2022. május 17., 12:36
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

2022. május 3-án lépett hatályba Szentendre módosult Építési Szabályzata (SZÉSZ). A módosítás folytán új intézményi vegyes területet jelölhettek ki a településszerkezeti tervvel (TSZT) összhangban, oly módon, hogy az Izbég-Csicserkó városrészen, a TSZT-ben alközpontként jelölt területen egy új óvoda és közösségi tér létesülhessen. A jóváhagyott dokumentáció megtalálható a város hivatalos honlapján.

MÓDOSULT SZENTENDRE ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

 

Tisztelt Szentendrei Polgárok!

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján felhívom a figyelmüket arra, hogy módosult Szentendre Építési Szabályzata.

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. 04. 27-ei Képviselő-testületi ülésen a 14/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelettel módosította a Szentendre Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendeletet.

A módosítás útján új intézményi vegyes terület kijelölése történt a településszerkezeti tervvel (a továbbiakban: TSZT) összhangban, oly módon, hogy az Izbég-Csicserkó városrészen, a TSZT-ben alközpontként jelölt területen egy új katolikus óvoda és közösségi tér épülhessen. A jóváhagyott dokumentáció megtalálható Szentendre Város hivatalos honlapján az alábbi linken:

https://szentendre.hu/varoshaza/hivatali-kozerdeku-adatok/tevekenysegre-mukodesre-vonatkozo-adatok/kepviselo-testuleti-ulesek/rendeletek-eves-bontasban/2022-2/

A módosító rendelet május 3-án lépett hatályba.

 

Szentendre, 2022. május 16.

 

FÜLÖP ZSOLT
polgármester