2024. április 19., 09:16

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2024. április 24-én, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook oldalán. Az előterjesztések ITT tölthetők le.

1. A Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói pályázat elbírálásáról
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szili Mónika
2. Szentendre Egészségügyi Intézményei mammográfiai kapacitásának határozatlan időre történő átadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Dublinszki-Boda Péter
3. Szentendre Város Egészségterv 2024. évi Cselekvési Programjáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Magyar Judit
Karas László
4. A Barcsay Jenő Általános Iskola Kézdivásárhelyi testvériskolai kapcsolatának erősítésére, útiköltség támogatásról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szontagh Istvánné
5. A Rózsa utcában tervezett többcélú fejlesztési beruházásról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Bükki Orsolya
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
6. A Szentendre Barackos út 6964 hrsz-ú ingatlanon való vízvezetési szolgalmi jog bejegyzéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Csemeczki Zita
7. A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma pályázati felhívásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szöllősy-Meggyes Ildikó
8. A Pannónia-tó és környékét érintő TSZT és SZÉSZ módosításhoz készítendő környezeti vizsgálat és értékelés lefolytatásának szükségességéről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Gabriella
9. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2023. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
10. A járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezéséről és a helyi közutak forgalomszabályozási felülvizsgálati programjának elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
11. Szentendre Város 2019. október 14. és 2024. április 10. között teljesített fejlesztéseiről
III. forduló
Tájékoztató Pilis Dániel
alpolgármester
Pilis Dániel
12. Szentendre város tervezett és előkészítés alatt álló fejlesztési, beruházási projektjeiről Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Fülöp Zsolt
13. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Fülöp Zsolt
14. A külkapcsolati tanácsnok munkájáról 2024. január 15. – 2024. április 15.  közötti időszakban Beszámoló Helyes Imre Mihály
képviselő
Helyes Imre Mihály
15. A hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről és az ügyfélfogadás tapasztalatairól a 2019. október -2024. március 31. közötti időszakra vonatkozóan Beszámoló dr. Schramm Gábor
jegyző
dr. Remele Antónia
16. A belső ellenőrzés 2023. évi tapasztalatairól Beszámoló dr. Schramm Gábor
jegyző
Lantos Anna
17. A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné
Nagy Ágnes
18. A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a benyújtott pályázatok vonatkozásában Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Szöllősy-Meggyes Ildikó
dr. Tóth Máté
19. A SPAR Projekt előrehaladásáról a 2024. március 19. és 2024. április 15. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
20. A Szentendre Mobil Applikáció használatáról és tervezett további fejlesztéseiről
a 2024. március 04. és 2024. április 12. közötti időszakban
Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
21. Városi Pedagógiai Díj adományozásáról
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Király Enikő
22. Interpelláció, kérdés
23. Egyebek