Gyakran ismételt kérdések – közlekedés, parkolás

Az építési területen lakók parkolhatnak-e a házuk előtt, vagy bejuthatnak-e gépjárművel az ingatlanuk területére?
Nem tudnak, az építési területen közlekedni és várakozni gépkocsival tilos. Az építési terület a kivitelezőnek átadtuk, ott munka folyik, amit nem lehet akadályozni. A csatorna beruházáshoz az útburkolatot meg kell bontani és a megfelelő mélységben a csőhálózatot, aknákat, víznyelőket el kell helyezni. A munkaterületnek kijelölt utcákban nem lehet egy időben a munkát elvégezni, közlekedni és várakozni (parkolni). Tehát, ha a munkaterületen laknak, akkor gépjárművel nem, csak gyalog juthatnak el az ingatlanba a lakók.

Mi minősül szabálytalan parkolásnak, behajtásnak? Mi történik a szabálytalanul parkoló járművekkel?
Az átadott munkaterületre gépjárművel behajtani tilos (kivéve a kivitelező gépjárművei). A behajtást követően minden gépjármű (kivéve a kivitelező gépjárművei) szabálytalanul közlekedő, várakozó  (parkoló) járműnek minősül.
A szabálytalanul parkoló járműveket a Rendészet áthelyezi a legközelebbi alkalmas helyre. Az áthelyezést a nappali órákra igyekszünk időzíteni. Az áthelyezés költsége 35.000 Ft, amit a gépjármű tulajdonos utólag köteles kifizetni.

Az egyes szakaszok lezárása előtt mennyi idővel kell a parkoló autókat elvinni?
A lezárásra a kivitelezőnek az aktuális nap 00:00 órától van jogosultsága, nyilvánvaló a reggeli órákban kezdi csak el a munkavégzést  (ha a szerződésben más kikötés nincs).

A Rendészet kiszáll figyelmeztetni a gépjármű tulajdonosokat?
Amennyiben a kivitelező kéri, hogy hárítsuk el az akadályt. A rendészet a szabálytalan jármű tulajdonosát a gépjármű nyilvántartás adatai alapján megpróbálja megkeresni, és felszólítja a helyszín elhagyására, amennyiben ez nem jár sikerrel, intézkedik a jármű haladéktalan áthelyezéséről.

A tulajdonosok hogyan kapnak információt, ha áthelyezték az autójukat?
Az áthelyezett jármű rendszámát a hivatalnak és a rendőrségnek az áthelyezés időpontjában átadjuk. Az áthelyezett jármű helyén, a burkolaton, illetve a legközelebbi épülethomlokzaton értesítést ragasztunk ki, ami tartalmazza az áthelyezett jármű rendszámát, és hogy hol található az áthelyezett jármű. A hivatal a város honlapján is közzéteszi ezeket az információkat.
Közterületről elszállított járművek »

 Ha nem tudnak behajtani az utcába, amelyben laknak, akkor hol parkolhatnak?
A KRESZ szabályok betartásával bárhol a városban, a kijelölt parkolóhelyeken is egyelőre ingyenesen. (A térképen láthatók a kijelölt parkolók.)

A belvárosban a csatornaépítés ideje alatt bárhol meg lehet állni?
A védett övezetben a behajtási engedéllyel rendelkező járművek közül csak azok várakozhatnak, melyeknek a várakozásra is van engedélyük és csak ott, ahová az engedélyük jogosítja őket és a közlekedés, megállás, várakozás során a KRESZ szabályait is be kell tartaniuk.

Webes rendelés esetén, hol állhat meg a szállító büntetés nélkül?
Ha nincs a szállítónak behajtási engedélye, akkor a védett övezetbe nem hajthat be. Ha van behajtási engedélye a védett övezetbe, de az úti célja éppen a munkaterületre esik, akkor oda nem hajthat be, mert a munkaterületre nem érvényes a behajtási engedélye.

Orvosi ügyelet, mentő hogy közelítheti meg a lakóhelyet?
A védett övezetbe behajthat az orvosi ügyelet (és a háziorvosok, betegápolók, ők rendelkeznek behajtási engedéllyel), a munkaterületre csak a figyelmeztető és megkülönböztető jelzéseiket használó, halaszthatatlan szolgálati feladataikat ellátó szervezetek (pl: mentők, rendőrség, tűzoltóság, közmű szolgáltatók hibaelhárítás céljából) léphetnek be a kivitelező haladéktalan értesítése mellett.