2023. június 8., 12:15
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
A képviselő-testület június 7-ei soronkívüli testületi ülésen hozott döntésével lezárult Szentendre Építési Szabályzatát (SZÉSZ) módosító hosszú folyamat. A SZÉSZ felülvizsgálatának legfontosabb célja az volt, hogy az agglomerációt, így a várost is sújtó túlnépesedést a helyi építésügyi szabályozás eszközeivel mérsékelje – megőrizve Szentendre kisvárosi jellegét.

Az Ábrányi Emil programban vállaltaknak megfelelően a városvezetés 2019 novemberében kezdeményezte, hogy a képviselő-testület határozatban döntsön Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) átfogó felülvizsgálatáról. A felülvizsgálatot a rendeletmódosítás kitűzött célja ellen ható, gyakran változó építésügyi jogszabályi környezetben kellett lefolytatni. A folyamat lezárultáig a képviselő-testület 2021. júniusában változtatási tilalmat rendelet el azon ingatlanokra, melyekre potenciálisan ikerházakat vagy lakóparkokat lehetett volna építeni.

A 2022 őszére elkészült tervezetet a képviselő-testület több alkalommal tárgyalta, a meghatározóan fontos módosításokról külön-külön határozatban döntöttek a képviselők. Ilyen sarkalatos módosítás volt az egyes övezetekben a minimális telekméret megemelése, ezzel összefüggésben a megépíthető lakó- vagy üdülőegységek számának csökkentése, a telekalakítási lehetőségek módosítása és a lakásszám maximalizálása. Ezekről részletesebben itt és itt írtunk. A jelentősebb módosítások mellett – a lehetőségekhez mérten – a SZÉSZ teljes szövegének átfogó korrigálására, logikusabbá, könnyebben alkalmazhatóvá tételére is sor került a felülvizsgálat során.

A partnerségi egyeztetés keretében beérkezett véleményekről a képviselő-testület döntött, az így véglegesített dokumentációval elkezdődött az Állami Főépítésznél a záró véleményezési szakasz. Az egyeztető tárgyaláson elhangzott észrevételek alapján módosított tervezet képviselő-testületi elfogadásához az Állami Főépítész a záró véleményét megadta.

A testület öt tartózkodás mellett nyolc igen szavazattal hagyta jóvá a rendeletet.

A 2019-ben készült Ábrányi Emil program egyik fontos vállalása, a lakosságszám növekedésének lassítása volt, mert már akkor sem bírta el a város infrastruktúrája a gyors ütemű lélekszám-gyarapodást. Akkor még nem volt tudható, hogy olyan kormányzati intézkedések születnek, amelyek az agglomeráció helyzetét tovább rontják. A központosítás szellemében elvonták építésügyi hatósági jogkört az önkormányzatoktól, az egyszerű bejelentéssel történő építkezésekre vonatkozó, az építtetőnek kedvező jogszabály-változtatások, a lakhatásra vonatkozó jogszabályok módosítása – mind olyan változtatások voltak, amelyek ellehetetlenítették a települések saját közigazgatási területük feletti önrendelkezését. E kedvezőtlen jogszabályi környezet ellenére a városvezetés a 2021-es belterületi, majd a tanyatörvény módosítása miatt a külterületi változtatási tilalom bevezetésével, a SZÉSZ rendelet felülvizsgálatával mindent megtett vállalása teljesítéséért.