2016. október 14., 16:53
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az október 13-i képviselő-testületi ülés Szegedi István eskütételével kezdődött, aki Fekete János képviselő mandátumról való lemondása miatt lett a TESZ (Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület) képviselőcsoport tagja. Az ülést Verseghi-Nagy Miklós polgármester 17.38-kor berekesztette, ezután a szeptember 25-én elhunyt Tolonics Gyula képviselő tiszteletére emlékülést tartottak.

VSz-beszámoló

A képviselők elfogadták a Városi Szolgáltató nZrt. I. félévi közszolgáltatási beszámolóját, mely részletezi az egyes szakfeladatok eredményeit. Bár az egyenleg negatív eredménnyel zárult, tehát a VSZN Zrt. javára pótkompenzáció lenne megállapítható, de ennek oka túlnyomórészt a szezonalitás, ami az éves elszámolásban valószínűleg kiegyenlítődik, ezért a társaság most nem élt pótkompenzációs igénnyel.

 

SZMSZ-módosítás

Tolonics Gyula képviselő halála és Fekete János képviselői mandátumról való lemondása miatt szükségessé vált az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a bizottsági struktúra tekintetében, mivel jelenleg két bizottság – a Kulturális és Turisztikai Bizottság és a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – nem tud ülést tartani a képviselők és nem képviselők nem megfelelő aránya miatt. A módosítás nyomán a Kulturális és Turisztikai Bizottságban Fekete János helyére Szegedi István képviselőt (TESZ) választották meg, illetve összevonták a Jogi és a Városfejlesztési Bizottságot. Az így létrejövő Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság elnökének Kun Csaba képviselőt, tagjainak pedig Kubatovics Áron, Magyar Judit, Zakar Ágnes, Horváth Győző, Holló István képviselőket, valamint dr. Vass Péter, dr. Kőrösi Tibor, Lontai Tamás, Vadkerti István külsős tagokat választották meg.

 

A közterület-használat felülvizsgálata

A téli időszakban a vendéglátósok kedvezményes közterület-használata miatt módosítani kellett volna az ezt szabályozó rendeletet, de ez olyan mértékű lett volna, ami indokolttá tette egy teljesen új rendelet elkészítését. A rendeletmódosítás a TDM Kft. bevételeit érintik, azonban a Kft. – a testület korábbi döntése alapján – 2017. január 1. napjától végelszámolás alá kerül, ezért a bevétel-csökkenésnek nincs jelentősége.

 

Kőzúzó utcai sportpálya fejlesztése

A Dunakanyar Sportegyesület 2011 óta minden évben pályázik az MLSZ TAO-programján keresztül, az általa 2029-ig bérelt, Kőzúzó utcai sporttelep fejlesztésére. Az Egyesület az idén kiírt pályázaton is indul, melyhez a képviselők megadták a tulajdonosi hozzájárulást. Az egyesület az alábbi fejlesztésekre kíván pályázni: • kis tornaszoba burkolása (4,4 M Ft), • strandfutball-pálya építése (8,5 M Ft) • műfüves kispálya építése (36,8 M Ft) • területrendezés (2,2 M Ft) • térkövezés (4,6 M Ft) • labdafogó- háló tartószerkezettel (12,7 M Ft).

 

Villamos energia beszerzés

Eredményesen lezárult a 2017-re vonatkozó villamosenergia-beszerzés tárgyú, nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás, valamennyi beérkezett ajánlat érvényes volt. A nyertes mindkét rész– közvilágítási villamosenergia, illetve intézményi és egyéb villamosenergia – esetén az MVM Partner Zrt. lett. Az idei árakhoz képest a megtakarítás várhatóan 7,2 millió Ft lesz.

 

Oktatási célok támogatása

A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben 2 millió Ft-ot különített el oktatási igazgatási célokra, melyből 1,75 millió Ft még felhasználható. Ebből az összegből a Petzelt szakiskolának tanulmányi kirándulás és szakmai gyakorlati nap megtartására 100 000 Ft-ot, a Szentendre Városi Óvodák részére fejlesztőeszközök vásárlására 150 000 forint támogatást szavaztak meg a képviselők.

 

Forgalomszabályozás, közúti fejlesztés

A képviselők döntöttek több – kerékpárosokat és gépjárműveket egyaránt érintő – forgalomtechnikai változásról.

  • A Dunakorzón kialakított kerékpáros nyom továbbvitele a Bükkös híd északi oldalán kezdődő kerékpárútig. Különösen indokolttá teszi a kijelölést, hogy itt a kerékpárosok csak az úttestet keresztezve tudnak ráhajtani a kerékpárútra.
  • Kétirányú kerékpáros közlekedés kijelölése az alábbi egyirányú utcákban: Kossuth Lajos utcának a Paprikabíró és a Római sánc utca közötti szakaszán; Egres útnak a Daru piac és a 11-es főút közti szakaszán; Iskola utcának a Temető és az Arzén utca közti szakaszán; a Vitéz utca teljes egészében.
  • A Dunakorzó felől a Pannónia utcába a kerékpárosok jelzőlámpás gyalogátkelőhelyen történő átvezetése, illetve a parkoló és a meglévő járda között egyirányú kerékpárutat építése.
  • A Rózsa utca felől az Irányi Dániel utcában a jobbra kanyarodási tilalom megszüntetése.
  • Pismányban, a Barackos úton a lefelé tartó forgalom számára 3,5 tonna összsúlyú tehergépjárművel behajtani tilos KRESZ-tábla kihelyezése.
  • A Fulco deák utca elejére az Autóbusszal behajtani tilos tábla helyére egy 7,5 tonna súlykorlátozó KRESZ tábla kihelyezése, illetve egy gyalogátkelőhely lehetőségének forgalomcsillapító sziget építésének megvizsgálása.

 

FMC-tájékoztató

A képviselők tájékoztatást kaptak a Ferenczy Múzeumi Centrum szeptemberi bevételeiről és kiadásairól. A Múzeum augusztus 27-én elindította Szentendre városa Art Capital elnevezésű, nagyszabású, nemzetközi és hazai művészekre építő kortárs művészeti fesztiválját, amelyben 20 kiállítás, 60 program és 90 alkotó szerepel. Az október 16-ig tartó programsorozatban a múzeumi munkatársak tárlatvezetéseket, performanszokat, koncerteket, irodalmi esteket, művészeti beszélgetéseket és előadásokat, filmvetítés-sorozatot és múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveznek. A Múzeum elindította és folyamatosan működteti az Art Capital program honlapját és megjelentette az Art Capital magazint.

A Múzeum szeptemberben 19,19 millió Ft dologi kiadást teljesített (közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés). A saját bevétele volt (jegybevétel, régészeti bevétel) augusztus 20-tól, a szeptemberi kalkulált adatokkal számolva 19,38 millió Ft. A múzeum közalkalmazotti engedélyezett létszáma 2016. június 1. napjától 133 fő.

 

Útépítés

A Képviselő-testület elbírálta az 1+1 út- és járdaépítési programra beérkezett kérelmeket. A döntés értelmében a Szentendrei Evangélikus Óvoda számára 442 080 Ft, a Kertész utcai Úttársaság számára 131 000 Ft, a Ribizli utcai Úttársulás számára 4 786 592 Ft fejlesztési támogatást nyújt.

 

Emlékülés Tolonics Gyula tiszteletére

A testületi ülés emléküléssel fejeződött be, melyet a nemrég elhunyt Tolonics Gyula önkormányzati képviselő tiszteletére rendezett az önkormányzat. A nemrég elhunyt képviselőről nemcsak a jelenlegi, hanem az előző ciklusokban együttműködő képviselők és polgármesterek  is megemlékeztek.