2023. július 27., 18:36

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. július 26-án soron kívüli ülést tartott a Városháza Dísztermében. A testület ismételten elindította a Pannónia-tó helyi védettség alá helyezését. Ha a 2011-es és 2018-as rendeletek eljárásjogi hibája ellenére fennáll a tó védettsége, visszavonják a védettségi eljárás elindítását. Az ivóvízbázis védelme érdekében támogatták önkormányzati ingatlanrész használatba adását a papszigeti csápos kút belső védőterületén a Magyar Állam javára és egyebek mellett döntöttek két nemzetközi pályázati programról is.

A Szentendréért Közalapítvány két kuratóriumi tagjának – Willemse Jolandának és Kivés Zoltánnak – egyhangúlag meghosszabbították a megbízatását. Ugyancsak egyhangúlag hagyták jóvá a képviselők a Kálvária út végén lévő körforgalom közepén felállítandó – a Szentendrei Építészeti- Műszaki Tervtanács által jóváhagyott – székelykapu tervét.

Szentendre több évtizede szoros kapcsolatot ápol testvérvárosával, Kézdivásárhellyel. Az összetartozás jelképeként létesülő 4,9 méter széles és 3,9 méter magas, kapuszárnyak nélküli székelykaput 2023. augusztus 20. alkalmából tervezik felállítani.

Interreg Magyarország–Szlovákia Program 2021–2027

Az önkormányzat két projekttel kíván részt venni az Európai Regionális Fejlesztési Alap által finanszírozott Interreg Magyarország–Szlovákia Program 2021-2027 elnevezésű pályázaton.
Az Együttműködési Program által meghatározott prioritásoknak megfelelően

  • a „Zöld együttműködések”, a természeti erőforrások védelme és megóvása témakörben a Kárpát-medencei biodiverzitás bemutató gyógynövény és fűszernövény programkerttel pályázna a város;
  • továbbá a helyi örökség megőrzése, intézményi együttműködések témakörben a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár „A szellemi örökség megragadása digitális könyvtári eszközökkel” címmel nyújtana be pályázatot konzorciumi együttműködésben a Szinnyei József Városi Könyvtárral (Révkomárom) és a Matej Hrebenda Városi Könyvtárral (Rimaszombat).

A programban való részvételt minden képviselő támogatta.

A papszigeti vízbázis védelme közérdek

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya a Papszigeten két ingatlanon kijelölte a DMRV által üzemeltetett csápos kút védőterületét, a 4487 hrsz.-ú ingatlanon (kivett beépítetlen terület) 153 m2-t, a 4486/1 hrsz.-ú ingatlanon (strandfürdő) pedig 3355 m2-t jelölt ki ún. belső védőterületként. Az ivóvíz védelme érdekében a határozat a DMRV számára előírta a belső védőterület elkerítését is – az alábbi képen pirossal jelölt, 3508 m2-es területen.

A DMRV Zrt. a területeknek a Magyar Államnak történő tulajdonba adását, illetve ezt megelőzően a Magyar Állam részére használati jog bejegyzését kérte, tekintettel arra, hogy a tulajdonba adáshoz telekalakítás is szükség van, ami a SZÉSZ módosításával jár.
Fülöp Zsolt polgármester a napirend tárgyalása során megjegyezte, hogy az ivóvízbázis védőterületének kijelölése eldöntötte a korábbi városvezetések által preferált szállodafejlesztési elképzelések sorsát. Az Ábrányi Emil programban vázolt célokkal összhangban a Papszigeten a vízi sporttal és rekreációval összefüggő területhasználat javasolt, ennek szellemében kötött az önkormányzat együttműködési megállapodást a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel. A képviselő-testület az ingatlanrészek használatba adását egyhangúlag jóváhagyta.

A Pannónia-tó ökológiai értékeinek megmentése a cél

A Rózsa utcai HÉV-sorompó melletti tó és élővilágának megőrzése érdekében zöld aktivistákkal egyeztetett a héten Fülöp Zsolt polgármester és Magyar Judit alpolgármester, a városrész képviselője. A városvezetés felvette a kapcsolatot a terület tulajdonosával is annak érdekében, hogy a korábban önkormányzati rendelettel helyi védettség alá vont tóval kapcsolatos terveiről pontos tájékoztatást kérjen. A cél az, hogy olyan közös megoldást találjanak, amely megnyugtatóan – a természeti környezetünk értékeit megőrző – módon rendezi a tó környékének sorsát.

A testületi ülésen is elhangzott az a korábbi cikkünkben szereplő információ, hogy az előző önkormányzati ciklusokban elfogadott rendeletekben a helyrajzi szám sajnos pontatlanul szerepel. A helyi védettség a tulajdoni lapon sincs bejegyeztetve, a korabeli iratok szövegezése és a megadott GPS-koordináták ugyanakkor egyértelműen azonosíthatóvá teszik a tavat.

Fülöp Zsolt emlékeztetett: a tó és környéke az Óbuda TSZ, majd jogutódja, az Óbuda Zrt. tulajdona volt. Utóbbi egy milliárd forintért kínálta megvételre, de az önkormányzat forrás híján nem tudott élni az elővásárlási jogával. A polgármester „gyöngyszemnek” nevezte a tavacska több évtizede megújuló ökoszisztémáját, hozzátéve: a védettség egyértelmű a védetté nyilvánításhoz kapcsolódó iratok szövegezése (pl. a Szentendre helyi védett természetvédelmi területeinek 2008-as felülvizsgálata c. dokumentum, illetve az ahhoz tartozó térképmelléklet) és a GPS-koordináták alapján, de a biztonság kedvéért a helyrajzi szám pontosításához szükséges lépéseket is megteszi a hivatal.

A 13 igennel és 1 tartózkodással elfogadott határozat alapján Schramm Gábor jegyző a Szentendre 375/3 helyrajzi számú ingatlan, Pannónia-tó helyi védetté nyilvánításához szükséges eljárást elindítja, ugyanakkor a védettséggel kapcsolatos jogbizonytalanság tisztázása érdekében a kormányhivatalhoz fordul.

Pályázat a SzeVi főszerkesztői feladatainak ellátására

Miután 2023. július 12-én az eddigi főszerkesztő – augusztus 31-i hatállyal – közös megegyezéssel a felelős kiadóval a munkaviszony megszüntetéséről állapodott meg, a lap kiadójaként a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázat útján új főszerkesztőt keres. A pályázat az előző, 2019. novemberi pályázati kiírás szellemiségét követve, a SzeVi 2022-ben elfogadott és a városvezetés által támogatott szakmai-etikai kódexe alapján készül – tájékoztatta a testületet Fülöp Zsolt polgármester. (A pályázati kiírást a Szentendrei Kulturális Központ 2023. július 27-én közzétette – a szerk.)

A soron kívüli ülésen a Magyar Államkincstár nyilvántartásában szereplő névazonosság miatt módosítani kellett a képviselő-testület 6/2023. (I.25.) határozatával elfogadott rendészeti társulás nevét: eszerint az új szervezet Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulás néven látja el a közbiztonság biztosításával kapcsolatos önkormányzati feladatokat. Döntés született továbbá arról, hogy a DMRV-vel szennyvízvezetési szolgalmi jog alapítására, illetve két közterületi ingatlanrész használatára megállapodást köt az önkormányzat, a Szöcske utca 67, illetve 75 m2 nagyságú területére. A DMRV szennyvízvezetési szolgalmi jog iránti kérelme egy ingatlantulajdonos szennyvízhálózatra kötése miatt vált szükségessé, nem jelent a területen szennyvízhálózat-bővítést. A testület lemondás miatt tárgyalt a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. új felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról. A napirend tárgyalása közben zárt ülést rendeltek el. A Fidesz jelöltjét nem választotta meg a testület, mert a képviselők többsége nem tartotta szerencsésnek, hogy a TDM előző könyvelője a Felügyelő Bizottság tagja legyen, annak a bizottságnak a tagja, amelynek most az a feladata, hogy Bor Zoltán könyvvizsgáló javaslata alapján 2017-ig visszamenőleges pénzügyi ellenőrzését végezzen. A polgármester jelezte, hogy a Fidesztől újabb jelölést vár.

Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetítette a város Facebook-oldalán, a felvétel utólag is megtekinthető.

(Fotó: Bellai László / Szentendre.hu)