2022. június 1., 13:54
Szentendre víziközmű-hálózatának fejlesztése egyre sürgetőbb feladat. A Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV), az önkormányzattal egyeztetve több fejlesztési és rekonstrukciós programot indított el, mind az ivóvízhálózat, mind a szenny- és csapadékvíz-elvezetés szétválasztására, mind – a sokakat érintő – szennyvízcsatorna-hálózat bővítéséért. Fülöp Zsolt polgármester kezdeményezésére a múlt héten került sor arra a találkozóra a DMRV vezetésével, amelynek kiemelt témája a közműves szennyvízcsatorna hálózatának bővítése volt. Mivel a régóta várt fejlesztésre csak a lakossági igények figyelembevételével kerülhet sor, a szükséges felmérést az önkormányzat fogja elvégezni. Az egyeztetésen részt vett Virág László vezérigazgató, Balogh Zsolt műszaki igazgató, Nerpel Balázs, a Szentendrei Üzemvezetőség vezetője, az önkormányzat részéről jelen volt Pilis Dániel alpolgármester és a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, Hámornyikné Csemeczki Zita is.

Mivel a város víziközmű-hálózata, az ivóvízhálózat, a szennyvízelvezetés és a kapcsolódó berendezések állami tulajdonban vannak – melyek kezelője a DMRV –, ezért a Vízmű sikeres pályázatain múlnak a szentendrei fejlesztések. A pályázatok eredményességéhez az önkormányzat és a Vízmű szoros együttműködése szükséges.

A kormány 2021 decemberében fogadta el a Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégiát (Stratégia), amely a szolgáltatás biztonságát, az állapotmegóvást, a szükséges rekonstrukciókat és fejlesztéseket foglalta össze.  Az EU-s Csatlakozási Szerződésben vállalt feladatokra kapott átmeneti felmentések határideje is sürgeti az országszerte egyre elodázhatatlanabb fejlesztések megvalósítását (lásd: Stratégia 28. és 43. oldal).

A szennyvízcsatorna hálózatának bővítése

– A tervek szerint a DMRV még az idén el kívánja végezni azokat a feladatokat, lezárni az úgynevezett agglomerációs felülvizsgálatot*, amely feltétele annak, hogy jogszerűen pályázhasson uniós és hazai forrásokra. Az agglomerációs felülvizsgálat több lépcsős folyamat, amelyben a benyújtott dokumentációkat jóvá kell hagynia az illetékes vízügyi hatóságoknak, minisztériumoknak és más állami szerveknek, melynek során azt vizsgálják, hogy a tervezett projekt megfelel-e a támogatáspolitikai feltételeknek, ennek részeként kiemelten vizsgálják a csatornázásban érintett területeken a lakossági igényeket – mondta el Fülöp Zsolt.

*Szennyvízelvezetési szempontból azok a területek minősíthetők agglomerációnak, amelyeken a lakosság vagy valamilyen gazdasági tevékenység kellően koncentrált ahhoz, hogy a települési szennyvizet vezetékkel gyűjtsék össze, és szennyvíztisztító telepre vezessék (lásd: Stratégia 49. oldal).

– Éppen ezért kell viszonylag gyorsan felmérnünk azt, hogy a nem csatornázott területeken lévő ingatlanokat hányan használják életvitelszerűen és ezzel együtt hányan igényelnék a csatornázást. Ha egy adott területen az ivóvíz-szolgáltatásra szerződést kötöttek hozzávetőlegesen 70 százalékának lakó- vagy tartózkodási helye az ingatlan, akkor ezek a területek agglomerációs körbe sorolhatók. Sajnos a népességnyilvántartó adatainak ilyen célú használata nem megengedett, ezért a csatornázatlan városrészekben a közeljövőben mindenkit értesítünk arról, hogy pontosan miről és milyen módon tehet nyilatkozatot, amivel elősegítheti a csatornázási program mielőbbi elindítását. A DMRV és a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda közösen meghatározta a fejlesztés lépéseit és ezek tartalmát. A lakossági felmérést az önkormányzat fogja lebonyolítani, mert városunk fejlődésének egyre inkább nélkülözhetetlen eleme a csatornázás beindítása az érintett területeken – Tyúkosdűlő, Petyina, Boldogtanya, Szarvashegy, Derecske, Pismány és Izbég csatornázatlan részein –, és ezzel is elő kívánjuk segíteni a program mielőbbi beindítását. Szeretném kiemelni, hogy ennek a programnak a keretében az érintett ingatlantulajdonosoknak a jelenlegi információink szerint nem kell önrészt fizetniük a csatornázáshoz. Ezért is bízom abban, hogy az ingatlanonkénti szükséges támogatottsági arányt, a 70%-ot elfogjuk érni – hangsúlyozta a polgármester.

Fülöp Zsolt kiemelte még a DMRV további fejlesztési terveit is: a szenny- és csapadékvíz szétválasztás folytatását, a város leválasztását a regionális szennyvízvezetékről és az ivóvízhálózat felújítását.

Szentendre leválasztása a regionális szennyvízelvezetési hálózatról

A DMRV Zrt. elkészíttette a fejlesztés kiviteli terveit és megszerezte a megvalósításhoz szükséges engedélyeket is. A tervek szerint új gerincvezeték kiépítésével leválasztják Szentendrét a Dunabogdány, Tahitótfalu, Leányfalu településekről érkező regionális szennyvíz-vezetékről.

Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere és Balogh Zsolt, a DMRV Zrt. műszaki igazgatója a belvárosi szenny- és csapadékvíz-hálózat szétválasztásának első üteme után tartott projektzáró rendezvényen, 2021. október 14-én Szentendrén

A DMRV folytatja a belvárosi csapadék- és szennyvíz elválasztásának programját, amit az önkormányzat a belváros északi területén már megvalósított. Így a belváros déli részén a projekt második ütemének kivitelezésével és az új gerincvezeték kiépítésével véglegesen megszűnhet az a rendszer túrterhelése miatti jelenség, hogy tisztítatlan szennyvíz ömlik a Dunába.

3500 méter hosszan cserélik a 11-essel párhuzamosan futó ivóvízhálózatot

A rendszeressé vált csőtörések halaszthatatlanná teszik, hogy a DMRV folyamatosan újítsa fel a rossz állapotban lévő ivóvízhálózati szakaszokat, a legnagyobb fejlesztése idén a 11-es főút vonalában húzódó ivóvízhálózat cseréje lesz, aminek a kivitelezésére már elindították a feltételes közbeszerzési eljárást. A Vízmű az útpályát érintő szakaszokon a 11-esen folyó útrekonstrukcióval párhuzamosan tervezi az ivóvízvezeték-cseréjét, amit igyekeznek mindenhol kihozni a 11-es főút alól. Így a vezeték – egy-két rövidebb szakasztól eltekintve – a járda alatt, vagy a járda és a főút közötti zöldterületen húzódik majd. A tervek szerint mintegy 3500 méter hosszan és húsz helyen az út alatti átvezetésnél cserélik a meglévő ivóvízvezeték-szakaszokat. A hálózat felújításával üzembiztosabbá válik a vízszolgáltatás.

– A szennyvízcsatorna hálózatának bővítése sajnos több éves folyamat lesz, de már az is jelentős lépés, hogy elkezdődik ennek a jogos lakossági igényeket kielégítő beruházásnak az előkészítése, ami természet- és környezetvédelmi, valamint a felszín alatti vizek minőségének megőrzése szempontjából is nagyon fontos – hangsúlyozza Fülöp Zsolt. – Ha sikeresek lesznek a DMRV pályázatai és megvalósulnak a tervek, az nagyon jelentős lépés lesz a város infrastruktúrájának fejlesztésében, ezért az önkormányzat minden segítséget megadva támogatja a Vízművet.

A csatornázatlan városrészekbe kiküldendő értesítésekkel kapcsolatos tudnivalókra hamarosan a város honlapján, Facebook-oldalán is visszatérünk.

(Borítóképünk illusztráció; a fotó forrása: spicergroup.com)