2023. október 26., 16:01

A városi intézményeket a HÉV-állomással összekötő kerékpárúttal kapcsolatos lakossági változtatási javaslatok nagy részét nem támogatja a pályázatot elbíráló hatóság. Így az önkormányzat hiába akart eleget tenni a lakossági igényeknek, arra nincs lehetőség, a tervektől eltérő megvalósítás ugyanis veszélyeztetné a pályázati támogatás kifizetését. Az önkormányzat a Bükkös-patak természetközeli helyreállítására készül, a témáról szakértői egyeztetés volt a Városházán..

A városi intézményeket a HÉV-állomással összekötő kerékpárút megépítése kapcsán lehetőség nyílik arra, hogy a Bükkös-patak természetközeli helyreállítására vonatkozó terveket elkészítsük, majd azokat megvalósítsuk. Így például a hetvenes évek óta létesült beton műtárgyakat visszabontva visszaállítsuk a természetes élőhelyeket – mondta a Szentendre.hu-nak Fülöp Zsolt polgármester.

Ismert, hogy az októberi testületi ülésen úgy döntöttek a képviselők, hogy a városi intézményeket a HÉV-állomással összekötő kerékpárút megvalósítása során a lakossági észrevételeket figyelembe véve a Szegedi utca-Művész tér (Mókus híd) közötti szakaszon a meredek rámpa akadálymentes átépítését jelenlegi szélességben valósítja meg az önkormányzat. Ezen túlmenően arról is döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat indítson műszaki és környezetvédelmi vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy a Bükkös-patak folyás szerinti bal partján milyen feltételekkel lehetne gyalogos és kerékpárutat kialakítani. 

Miután a lakossági felvetések végrehajtása eltérést jelentene az eredeti pályázati anyagban foglaltaktól, a polgármester állásfoglalást kért a Miniszterelnökség Aktív Mobilitási Főosztályától, félő ugyanis, hogy az eredeti tervektől való eltérés a támogatás részleges vagy teljes megvonását eredményezheti. Ezzel kapcsolatosan a hatóság közölte, előzetesen hivatalos állásfoglalást nem adhat azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben vonható meg a támogatás, ha nem az eredeti műszaki tartalommal valósul meg a beruházás. A támogatás mértékének megvonása, illetve ennek megállapítása csak a megvalósulás után, a pénzügyi elszámolás során lehetséges – olvasható a tájékoztató levelükben. E mellett arról tájékoztatták az önkormányzatot, hogy a módosításokat a támogató (Miniszterelnökség Aktív Mobilitási Főosztály) tervzsűrijével is jóvá kell hagyatni.

A lakossági javaslatok nagy részét nem támogatja a hatóság

A hatóság válaszában egyértelművé tette, hogy a lakosság által kezdeményezett változtatások nagy részét nem támogatja. Október 13-án a mobilitási főosztály helyszíni bejárást tartott a Bükkös-parton részben elkészült, részben tervezett kerékpáros nyomvonalon. Áttekintették a terveket, megvizsgálták a lakossági észrevételeket. Ennek alapján készült el a tervzsűri nyilatkozata, amely itt olvasható .

A levél tanúsága szerint a lakossági kérések többségét nem, egy részét viszont feltételekkel támogathatónak tartják. A tervzsűri – egyebek mellett – nem támogatja a Bükkös-parton a Szegedi és a János utca közötti szakaszán az útszélesítés, a támfal és a szalagkorlát építésének elhagyását. Szintén nem tartja támogathatónak a kerékpáros nyomvonal túloldalra történő áthelyezését sem, mert ehhez két keskeny gyalogoshidat kellene megfelelő szélességűre átalakítani, ami sem a projekt befejezésének határidejébe, sem a pénzügyi keretbe nem fér bele. Bár az a koncepció, hogy a patak másik oldalán vezessék a kerékpáros nyomvonalat, szintén fakivágással, a zöldfelület megbolygatásával jár, az önkormányzat az október 11-i határozatának megfelelően – a mostani, pályázati kereten kívül – felméri a patak másik oldalán vezetendő kerékpáros nyomvonal kivitelezésének lehetőségeit.

A tervzsűri részben elfogadta a lakossági kérést, így elhagyható a Szegedi utcai hídnál a sarkon álló ingatlant érintő szélesítés, illetve a RENO-matracok elhelyezése. A képviselő-testület október 11-i döntése értelmében a jelenlegi szélességben akadálymentesített rámpa kialakítására kerül sor.

A Szegedi utca és a Művész tér közötti szakaszon tehát a tervzsűri az említett kivételekkel a kiviteli terveken szereplő műszaki megoldás megvalósítását támogatja. Az érintett szakaszon a meglévő aszfaltburkolat balesetveszélyes, mert felnyomták a fák gyökerei. A meglévő burkolatszélesség nem felel meg az Útügyi Műszaki Előírásban meghatározott minimális (elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút esetén 2,75 m szélességű) értéknek, ezért a miniszterelnökség állásfoglalása szerint a megtervezett szélesítés és burkolat-felújítás nem hagyható ki a projektből.

Az önkormányzat a patak természetközeli helyreállítását tervezi

–  Ugyanakkor a partfalat nem bolygatják az útépítés során, a fák gyökérzetének közelében pedig kézi munkavégzés zajlik, hogy megóvják a növényzetet. Az is fontos fejlemény, hogy szerdán megbeszélést tartottunk Dukay Igor természetvédelmi szakértővel, Pocsai Bertával, a Bükkös part egyesület elnökével, Hernádi Krisztinával, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjával, Hazai Attila főkertésszel, valamint Kiss Gabriella főépítésszel, ahol abban egyeztünk meg, hogy a Bükkös-patak revitalizációs tervének első lépéseként új, a természetvédelmi szempontok figyelembevételével összeállított vízjogi tervet készítünk. Erre azért van szükség, mert az 1970-es években kiadott vízügyi terv érvényes ma is, abban pedig a patakpart és meder kikövezése szerepel. Ezen túlmenően természetvédelmi és kezelési tervet is készít az önkormányzat, amely figyelembe veszi, hogy a Bükkös-patak teljes városi szakaszára más-más vízjogi szabályok vonatkoznak – mondta a polgármester. – A tervek célja, hogy a patak teljes városi szakaszán a természetes állapotot állítsuk vissza. Fontos cél az is, hogy a hetvenes években kibetonozott részeket, illetve ahol lehetséges, a parton azóta elhelyezett műtárgyakat visszabontsuk, ezzel segítve a természetes élőhelyek kialakulását. Ezeket a terveket a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság novemberi ülésén előterjesztjük. 

Fülöp Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy Dukay Igor javaslatára kísérleti jelleggel a nemzeti parkokban használatos, természetes partfal megerősítésre is sor kerül majd. Arról is döntöttek a megbeszélésen, hogy november közepén a szakemberekkel közösen helyszíni bejárást tartanak, amelyen kijelölik azokat a helyeket, ahol fa-, cserje és gyeptelepítésre kerül majd sor. Erre elkülönített összeg áll rendelkezésre. A polgármester azt is elmondta, hogy a kerékpáros klubtól érkezett levél szerint nem szükséges szalagkorlát a Szegedi utcai gyalogosátjárónál, viszont kerékpáros korlát igen. A Vashídnál azonban a szintkülönbség miatt a kerékpáros klub is  szükségesnek látja szalagkorlát telepítését.  A felvetést az önkormányzat eljuttatja az illetékes hatósághoz, és állásfoglalást kér annak tartalmáról, illetve hogy eszerint is megvalósítható a beruházás, vagy ragaszkodni kell az eredeti, a Szegedi utcánál szalagkorlátot tartalmazó elképzeléshez.