2024. február 9., 11:17

Az ingatlan tulajdonosa, a B82 Investment Zrt. elfogadva, hogy a város számára fontos természeti értéket jelent a tó, a fejlesztési terveit az ingatlan más részén valósítja meg. A tó megőrzése mellett, az is igen kedvező, hogy a megvalósuló fejlesztés az első olyan beruházás lesz a Rózsa utcában, amellyel új arculata alakulhat ki ennek a városrésznek – emelte ki Fülöp Zsolt polgármester.

Tavaly nyár elején, amikor a terület tulajdonosa a fejlesztési terveinek megvalósítása érdekében a tó feltöltésének előkészítését kezdte meg, kiderült, hogy a tulajdoni lapra nincs bejegyezve a tó helyi védettsége. Ugyanis az előző önkormányzati ciklusokban elfogadott rendeletekben a helyrajzi szám pontatlanul szerepelt. (Erről ITT és ITT írtunk korábban.) A tulajdonossal azonnal megkezdődtek a tárgyalások, majd a képviselő-testület módosította a helyi védettségre vonatkozó rendeletet.

A tulajdonos partner volt a tó természetközeli állapotának megőrzésében, és vállalta, hogy a fejlesztési elképzeléseit a Pannónia-tavat nem érintő, a tulajdonában álló ingatlan más részén valósítja meg.  A tervezett beruházás áthelyezése azonban szükségessé tette, hogy a több helyrajzi számon szereplő ingatlan egyes részein az önkormányzat feloldja a beépíthetőség tiltását, illetve egyes területeket belterületbe vonjon, ami a Településszerkezeti terv (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) módosításával jár.

A tervezett kereskedelmi, szolgáltató, valamint innovációs központnak iroda, gazdasági, bemutatótermi, kutatási, szakképzéshez, felnőttképzéshez kapcsolódó oktatási funkciói lehetnek.

A fejlesztő a településrendezési szerződésben  – a tó természetközeli állapotának megőrzésén kívül – egyebek mellett vállalta, hogy 2026 végére járdát épít az ingatlana előtt a Rózsa és a Ménes utcákban. Továbbá a Ménes utca tulajdonosával, a Magyar Állammal történő megegyezés szerint az ingatlanával határos szakaszt szilárd burkolattal, közvilágítással, közművekkel, csapadékvíz-elvezetéssel és fasorral látja el. A szerződés részét képezik a tó kezelési tervére, illetve látogatási szabályzatára vonatkozó előzetes javaslatok is, amik még további egyeztetéseket kívánnak.

A településrendezési szerződést az előterjesztés határozati javaslatában szereplő feltételekkel fogadta el a testület. Így egyebek mellett elvárás, hogy a Pannónia-tó jelenlegi állapotát őrizzék meg, a tavat ne kerítsék be, ne létesítsenek gépjárművel járható utakat a tó nyugati és keleti oldalán.

A képviselő-testület a január 31-i ülésén véleményezte a fejlesztés telepítési tanulmánytervét, majd 13 igen 1 tartózkodással megszavazta a tulajdonossal kötendő településrendezési szerződést.

Képek: a Pro-Terra Kft., MobilCityI Bt., Tajolo-Terv Kft. által készített Telepítési tanulmánytervben szerepelő látványtervek.