2022. október 21., 11:01
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Meghosszabbították a szennyvízcsatornára-kötési igényfelmérő adatlap beadásának határidejét. November 6-ig lehet az online kérdőíveket kitölteni, vagy a polgármesteri hivatalba eljuttatni a kitöltött nyomtatványokat. Ha valakihez nem jutott el a nyomtatvány, a Polgármesteri Hivatal portáján megtalálhatók az igényfelmérő lapok, vagy letölthető a cikk végén található linkről.

Mint ahogy azt korábban megírtuk a csatornázatlan területeken az önkormányzat felméri a lakossági igényeket: hányan kötnének rá a szennyvízhálózatra, hányan használják életvitelszerűen a területen lévő ingatlanokat. Erre az úgynevezett agglomerációs felülvizsgálat miatt van szükség, melynek során azt vizsgálják, hogy a tervezett beruházás megfelel-e a támogatáspolitikai feltételeknek, amiben kiemelt szempont a lakosság csatornára kötési szándéka. Ha egy adott területen az ivóvíz-szolgáltatásra szerződöttek hozzávetőlegesen 70 százalékának lakó- vagy tartózkodási helye az ingatlan, és a tulajdonos vagy az ingatlant használó rákötne a csatornahálózatra, akkor ezek a területek agglomerációs körbe sorolhatók. Jelentős mértékben a szennyvízcsatornára kötési igényeken múlik, hogy a Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) jó eséllyel pályázhasson uniós és hazai forrásokra a hálózat bővítése érdekében.

Október 20-ig a csatornázatlan területen lévő ingatlanok tulajdonosainak/használóinak csak 50 százaléka küldte vissza az igényfelmérő adatlapot. Kérjük, hogy akik még nem töltötték ki az igényfelmérőt, azok mielőbb tegyék meg és küldjék vissza a Polgármesteri Hivatalba.

Az igényfelmérő adatlap kiölthető online ITTvagy a postaládákba eljuttatott nyomtatványon.
A kitöltött, aláírt igényfelmérő adatlapokat kérjük, juttassa el a Polgármesteri Hivatalba:

  • POSTÁN: 2000 Szentendre, Városház tér 3., Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda, vagy
  • EMAILBEN: csatornazas@ph.szentendre.hu (csatolva a lefotózott vagy beszkennelt aláírt, kitöltött adatlapot), vagy
  • LEADHATÓ A VÁROSHÁZA PORTÁJÁN: 2000 Szentendre, Városház tér 3.

Az igényfelmérő és az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linkekről is letölthetők:

Visszaküldési határidő: 2022. november 6.

Köszönjük az együttműködésüket.

Fotó: csatornafelújítás, 2016