2015. július 22., 17:11
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Július 21-én tikkasztó melegben ült össze a testület rendkívüli ülésre, melynek a fontosabb témái a következőek:

Új ügyvezető a V8 élén

A Képviselő-testület az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. új ügyvezetőjének Drégely Miklóst választotta meg 2015. július 27. napjától többek között azzal a feltétellel, hogy a 2016-os, és valamennyi rákövetkező gazdasági év üzleti tervét dolgozza ki és nyújtsa be a tulajdonosnak legkésőbb a megelőző év november végéig.

Magyar Vöröskereszt támogatása

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete az éjjeli menedékhely működtetéséhez elősegítése érdekében 4 millió Ft működési támogatás nyújtását és a feladat ellátását biztosító épület felújítására pedig 6 millió Ft biztosítását szavazta meg a képviselő-testület.

A nappali melegedő vonatkozásában a tárgyalások folyamatban vannak.

Tűzoltó Egyesület támogatása

A Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat a Kovács László u. 38. szám alatti, vegyes tulajdonú ingatlan, önkormányzati tulajdonú használaton kívüli ingatlanrészének térítésmentes használatát szavazta meg a testület. Az egyesület cserébe vállalja, az épületrész használatra alkalmassá tételét, állagmegóvását, folyamatos karbantartását (amely a becslések szerint évi minimum 1 millió forint és közel 50 fő önkéntes munkája szükséges hozzá), valamint az Egyesület és Szolgálat által végzett közfeladat ellátását.

Az önkormányzati tulajdonrész két szintes (szuterén és tetőtér, valamint külső raktár) összesen 267,84 m2 területű műhely-raktár, melyet az önkormányzat 2011 óta nem tudott értékesíteni, az ingatlan rossz pozíciója, a vegyes tulajdon és a rendkívül rossz műszaki állapota miatt.

150 milliós támogatás pályázása

A Kormány rendeletének köszönhetően önkormányzatunk középületeinek energetikai korszerűsítése maximálisan 150 millió Ft támogatási összegre jogosult pályázni. A sikeres megvalósítás érdekében a feltételes közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyásáról volt szükséges dönteni a képviselőknek.

A projekt megvalósítás helyszíneként megjelölt épületek határoló- és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai fejlesztése és a kapcsolódó tevékenységek támogathatók a pályázat keretében. A kijelölt épületek a következőek:

  • Fehér-ház: Duna-korzó 18.
  • Központi konyha és ebédlő: Bajcsy Zsilinszky u. 6.
  • Püspökmajori Bölcsőde: Hamvas Béla utca 1.
  • Zeneiskola: Duna-korzó 16.
  • Felnőtt háziorvosi rendelők: Bükköspart 27.
  • Gondozási Központ: Sztaravodai út 2.