2023. augusztus 20., 19:55

A hagyományokhoz híven idén is színvonalas ünnepséggel emlékezett meg a magyar államalapításról Szentendre. A város, illetve erdélyi testvérvárosunk vezetői arról beszéltek, hogy bár hazánk sok megpróbáltatáson esett át, mégis megmaradt, mert minden válságból megtalállta a kivezető utat. Fülöp Zsolt arról is beszélt, ma sem más a helyzet, Szent István iránymutatását követve most is meg kell találni a jövőbe vezető utat.

A magyar államalapítás ünnepén is, és bármikor máskor, hittel és meggyőződéssel őrzünk mindent, ami magyar. Szét lehet szakítani bennünket, szét lehet szórni nemzetünket, de a köztünk lévő köteléket olyan hosszúra nyújtjuk, amekkorára szükséges – fogalmazott a város augusztus 20-iki ünnepségének első szónoka, Bokor Tibor, miután a jelenlévők közösen énekelték el a Himnuszt.

Nekünk a haza nem a magasban van, hanem a szívünkben

Testvér városunk, Kézdivásárhely polgármestere a trianoni tragédiára utalva arról is beszélt, hogy a magyar nemzet olyan, mint a gyertyán, hajlik, mint az acélrugó, aztán mindig felegyenesedik. Legnagyobb erényünkként említette, hogy „megtanultunk tervezni, építkezni, összefogni. Megtanultunk álmodni, hinni, kitartani. Harcolni, felállni, újrakezdeni. Újra megtanultunk magyarságunkra, nemzetünkre büszkének lenni. Nekünk a haza nem a magasban van, hanem a szívünkben.”

Fülöp Zsolt polgármester egy televíziós riportot idézve beszélt a jelen nemzedék felelősségéről. A riportban az egyik megszólaló az ünnep jelentőségét firtató kérdésre kérdéssel válaszolt: „Mi közöm hozzá? Messze van már, mint egy másik galaxis, nekem augusztus 20. munkaszüneti napot és tűzijátékot jelent.”

Fülöp Zsolt szerint az Államalapító Szent István ma is igazodási pont, mert több mint ezer évvel ezelőtt ő, és az akkori magyarok válaszoltak a környezeti, politikai, társadalmi kihívásokra. Hozzátette, hasonló kihívásokkal kell ma is megküzdenünk. Szent István a magyar hagyományokra támaszkodva, közös célokat megfogalmazva hozta létre a magyar államot a közös magyar értékek mentén.

Ismét válaszúthoz érkeztünk

Mi közöm hozzá? – ismételte meg a kérdést a polgármester, és rögtön meg is adta a választ. Ahogy államalapító eleink tudták, hogy van közük gyerekeik, unokáik, közösségük jövőjéhez, úgy ma nekünk is van lehetőségünk, hogy „a mai közállapotok megváltoztatására, mint lehetőségként tekintsünk, mert csak ezzel a lelkülettel találjuk meg közös céljainkat úgy, ahogy István király idejében.”

Fülöp Zsolt szerint most ismét válaszúthoz érkeztünk, ahogy egykor Szent István, és nekünk a magyaroknak adott tehetséget felhasználva közösen kell megtalálni a mostani válságos helyzetből kivezető utat, mert a jelenlegi út nem folytatható. A kivezető utat csak Szent István szellemiségét követve találhatjuk meg, és ezen az úton mindenkinek meglesz a szerepe, feladata, mert mindenki tehetségére szükség lesz a sikerhez.

Közös célok, közös jövőképek, közös megvalósítás – fogalmazott a polgármester, majd a délelőtt átadott székelykapu feliratait idézte: „Percre se feledd, testvéred minden magyar, bárhol is éljen! Ahogy egymással bánunk, az a hazánk!”

Egy kapu, két város, két felirat, egy újjászülető 21. századi magyar nemzet! – zárta beszédét Fülöp Zsolt.

Elismerések a Szentendréért dolgozóknak

A megemlékezéseket követően Endrei Judit, korább televíziós műsorvezető, számos kötet szerzője, kulturális szervező vette át Szentendre Város Díszpolgára kitüntetést. Bár az országban elsősorban televíziós személyiségként ismerik, a szentendreiek tudják, hogy Endrei Judit lelkes patriótaként szervez helyi rendezvényeket, alapítója az Első Szentendrei Női Szalon Egyesületnek, a covid idején pedig a Szentendréért Közalapítvány jószolgálati nagyköveteként segítette a várost.

Pro Urbe Emlékérem kitüntetést hárman vehettek át. Az elsőt a Családvédelmi Munkacsoportnak ítélte oda a képviselő-testület. Vezetője, Both Piroska és munkatársai, Bethlen Béláné, Kovács Miklósné és Merganz Jánosné hosszú évek óta segítik az önkormányzat döntés-előkészítő munkáját. Szociális érzékenységük, lokálpatriotizmusuk és szakmailag is kiváló, lelkiismeretes munkájuk megkérdőjelezhetetlen.

Szintén Urbe Emlékérmet vehetett át Gerőcs Katalin. Az Egészséges Városért Közalapítvány elnöke az egészségügy különböző területein dolgozva legfontosabb feladatának az egészségmegőrzés, a prevenció népszerűsítését tekinti. A Kistérségi Civil Kerekasztal egyik létrehozója, húsz éve elnöke az Egészséges Városért Közalapítvány kuratóriumának. Tíz éve az Egészséges Városok Kárpátmedencei Egyesülete Igazgatótanácsának, hat éve a Magyarország Átfogó Szűrőprogramja szakmai bizottságának tagja, a WHO Egészséges Városok Hálózatában ő képviseli városunkat.

A Pro Urbe Emlékérem harmadik díjazottja Dani Zoltán, a Japánkert Magyarország Egyesület elnöke. A kertépítő szakember elkötelezettségét mutatja, hogy nem adta fel a szentendrei japánkert megvalósításának ötletét akkor sem, amikor 2010-ben a városvezetés nem volt különösebben lelkes az elképzeléstől. A 2013 és 2015 között megépített, új és teljesen sajátos térkoncepciót bemutató park ma kedvelt közparkja, turisztikai látványossága a Szentendrének.

Az ünnepség végén a Szentendrén működő egyházak képviselői ökumenikus szertartás keretében megszentelték az újkenyeret, majd a Szózat közös eléneklésével zárult a megemlékezés.

(Fotó: Bácsi Róbert László / Szentendre.hu)