2015. június 22., 09:11

A szentendrei képviselő-testület 2015. június 18-i ülésének hírei.

 

Sürgősségi indítvány

A képviselők támogatták a Kulturális kft. pályázatát a balett-terem parkettázására és eszközbeszerzésére 7 millió Ft értékben, melyhez a 10%-os önerőt az önkormányzat biztosítja.

 

Beszámolók a nagyprojektekről

 

Kistérségi csatorna-beruházás

Elfogadták a képviselők a csatorna beruházási projekt tájékoztatóját. A tájékoztatás szerint a kivitelezés menetrendszerűen zajlik, májusban Szentendrén az Ady E. úton, a Berek, a Páfrány, a Szalonka, az Akácfa, a Barackvirág, a Fészek, a Túzok, az Orgona és a Kakukk utcákban épült összesen 1000 m szennyvízcsatorna gerincvezeték és kb. 45 házi-bekötés. Az elkészült szakaszokon elkezdődött a végleges úthelyreállítás. A 11-es főúton több lámpás forgalomkorlátozásra nem kell számítani. A csatornaépítés ezután még kb. egy hónapig kétirányú útszűkület mellett folyik. A lakosság tájékoztatása szórólapokon és plakátokon keresztül történik. Az érintettek a kérdéseikre a 06-80-109-755 zöld számon és az info@dunakanyaricsatornazas.hu email címen kapnak tájékoztatást, a kivitelezési ütemterv a www.dunakanyaricsatornazas.hu honlapon tekinthető meg.

Fülöp Zsolt képviselő (TESZ) szerint nem megfelelő a lakosság tájékoztatása, a megadott telefonszámok nem működnek, a zöld számon pedig ugyanazokat a számokat adják meg. A projekt kommunikációját vezető Csató Kata elmondta, hogy csak azért az információért tudnak felelősséget vállalni, amely a birtokukba kerül, a kivitelezők pedig nem adnak részletes tájékoztatást. Hozzátette, hogy folyamatosan frissítik az információs rendszert, illetve ígéretet kaptak a kivitelezőktől a részletesebb tájékoztatásra.

Regionális hulladékátrakó és  -udvar

Az építkezés az ütemtervnek megfelelően halad, az augusztus 1-jei határidő tartható, ekkor indul el a próbaüzem. A teljes projekt 2016-ban fejeződik be.

 

Intézményvezetői változások

Új igazgató a PMK-ban

A képviselők egyhangúlag megszavazták, hogy augusztus 1-jétől Werner Ákos legyen a Pest Megyei Könyvtár új igazgatója a nyugdíjba vonuló Nincsevics Klára helyett. Werner Ákos elmondta, hogy két fontos feladatot kell megoldania: egyrészt a helyi oktatási intézményekkel szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatot, mert hatalmas szellemi kincs birtokában van a könyvtár, és ezt a lehetőséget minden helyi diáknak ismernie és használnia kellene, hiszen versenyelőnyt jelent számukra a munkaerőpiacon, másrészt a Kulturális Kft.-vel való ingatlanmegosztás zökkenőmentes megoldása, hogy egyik intézmény érdekei se sérüljenek.

Leváltottak az uszoda igazgatóját

Három év után hívták vissza ügyvezetői tisztségéből Balogh Zoltánt, a V-8 uszodát üzemeltető Aquapalace Kft. ügyvezetőjét. A hivatal szerint az uszodában elindított szerkezeti átalakítás, mely elsősorban a bérleti jogviszonyokat érinti, nem megfelelő. Balogh Zoltán elmondta, hogy megbízatását azzal a feltétellel vállalta, hogy a képviselők 100%-osan támogassák. Szerinte az uszoda megfelelő működéséhez az irány megvan, a végrehajtás van hátra.

TDM-ügyvezető

Három hónappal meghosszabbították Homonnai Ferenc ügyvezető határozott idejű szerződését a Szentendre és Térsége TDM nKft. pályázatának elhúzódása miatt.

 

SzeVi

A Kulturális kft. – mely a Szentendre és Vidéke lap kiadója – üzleti tervének tárgyalásakor Magyar Judit képviselő (MSZP) kérte, hogy a szeptemberi testületi ülésre készüljön előterjesztés a SzeVi átalakításáról, mert az évi 11 millió Ft-ot költséget aránytalanul soknak tartja. A TESZ (Társaság az Élhető Szentendréért) képviselői egyetértettek az újság ingyenes megjelenésével, de szerintük is gazdaságosabban kell előállítani, a 11 ezer példányt például túlzottnak tartják, hiszen egyre többen online olvassák. Holló István képviselő (Jobbik) szerint az újságnak érdekesebbnek kellene lennie, és helyt adnia a különböző véleményeknek.

 

Napközi konyha

A központi konyhában nemrégiben jelentős mértékű felújítás volt, melynek köszönhetően széles körben elfogadottá, sőt szerethetővé vált a közétkeztetési szolgáltatás, amit a márciusi felmérések is igazoltak. Az étlapszerkezet kialakításához (kifejezetten a szentendrei igényeket figyelembe véve), a teljes körű korszerűsítéshez és hatékonyabb szállítási kapacitáshoz azonban további fejlesztésekre van szükség, ezért a testület a napközi konyha és ebédlő gépészeti fejlesztését és az eszközbeszerzését 8,3 millió Ft-tal támogatta, melyből botmixert, ipari szeletelő gépet, tepsit, melegen tartó ládákat, ételszállító edényeket és 150 db éttermi széket vásárolnak.

 

Ferenczy Múzeum átvilágítása

A képviselő-testület februárban rendelte el a Ferenczy Múzeum (FEMUZ) működésének ellenőrzését. A június 5-én elkészült jelentés szerint 2013-14-ben a FEMUZ saját bevételei csökkentek, és ez a tendencia várhatóan a jövőben sem fordul meg a régészeti feltárások kieső bevételei miatt. A vizsgálat során nem találtak jogi szempontból aggályos vagy valamely félre kirívóan hátrányos rendelkezést, de vizsgálatot végző cég javasolta az egész szerződéses rendszert átvizsgálását. A képviselők elfogadták a vizsgálati jelentést, és felkérték az új igazgatót a szükséges intézkedések megtételére, a javaslatok kivizsgálására.

 

Turul-szobor

Az április testületi ülésen a képviselők nem hoztak döntést a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány kezdeményezésében megvalósuló Turul-szobor elhelyezéséről, hanem felkérték a polgármestert, hogy folytasson további egyeztetéseket az új helyszín kiválasztásáról az alapítvánnyal és a Szobor Bizottsággal. Az egyeztetések megkezdődtek, de megállapodás a májusi ülésre sem történt: a Szobor Bizottság javaslatait (Kálvária tér, illetve Kálvária út vége) az alapítvány nem fogadta el.

A város vezetése – figyelembe véve a városképi és használati elveket – a szobor elhelyezésére új helyszínt javasolt: a Sztaravodai út és 11–es számú főút csatlakozásában található kis parkot, mely a 11- es út magaslati pontján, fő városszerkezeti tengely mentén helyezkedik el. A helyszínt a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány is elfogadta.

Az ülésen Kubatovics Áron (TESZ) szólalt fel elsőként. Szerinte a városban minden szervezetnek megvan a joga az önreprezentációra, de most a város olyan szobrot készül felállítani, amely sokakban ellenérzést kelt, mert még nem telt el kellő idő ahhoz, hogy objektíven lehessen megítélni a 20-30-as években történteket. Holló István (Jobbik) szerint ez nem önreprezentáció, hanem a nemzet jelképe, és 70 év után már nem kellene előhozakodni a régi dolgokkal, amiket a turulra rátettek. Ekkor a polgármester jelezte, hogy nem a szobor felállítása a téma, hanem a helyszínről kell szavazni, amelyben végre konszenzus van, így a városi megegyezés szimbóluma is lehet a Turul-szobor felállítása. Fekete János (TESZ) a Szobor Bizottság véleményére hivatkozva utasította el az új helyszínt, mire Kun Csaba emlékeztette, hogy korábban Kossuth-díjas művészekből álló Lektorátus javasolta a rendőrség előtti helyszínt. Szerinte a Turul-szoborral gazdagabb lesz Szentendre, hiszen ez az Árpád nemzetség szimbóluma, és nekik köszönhetjük, hogy most itt vagyunk. Végül az új helyszínt 10 igen, 1 nem és két tartózkodással fogadták el a képviselők. A határozat szerint a szobor felállításával és környezetének rendezésével kapcsolatos költséget, az engedély megszerzését, a Lektorátus véleményének beszerzését a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány vállalja. A helyszín változtatásából fakadó adminisztrációs és tervezési költségeket az önkormányzat átvállalja, illetve a szobor megvalósítását 1 millió Ft-tal támogatja. A felállításhoz a tulajdonosi hozzájárulást a szobor és környezetére készített és a városi Tervtanács által jóváhagyott látványterv ismeretében adja meg.

Településfejlesztési stratégia

A testület januári döntése értelmében a Belügyminisztérium szakmai iránymutatásai, előírásai alapján megkezdődött az új Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) előkészítése. Az előzetes anyagot májusban kiküldték az államigazgatási szervezetek számára, valamint a társadalmi egyeztetés érdekében különböző kommunikációs csatornák segítségével nyilvánossá tették. Az így kapott vélemények beépítését követően küldik el a Belügyminisztérium számára megfelelőségi értékelésre, majd a véglegesített anyag szeptemberben kerülhet jóváhagyásra a képviselő-testület elé.

 

Hivatal átvilágítása és az SZMSZ módosítása

A CMS Vezetési Tanácsadó Kft. végezte el a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működésének átvilágítását. Az elkészült vizsgálati jelentésben foglalt intézkedési javaslatok végrehajtásáról, valamint az addig végre nem hajtható intézkedések megvalósításának ütemezéséről előterjesztés készül a szeptemberi testületi ülésére. A CMS Kft. jelentése szerint a hivatal alapvetően jól működik, de tettek javaslatot szervezeti átalakításra, egyes álláshelyek megszüntetésére, átalakítására, illetve új álláshelyek létrehozását ajánlották az egyes irodákra, kabinetekre vonatkozóan.

Az SZMSZ-módosítás részben a CMS Kft. által tett javaslatokat tartalmazza, illetve a közlekedési munkacsoport megszüntetése és a fejlesztési és közlekedési tanácsnok tisztség létrehozása, valamint a közmeghallgatásra vonatkozó szabályok pontosítását fogadták el a képviselők.

Az SZMSZ átfogó módosításáról (új SZMSZ elfogadásáról) szintén őszre terveznek előterjesztést készíteni.

Összefoglaló táblázat a változtatásokról

Átalakításra kerülő álláshelyek Új álláshelyek
1 fő jogi Irodavezető 1 fő városfejlesztési irodavezető
1 fő vagyongazdálkodási ügyintéző álláshely 1 fő közigazgatási és adóiroda vezető
1 fő építéshatósági ügyintéző 1 fő útügyi mérnök
1fő építéshatósági ügyintéző 1 fő jogtanácsos
1 fő pénzügyi ügyintéző 1 fő főépítészi koordinátor
0,5 fő köznevelési referens 1 fő kulturális és köznevelési referens álláshely
1 fő adminisztrátor 0,5 fő adminisztrátor
1 fő kiemelt kapcsolati munkatárs

 

Zöldenergia-projekt

Városunk sok intézményében elavult központi fűtési rendszerek működnek, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy megindítja a közbeszerzési eljárást a Polgármesteri Hivatal, a Templomdombi Általános Iskola és a Duna-korzó Irodaház fűtéskorszerűsítésére. A tervek szerint az épületekben megújuló, geotermikus alapú primer fűtési rendszer alakítanak ki, s a beruházást az energia-megtakarításból finanszírozzák. A számítások alapján a Polgármesteri Hivatalnál évente kb. 1,6 millió, a Templomdombi Iskolánál 0,5 millió, a Dunakorzó Irodaháznál 1,1 millió Ft megtakarítás jelentkezne úgy, hogy közben a primer fűtési rendszerek korszerűsítésre kerülnek.

 

SZEI

Dr. Pázmány Annamária, Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek vezetője kérésére a testület támogatta a SZEI-t megillető teljesítmény-volumen korlát (TVK) emelésének kezdeményezését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Többletkapacitás-befogadási Bizottságánál. A TVK hazánkban a finanszírozás tarthatósága érdekében került bevezetésre 2004-ben, azóta a finanszírozást az OEP az ellátóknak kizárólag a volumenkorlát keretein belül nyújtja. Az intézményvezető már korábban is tett lépéseket a TVK emelése érdekében, azonban mindeddig nem született kedvező döntés annak ellenére, hogy a fejlesztések eredményeként nőtt a teljesítmény.

 

Rendeletmódosítások

Utcai előadók közterülethasználati-engedély kiváltásának könnyítése

A képviselők módosították a közterület-használat rendjét annak érdekében, hogy az egyszerűsített engedélyezési eljárással és ingyenes fellépési lehetőségek biztosításával elősegítsék egy pezsgő, élettel teli összművészeti környezet kialakulását, ahol az utcai előadóművészek minden előadói ágban bemutathatják tudásukat a város közterületein. A Dunakorzó funkcióbővítéséhez is kapcsolódik, hogy a korzó mozgalmassá, fiatalossá válása folyamatos programok biztosításával oldható meg leginkább.

Ezzel együtt a módosították a város zajrendeletét is, melynek fő célja az előadóművészeket terhelő adminisztrációs terhek csökkentése, illetve a mozgó zajforrások, hirdetési célokra használt hangosító berendezések használatának korlátozása a vasárnapi napokon.

 

Egres úti óvoda

A kivitelező visszalépése miatt megállt az Egres utcai óvoda építése, ezért új közbeszerzési eljárást kellett indítani a kivitelezésre. Két érvényes pályázat érkezett be, azonban értékelésüket már nem tudta a testületi ülés előtt elvégezni az önkormányzat, ezért a közbeszerzési bizottságra ruházná át a pályázat kiválasztásának folyamatát. Az elfogadott ajánlat többletköltségét az önkormányzat az általános tartalékból, illetve a korábban a kazánberuházásra elkülönített összegből biztosítja, amely felszabadul a zöld energiával való fűtés építésével. A visszalépett kivitelezővel szemben elindítják a jogorvoslati eljárást.

 

Óvodai logopédiai ellátás

A 2011. évi köznevelésről szóló törvény értelmében kötelező a logopédiai ellátás biztosítása az óvodákban. Szentendrén korábban hat, jelenleg két logopédus látja el a feladatokat, ezért két óvoda is ellátatlanul maradt a múlt tanévben. A helyzetet a Pedagógiai Szakszolgálatnak kell megoldania, de intézkedés nem történt, pedig megközelítőleg 100 gyermek szorul logopédiai ellátásra. A képviselők között vita alakult ki, hogy a probléma megoldását vállalja-e át az önkormányzat, vagy pedig próbálják megoldani, és a költségeket terheljék át a fenntartóra. Végül a képviselők felkérték az alpolgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, és városi médiafelületek biztosításával és egyéb módon nyújtson segítséget az üres álláshelyek betöltéséhez.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pén 01

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 01

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.