2017. április 18., 18:41
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A képviselő-testület április 13-án tartotta legutóbbi ülését.

Rendeletmódosítások

Két rendeletet módosított a testület: a behajtási rendeletet a Tinódi közben forgalmi fennakadásokat okozó parkoló autók miatt, másrészt a kettős szabályozás elkerülése és a lakosság adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a közterület-használati rendeletet. Tekintettel arra, hogy hamarosan elkészül a város arculati kézikönyve és településképi rendelete, amelyben szabályozzák a cégérek, címtáblák és homlokzatok használatát, megszüntették a közterület-használati engedélyezési kötelezettséget a közterületbe nyúló cégérek, címtáblák, homlokzatok és portálok esetében.

 

Közétkeztetés

A gyermekétkeztetés árának felülvizsgálata során megállapították, hogy a nyersanyagárakon nem, viszont a rezsiköltségeket fedező díjakon szükséges emelni, ami 9%-os díjemelkedést jelent. Az áremelés tehát az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díjat érinti, a szülők által befizetett térítései díjak nem változnak. A díjemelkedés miatti többletköltségek fedezetére 24 millió Ft-ot biztosítottak a város 2017. évi költségvetésének általános tartalékának terhére.

 

Dumtsa Korzó

Idén hatodik alkalommal rendezik meg a Dumtsa Korzó Kulturális és Kulináris Fesztivál Szentendre Belvárosában elnevezésű programsorozatot, melyet – a 2015-ös keretmegállapodás alapján – idén is a Helvetia-Plusz Kft. szervez. Az önkormányzat és a TDM között tavaly létrejött megállapodást néhány pontban módosították. E szerint a rendezvény időtartama április 29-től október 29-ig tart, valamint május 1-jén és pünkösdhétfőn, tehát az őszi befejezés későbbre kerül a tavalyihoz képest. A rendezvénysorozat nyitvatartási rendje az alábbiak szerint módosul: pénteken és szombaton 11.00-től 23.00-ig, vasárnap: 10.00-től 21.00 óráig.

 

Közbringa-program

Az Európai Bizottság Urban Innovative Actions (UIA) nevű kezdeményezése olyan új, innovatív, a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos megoldásokat tesztel, amelyek uniós szinten is jelentőséggel bírnak. Városunk önkormányzata a pályázaton az elektromos közbringa-rendszer agglomerációs megvalósítását, a hivatásforgalmi és turisztikai célú e-közbringa rendszer kiépítését javasolta. Az elképzelés mellé állt Óbuda Önkormányzata is. Szentendre projektrésze közel 400 millió Ft költségvetéssel és maximum 80 millió Ft önrésszel került kidolgozásra.

Az önkormányzat megrendelésére a REC már 2015-ben elkészítette városunk hivatásforgalmú közbringa-rendszerének megvalósíthatósági tanulmányát, melynek kiépítésére most lehetőség nyílik. A projektjavaslat célja egy olyan elektromos közbringa hálózat kiépítése, amivel Óbuda és Szentendre közötti térségben megvalósítható a hivatásforgalmi kerékpározás és felerősödhet az aktív turizmus. A hálózat kapcsolódna a fővárosi közbringa-rendszerhez (BUBI), de attól függetlenül üzemelne, és a hivatásforgalmú kerékpározás mellett a turisztikai igényeket is kiszolgálná. Agglomerációs települések közötti elektromos közbringa hálózat még nem üzemel Európában, így követendő példaként szolgálhat Európa más térségeinek is. A tervekben kb. 35 dokkoló állomás kialakítása szerepel, és kb. 350 elektromos kerékpár alkotja a flottát.

 

Pályázati többletköltség

Az önkormányzat 156,6 millió Ft támogatást nyert épületenergetikai felújításra, melyhez 12,644 millió Ft önerőt és 10 millió Ft tartalékkeretet állapított meg. A pályázatra kivitelezési szerződéssel kellett pályázni 2016 júniusában, az eredeti tervek szerint tavalyi munkavégzéssel. Azóta csaknem eltelt egy év, mely alatt jelentős változások történtek az építőiparban, a szakemberhiány és árnövekedések miatt a tavalyi szerződés idén nem mindenben tartható. A kivitelező emiatt, illetve a többlet műszaki tartalom beépítése miatt kezdeményezte a vállalkozói szerződés módosítását, az elkülönített forrás emelését 6,5 millió Ft-tal.

 

Új megvalósítási módszertan

A képviselők megszavazták az ún. 4DX megvalósítási módszertan bevezetését a Polgármesteri Hivatalban és a VSZ nZrt.-ben. A módszertan bevezetésétől azt várják, hogy az önkormányzati közfeladatok, közszolgáltatások döntő többségét biztosító hivatal és Városi Szolgáltató működésének hatékonysága, az ügyfélkiszolgálás minősége érezhetően javulni fog, s képessé teszi a vezetőket az átláthatóság, a beszámoltathatóság és a valódi munkatársi elkötelezettség kialakítására.

 

 

TDM közszolgáltatási szerződés

Idén februárban az önkormányzati tulajdonú Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. kivásárolta a TDM-ből a tagok (Walden Hotel Kft, a Pilis Zöldút Egyesület, Bükkös Hotel Kft.) üzletrészét, így a TDM száz százalékban az önkormányzat tulajdonába került. Az önkormányzat és a TDM közötti új közszolgáltatási szerződésben a turizmussal kapcsolatos kötelező önkormányzati és a helyi turizmus fejlesztése érdekében vállalt feladatok szerepelnek. A feladatokhoz hozzárendelték az ellátásukhoz szükséges támogatást is, ez az összeg 2017-ben az éves 40 millió Ft támogatás időarányos része. A közszolgáltatási szerződést megküldik jóváhagyásra a Miniszterelnöki Hivatal Támogatásokat Vizsgáló Irodának.

 

Új közterület-elnevezések

Központi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei közterület elnevezések és házszámozások felülvizsgálata. A szabályozás szerint a város közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni, az elnevezéseknél pedig figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti és történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, valamint arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

A képviselők úgy döntöttek, hogy az eddig névtelen 0576/26 hrsz-ú közterületet Szárazpatak utcának nevezi el; a Daru piac közterületet Daru-piac térnek nevezi el; a Püspöksor közterületet Püspök sornak nevezi el; a jelenleg Rózsakert elnevezés helyett Rózsa kert lesz, a Pap-szigeten lévő önkormányzati tulajdonú közterületet pedig, az ott található védett növény utalva, Csillagvirág utcának nevezik el.

 

Új házszámok

Kormányrendelet alapján városunkban folyamatban van az ingatlanok címeinek felülvizsgálata is. A családi házas területeken nincsen sem központi, sem helyi szabályozás a sarokingatlanok címképzésére vonatkozóan, s e nélkül a Hivatal nem tud egységes elvek alapján címeket képezni. Nem követ például egységes elvet a két közterülettel érintkező ingatlanok házszámozása. Az új szabályozás szerint, ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, a házszámot arról a közterületről lehet megállapítani, amely felől az ingatlan ténylegesen megközelíthető. Amennyiben az ingatlannak több irányból is van bejárata, akkor a tulajdonos nyilatkozata alapján kell az ingatlan címét megállapítani.

 

A zeneiskola átszervezése

A képviselők támogatták a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezését. Az iskola új alapfeladatokkal – magánének, jazz-zene tanszak – bővült, bevezették a néptáncoktatást, illetve a felvehető gyermekek létszámát 660-ról 850-re növelték.