2020. július 10., 16:17

További források bevonása szükséges a belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítéséhez, amelyért mindent megtesz a városvezetés. A beruházáshoz 300 millió forint támogatást nyert a város, de a közbeszerzési eljárás kétszer is eredménytelen lett, így a kivitelezés meg sem kezdődhetett. A szennyvízhálózatot üzemeltető DMRV Zrt. szakmai és műszaki kérése miatt változott az alap tervezési program, ami a költségeket lényegesen növelte, jelenleg ezen igény módosításának lehetőségét vizsgáljuk. Az önkormányzat többlettámogatást igényelt a támogatótól, azonban további források bevonásának lehetőségét keresi és a sikeres lebonyolítás érdekében a megvalósítás határidejének módosítását kérte.

Szentendre egyik legégetőbb problémája az elavult, túlterhelt belvárosi csatornarendszer, melyben a csapadékvizet közös hálózatban vezetik el a szennyvízzel, és amely nagy esőzések alkalmával rendszeresen elönti az alacsonyabban fekvő területeket. Ez a lakosság és a turizmus szempontjából egyaránt elfogadhatatlan, közegészségügyi veszélyeket hordoz és anyagi károkat okoz a lakóknak, vállalkozóknak, továbbá a Szentendrétől északra fekvő járási települések – szintén nem önálló vezetéken át a déli szennyvíztisztító telephez elvezetett – szennyvizével együtt hozzájárul a Duna-korzó alatt húzódó vezetékszakasz időszakos túlterheltségéhez, mely a Kacsakőnél található túlfolyón történő időszakos szennyvízkiömléshez vezet.

A rendszer korszerűsítése érdekében a város korábban indult a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest Megye területén” c. pályázaton, melyen az önkormányzat 300 millió Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés 2018. június 25-én lépett hatályba. 2017-ben, a pályázat beadásakor a projekt költségvetése 340 millió Ft volt.

A kivitelezés jelenlegi befejezési határideje 2020. december 31., ez azonban nem tartható, hiszen – az önkormányzatnak fel nem róható okból – két közbeszerzési eljárás is eredménytelen lett, amiért a beruházás el sem indulhatott. Az új közbeszerzési eljárás időigénye, valamint a kivitelezéshez minimálisan szükséges 6-8 hónap miatt a város arra kérte a támogató Pénzügyminisztériumot, hogy a befejezés dátumát 2021. június 25. napjára módosítsák. A módosítási kérelem még nem került elfogadásra.

Műszaki és egyéb okok is hátráltatták a beruházás megkezdését. Az önkormányzat a pályázatban benyújtott műszaki tartalom részbeni áttervezésére kényszerült, hiszen az eredeti tervekhez (az árvízi védmű átfúrással történő keresztezéséhez) a KDV-VIZIG szakmai okokra hivatkozva nem járult hozzá. A projekt részeként a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában álló területen megvalósítandó átemelő műtárgy tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges hozzájárulást az önkormányzatnak 2019. június 25-ére sikerült szerződés keretében rendeznie. A 2019. január folyamán engedélyezésre benyújtott, módosított tervekre a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kért engedély 2019. június 21. napján vált véglegessé.

Még inkább veszélyezteti a projekt megvalósítását a forráshiány. A költségek az idő előrehaladtával egyre nőnek, az önerő és az elnyert támogatás az igényelt többlettámogatással is csak a szükséges fedezet mintegy felét biztosítja. A 300 millió Ft támogatással és a 2020. évi költségvetésben biztosított önerővel együtt jelenleg bruttó 388.388.356 Ft áll rendelkezésre a beruházáshoz. Az önkormányzat módosítási kérelmében a lehetséges maximális többlettámogatást, 44.970.000 Ft összeget kérelmezte, azonban – a második közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok alapján – a hiányzó forrás, még az igényelt többlettámogatással együtt is bruttó 450.984.590 Ft. Ez az összeg nőhet is, hiszen előre nem tudható, hogy a jelenleg előkészítés alatt álló, harmadik közbeszerzési eljárásban milyen összegű árajánlatok fognak érkezni.

Belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése számokban: támogatás, önerő és további szükséges forrás

Forrás Ft
Támogatási szerződés szerinti támogatás 300 000 000
Kérelmezett (maximálisan kérelmezhető) többlettámogatás 44 970 000
2020. évben vállalt önerő 93 197 000
Közbeszerzési eljárásban legkedvezőbb vállalási ár (bruttó) 889 151 590
Közbeszerzési eljárásban legkedvezőbb vállalási árhoz képest a különbözet, vagyis a hiányzó forrás, amennyiben a többlettámogatást megkapjuk (bruttó) 450 984 590

Összegezve elmondható, hogy a projekt jelentős többletforrás nélkül megvalósíthatatlan, így belvárosunk csapadékvíz-elvezetési problémájának megoldása újabb évekre ellehetetlenülhet. A beruházás megvalósítása érdekében Szentendre városvezetése a térség országgyűlési képviselőjéhez fordult, kérve Hadházy Sándort, hogy támogassa a várost a többletforrások megszerzésében.

 

A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer a Belváros jelentős részének, összesen mintegy 14 hektárnyi területnek a csapadékvíz-elvezetését hivatott megoldani, és a beruházással érintett közterületeken részben szétválasztott  rendszert eredményezne. A magasabban fekvő területeken az  útburkolatokban kialakított vápa vezetné el a felszíni csapadékvizet, majd az alacsonyabban fekvő részeken – ahol már a felgyülemlett víz mennyisége azt indokolja – felszín alatti elvezető rendszer biztosítaná a csapadékvíz elvezetést. Az elvezető rendszer egy 100 m3-es csapadékvíztározó építését is tartalmazza, melynek vizét a város locsolóvízként hasznosíthatná.

A terv készítése során fontos cél volt, hogy túlterheltség esetén csökkenjen a szennyvíz Kacsakőnél található túlfolyón keresztüli Dunába ömlésének lehetősége. Ez a cél teljes mértékben egy – a Duna-korzó alatt átvezetett – önálló nyomócső létesítésével válhatna valóra, mellyel a Szentendrétől északra fekvő járási települések regionális szennyvizének közvetlenül a déli szennyvíztisztító telepre történő elvezetése valósulna meg. Mivel az önkormányzat és a DMRV Zrt. közös célnak tekinti Szentendre csatornázási problémáinak megoldását, így a város összehangolja terveit a szolgáltató regionális csatornázási koncepciójával.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
hét 11

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 11

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.