helyi-adok/

Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, az alábbi link beírásával, Szentendre Város Önkormányzata kiválasztása után a megfelelő dokumentum kikeresése, és kitöltése után az űrlapot ügyfélkapun keresztül eljuttathatja a Hivatalunkba:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Társas vállalkozások és egyéni vállalkozók ügyeiket kizárólag elektronikusan intézhetik.

Az alábbi link beírásával, Szentendre Város Önkormányzata kiválasztása után a megfelelő dokumentum kikeresése, és kitöltése után az űrlapot ügyfélkapun keresztül eljuttathatja a Hivatalunkba:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 1. VÁSÁROLTAM/ELADTAM AZ INGATLANOMAT

Be kell-e jelenteni és ha igen, akkor hogyan tudom ezt megtenni?

Igen, be kell jelenteni. Amennyiben olyan ingatlant vásárolt, amelyen van építmény, akkor építményadó adatbejelentést kell tennie. Ha olyan ingatlant vásárolt, amelyen nem áll építmény, akkor magánszemélyeknek magánszemélyek kommunális adója adatbejelentést, társas vállalkozóknak telekadó adatbejelentést kell tenni.

Az adózás rendjéről szóló (Art.) 2017. évi CL. törvény 7.§ 1. pontja és a 18.§-a, illetve a 2.   II.A) 4. pontja alapján adózónak az építményadó/telekadó adókötelezettségének keletkezésének/megszűnésének bekövetkezéstől számított 15 napon belül adatbejelentést kell tennie az önkormányzati adóhatóság felé.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-a alapján az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa.

Ez azt jelenti, hogyha az ingatlanban tulajdonosváltás történik, akkor az eladó(k) illetve a vevő(k) az ingatlan értékesítésének/vásárlásának a tényét formanyomtatványon jelenti(k) be, melynek elérhetőségeit itt találja:
https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/helyi-adok/epitmenyado/ telekadó/kommunális adó;  adatbejelentés építményadóról/telekadóról/kommunális adóról.

Elektronikus kitöltési és beküldési lehetőség: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas, adatbejelentés építményadóról/telekadóról/kommunális adóról.

Az adatbejelentésnek az alábbi formáit választhatja:

 1. a fenti űrlapot kitölti és aláírva, postai úton eljuttatja a hivatalunkhoz (2000 Szentendre, Városház tér 3. szám);
 2. a fenti űrlapot kitölti és az ügyfélfogadási időben – melynek időpontját a honlapon megtalálja – elhozza személyesen;
 3. a fenti űrlapot elektronikusan tölti ki, és elektronikusan eljuttatja a hivatalunkba (az e-mail nem fogadható el).
 1. A FOLYÓSZÁMLÁMON HÁTRALÉK/ TÚLFIZETÉS MUTATKOZIK

Miből keletkezett a hátralék? Hogyan tudom a túlfizetést visszaigényelni?

A folyószámla egyeztetésére e-mail formájában nincs lehetősége.

Amennyiben folyószámla-egyeztetést szeretne, az alábbi módon teheti meg ezt:

 • egy folyószámla egyeztetésről szóló levelet ír adóhatóságunkhoz, és postai úton eljuttatja a hivatalunkhoz (2000 Szentendre, Városház tér 3. szám),
 • az ügyfélfogadási időben – melynek időpontját a honlapon megtalálja – , befárad személyesen,
 • az E-önkormányzat portálon keresztül – ún. e-papír formájában– eljuttatja kérését,
 • amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ felületen lekérdezheti folyószámla-egyenlegét.

A folyószámláján lévő túlfizetést az alábbiak szerint igényelheti vissza:

Az alábbi nyomtatványt kitöltve, aláírva adóhatóságunknak kérem eljuttatni, személyesen az ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a 2000 Szentendre, Városház tér 3. szám alatti címre, vagy elektronikus formában (ügyfélkapu segítségével):
https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/helyi-adok/tulfizetes-rendezese/,

illetve, ha rendelkezik ügyfélkapuval: a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ felületen ki kell választani a megfelelő önkormányzat nevét, a túlfizetés visszaigénylése nyomtatványt és elektronikus úton (nem e-mail) eljuttatni az adóhatósághoz.

Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 74/A. §-a alapján:

Az adózót megillető túlfizetés összegét az adóhatóság hivatalból is elszámolhatja, már lejárt esedékességű tartozásra. Az iparűzési adó számlán fennálló túlfizetést – az adónem előleg típusú adózása miatt – nem minden esetben lehet (célszerű) átvezetni a hátralékos adónemre. Az iparűzési adó bevallásban szereplő „G” jelű lap kitöltésével az adózó rendelkezhet a túlfizetésről.

 1. A GÉPJÁRMŰVEMET ELADTAM/ VÁSÁROLTAM

Be kell-e jelenteni, illetve hol/hogyan kell befizetnem?

A helyi adóhatóságnak nem kell bejelenteni. A gépjárművek adóztatását, kezelését, nyilvántartását 2021.01.01. napjától a NAV (Nemzeti Adó és Vámhivatal) végzi, így a helyi adóhatósághoz sem befizetési sem bejelentési kötelezettsége nincs.

 1. „NULLÁS IGAZOLÁSRA”/ADÓIGAZOLÁSRA VAN SZÜKSÉGEM

Hogyan kell ezt igényelni?

A nullás igazolási kérelmét a https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok/ portálon keresztül „kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására megnevezésű nyomtatvány” kiválasztásával és kitöltésével, kell eljuttatnia a hivatalunkba.

Amennyiben magánszemély kéri, abban az esetben az alábbi elérhetőségen https://szentendre.hu/wp-content/uploads/2019/01/11_1_Adohatosagi_igazolas_kiadasa_kerelem_2019_Szentendre.pdf találja meg a nyomtatványt.

 1. AZ ADÓKÖTELEZETTSÉGEMET NEM TUDOM BEFIZETNI

Kérhetek-e és ha igen, hogyan méltányossági illetve részletfizetési kérelmet?

Igen, társas vállalkozások a tőke tartozásra részletfizetési / fizetési halasztási a késedelmi pótlékra részletfizetési/méltányossági kérelmet nyújthatnak be. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók pedig automatikus részletfizetési / méltányossági kérelmet is benyújthatnak.

A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken találja:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=%2Fszolgaltatasok (válassza a részletfizetési/méltányossági kérelem opciót)
https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/helyi-adok/meltanyossagi-kerelem/

 1. VÁLLALKOZÁST SZERETNÉK INDÍTANI SZENTENDRÉN

Hogyan kell ezt megtennem? Mi a teendőm?

A vállalkozása bejelentését, a NAV-on keresztül kell elindítania. Ha ezt megtette, akkor az adatokat a NAV átküldi a helyi adóhatósághoz.

Ha egyébként a helyi adóban is a KATA adózási módot szeretné választani, akkor az e-önkormányzat felületén ( https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok ) található bejelentkezési nyomtatványt is ki kell töltenie és elektronikus úton eljuttatni hozzánk. (az e-mail erre nem alkalmas)

Ha nem a KATA-s adózási módot választja, akkor minden évet követő május 31. napjáig iparűzési adó bevallást kell kitöltenie (szintén a NAV-on keresztül) és eljuttatni adóirodánkba.

Általánosságban az iparűzési adó mértéke: az adóalap 2%-a.

 1. KATA-S VÁLLALKOZÓ VAGYOK ÉS A TEVÉKENYSÉGEMET SZÜNETELTETEM

Be kell-e jelenteni? Kell-e fizetnem és mi a teendőm?

A vállalkozás szünetelését be kell jelentenie, a NAV honlapján található változásbejelentési nyomtatványon keresztül, és/vagy az E-önkormányzat felületén keresztül a változásbejelentési nyomtatvány kitöltésével.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B.§ (6) alapján, amennyiben a vállalkozó az adott évben egy vagy több alkalommal szünetelt, és a KATA-s adózást választotta a helyi adóban, akkor a következő év január 15. napjáig adóbevallást nyújt be.

Ez azt jelenti, hogy a bevallásban szereplő pénzügyi adatok alapján, a folyószámlán az előírt adó kötelezettség korrigálódik, de a bevallás benyújtásáig az előírt KATA-t meg kell fizetnie. (pl. a 2021.évről, 2022. január 15. napjáig kell a bevallást benyújtani.)

 1. ELEKTRONIKUSAN SZERETNÉK ÜGYET INTÉZNI, HOGYAN TEHETEM EZT MEG?

Az önkormányzat felé benyújtandó nyomtatványokat az alábbi elérhetőségen találja:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Erre a nyitólapra kell bejelentkezni az ügyfélkapu segítségével, ki kell választani az önkormányzat nevét. (A második sorban is szükséges kiválasztani az önkormányzat nevét – Szentendre Város Önkormányzat.) Ezt követően az űrlapkereső segítségével meg kell keresni a megfelelő nyomtatványt és online kitölteni. Ha ez megtörtént, akkor elektronikusan elküldeni.

A további részletes tájékoztatót a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato felületen találja meg.

 1. ELEKTRONIKUSAN SZERETNÉK ÜGYET INTÉZNI, HOGYAN KELL KIVÁLASZTANI A SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT?

Az erre vonatkozó részletes tájékoztatót a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato felületen találja meg. A tájékoztató 7. oldalán – lépésről lépésre – bemutatásra kerül, hogyan választjuk ki a megfelelő önkormányzatot.