2024. április 26., 17:49

A belváros közlekedését, várakozási rendjét meghatározó önkormányzati rendeletek sokasága és azok sokszori módosításai olyan túlszabályozottságot eredményeztek, amelynek átfogó felülvizsgálatára van szükség. Ennek elindításáról egyhangúlag döntött a képviselő-testület az áprilisi ülésén. A képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és munkatársai haladéktalanul meg tudják kezdeni azokat a forgalomtechnikai átalakításokat, amelyek rövid távon javítják a helyzetet, csökkentik a közlekedési táblák számát.

Fülöp Zsolt polgármester a napirend bevezetőjében elmondta, hogy az elmúlt mintegy tíz évben született nyolc önkormányzati rendeletet és ezek sokszori módosításait muszáj felülvizsgálni és egyszerűsíteni, erre a szakértők mellett a lakossági észrevételek is rávilágítottak. A teljes felülvizsgálat hosszabb folyamat lesz, először el kell készülnie a szakértői anyagnak – jogászok, rendészek, rendőrök, közlekedési szakértők bevonásával –, amit majd a lakossággal, a vállalkozókkal, szolgáltatókkal is egyeztetünk. Továbbá azt kérte a testülettől, hogy adja meg a felhatalmazást a rövid távú forgalomtechnikai intézkedések, döntések meghozatalához, ami várhatóan a közlekedési táblák számának érdemi csökkentését segíti elő.

A belváros képviselője, Pál Gábor hozzászólásában hangsúlyozta, hogy első lépésként az értelmezhetetlen, túlbonyolított táblák tűnnének el, ahogy ezt a Tábla Csoportban is egyeztették. Majd elkezdődik az átfogó felülvizsgálat, benne a belváros parkolási rendjének átalakítása, amire feltétlenül szükség van.

Helyes Imre méltatta azt a munkát, amit képviselőtársa, Pál Gábor végzett a Tábla  Csoporttal együttműködve. Majd a felülvizsgálat kapcsán azt hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak amúgy is törvényi kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse és felülvizsgálja a település közlekedési rendjét, ami most el fog kezdődni.

A testület döntött a rendeletmódosításról: a jelenleg érvényben lévő, járművel történő várakozás rendjéről szóló rendelet (29/2018. (XII.17.)) néhány pontját hatályon kívül helyezték részben azért, mert a leírtakat magasabb rendű jogszabály határozza meg, részben az ismétlődések miatt.

Mivel az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata lehetővé teszi, hogy a polgármester döntsön egyes forgalomtechnikai kérdésekben, ezért rövid távon lehetővé válik a közúti jelzőtáblák, illetve kiegészítő táblák számának akár jelentős csökkentése is. Az előterjesztés konkrétan említi, hogy a várakozási időtartamra, díjra, az üzemeltetőre stb. vonatkozó információk a jegykiadó automatákon legyenek feltüntetve és ne a közlekedési táblákon. Ez utóbbi kiegészítő tábláin csak a jogszabályban előírt legfontosabb információk szerepeljenek.

A testület egyhangúlag jóváhagyta a rendeletmódosítást és a város forgalmi rendjének komplex felülvizsgálati munkáinak megkezdésére és ütemezésére vonatkozó határozatot.