2023. szeptember 7., 18:40

A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. helyzetének tisztázása mellett az új ügyvezető megválasztásával kapcsolatos önkormányzati álláspontról  is döntött a testület szeptember 6-ai rendkívüli ülésén. Az ülésen a képviselők megismerhették a társaság felügyelőbizottságának jelentését a társaság gazdálkodásáról és eszközleltáráról. 

A jelentés szerint a cég bevételei szinte minden évben elmaradtak a tervezettől, így alakulhatott ki az a helyzet, hogy idén júliusra 17 millió forint rövid lejáratú kötelezettséget halmozott fel a társaság, amelynek csaknem a fele, 8 millió forint a Nemzeti Adó-, és Vámhivatallal szemben fennálló adótartozás. Pillanatnyilag a társaság saját tőkéje negatív, azaz alacsonyabb mint a 3 millió forintos törzstőke, ezért a jelentés szerint a lehető leghamarabb legalább a törzstőke szintjéig pótolni kell a társaság saját tőkéjét. 

A vizsgálat kiderítette, hogy a cég vezetésében hiányosságok mutatkoztak. Így az ügyvezető nem jelezte a tulajdonosok felé a pénzügyi problémákat, például az adótartozást illetve nem volt naprakész a pénztári nyilvántartás. Ezen hiányosságok miatt döntött júniusban úgy a testület, hogy pályázatot kell kiírni a TDM vezetésére.

A jelentésből az is kiderült, hogy három alkalommal leltározta a felügyelőbizottság a társaság házipénztárát. A július 3-án tartott leltár során 3 144 598 forint hiányt találtak. Ennek kiderítésére az ügyvezető egy hónapot kapott. A második, augusztus 10-én tartott leltár során 2 370 708 forint hiányt állapítottak meg a jelenlévők. Az ügyvezető magyarázata szerint a korábban talált hiány csökkenését az időközben leadott számlák, illetve egy tévesen, nem az iroda pénzkazettájában elhelyezett készpénz összeg megtalálása magyarázza. A 2 370 708 forint hiány egy részét 721 888 forintot valószínűleg az magyarázza, hogy a mosdó bevételét rosszul számolták. Így a főkönyv szerint még mindig 1 618 556,85 forint hiány áll fenn. A jelentés tanúsága szerint erre az összegre vonatkozóan az ügyvezető azt közölte, a vezetőváltáskor, „2020. február 1-jén általa átvett készpénz jegyzőkönyv szerinti összege nem egyezik a főkönyvi adatokkal, és erről nem tudott, illetve nem kapott tájékoztatást.”

A harmadik, augusztus 24-én tartott leltár során a pénztárban talált készpénz megegyezett a főkönyvben szereplő összeggel, és igazolást nyert, hogy a korábbi egyeztetésen megállapított 721 888 forint hiány valóban el nem számolt tételekből adódott. Az eltérés a korábbi feltételezéssel szemben nem a bevételek téves elszámolásából, hanem a pénztárból kifizetett, de csak utólag, a vizsgálat ideje alatt a pénztárban lekönyvelt kiadásokból adódott. Ugyanakkor az 1 618 556,85 forint hiány újabb, korábban el nem számolt tétel  lekönyvelése után 1 526 772 forintra csökkent, de a hiány okát nem lehetett megállapítani, ezért a felügyelő bizottság a mostanáig nem vizsgált korábbi időszak vizsgálatát tartja szükségesnek.

A testület a jelentést megismerve arról döntött, felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosok taggyűlésén javasolja, hogy az új ügyvezető készítsen

1)  új üzleti tervet a 2023-as gazdasági évre, amelyben meghatározza az önkormányzati támogatás módosított összegét;
2) a Kft szabályzatait vizsgálja felül, a törvényességi szempontok, a vagyon védelmének és a gazdasági célszerűség szempontjainak megfelelően alakítsa át;
3) a Felügyelő Bizottság jelentésében a befektetett eszközökkel kapcsolatos megállapításokat hajtsa végre.

Felkérték a polgármestert, hogy a 2020. január 31. előtti időszak vizsgálatával – külső szakértő bevonásával – derítse ki, hogy mi okozta a főkönyvben kimutatott és a valós pénzkészlet eltérését, és a vizsgálat eredményétől függően a lehetséges jogi lépéseket mielőbb tegye meg.
A TDM Kft. ügyvezetője pedig arra kapott felkérést a testülettől, hogy a Felügyelő Bizottság ellenőrizze és hagyja jóvá a Kft. szabályzatait.

A jelenlévő képviselők mindegyike megszavazta az előterjesztés összes pontját.

A testület arra is felhatalmazta a polgármestert, hogy a társaság tulajdonosainak azt javasolja, a taggyűlésen új vezetőt válasszanak a társaság élére Borbély-Tardy Anna személyében. A Szentendrén élő kulturális szakember a bölcsész egyetemi diploma megszerzése után kommunikációs és jogi területen képezte tovább magát. Dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumában; 2018-tól négy éven át a szentendrei székhelyű MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója volt. Borbély-Tardy Anna pályázatában kiemelte, úgy  véli, hogy a város, és annak turisztikai koncepciójának jó ismerőjeként meg tudná újítani a társaság működését. Annál is inkább, mert Szentendre turisztikai koncepciója „csupa olyan feladatot és prioritást határoz meg, mely kifejezetten kulturális szervezésben jártas, kulturális életet és kínálatot ismerő vezetőt feltételez.”