2024. április 11., 20:43

Az önkormányzatnak nincs hatásköre, hogy a Bükkös patak partján, a Pilisi utcával szemben lévő területen folyó fakivágások ügyében intézkedjen, ezért az ügyet áttette a szakhatóságokhoz, amelyek jogsértés esetén felléphetnek a tevékenység ellen. A főkertész felhívta a munkálatokat végzők figyelmét, hogy bizonyos méret felett engedélyköteles a fák kivágása. A területen egyébként csak sport- és szabadidős célú építmények építhetők.

Február és március során több lakos is azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a 0188/100 helyrajzi számú, a Bükkös patak partján (a Pilisi utcával szemben) található ingatlanon fák kivágását tapasztalták, illetve hogy ott felállítottak egy villanyoszlopot is. Ennek kapcsán többen is aggodalmukat fejezték ki, többről van szó, mint hogy az ingatlan tulajdonosa a terület bekerítését tervezi, és az iránt érdeklődtek, vajon az önkormányzatnak van-e tudomása arról, mi a terve a tulajdonosnak az ingatlannal.

Az ügyben az önkormánytathoz fordult Zöldendre civil szervezetnek adott válaszában Kiss Gabriella főépítész kifejtette, az ingatlan a jelenleg hatályos Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) szerint beépítésre nem szánt különleges sportterület övezetben található. Az ingatlan az országos ökológiai hálózat része, azon belül ökológiai folyosó. Az ingatlan egy része megtartandó/kialakítandó zöldfelület. Az övezeti szabályok szerint ott csak sport és szabadidős építmények, továbbá az ehhez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű épületek építhetők, a telek területének 10 százalékos mértékéig.

Fontos megemlíteni, hogy a terület már a 2002-es Helyi Építési Szabályzat hatályba lépése óta különleges sport-, szabadidő-, kemping-területek övezetében volt, akkor még beépítésre szánt területként, 15 százalékos beépíthetőséggel.

A terület beépítésére vonatkozó tervek mindeddig nem érkeztek az önkormányzathoz, építési engedélyezési, illetve jegyzői szakhatósági eljárás nem indult, szakmai konzultációra sem került sor.

Miután a területen folyó tevékenységek szabályosságának vizsgálata nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe, a főépítész az egyesület beadványát áttette az illetékes hatóságokhoz (építéshatóság, természetvédelmi hatóság, erdészeti hatóság), amelyek jogosultak eljárni abban az esetben, ha olyan tevékenység kezdődik a területen, amely a vonatkozó jogszabályokba ütközik.

Szentendre főkertésze is járt a területen, és tájékoztatta az ott dolgozókat, hogy meghatározott méret fölött engedélyköteles a fák kivágása. Egyeztetett a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel is, akik arról tájékoztatták, hogy a cserjék kivágása természetvédelmi szempontból nem kifogásolható.