2016.

1/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításáról
2/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről
3/2016.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

mellékletek

4/2016.

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete a Város 2016. évi költségvetéséről

mellékletek

5/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 12/2010. (IV.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
6/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
8/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
9/2016.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 18/2002. (VI.30.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

melléklet_1

melléklet_2

10/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
11/2016.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (IV.18.) önkormányzati rendelete a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

mellékletek

12/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (IV.18.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető díjak és elismerések adományozásának rendjével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
13/2016.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

1 Eves koltsegvetesi beszamolo_SZEI 2015

2 Eves koltsegvetesi beszamolo_BÖLCSŐDE 2015

3 Eves koltsegvetesi beszamolo_FEMÚZ 2015

4 Eves koltsegvetesi beszamolo_GONDOZÁSI 2015

5 Eves koltsegvetesi beszamolo_HIVATAL 2015

6 Eves koltsegvetesi beszamolo_Könyvtár 2015

7 Eves koltsegvetesi beszamolo_ÓVODÁK 2015

8 Eves koltsegvetesi beszamolo_ÖNKORMÁNYZAT 2015

9 ÉVES KÖTLSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ összesített

10 Adósság keletkeztető ügyletek

11 Többéves kihatással járó kötelezettségek

12 Közvetett támogatás

13 Vagyonkimutatás_önk_összesen_2015

14 Részesedések

15 Maradványkimutatás

16 Pénzkészlet kimutatás

14/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításáról
16/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V.30.) Önk. rendeletének módosításáról
17/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2016.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (VI.20.) önkormányzati rendelete a Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

mellékletek

19/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (VI.20.) önkormányzati rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
20/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (VI.20.) önkormányzati rendelete a közterület- és településrész-nevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről
21/2016.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelete a Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

mellékletek

22/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016 (IX.13.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
23/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról
24/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (X.17.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
25/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X.17.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról
26/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (X.17.) önkormányzati rendelete a közterületek, közutak és azok tartozékai bontásáról, valamint az érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező gépkocsik elszállításáról
27/2016.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelete a Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

mellékletek

28/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
29/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításáról
30/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról
31/2016. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről