Veszélyhelyzettel kapcsolatos határozatok 2021

1_2021 határozat Előterjesztés közterület elnevezésekről – Liget utca
2_2021 határozat Előterjesztés közterület elnevezésekről – Vasúti villasor
3_2021 határozat Előterjesztés Pilisszentlászló Község Településfejlesztési Koncepciója (TFK) és az új Településrendezési Eszközeinek átfogó felülvizsgálata véleményezési szakaszához készült államigazgatási egyeztetési tervdokumentációjának véleményezéséről
4_2021 határozat

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2021. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

5_2021 határozat Előterjesztés a Kőzúzó u. 6. szám alatti ingatlan értékesítésre való kijelöléséről
6_2021 határozat Előterjesztés 0278/2 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonú részének ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről rendelkezés
7_2021 határozat

Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum Szervezeti és Működési Szabályzatának és a múzeum új küldetésnyilatkozatának jóváhagyásáról

melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet

8_2021 határozat

Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum Digitalizálási stratégiájának jóváhagyásáról

melléklet

melléklet

9_2021 határozat

Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum képzőművészeti gyűjteményi revíziója jegyzőkönyvének jóváhagyásáról

melléklet

10_2021 határozat

Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum történeti dokumentumgyűjteményi revíziója jegyzőkönyvének jóváhagyásáról

melléklet

11_2021 határozat Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről
12_2021 határozat

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint az azt szabályozó rendelet tervezetéről

melléklet

13_2021 határozat Előterjesztés   a 6749/3 és a 6753/4 hrsz-ú névtelen közút elnevezéséről
14_2021 határozat

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatának módosításáról

melléklet

15_2021 határozat

Előterjesztés a V8 Uszoda és Szabadidőközpont sávfelosztására vonatkozó kritériumrendszerének elfogadásáról

melléklet

melléklet

16_2021 határozat Előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2021. évi munkatervének elfogadásáról
17_2021 határozat Előterjesztés a Jóléti Bizottság 2021. évi munkatervének elfogadásáról
18_2021 határozat Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság 2021. évi munkatervének elfogadásáról
19_2021 határozat Előterjesztés a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2021. évi munkatervének elfogadásáról
20_2021 határozat

Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre használati szerződésének módosításáról – a hajléktalan ellátást biztosító mobil konténerek használatba adása

melléklet

21_2021 határozat Előterjesztés Szentendre Péter Pál u. 6-1., 1838 hrsz ingatlan térítésmentes tulajdonba vételi kéreleméről közfeladat ellátás céljára
22_2021_határozat Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
23_2021 határozat Sürg-ind-int-Hév-kerékpár-összekötés-I-kozbesz-lezaras-2021-02-10
24_2021 határozat Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról
25_2021_ határozat Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok 2020. évben végzett munkájáról
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
26_2021_határozat Előterjesztés Szentendre Város Polgármestere szabadságának jóváhagyásáról
27_2021_határozat Beszámoló a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Tárulás 2020. évi tevékenységéről
28_2021_határozat Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ellenőrzéséről
29_2021_határozat Beszámoló a CYEB Vizsgálóbizottság által készített jelentésről
melléklet
30_2021_határozat Előterjesztés a köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálatáról
31_2021_határozat Beszámoló a tanácsnokok 2020. évben végzett munkájáról
melléklet
melléklet
32_2021_határozat Előterjesztés Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról
melléklet
melléklet
33_2021_határozat Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum néprajzi textil gyűjtemény revíziója jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
melléklet
34_2021_határozat Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum népi naiv művészeti gyűjtemény revíziója jegyzőkönyvének jóváhagyásáról
melléklet
35_2021_határozat Beszámoló Szentendre Város Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai keretében 2020. évben megvalósult programjairól és a 2021. évi külügyi tervéről
36_2021_határozat Előterjesztés a Szentendrei Korközpont 2020. évi SZESZA és SZESZI évi beszámolójáról és 2021. évi SZESZA és SZESZI képzési tervéről
melléklet
37_2021_határozat Előterjesztés az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan
38_2021_határozat Beszámoló a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről
melléklet
39_2021_határozat Beszámoló a 2020. évben kiadott közútkezelői hozzájárulásokról és igénybevételi díjakról
40_2021_határozat Előterjesztés éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről
41_2021_határozat Beszámoló a Köztemető 2020. évi üzemeltetési tevékenységéről
melléklet
melléklet
42_2021 határozat Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról
melléklet
43_2021_ határozat Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének
2020. évi I-II. félévi beszámolójáról
melléklet
44_2021_határozat Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról
melléklet
45_2021 határozat

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról
melléklet

46_2021 határozat Előterjesztés Szentendre és Térsége TDM Nkft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról
melléklet
47_2021 határozat Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
48_2021 határozat

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az

 Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló …/2021. (…) önkormányzati

 rendeletének megalkotásáról

49_2021 határozat

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nkft. Előadó-művészeti ügyvezetői

pályázatáról

50_2021 határozat Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének közös földgáz beszerzéséről
51_2021 határozat Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021.” című pályázat tárgyában
52_2021 határozat

Beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2020. éves alakulásáról

melléklet

53_2021 határozat

Előterjesztés a 2021. éves összesített közbeszerzési tervről

melléklet

54_2021 határozat

Előterjesztés a 2021. éves összesített közbeszerzési tervről

melléklet

55_2021 határozat

Előterjesztés a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

melléklet

56_2021 határozat Előterjesztés a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás beszámolójáról
57_2021 határozat

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződések 2020. évi elszámolásáról

melléklet

58_2021 határozat Előterjesztés a 7225 hrsz-ú névtelen közterület és a 0363/87 hrsz-ú névtelen út elnevezéséről
59_2021 határozat Előterjesztés a 7225 hrsz-ú névtelen közterület és a 0363/87 hrsz-ú névtelen út elnevezéséről
60_2021 határozat

Előterjesztés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

melléklet

61_2021 határozat Előterjesztés a Bükköspart 22. szám alatti ingatlan (régi egészségház) értékesítésre való kijelöléséről
62_2021 határozat Előterjesztés a Bogdányi u. 13. szám alatti ingatlan értékesítésre való kijelöléséről
63_2021 határozat Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészek SZÉSZ szerinti értékesítésre való kijelöléséről
64_2021 határozat Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészek SZÉSZ szerinti értékesítésre való kijelöléséről
65_2021 határozat

Előterjesztés a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

66_2021 határozat Előterjesztés 1+1 programra benyújtott pályázatok támogatásáról
67:2021 határozat

Előterjesztés az 1+1 programról

melléklet

68_2021 határozat

Előterjesztés a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

melléklet

69_2021 határozat Előterjesztés Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról rózsakert kialakítása céljából
70_2021 határozat

Beszámoló a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről, illetve a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

71_2021 határozat

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ által szervezett 2021. március 15-i városi ünnepség programtervéről

melléklet

72_2021 határozat Előterjesztés Szentendre Város Föld napi programjáról
73_2021 határozat Előterjesztés éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről
74_2021 határozat Előterjesztés éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről
75_2021 határozat Előterjesztés éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről
76_2021 határozat Előterjesztés éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről
77_2021 határozat Előterjesztés éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről
78_2021 határozat Előterjesztés éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről
79_2021 határozat Előterjesztés éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről
80_2021 határozat Előterjesztés éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről
81_2021 határozat Előterjesztés éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről
82_2021 határozat Előterjesztés éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről
83_2021 határozat Előterjesztés éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről
84_2021 határozat Előterjesztés részletfizetési kérelemről
85_2021 határozat Előterjesztés a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola Bárczi Gusztáv Tagintézménye átszervezésének véleményezéséről
86_2021 határozat Előterjesztés a költségvetésért felelős alpolgármester megválasztásáról, illetményének és költségtérítésének megállapításáról
87_2021 határozat Előterjesztés a költségvetésért felelős alpolgármester megválasztásáról, illetményének és költségtérítésének megállapításáról
88_2021 határozat Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
89_2021 határozat Előterjesztés Szentendre Város Pedagógiai díj adományozásáról
90_2021 határozat Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 5. számú függelékének módosításáról
91_2021 határozat

Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálat jóváhagyásáról

melléklet

92_2021 határozat Előterjesztés dr. Dragon Pál tér elnevezésről
93_2021 határozat Előterjesztés – iparművészeti vásárok a városban
94_2021 határozat

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és  Térsége TDM Nonprofit Kft. átszervezéséről

melléklet

melléklet

95_2021 határozat Előterjesztés a szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálatáról
96_2021 határozat Előterjesztés 0278/2 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonú részének ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló 6/2021. (I.20.) számú határozat módosításáról
97_2021 határozat Előterjesztés Szentendre, Déli városkapu városrészben a 023/31 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonásáról
98_2021 határozat Előterjesztés Szentendre integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS) felülvizsgálatának elindításáról
99_2021 határozat Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
100_2021 határozat Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre 2020. évi szakmai munkájáról
101_2021 határozat Előterjesztés Ingatlanok értékesítése érdekében cserehelyiségek biztosításáról
102_2021 határozat Előterjesztés Ingatlanok értékesítése érdekében cserehelyiségek biztosításáról
103_2021 határozat Előterjesztés Ingatlanok értékesítése érdekében cserehelyiségek biztosításáról
104_2021 határozat Beszámoló a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről és az ügyfélfogadás tapasztalatairól 2020. évre szólóan
105_2021 határozat Előterjesztés az Inter-Ambulance Zrt. (orvosi ügyelet) részletfizetési kérelméről
106_2021 határozat Előterjesztés Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Településfejlesztési Koncepciójának (TFK) és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) véleményezési szakaszához készült államigazgatási egyeztetési tervdokumentációjának véleményezéséről
107_2021 határozat Előterjesztés a Hamvas Béla utca 32-40. számú ingatlan melletti járdánál csapadékvíz szikkasztó kiépítéséről
108_2021 határozat

Előterjesztés Szentendre Klímastratégiájának elfogadásáról

melléklet

109_2021 határozat Előterjesztés a Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozásról
110_2021 határozat Előterjesztés a Pilisi Bioszféra Rezervátumról
111_2021 határozat Előterjesztés Szentendre Város XIII. helyi komposztálási programjáról
112_2021 határozat

Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2020. évben végzett rendőri tevékenységéről

melléklet

113_2021 határozat

Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2020. évben végzett tevékenységéről

melléklet

114_2021 határozat

Beszámoló a Polgárőrség Szentendre Egyesület 2020. évben végzett tevékenységéről

melléklet

115_2021 határozat

Előterjesztés közterület-használati tilalom alóli felmentésről a VR Films Kft. filmforgatási ügyében

melléklet

melléklet

116_2021 határozat

Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum 2020. évi beszámolójának és 2021. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

melléklet

117_2021 határozat

Előterjesztés a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 2020. évi beszámolójának és 2021. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

melléklet

melléklet

118_2021 határozat

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nkft. 2021. évi munkatervéről

melléklet

melléklet

119_2021 határozat

Előterjesztés a 2021. évi Szentendrei Gyermeknap programtervéről

melléklet

120_2021 határozat Előterjesztés Dunakanyar Cserkész Egyesület részére pályázaton való induláshoz tulajdonosi hozzájárulás adása tárgyában (Stéger köz 2056/11 hrsz beruházás, felújítás)
121_2021 határozat Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. átszervezéséről
122_2021 határozat

Előterjesztés a Bükköspart 22. szám alatti ingatlan (régi egészségház) értékesítési pályázatáról és az adásvételi szerződésről

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

123_2021 határozat

Előterjesztés Dunakanyar Cserkész Egyesület részére pályázaton való induláshoz tulajdonosi hozzájárulás adása tárgyában (Stéger köz 2056/11 hrsz beruházás, felújítás)

melléklet

124_2021 határozat

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Gazdasági Programjáról 2021-2024

melléklet

125_2021 határozat

Előterjesztés a belső ellenőrzés 2020. évi tapasztalatairól

melléklet

126_2021 határozat Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2020. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról
127_2021 határozat Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évre szóló – számviteli törvény szerinti -egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
128_2021 határozat Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról és saját tőke helyzetének rendezéséről
129_2021 határozat Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról és saját tőke helyzetének rendezéséről
130_2021 határozat

Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

131_2021 határozat Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2020. évre szóló – számviteli törvény szerinti – egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
132_2021 határozat Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. közszolgáltatási tevékenységének 2020. évi elszámolásáról
133_2021 határozat

Előterjesztés a 9823, 9709 hrsz-ú Kő-hegyi ingatlanok hasznosításáról

melléklet

melléklet

134_2021 határozat Előterjesztés a 9823, 9709 hrsz-ú Kő-hegyi ingatlanok hasznosításáról
135_2021 határozat

Előterjesztés szerződés hosszabbításról a Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft-vel

/Postás strand-tenisz/

melléklet

136_2021 határozat

Előterjesztés a házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosításáról

melléklet

137_2021 határozat Előterjesztés a Lajos-forrási turistaház és környéke korábbi funkciójának megőrzéséről
138_2021 határozat

Előterjesztés a Külkapcsolati tanácsnok munkájáról 2021. február-április hónapban

melléklet

139_2021 határozat Előterjesztés a 6007 hrsz-ú ingatlanon levő adótoronyról
140_2021 határozat

Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokról

melléklet

141_2021 határozat

Előterjesztés a Nemzeti Összetartozás Napja programjáról (június 4.) a Szentendrei Kulturális Központ NKft. által történő szervezésében

melléklet

142_2021 határozat Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ NKft. ügyvezetője által kért felmentvényről
143_2021 határozat

Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2021. évi közbeszerzési tervének módosításáról

melléklet

144_2021 határozat Beszámoló Szentendre Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján
145_2021 határozat Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló T/16223. törvényjavaslat tárgyában
146_2021 határozat Előterjesztés rehabilitációra kijelölt területekre vonatkozó TSZT módosítás elfogadásáról
147_2021 határozat Gondozási Központ Idősek Klubja nyitás
148_2021 határozat Kötelezettségvállalás módosítása
149_2021 határozat Előterjesztés hozzájárulásról a Dragon Pál tér telekalakításhoz
150_2021 határozat Előterjesztés hozzájárulásról a Dragon Pál tér telekalakításhoz
151_2021 határozat

Előterjesztés az European City Facility – „Városokkal a városokért” programra az Élhető Városokért Konzorcium keretében „Fenntartható energetikai beruházások ösztönzése Óbuda-Békásmegyer, Újpest és Szentendre területén” címmel pályázat benyújtásáról

melléklet

 
 

 

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
ked 16

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 16

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
ked 16

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
ked 16
ked 16

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
ked 16
ked 16
ked 16
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
pén 19

Szerb búcsú

augusztus 19.. 10:00 - 22:00
pén 19

Pörkölt Projekt koncert

augusztus 19.. 20:00 - 21:00
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
pén 26
vas 28