2021. december 17., 15:27

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Szentendre város településrendezési eszközeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, a városban működő egyházakat, civil- és gazdálkodó szervezeteket, hogy partnerségi egyeztetést tartunk, melynek témája a Budakalász fél-elkerülő út megvalósítása érdekében történő Településszerkezeti terv (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) módosítása tervezetének partnerségi egyeztetése.

A módosítás indokolása: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősített ún. „Budakalász fél-elkerülő út” megépítését a NIF Zrt. 2022. évben szeretné elkezdeni. A 2020. évben lefolytatott útépítési engedélyezési eljárás során véglegessé vált kisajátítási vonal nem teljesen egyezik meg a jelenleg hatályos Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) mellékletét képező Szabályozási tervben (SZT) előirányzott közterület szélesítés vonalával az ún. szabályozási vonallal. Ezért a beruházás megvalósításához szükséges a SZÉSZ + SZT és a településszerkezeti terv (TSZT) módosítása, mert a közlekedési terület bővülésével a vele szomszédos területfelhasználási egységek határa – még ha csak kis mértékben is, de – módosul.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Településrendezési Kódex) 32. § (6) bekezdése szerint a TSZT és SZÉSZ módosítás véleményeztetése az ún. tárgyalásos eljárás szerint történhet, mert az a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt.

A partnerségi egyeztetés munkaközi tájékoztató szakaszát a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § alapján elektronikus úton folytatjuk le, a részletes szakmai tájékoztató honlapon történő közzétételével.

A módosítás elkészített véleményezési dokumentációját partnerségi egyeztetésre bocsátjuk, amely 2021. december 17-től a városi honlapon megtekinthető:

Szentendre.hu/Városfejlesztés/Főépítészi Iroda/folyamatban lévő szabályozások eljárások partnerségi egyeztetések

A módosítással kapcsolatos esetleges észrevételeiket, véleményüket írásban tehetik meg postai úton (2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy e-mailben (foepitesz@szentendre.hu) is 2022. január 4. napjáig.

Szentendre, 2021. december 17.

 

Fülöp Zsolt
polgármester

(Borítóképünk illusztráció. Fotó: Bellai László)

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ked 05

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 05

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.