2023. augusztus 8., 18:32

A Rózsa utcai HÉV-sorompó melletti tó és élővilágának megőrzése érdekében a terület tulajdonosával egyeztetett ma Fülöp Zsolt polgármester, Magyar Judit alpolgármester, egyben a környék egyéni képviselője és az önkormányzat több vezető munkatársa. A városvezetés leszögezte, hogy a terület környezetvédelmi státuszát elsődlegesnek tekinti, az ökológiai szempontokkal összehangolt fejlesztési terveket ugyanakkor támogatja. A tulajdonos ígéretet tett, hogy a közös megoldás kidolgozásáig a tó jelenlegi állapotát megőrzi.

A városvezetés azok után vette fel a kapcsolatot a terület tulajdonosával, hogy Pannóniatelep generációk óta kedvelt kis tavának és környezetének jövőjéért aggódó helyi zöld aktivistákkal egyeztetett. A Pannónia-tó sorsa a júliusi testületi ülésen is nagy hangsúllyal szerepelt. A képviselők 13 igen és 1 tartózkodás mellett szorgalmazták, hogy a tó védettségével kapcsolatos jogbizonytalanság tisztázása érdekében a hivatal tegye meg a megfelelő lépéseket. Az előző önkormányzati ciklusokban elfogadott rendeletekben ugyanis a helyrajzi szám pontatlanul szerepel és a helyi védettség a tulajdoni lapon sincs bejegyeztetve.

– A védetté nyilvánítási szándék ugyanakkor egyértelmű: a kapcsolódó iratok szövegezése (pl. a Szentendre helyi védett természetvédelmi területeinek 2008-as felülvizsgálata c. dokumentum, illetve az ahhoz tartozó térképmelléklet) és a GPS-koordináták is ezt támasztják alá – hangsúlyozta a testületi üléshez hasonlóan a mai tárgyaláson Fülöp Zsolt polgármester.

Az önkormányzat állásfoglalást kért a kormányhivataltól a tó védettségi státuszáról, és kezdeményeztük a helyrajzi szám korrekcióját. Várjuk továbbá a Katasztrófavédelem válaszát a tó tűzivíztározói minősítéséről.

A tó és környéke eredetileg az Óbuda TSZ, majd jogutódja, az Óbuda Zrt. tulajdona volt, a jelenlegi tulajdonos a B82 Investment Zrt. A cég képviselője a mai tárgyaláson elmondta, hogy fejlesztéseikkel a környéken található ipari terület konszolidálásához kívánnak hozzájárulni. Az önkormányzat érvelésére reagálva nyitottságot mutatott arra, hogy a további tárgyalásokon együtt pontosítsák az ökológiai értékek megőrzésének szempontjaival összhangban álló fejlesztési lehetőségeket. Fontos eredmény továbbá, hogy a tó körül tervezett előkészületi munkálatokat felfüggesztik. Az egyeztetések a főépítészi irodával szeptember első felében folytatódnak.