2022. szeptember 14., 17:07
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
A városvezetés kezdeményezésére – egyetértésben a Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) vezetésével – napirendre kerül a szennyvízcsatorna-hálózat régóta várt bővítése, amelynek megvalósulása jelentős előrelépés lenne a város infrastruktúrájának fejlesztésében. A csatornázatlan területeken az önkormányzat méri fel, hogy az ingatlantulajdonosok, -használók közül hányan tervezik a háztartásuk csatlakoztatását a közműves szennyvízhálózatra.

A DMRV vezetésével május végén egyeztetett a városvezetés a beruházás elindításáról. A DMRV mielőbb szeretné lezárni az úgynevezett agglomerációs felülvizsgálatot, amely feltétele annak, hogy jogszerűen pályázhasson uniós és hazai forrásokra. E több lépcsős folyamat során azt vizsgálják, hogy a tervezett beruházás megfelel-e a támogatáspolitikai feltételeknek, amiben kiemelt szempont, hogy a csatornázatlan területeken milyenek a lakossági igények, hányan használják életvitelszerűen az itt lévő ingatlanokat, és hányan igényelnék a csatornára kötést. Ha egy adott területen az ivóvíz-szolgáltatásra szerződöttek hozzávetőlegesen 70 százalékának lakó- vagy tartózkodási helye az ingatlan, és a tulajdonos vagy az ingatlant használó rákötne a csatornahálózatra, akkor ezek a területek agglomerációs körbe sorolhatók.

A jelenlegi információk szerint az ingatlantulajdonosoknak nem kell önrészt fizetniük a csatornázáshoz, ezért remélhetőleg meglesz az agglomerációs övezetbe soroláshoz szükséges arány, a 70 százalék elérhető lesz. Az önkormányzat az igényfelmérés lebonyolításával is elő kívánja segíteni a csatornázási program mielőbbi beindítását.

Az igényfelmérő adatlap kiölthető online ITT, vagy a postaládákba eljuttatott nyomtatványon.

A kitöltött, aláírt igényfelmérő adatlapokat kérjük juttassa el a Polgármesteri Hivatalba:

    • POSTÁN: 2000 Szentendre, Városház tér 3., Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda, vagy
    • EMAILBEN: csatornazas@ph.szentendre.hu (csatolva a lefotózott vagy beszkennelt aláírt, kitöltött adatlapot), vagy
    • LEADHATÓ A VÁROSHÁZA PORTÁJÁN: 2000 Szentendre, Városház tér 3.

Az igényfelmérő és az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linkekről is letölthetők:

Visszaküldési határidő: 2022. október 20.

Együttműködésüket köszönjük.