2024. február 14., 19:11

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2024. február 21-én, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook oldalán.

NAPIREND

Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1. Szentendre Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.)  önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Novák Andrea
2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Város 2024. évi költségvetéséről szóló …/2024. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Novák Andrea
3. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2023. évi energiahatékonysági beruházásra kapott támogatásáról Beszámoló Fülöp Zsolt
polgármester
Mandula Gergely
4. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2023. évi beszámolójáról és elszámolásáról Beszámoló Fülöp Zsolt
polgármester
Mandula Gergely
5. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkálatok tárgyú szerződésének meghosszabbításáról
Az Mötv.46.§ (2) bekezdése (c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szebeny Ferenc
6. Az Aquapalace Kft. távhő díjának és alapdíjának módosításáról
Az Mötv.46.§ (2) bekezdése (c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Répánszky Júlia
7. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közötti régiókoordinátori közreműködői szerződés módosításáról
A Mötv.46.§ (2) bekezdése (c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Kada-Huszár Adrienn
8. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi közbeszerzési tervéről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Kada-Huszár Adrienn
9. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének közös földgáz beszerzéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Répánszky Júlia
10. Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződések 2023. évi elszámolásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Ilona
11. Az Aquapalace Kft. és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. energiaszolgáltatási szerződésének módosításáról
A Mötv.46.§ (2) bekezdése (c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Répánszky Júlia
12. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti tervének elfogadása Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Mandula Gergely
13. Az adóbevételek és adóhátralékok 2023. évi alakulásáról, valamint az önkormányzati adóhatóság előző évi tevékenységéről Beszámoló dr. Schramm Gábor
jegyző
Siklósy-Dutkai Csilla
14. Az AquaPalace Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Juhász László
15. Szentendre és Térsége TDM NKft. pénzügyi átvilágításával kapcsolatban
Az Mötv.46.§ (2) bekezdése (c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Remele Antónia
16. A köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálatáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Csemeczki Zita
17. Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Németh Szilvia
18. A Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Tárulás 2023. évi tevékenységéről Beszámoló Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Németh Szilvia
19. Szentlászlói út 15/B. földszint 4. szám alatti, 2895/A/2 hrsz-ú ingatlan lakásállományból történő kivonása, valamint értékesítésre való kijelölése Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
20. Az Izbégi Tagóvoda felújításának feltételes közbeszerzés elindítása Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szöllősy-Meggyes Ildikó
21. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
22. A Szentendre Szüret u. 29. 6173/1 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett, változtatási tilalommal kapcsolatos szerződésen alapuló rendelkezési jogot korlátozó tilalom ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Gabriella
23. A közösségi buszközlekedés szerződéseinek módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
 Csemeczki Zita
24. Szentendre Város Polgármestere szabadságának jóváhagyásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szili Mónika
25. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről
(2024. január 24 – február 18-ig)
Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Fülöp Zsolt
26. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné
Nagy Ágnes
27. A Szentendre Mobil Applikáció használatáról és tervezett további fejlesztéseiről a 2023. december 1. és 2024. február 12. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
28. A SPAR Projekt előrehaladásáról a 2024. január 24. és 2024. február 12. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
29. A Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok 2023. évben végzett munkájáról Beszámoló Bizottságok elnökei Bán Edit
Háromszéki Judit
30. A Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Kokovai Szilvia
31. A bizottságok 2024. évi munkatervéről Tájékoztató Bizottságok elnökei Bán Edit
Háromszéki Judit
32. A városrészi költségvetés program fejlesztéseinek előrehaladásáról Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Barna
33. Interpelláció, kérdés

Az előterjesztések innen tölthetők le >>>