2020. november 26., 20:13

Az önkormányzat eredményesnek nyilvánította a közbeszerzési eljárást és elindítja a belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítését – döntött Fülöp Zsolt polgármester a képviselőkkel konzultálva. A többszáz milliós beruházás komoly feladat és feszes határidők elé állítja a várost, de megoldhatja Szentendre egyik legrégibb, legsúlyosabb problémáját.

A járványhelyzetben szünetelnek a képviselő-testületi ülések, ezért a döntéseket polgármesteri hatáskörbe utalták. Ennek ellenére Fülöp Zsolt minden esetben konzultál a képviselőkkel, és velük egyeztetve jut elhatározásra az előterjesztésekről. Ma döntést kellett hozni a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítési pályázatáról.

A projekt rövid története

A belvárosi csapadékvíz-elvezetés régi, súlyos problémája Szentendrének. Az egyesített szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer annyira elavult, hogy egy nagyobb esőzésnél a csatorna tartalma elönti az utcákat, az épületeket, ami egészségügyileg nagyon kockázatos, és meglehetősen hátrányos turisztikai szempontból. Ezért rendkívül sürgető a rendszer korszerűsítése.

A projekt támogatására Szentendre önkormányzata 2018-ban 300 millió forintos támogatást kapott a Pest Megyei Önkormányzat pályázatán, amely összeg csökkenti a város önrészét a projektben. A tervezett beruházás által érintett terület: Belváros – Bogdányi utca – Szamárhegy – Művész-telep környéki vízgyűjtőterület. Ugyanakkor, a 2017-es pályázat tervezői költségbecslése csak kb. 470 millió Ft volt, ami valószínűleg már akkor is alulárazott volt. Így ez is hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzatnak nagyobb önrészt kell vállalnia a kivitelezés évében.

A csapadékvíz-elvezetés kivitelezésére 2019 őszén és 2020 januárjában is kiírtak közbeszerzési pályázatot. Mindkettő eredménytelenül zárult.
Első alkalommal egy cég sem adott be pályázatot, míg a második eljárásban a város fedezethiánya volt az oka az eredménytelenségnek, mivel a legolcsóbb pályázati ajánlat is közel 900 millió forintos volt.

Ezek után 2020 szeptemberében az önkormányzat ismét kiírta a közbeszerzési eljárást.
A legkedvezőbb árajánlat ami erre érkezett, bruttó 681 639 698 Ft volt. Ez közel 200 millió forinttal kedvezőbb a 2020 januári (eredménytelen) eljárás legolcsóbb ajánlatához képest is. Az árcsökkenésben nyilván szerepet játszott a gazdasági helyzet és a műszaki tartalomcsökkentés.

A mai döntés

Az eljárást kétféleképp zárhatta volna a polgármester: eredménytelenné vagy eredményessé nyilvánítja a közbeszerzést.

Mivel a város költségvetésében nem áll rendelkezésre a beruházás költségigénye – vagy bármilyen egyéb, többszáz millió forintnyi, szabadon felhasználható összeg -, ezért akár eredménytelen kimenetel is születhetett volna.
Ez esetben azonban a belváros szennyvíz és csapadékvíz egyesített rendszeréből adódó problémák megoldása ismét évekre kitolódott volna.
Ami viszont tovább emelte volna a beruházás költségeit: ha a projekt csak évek múlva folytatódik, akkor újabb és újabb pluszköltségek merülnek fel, pl. az árak emelkedése vagy az engedélyek meghosszabbításának költsége. Az is fontos érv volt a halasztás ellen, hogy elveszhet a még 2018-ban elnyert 300 millió forintos pályázati összeg is, ha azt 2021 júniusáig nem használja fel a város.

Fülöp Zsolt – miután kikérte a képviselőtestület tagjainak véleményét –, november 26-án a közbeszerzési eljárás eredményes lezárása mellett döntött.

Az önkormányzat a Colas Alterra Építőipari Zrt.-t mondta ki nyertesnek, mert az adta be a legkedvezőbb ajánlatot.
Tudni kell, hogy a szerződés csak akkor köthető meg velük, ha a város kötelezettséget vállal a beruházás fedezetének biztosítására.
Az ismert, forráshiányos helyzet miatt, ez nagy terhet fog róni a 2021-es év költségvetésére.
A hiányzó forrás kb. 381 millió Ft, mely összeget ingatlaneladásból, illetve kormányengedélyhez kötött, hosszú lejáratú hitelfelvétellel tud csak biztosítani az önkormányzat. Az eredményessé nyilvánítás mellett szólt az is, hogy egy ismert, tőkeerős kivitelező cég fogja várhatóan határidőre, megfelelő minőségben megvalósítani a beruházást.

De a legfontosabb érv, hogy ezzel a döntéssel jövőre végre elindulhat a belváros csapadékvíz-elvezetésének korszerűsítése.

Előterjesztés kiegészítés a Belvárosi csapadékvíz elvezetés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról >>

162/2020. (XI.25.) sz. határozat a Belvárosi csapadékvíz elvezetés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról >>