2023. július 21., 16:36

Higgadt párbeszéd jellemezte a találkozót, annak ellenére, hogy nem kis változás vár a környéken élőkre. A katolikus óvoda megépültével növekedni fog az autósforgalom, addig pedig az építkezés és az útépítés fogja megzavarni a környék nyugalmát. Hogy e várható nehézségek ellenére jó hangulatban tárgyalták meg a változással járó problémákat, abban a lakóközösség bevonásával történt előkészítő munka mellett nem kis szerepe volt Szűcs Katalin önkormányzati képviselőnek, aki családias piknikké varázsolta a lakossági fórumot.

Mint ismeretes 2020 decemberében az önkormányzat úgy döntött, hogy támogatja az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye terveit és hozzájárul a 4–6 csoportos óvoda létesítéséhez az Izbég-Csicserkó városrészben, a Vasvári Pál utca és a Fürj utca találkozásánál.

A Főegyházmegye a közterületek fejlesztéséhez is hozzájárul

A településrendezési szerződés értelmében a Főegyházmegye bruttó 40 millió forinttal járul hozzá az óvoda körüli közterületi fejlesztésekhez. Így a Vasvári Pál és Fürj utca régóta várt csapadékvíz-elvezetésének és szilárd útburkolatának kiépítése is megkezdődhet, várhatóan még az idén. A parkolási problémák enyhítése érdekében az óvoda magánparkolóján kívül a Főegyházmegye a Vasvári Pál utcában további közhasználatra átadott parkolók helyét is biztosítja. A tervek elkészültek, az óvoda megkapta az építési engedélyt.

Mivel a beruházással jelentősen változik a városrész közlekedési terhelése, ezért az önkormányzat a Mobilissimus Kft.-t bízta meg az intézmény közlekedési környezetbe illesztésével kapcsolatos felmérésekkel, vizsgálatokkal és a javaslatok elkészítésével. Az Ábrányi Emil programban megfogalmazott céloknak megfelelően bevonták a lakóközösséget is a területrendezési folyamatokba. A közlekedési koncepció elkészítését megelőzően kérdőíves felméréssel vizsgálták az ott élők közlekedési szokásait, a közlekedéssel kapcsolatos problémáikat, elvárásaikat, majd a lakossági fórumon folytatódott a közös ügyek megvitatása.

A fentiekből is látszik, hogy volt miről beszélni a lakossági fórumon, amelyen az óvoda látványtervei mellett a mobilitási koncepciótervet mutatták be az összegyűlt lakosoknak. Pilis Dániel városfejlesztési alpolgármester röviden összefoglalta az előzményeket, majd az önkormányzat céljairól szólva elmondta, hogy azért is támogatták az óvoda megépítését, mert a lakosságszám gyarapodásával egyre zsúfoltabbak a város gyermekintézményei. Megemlítette azt is, hogy az óvoda terveinek egyeztetése során a városvezetés ragaszkodott a megfelelő számú közhasználatú parkolóhely biztosításához, illetve a minőségi zöldterület kialakításához. A Fürj utcában épülő magánbölcsőde kialakításánál is ígéretet kapott az önkormányzat, hogy az építtető parkolóhelyeket is kialakít. A buszmegállókkal kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, hogy még folynak az egyeztetések a Volánnal, és bár az önkormányzat fizet a helyi közlekedésért, érdemi változásokra sok esélyt nem lát. Most a legfőbb célunk, hogy a csapadékvíz-elvezetés megoldódjon és a szilárd útburkolat megépüljön – hangsúlyozta, majd átadta a szót a Mobilissimus vezető szakértőjének.

Forgalomcsillapítással a kertvárosi jelleg megőrzéséért

Szele András elmondta, hogy koncepciótervet dolgoztak ki, amely a közben készülő és elkészült forgalomtechnikai és kiviteli terveket integrálta. A koncepcióterv forgalommérésre, kérdőíves vizsgálatra, ill. a korábbi tervekre épül. A jelenlegi forgalmi helyzet kapcsán megemlítette, hogy már most is érinti a területet az átmenő forgalom az Izbégi Általános Iskola felé – Sztaravodai út-Fürj utca-Vasvári Pál utca-Templom utca útvonalon –, reggel erősebb, délután elenyésző mértékben.

Az autósforgalom csökkentésével kapcsolatos felvetésekre elmondta, hogy a jelenlegi belvárosi óvodába jó időjárás esetén sokan viszik például kerékpárral a gyerekeket, talán ez megőrizhető lesz itt is. A közeljövőben a tömegközlekedés fejlesztésére ő sem lát sok esélyt, mondta, bár néhány lakó feleslegesnek tartotta, hogy az óvoda mellett is legyen buszmegálló. Majd a kérdőíves felmérésben ismétlődő félelmekre kitérve hangsúlyozta: a cél az, hogy a terület megőrizhesse mai kertvárosi jellegét, ezért hathatós forgalomcsillapítást, az egész területen 30 km/ó sebességkorlátozást terveznek.

A sebességkorlátozási eszközök telepítését örömmel fogadták és többen megemlítették, hogy ezt már régóta kérik. Az utcai parkolás problémáját is többen feszegették, amire feltehetően megoldást jelentenek az óvoda, illetve a Fürj utcai magánbölcsőde környékén kialakítandó közhasználatú parkolóhelyek.

A fórumon részt vettek az óvodát tervező építészek is – Ásztai Bálint és Mester István –, akiket a tervek részleteiről kérdezgettek, amik egyébként elnyerték a környék lakóinak tetszését.

Finom vacsora, konstruktív párbeszéd

Szűcs Katalin is köszöntötte az egybegyűlteket, elmondta, hogy nagyon örül, hogy ennyien érdeklődnek a városrész közös ügyei iránt, majd jó házigazdaként visszasietett a bográcsban rotyogó paprikás krumplihoz. A diskurzus az asztaloknál folytatódott, de egy-egy részletkérdés tisztázása kedvéért többen vacsora közben is visszasétáltak a kifüggesztett tervekhez.

Már este nyolc is elmúlt, amikor a részvevők fokozatosan haza indultak. Izbég és Alsópismány közös fórumáról mindenki azzal a közügyekben manapság ritkán tapasztalható jó érzéssel távozott, hogy nyílt és értelmes párbeszédben vehetett részt. És ez az élmény nem kis részben a városrészi képviselők – Szűcs Katalin és Pilis Dániel – kapcsolat- és közösségépítő munkájának, az előkészítésben résztvevő Kiss Barnának, a Polgármesteri Hivatal részvételi demokráciáért felelős munkatársának köszönhető.