2023. május 18., 19:39
A május 11-i lakossági fórumon folytatódott a Hamvas Béla utca és a Széchenyi István tér közlekedési problémáinak feltérképezése. Néhány résztvevő azonnali egyirányúsítást sürgetett, néhányan pedig ennek ellenkezőjét, de a vita moderátorának és a szervezőknek sikerült elfogadtatniuk, hogy a fórum célja  a problémák minél pontosabb azonosítása. Majd kis csoportokban részletesen elemezték egy-egy szűkebb terület megoldásra váró közlekedési problémáit.

Pilis Dániel alpolgármester bevezetőjében elmondta, hogy több lakossági megkeresés érkezett az önkormányzathoz a Hamvas Béla utca egyirányúsítását kérve, de a Városrészi Költségvetés programban is többször előfordult ez a javaslat, ezért kezdett el foglalkozni az önkormányzat a terület forgalmi rendjének lehetséges átalakításával. Majd röviden összefoglalta a május 4-i helyszíni lakossági fórumon elhangzottakat. A vélemények alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a parkolás okozza a legnagyobb gondot, ami a szűk utcák miatt sok közlekedési konfliktussal jár. Nincs elég hely a parkolásra, amit részben a gépkocsivezetők szabálytalan parkolási gyakorlata okoz, másrészt az, hogy nem csak az itt lakók használják parkolásra a környék közterületeit. Az alpolgármester hangsúlyozta: a fórumnak az a célja, hogy tovább gyűjtsék, pontosítsák a közlekedési problémákat, feltárják ezek okait.

A forgalomszámlálás eredményeiről Kenéz Attila közlekedési mérnök tájékoztatta a résztvevőket. Ebből az derült ki, hogy a Hamvas Béla útról a déli irányba haladó forgalom volt a legnagyobb: a reggeli órákban 7 és 8 óra között óránként 300 járművet számláltak a Hamvas Béla u. és a Pomázi út csomópontban. Hogy az átmenő forgalomról is képet lehessen alkotni, ezért rendszámfelírásos volt a forgalomszámlálás. Ebből az látszik, hogy a csúcsidőkben a legnagyobb átmenő forgalmat a Pomázi út–Széchenyi tér–Fehérvíz utca útvonal bonyolítja. Az óránként áthaladó 70-80 járműnek mintegy 30–35 százaléka, nem a környező utcákból induló jármű, hanem csak áthalad a terület belső úthálózatán. A Hamvas Béla úton csúcsidőben az óránkénti 60–70 autónak mintegy 5 százaléka alkotja az átmenő forgalmat. Összegezve a forgalomszámlálást Kenéz Attila elmondta, hogy a csúcsidőszakokban az átlagosan 200–300 autó, percenként 5–6 jármű áthaladása szakmai szempontból nem számít nagy forgalomnak. Kérdésre válaszolva azt is hozzátette, ha esetleg sor kerülne az egyirányúsításra, a forgalomszámlálási adatok szerint az sem eredményezne jelentős plusz terhelést egyik terület számára sem.

A forgalmirend-változtatás előkészítésébe a városvezetés bevonta a a Helyi Demokrácia Műhely városi partnerét, a szentendrei Civil Kotta Egyesületet is. Aktivistáik helyszíni beszélgetésekben és kérdőíven gyűjtötték a véleményeket. Hernádi Krisztina Nóra, a városrész önkormányzati képviselője kezdeményezte a együttműködést az Egyesülettel, személyesen vett részt a kérdőív, a helyszíni beszélgetések tematikájának összeállításában, a fórumok szervezésében, a vélemények gyűjtésében. Ő tartotta napirenden az önkormányzatnál a Hamvas Béla utca–Széchenyi tér forgalmi rendjének felülvizsgálatát, amit a Városrészi Költségvetés programban többször is javasoltak.

Lázár Zsófia  foglalta össze a a Civil Kotta aktivistáinak tapasztalatait és beszámolt a mintegy 170 itt lakótól kérdőíven vagy személyes beszélgetésben kapott problémahalmazról. A Civil Kotta köszöni a lakók, intézményvezetők, üzlettulajdonosok rendkívül készséges válaszadásait. A válaszolók jelentős része úgy látja, hogy a legtöbb közlekedési konfliktust, a forgalom feltorlódását a Hamvas Béla  egysávosra szűkülése okozza. Utcánként, utcaszakaszonként más és más problémákat említettek a válaszolók, de a leggyakrabban a parkolás különböző típusú gondjai kerültek elő, a szabálytalan parkolástól a burkolati felfestések hiányáig. Az észrevételekből az is látszik, hogy ezek egy része nem közlekedésszabályozási kérdés. A Civil Kotta képviselője szerint a továbbiakban különböző szempontok szerint kell csoportosítani az összegyűjtött észrevételeket, javaslatokat: a költségek nagyságrendje, a megoldható problémák feladatosítása, forgalomtechnikai kérdések meghatározása.

Majd megkérték résztvevőket, hogy a Hamvas Béla utca és a Széchenyi tér által határolt terület három meghatározó része – északi, déli csomópontok és Széchenyi tér – szerint alkossanak csoportokat. A csoportokban utcáról utcára, csomópontról csomópontra, parkolóról parkolóra haladva gyűjtötték a problémákat, közben színesen ecsetelték a közlekedési konfliktusokat. Alkalmanként néhányan az egyirányúsítást harsogták, mások meg ennek ellenkezőjét, de alapvetően sikerült a tárgynál, a helyzetelemzésnél, a közlekedési konfliktusok okainak feltárásánál maradni.

A csoportok moderátorai a fórum végén összefoglalták az elhangzottakat. Mind a három csoportban a parkolást, a kevés parkolóhelyet, a parkolók állapotát, a burkolati felfestések hiányát, a szeméttárolók rosszul meghatározott helyét jelölték meg a közlekedési problémák legfőbb forrásaként. De a közlekedési táblák, tükör hiányára, vagy nem megfelelő helyére is felhívták a figyelmet a fórum résztvevői. Több javaslat hangzott el a parkolóhelyek számának bővítésére, parkolók átalakítására.

Mivel a forgalomtechnikai változtatások jelentősen befolyásolják a környéken élők mindennapjait, ezért a városvezetésnek fontos, hogy olyan változtatások történjenek, amelyek a leginkább megfelelnek az itt lakók elvárásainak. Mivel egy-egy fórumon a résztvevők létszáma nem túl jelentős, de többnyire mindig mások vesznek részt ezeken, ezért a problémák feltérképezése folytatódik. Az online kérdőív május 31. éjfélig tölthető ki.

Az önkormányzat munkatársai és a Civil Kotta aktivistái csoportosítják az összegyűjtött problémákat, kiszűrik a közlekedésszabályozási kérdéseket. Különböző szempontok szerint összesítik az egyéb észrevételeket, a megoldható ügyeket feladatosítják. A következő lakossági fórumon már a forgalomszabályozás megoldási lehetőségeiről alkothatnak véleményt a résztvevők.

Fotó: Isza Ferenc