2020. március 31., 15:24
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Módosul a koronavírus járvány miatt az óvodai beiratkozás menete a 2020/2021-es nevelési évre. A szülők e-mailben vagy telefonon jelentkezhetnek a város óvodáiba gyermekükkel 2020. április 2. és 17. között.

Tisztelt Szülők!

Tekintettel a koronavírus járványra és az ahhoz kapcsolódóan elrendelt intézkedésekre, a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás az alábbi 1. és 2.pont szerint módosul a korábban (2020. február 20-án) közzétettekhez képest, különös figyelemmel a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatban foglaltakra.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentendre Városi Óvodák és Tagóvodái (Bimbó utcai Tagóvoda, Egres úti Tagóvoda, Hold utcai Tagóvoda, Izbégi Tagóvoda, Püspökmajor ltp-i Tagóvoda, Szivárvány Tagóvoda, Vasvári Pál úti Tagóvoda)

 • felvételi körzete: Szentendre Város közigazgatási területe;
 • e-mail címe: ovodajelentkezes@gmail.com;
 • telefonszámai: 06-26/785-149, valamint 06-26/816-637

 

 

 1. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák felvételi eljárása

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 2. és 17. között fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait, melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők az Óvodaközpont (Szentendre Városi Óvodák) felé, az innen letölthető szándéknyilatkozat megküldésével, illetve telefonon a következő adatok megadásával:

 • gyermek neve
 • gyermek születési helye és dátuma
 • gyermek állandó lakcíme, tartózkodási helye
 • gyermek anyjának neve, lakcíme, tartózkodási helye
 • gyermek apjának (gondviselő) neve
 • amennyiben sajátos nevelési igényű a gyermek, úgy azt közölni szükséges
 • telefonáló szülő neve
 • szülők telefonszáma és – amennyiben van – e-mail címe
 • kiválasztott óvoda neve, és ha
  • a kiválasztott óvodába jár már testvérgyermek, akkor nevének megadása szükséges
 • alternatívaként megnevezhet a szülő még két másik óvodát (amennyiben az 1. helyen megjelölt óvodába nem sikerülne felvenni a gyermeket, lehetőség van még 2 másik preferált óvodát megadni)
 • kötelező felvételt biztosító óvoda megnevezése, amennyiben a gyermek és édesanyja állandó/tartózkodási címe nem Szentendrén található

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartja meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel. A szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítik. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

 1. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása

A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával és fenntartójával egyeztetett módon – a fenntartójától megkapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt.

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőt haladéktalanul értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-ig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

 1. A sajátos nevelési igényű gyermek felvétele

A kijelölt óvoda a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

Szentendre, 2020.március 31.

 

Fülöp Zsolt
polgármester