2024. április 26., 19:44

Az áprilisi képviselő-testületi ülésen több, a 2019 óta végzett önkormányzati munkáról szóló tájékoztatót és beszámolót hallgattak meg a képviselők. Arról is döntöttek, hogy a mammográfiás ellátást új szolgáltatótól rendelik meg, amely mobil kamionokkal, negyedévente, az érintett hölgyekkel egyeztetett időpontban nyújtja Szentendrén, illetve a járásban az egészségügyi szolgáltatást. 

Az áprilisi testületi ülés első döntésében a képviselők egyhangúlag hozzájárultak, hogy a Kőzúzó utcai sporttelepen két röplabda pályát alakítsanak ki, illetve újítsanak fel. A testület arról is döntött, hogy miután az FMC igazgatói állására érkezett hat pályázat közül öt formai hibás volt, újra kiírják a pályázatot.

Miután az egészségügyi ellátás egyik kiemelt pontja a mammográfiai szűrés, és mert tavaly novemberben a szűrést végző korábbi szolgáltatóval megszűnt a szerződés, dönteni kellett arról, miként folytatódjon az ellátás. Tavaly novembertől a második kerületben kaptak ellátást a járásban élők. A SZEI vezetője, Dublinszki-Boda Péter elmondta, most kétféle lehetőség között lehetett választani. Az egyik, hogy a vizsgálathoz szükséges gépet megvásárolják, és helyben végzik a szűrést. A másik, hogy mobil ellátást biztosítanak a járásban élők számára. A testület úgy döntött, hogy a Mamma Egészségügyi Zrt.-vel szerződik a mammográfiai mobil ellátásáról. Ennek előnye, hogy az esetleges további vizsgálatokat, beavatkozásokat a szolgáltató azonnal meg is tudja szervezni. A szűrést végző kamion negyedévente érkezik a járásba, és a szűrésre behívott hölgyek dönthetnek a vizsgálat konkrét időpontjáról, aminek eredményeként várhatóan emelkedni fog az általában jellemző 50 százalékos igénybevételi arány. Laárné Szaniszló Éva képviselő azt javasolta, a határozatban szerepeljen, hogy a mammográfia ellátás mellett ultrahang és citológiai szakellátás is legyen az új ellátó szervezet szolgáltatásában. A SZEI vezetője elmondta, a mammográfiai ellátást nem lehet így részekre bontani, az komplex egészségügyi szolgáltatás. A testület ezt követően 8 tartózkodás és 4 igen mellett nem támogatta a módosító javaslatot.  Végül a testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

Ezt követően a képviselők 12 igennel elfogadták Szentendre egészségtervének 2024. évi cselekvési programját. Majd ugyanilyen arányban arról is döntöttek, hogy a polgármesteri keretből 250 ezer forinttal támogatják a Barcsay Jenő Általános Iskola szokásos nyári, erdélyi látogatását.

Tíz igen szavazattal megszavazták a képviselők, hogy a polgármester írja alá, a Rózsa utca 35. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat győztesével az 105,5 millió forint + áfa értékben adásvételi szerződést. Amennyiben a nyertes visszalép, a második helyezettnek ajánlják fel az ingatlan megvásárlásának lehetőségét. 

A Fő tér 15-16. szám alatti épület felújítására pályázatot adott be az önkormányzat, amelyhez a testület a következő határozatában biztosította a 9,99 millió forintos önrészt, ezt az összeget azonban az épület bérlője átvállalta. 

A Pannónia tó és környezetének megóvása érdekében a testület 8 igen és 4 tartózkodás mellett arról is döntött, hogy környezeti vizsgálatot és értékelést ír elő a területre. A szociális rendeletet 12 igen szavazattal módosították a képviselők. Ennek lényege, hogy az alacsony nyugdíjjal rendelkező nyugdíjasok számára új formaként biztosított támogatásra való jelentkezés határidejét május 15. helyett június 30-ban határozták meg.

Fülöp Zsolt polgármester kezdeményezésére módosította a testület a parkolási rendeletet annak érdekében, hogy a sok túlbonyolított helyett kevesebb és érthetőbb tábla segítse a közlekedőket a belvárosban. A 2019-es választások óta eltelt időszak fejlesztéseiről Pilis Dániel alpolgármester beszámolóját hallgatták meg a képviselők, a jövőben tervezett beruházásokról pedig Fülöp Zsolt polgármester beszélt. Mindkettőre részletes, önálló összeállításban térünk vissza.

Ezt követően a két ülés között történtekről szóló tájékoztatót hallgattak meg a képviselők, majd a külkapcsolati tanácsnok beszámolójára került sor, amelyet 8 igen szavazattal fogadtak el. Következő döntéseiben a testület a hivatal munkájáról és a belső ellenőrzésről szóló beszámolót, majd a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést fogadta el 9 igen szavazattal.

A SPAR-projekt előrehaladásáról tájékoztatót hallgathattak meg a képviselők  és  megtekinthették azt a HÉV-állomás önkormányzati területének megújulásáról, az új áruház mellett kialakítandó közösségi parkról készült videót is, amelyet azóta szélesebb körben is megismerhettek és kedvezően fogadzak a szentendreiek. 

Végül, de nem utolsósorban: az egyre népszerűbb Szentendre Mobilapplikációról készített beszámoló szerint az alkalmazást letöltők száma néhány hónap alatt meghaladta a kétezret, a szentendreieknek kedvezményeket biztosító Városkártya-funkciót már több, mint ezren használják.