2023. október 13., 12:35

A képviselő-testület októberi ülésén megtárgyalta azokat a lakossági észrevételeket, kifogásokat, amelyek a városrészeket összekötő kerékpáros nyomvonal Bükkös-parti szakaszával kapcsolatban fogalmazódtak meg a múlt heti bejáráson, illetve a lakossági petícióban. A testület úgy döntött, hogy az önkormányzat a lakossági igények alapján a projektet a támogatási forrás elvonását nem kockáztató, kisebb módosítással változatlan tartalommal valósítja meg. A döntés értelmében a Szegedi utca és a Mókus híd közötti szakaszon nem változik a jelenlegi közlekedési infrastruktúra, a Szegedi utcánál ugyanakkor a jelenlegi szélességben megépül az akadálymentes rámpa.   

Fülöp Zsolt a napirend bevezetőjében röviden összefoglalta a 2016-ban elfogadott, majd 2017 májusában támogatást nyert projekt történetét, a feltételes közbeszerzés alapján elindított plusz támogatási kérelem benyújtását. (Erről ITT írtunk korábban.) A polgármester hangsúlyozta: a nyomvonalat az előző városvezetés idején dolgozták ki, és sajnálatos, hogy akkor nem történt meg a megfelelő lakossági egyeztetés, de nincs értelme visszafelé mutogatni. A projekt lezárulta után ugyanakkor le kell vonni a tanulságokat a jelenleg kialakult helyzetből is.

A polgármester fontosnak tartotta leszögezni, hogy a városrészeket összekötő kerékpáros nyomvonal megvalósításával a város többet nyer, mint veszít és egyúttal kifejezte elkötelezettségét minden olyan megoldás mellett, amely az autós közlekedés alternatíváit támogatja.

Elmondta, hogy a lakossági igények alapján az önkormányzat megkereste a projektet támogató hatóságot (Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága IH), hogy tisztázódjék a kérdés: milyen lehetőség van a módosításokra anélkül, hogy a támogatási forrás elvesztését kockáztatná a város.  A Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság válaszában egyértelművé tette, hogy a módosítások végrehajtását nem támogatja. A levelet értelmezve a polgármester hangsúlyozta, a támogatás elvesztése és a vállalkozónak kifizetendő munkadíj mintegy 1,3 Mrd forintjába kerülne a városnak, ami vállalhatatlan terhet jelentene. Vagyis más alternatív útvonal kialakítása e projekt keretében nem lehetséges, de az akadálymentesítési követelmények betartása mellett kisebb műszaki változtatásokra van lehetőség.

A lakossági észrevételek fontosságára reagálva a polgármester hangsúlyozta, hogy ettől a projekttől teljesen függetlenül, más forráslehetőségeket keresve az önkormányzat a Bükkös patak folyás szerinti bal oldalán új gyalog- és kerékpáros nyomvonal kialakításának előkészítését is megkezdi.

A napirend megvitatása előtt a polgármester szót adott Maholányi Gabriellának a petíciót aláírók képviselőjének, aki felolvasta a lakossági követelést, amelyben egyebek mellett, azt fogalmazták meg, hogy „a Szegedi utcai játszótér és a Mókus-híd közötti, még érintetlen szakaszhoz semmilyen formában ne nyúljanak!” A követeléssel kapcsolatban a határozati javaslat elfogadásával kompromisszumos megoldás született.

A napirend tárgyalása során a képviselők boncolgatták a 2018-as és a jelenlegi lakossági egyeztetés hibáit. Ugyanakkor többen hangsúlyozták azt is, hogy ennek a projektnek köszönhetően több utcában sikerült szilárd burkolatot kialakítani, felújították a Duna korzó és a Kossuth Lajos utca közötti gyalogos-kerékpáros utat, ami napelemes megvilágítást is kap majd. Ezeket a felújításokat több helyen már évtizedek óta kérte a lakosság és örömmel fogadták, hogy végre megvalósultak.

A testület három határozati javaslatot mérlegelt, végül kilenc igen szavazattal, négy tartózkodás mellett elfogadta, hogy a Szegedi utcánál a jelenlegi szélességben megépül az akadálymentes rámpa, a Szegedi utca és a Mókus híd közötti szakaszon megmarad a jelenlegi közlekedési infrastruktúra. Továbbá a jelenlegi projekttől függetlenül az önkormányzat előkészíti a Bükkös patak folyás szerinti bal oldalán egy új gyalog- és kerékpáros nyomvonal kialakítását.

A projekt kivitelezésének határideje november vége, a támogatással december végéig kell elszámolnia a városnak. A projekt előzményeiről és alakulásáról aloldalunkon részletesen tájékozódhatnak.